Vilkår for bruk

1. Generelle bestemmelser

1.1. Jooble (heretter - Firma) tilbyr sine tjenester (heretter - Tjenester) for ikke-kommersielt bruk av siden https://no.jooble.org/m (heretter - Side) i samsvar med disse Vilkårene. Kommersielt bruk av Siden (inkludert forvaltningen av reklamekampanjer) er regulert av andre avtaler ingått direkte med mottakeren av slike Tjenester.

1.2. Besøk pa siden og bruk av informasjon, som er tilgjengelig pa den, innebærer ditt samtykke i disse Vilkårene. Du kan ikke bruke Tjenestene hvis du ikke har samtykket til Vilkårene.

1.3. Du kan ikke bruke Tjenestene hvis dette er forbudt etter lovgivningen i det landet du er bosatt i, eller det området du befinner deg i mens du benytter deg av Tjenestene.

1.4. Jooble kan periodisk endre disse Vilkårene uten forvarsel. Den seneste versjonen av disse Vilkårene er alltid tilgjengelig på adressen https://no.jooble.org/m/info/terms. Hvis du fortsetter å bruke Tjenestene etter at Vilkårene har blitt endret, tolkes dette som ditt samtykke til den nye utgaven av Vilkårene.

2. Opphør av garantier

Du forstår og godtar at:

2.1. Informasjon pa Siden er fremstilt "som den er", uten noen garanti til dens nøyaktighet. Du bruker Siden på eget ansvar. Firmaet innestår ikke for de konsekvensene du får av bruken av informasjon funnet på Siden.

2.2.Firmaet garanterer ikke:

 • at informasjonen på Siden vil samsvare med formålet med besøket ditt;
 • den uavbrutte funksjoneringen av Siden;
 • at Siden funksjonerer feilfritt.

2.3. For all sideinnhold (tekst, grafikk, audio eller video) som lagt ut for generelt bruk er ansvaret forbeholdt til den personen som har opprettet slikt innhold.

2.4. Siden kan inneholde lenker til andre nettsider som tilhører andre individer og juridiske personer. Du erkjenner og samtykker at Firmaet har ikke noe ansvar for tilgjengeligheten eller innholdet til disse ressursene, så vel som for konsekvenser, som oppstår ved bruk av slikt Innhold.

2.5. Firmaet har ikke noe ansvar for nøyaktigheten på informasjonen presentert pa Siden og forbeholder seg retten til å endre data, som befinner seg pa Siden, uten forvarsel.

2.6. Firmaet utfører periodiske endringer i forhold til hvordan Tjenestene sine er tilbudt. Du samtykker at Tjenestene kan endres uten at du blir varslet om de kommende endringene.

2.7. Jooble kan når som helst midlertidig eller permanent stanse leveringen av Tjenestene sine uten forvarsel.

3. Restriksjoner

3.1. Du samtykker i å ikke bruke siden til å legge inn innhold som:

 • fornærmer eller bryter rettighetene til individer eller organisasjoner.
 • inneholder faktisk feilaktig informasjon, ærekrenkende informasjon, eller informasjon som skader en virksomhets omdomme.
 • er i navnet til andre personer eller organisasjoner, i tilfeller når den ansvarlige ikke har de nødvendige rettighetene for å gjøre det.
 • er beskyttet av opphavsretter, varemerker eller patenter som tilhører tredjeparter.
 • bryter med lovgivningen til landet du er bosatt i, eller området du befinner deg i mens du benytter deg av Tjenestene.

3.2. Du forplikter deg til a ikke foreta handlinger som er tilsiktet:

 • innskrenkning av funksjoneringen til Firmaets utstyr;
 • innskrenkning av bruken av Tjenestene av andre brukere pa Siden;
 • beskadelse pa Firmaets utstyr eller lagrede data.

3.3. Du forplikter a ikke gi fra deg falsk personlig informasjon pa registreringsskjemaer pa Siden (inkludert e-postadresser som du ikke har rettighet til a bruke).

4. Personvern

4.1. Joobles Retningslinjer for Personvern er alltid tilgjengelig pa folgende addresse: https://no.jooble.org/m/info/personvern. Dette dokumentet beskriver vilkarene om hvordan Jooble lagrer og bruker informasjonen mottatt fra deg.

4.2. Ved a akseptere disse Vilkarene samtykker du ogsa med Firmaets retningslinjer for personvern.

5. Avsluttende bestemmelser

5.1. Ingenting i disse Vilkarene skal tolkes som etableringen mellom Firmaet og deg som et agentforhold, samarbeid, arbeidsgiver-arbeidstakerforhold, eller noen annen type forhold som ikke er direkte spesifisert i disse Vilkarene.

5.2. Du samtykker med at Firmaet ikke skal inneha noe ansvar for deg eller en tredjepart for brudd pa dine forpliktelser i henhold til disse Vilkarene. Du innehar det totale ansvaret for konsekvenser som har opphav fra slike brudd.


Hvis du har sporsmal angaende disse vilkarene, kan du kontakte oss gjennom et skjema pa var nettside eller skrive til oss pa folgende adresse:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317

Legg Jooble nettappen til hjemskjermen
For å legge denne nettappen til hjemskjermen, trykk på for å åpne nettleser-menyen og deretter på Legg til hjemskjerm.
For å installere nettappen, åpne nettleser-menyen og trykk på "Legg til hjemskjerm."
OK