Ullensaker kommune jobb

1-20 fra 27 søkeresultater

Ullensaker kommune  -  Jessheim

Arbeidsoppgaver Motta, kartlegge, vurdere, innstille og følge opp iverksettelse av vedtak om tjenester Behandle klagesaker Gi råd, veiledning og opplæring ved behov Kvalifikasjoner Minimum 3- årig høyskole- eller universitetsutdanning med påbygning...
1 dag siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

 ...tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht § 5-4 Helse- og omsorgstjenesteloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
12 dager siden

Ullensaker kommune  -  Kløfta

 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
15 dager siden

Ullensaker kommune  -  Kløfta

 ...intervju. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
9 dager siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

 ...herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht § 4 - 5 Helse- og omsorgstjenesteloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller... 
10 dager siden

Ullensaker kommune  -  Kløfta

 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
10 dager siden

Ullensaker Kommune  -  Jessheim

 ...rekrutterings tillegg i 100% med kr. 20.000 pr år for helsesøstre. Tiltredelse: Etter avtale Arbeidssted: Forebyggende helse i Ullensaker kommune I denne stillingen vil du få spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Ressurssenter for migrasjonshelse... 
1 dag siden

Ullensaker kommune  -  Ullensaker kommune

 ...Ullensaker kommune deltar i et 3-årig forsøksprosjekt med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi. Formålet er å finne ut om kommunen er mer effektiv til å sysselsette uføre enn NAV og at vi arbeider sammen med NAV i prosjektet. De som skal delta er i all hovedsak... 
13 dager siden

Ullensaker kommune  -  Ullensaker kommune

 ...Familieveileder med teamlederansvar - Ullensaker kommune Er du engasjert, positiv og modig? Har du erfaring med å jobbe selvstendig, men også å jobbe i team? Ønsker du å arbeide med relasjonsarbeid og kan bidra med nytenkning og videreutvikling? Vil du være en del... 
9 dager siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

 ...Universitet Personlige egenskaper Ha evne og vilje til å utnytte personalets kompetanse. Lede og motivere personalet ut fra Ullensaker Kommunes verdier; modig, endringsdyktig og raus. Skape gode relasjoner mellom barn, foreldre og personalet. Skape et inspirerende... 
18 timer siden

Ullensaker kommune  -  Kløfta

 ...tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht § 5-4 Helse- og omsorgstjenesteloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
2 dager siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

 ...• Ivareta praktiske og administrative oppgaver som en del av tjenesteytingen • Legemiddelhåndtering • Daglig rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem Kvalifikasjoner •Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/omsorgsarbeider •... 
6 dager siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

Arbeidsoppgaver Stell og pleie av personer med demens med somatiske utfordringer Avdelingsoppgaver sammen med kolleger Miljørettede tiltak i avdeling Medisinhåndtering (for de med gyldig medisinkurs) Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som Helsefagarbeider...
1 dag siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

 ...ansvar for drift og utvikling av tjenester underlagt enheten Sette en tydelig strategi for utvikling av arkivfunksjonen i Ullensaker kommune Bistå i arbeidet med etablering av nytt sak- og arkivsystem Videreutvikle planverk og retningslinjer innen sak- og arkivområdet... 
2 dager siden

Ullensaker kommune  -  Enger

Jessheim interkommunale legevakt søker etter 2 leger à 60 % stilling for tiden natt i ukedagene (mandag - fredag). Lønn etter kompetanse og jfr nærmere avtale. Henviser til Akuttmedisinforskriften § 7 for utfyllende informasjon:  Spesialist i allmennmedisin eller ...
Jooble-søknad 2 dager siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

 ...vedtatte mål, i og utenfor boligen. • Daglig rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem Andre opplysninger: Vannvegen...  ...Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd fremvises. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til... 
9 dager siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

Arbeidsoppgaver ~ Ansvar for mottak og oppfølging av pasienter ved Jessheim interkommunale legevakt, herunder innleggelse og event oppfølging av pasienter ved KØH (KAD) avdelingen. KØH er samlokalisert og samorganisert med legevakten i 1. etg på Helsehuset. Kvalifikasjoner...
2 dager siden

Ullensaker kommune  -  Ullensaker kommune

Stillingstype: Fast Arbeidstid: Dagtid Stillingsstørrelse: 100% Lønn: SKO 7066, årslønn i 100% stilling fra kr. 386.200 til kr. 465.300 (etter ansiennitet) Tiltredelse: Etter avtale Arbeidssted: Fysio- ergoterapitjenesten i enhet Rehabilitering, utredning...
12 dager siden

Ullensaker kommune  -  Jessheim

 ...Arbeidsoppgaver - Ivareta kommunens forurensnings- og forvaltningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter, samt påslipp av avløpsvann til kommunens avløpsnett. - Veilede virksomheter til å redusere utslipp og påslipp - Tilsyn med virksomheter... 
6 dager siden

Ullensaker kommune  -  Ullensaker kommune

 ...tjenesteytingen - Legemiddelhåndtering - Daglig rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem Kvalifikasjoner -...  ...Arbeidssted Jessheim Nøkkelinformasjon: Annonsør:Ullensaker kommune Ref. nr.:3951904029 Stillingsbrøk: 100% Fast Søknadsfrist... 
8 dager siden
12