...samfunnsaktør som leverer tjenester og ytelser innen statlig og kommunal sektor for innbyggere i Nes kommune. Vi søker nå etter en veileder i et kortvarig vikariat i 100% stilling. Vikariatet er i perioden fra 1. august til 31. desember 2024. Hovedoppgavene vil være... 

NAV NES

Årnes
5 dager siden
 ...Veileder i Møtesenteret - tildeling av midlertidig bolig (nødbolig) - vikariat i 12 måneder. Arbeidsoppgaver er veiledning ifh til drift, koordinering og tildeling av midlertidig botilbud. Veilederne administrerer midlertidige botilbud i kommunal regi, samt private... 

NAV Kristiansand

Kristiansand S
1 dag siden
 ...NAV Østre Toten har ledig 100% vikariat som veileder med statlig tilsetting.  Motiveres du av å jobbe med mennesker og endring, er dette jobben for deg. Er du utadvendt, serviceinnstilt og ser løsninger der andre stiller spørsmålene? Har du tro på den enkeltes ressurser... 

NAV ØSTRE TOTEN

Lena
4 dager siden
 ...informasjonsmøter for arbeidssøkere, bedrifter og kolleger Veilede, lære opp og oppfordre alle brukere til å benytte NAV sine...  ...stort internt arbeidsmarked Fleksibel arbeidstid Lønn som veileder, kr. 485.400 - 569.100 Mulighet til å jobbe hjemmefra ved behov... 

NAV ARENDAL

Arendal
5 dager siden
NAV Senja-Sørreisa har ledig faste 100 % stillinger som arbeidsrettet veileder, det kan bli ledig vikariater. Vi søker etter medarbeidere som er interessert i å jobbe med mennesker, finne deres ressurser og bidra til å finne gode løsninger for å hjelpe folk å komme... 

NAV SENJA-SØRREISA

Finnsnes
13 timer sidenNy
Velkommen til Skattkammeret Suldal - Rogalands største kommune i areal, og eit levande samfunn rik på naturressursar og kreativ kraft. Me omfamnar LEAN-prinsippa for å skapa makalause tenester, og søkjer alltid etter dedikerte medarbeidarar som ønskjer å bli med på reisa...

NAV SULDAL

Sand
7 dager siden
Vi søker deg som er engasjert i arbeidsinkludering!   NAV’s overordnete mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, og sikre rettigheter til velferdsytelser.   NAV Nordre Follo er et utviklingsorientert NAV-kontor. Vi kan tilby en spennende og utviklende...

NAV ØST-VIKEN IDRETTSVEIEN 18 SKI

Ski
4 dager siden
 ...arbeid, mulighet for meningsfull aktivitet og mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter.   Nå søker vi etter veileder til Ungdomsavdelingen. Oppstart ønskes snarest. Stillingen krever stor arbeidskapasitet, struktur, evne til å tenke helhetlig,... 

NAV BÆRUM

Sandvika
10 dager siden
 ...Veileder NAV Øksnes NAV Øksnes har for tiden 14 ansatte fordelt på kommune og stat. Vi har nå ei ledig fast stilling i 100%. Ansettelsen...  ...å hjelpe de vi følger opp, ut i ordinært arbeid Veilede og lære opp de som er i kontakt med NAV, om å nyttiggjøre seg av NAV sine... 

NAV ØKSNES

Myre
9 dager siden
 ...norskopplæring er en av mange tiltakene som bidrar til at nyankomne flyktninger kommer raskere ut i arbeid. NAV Nordre Aker lyser ut 1 veileder stilling i 100% fast som skal jobbe med yrkesrettet norskopplæring og stillingen er en del av fagmiljøet til avdeling integrering... 

NAV NORDRE AKER

Oslo
7 dager siden
 ...forsøket er at flere personer i målgruppen skal kunne beholde arbeid eller komme tilbake til jobb i ordinært arbeidsliv. Det er en veileder med arbeidssted i hver av enhetene Lister, Kristiansand, Midt Agder og Arendal. I tillegg er det veiledere ved andre NAV kontor i... 

NAV ARENDAL

Arendal
8 dager siden
 ...bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Vi søker en engasjert og dyktig boligkonsulent og veileder i NAV som vil være med på å gjøre en forskjell i samfunnet. Som boligkonsulent og veileder NAV vil du ha ansvar for å gi... 

NAV SOLA

Sola
4 dager siden
 ...utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og...  ...et eget fagteam på fire ansatte som følger opp kartlegginger og veileder i faglige spørsmål. Skolen har også to fulle... 

Sagdalen skole, Lillestrøm kommune

Strømmen
4 dager siden
 ...aktiv samfunnsaktør. Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe som lærer i en stor kommune med robuste skoler og fagmiljøer, innebærer å være del av et godt faglig og sosialt profesjonsfellesskap som virkelig... 

Eiksmarka skole, Bærum kommune

Eiksmarka
1 dag siden
Er du faglig trygg, handlekraftig og brenner for familier som står i en utfordrende situasjon? Vi søker etter en veileder som skal jobbe med veiledning i hjemmet inn mot foreldre til barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Kanskje du er den vi leter etter som skal... 
Sandefjord kommune
19 dager siden
 ...og kolleger  finner glede i å samarbeide til barn og unges beste  har ambisjoner på alle elevenes vegne ønsker å bidra i et lærende profesjonsfellesskap er engasjert og utviklingsorientert er fleksibel og takler en aktiv skolehverdag Vi tilbyr Et godt... 

VETTRE SKOLE

Vettre
8 timer sidenNy
Ajer ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar kommune. Vi har ca 360 elever og 40 ansatte. Skolen er teambasert med to team per trinn. Innad i teamet har alle ansatte et felles ansvar for elevene, og teamets medlemmer er gjensidig avhengige av hverandre i jobbhverdagen...

AJER UNGDOMSSKOLE

Hamar
8 dager siden
 ...Ledig inntil tre heile stillingar, totalt 300%, to faste stillingar og eit vikariat som lærar ved Flisnes skule. Vikariatet er frå 1. august - 24 tom 31. juli - 25 med mulighet for fast ansettelse. Flisnes skule er ein barneskule med ca. 350  elevar og det er omtrent... 

FLISNES SKOLE

Ålesund
12 dager siden
 ...og en positiv innstilling Ansvarsbevisst og løsningsfokusert  For å kunne trives hos oss så er personlig egnethet i rollen som lærer viktig og vil bli vektlagt. Hos oss vil du oppleve Et godt arbeidsmiljø med dyktige, støttende og rause kollegaer som er på lag... 

MALMHEIM SKOLE

Sandnes
4 dager siden
 ...hyggelige ansatte som kan bli dine nye fantastiske kollegaer Et trivelig arbeidsmiljø Tett og godt samarbeid mellom lærerne for å lære av hverandre, for å utvikle seg selv og skolen. Bedriftshelsetjeneste Rabatt på treningssenter Gode forsikrings- og... 

ORERØNNINGEN UNGDOMSSKOLE

Horten
4 dager siden
 ...Lærer inntil 200 % fast og 100 % vikariat ved Borgen skole Med god kunnskap, relevante ferdigheter og en stor porsjon hjertevarme, arbeider Borgen-laget med å legge til rette for og utvikle "Robuste barn klare for verden, med trygghet og kunnskap som blir til på ferden... 

BORGEN SKOLE

Kløfta
8 dager siden
 ...Lærar Om arbeidsstaden Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø skule, Selbjørn skule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring... 
Storebø
9 dager siden
 ...skule. Om stillingen: Er du ein profesjonell vaksen som set læring og trivsel høgt i eit inkluderande felleskap? LærarMe søker: Lærar. Me treng ein person i 100 %, fast ved Ølen skule, stillinga er ledig frå 1.8.2024 Hovudarbeidsoppgåver ~Ha ansvar for opplæring... 

Vindafjord kommune

Ølen
11 dager siden
 ...Oslo. De fleste elevene blir kjørt til og fra skolen i taxi. Vi trenger en faglig dyktig, kreativ, løsningsorientert og trygg lærer som trives godt i en hektisk arbeidshverdag og som ønsker å ta del i elevenes læringsarbeid og realisere den enkelte elevs potensiale... 

VOKSENTOPPEN SKOLE

Oslo
11 dager siden
100 % stilling, vikariat i perioden 01.08.24 - 31.07.25 for lærar/ adjunkt/ lektor.  Undervisninga vil vere på barnetrinnet. Ellingsøy barne- og ungdomsskole er ein 1-10 skole med 255 elevar. Skolen ligg omlag 5 minutt frå Ålesund sentrum med bil. Skolen bruker begge... 

ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Ellingsøy
12 dager siden
 ...rollemodeller som bidrar til god sosial og emosjonell læring. Ulverud skole er en dysleksivennlig skole.  Skolens visjon er "Vi lærer sammen - Vi trives sammen".  Les mer om skolen vår på Vi ønsker de beste lærerne for våre elever og søker etter engasjert,... 

ULVERUD SKOLE

Hagan
5 dager siden
 ...Kyrkjebø skule har ledig 100 % stilling frå 01.08.24 for lærar med begynnaropplæring i basisfaga i fagkrinsen. Vi legg vekt på: -God relasjonskompetanse -Positivitet -Fagleg engasjement -Fleksibilitet -Gode samarbeidsevner Høyanger kommune kan tilby: -Høve til... 

Høyanger kommune

Sogndal kommune
15 dager siden
Engelsvoll skule har ledig 100 % fast undervisningsstilling. Engelsvoll skule ligg vakkert til i eit flott og romsleg uteområde, med utsikt over Frøylandsvatnet og i gåavstand frå Klepp stasjon (15 minutt frå Sandnes sentrum). Engelsvoll skule har eit positivt og godt...

ENGELSVOLL SKULE

Kleppe
5 dager siden
 ...Skolene har personalgrupper med ulik bakgrunn og kompetanse, stort faglig engasjement og høy trivsel. Vi jobber for å  utvikle en lærende organisasjon gjennom et godt delingsfellesskap og et profesjonsfelleskap av høy kvalitet. Det er politisk vedtatt at Lillås skole... 

HORTEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Horten
5 dager siden
 ...Lærer vikariat Om oss Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt... 
Øksfjord
12 dager siden