Ullensaker kommune jobb

1-20 fra 29 søkeresultater

Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ...Vi tilbyr ~ Et godt og faglig interessant arbeidsmiljø. ~2 av avdelingene holder til i helt nye lokaler (Helsehuset, Gardermoen Campus). ~ Kommunen har innført ny velferdsteknologi, som til dels planlegges videreutviklet også i andre avdelinger/enheter..... 
5 dager siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ...Arbeidsoppgaver Lede og koordinere samhandling mellom stab- støttefunksjonene Støtte rådmannens ledergruppe i arbeidet med å nå Ullensaker kommunes mål Samordne, følge opp og drive fram enhetenes faglige og organisatoriske utviklingsprosjekter Kvalifikasjoner... 
2 dager siden
Ullensaker kommune  -  Kløfta
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
4 dager siden
Ullensaker kommune  -  Kløfta
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
5 dager siden
Ullensaker kommune  -  Kløfta
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
11 dager siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 .... Holder foredrag, foreldrekurs og informere om rus innad i kommunen og ut mot innbyggere. Jobbe med enkeltungdom rundt HAP (hasjavveningsprogrammet...  ...politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til... 
5 dager siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ..., herunder 6 mnd. prøvetid. Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju. Papirsøknad med CV kan sendes: Ullensaker kommune Postboks 470, 2051 JESSHEIM Husk å merke søknad med referansenummer og enhetens navn. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer... 
9 dager siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ...ikke være eldre enn 3 måneder. Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju. Papirsøknad med CV kan sendes: Ullensaker kommune Postboks 470, 2051 JESSHEIM Husk å merke søknad med referansenummer og enhetens navn. Vi gjør oppmerksom på at... 
11 dager siden
Ullensaker Kommune  -  Jessheim
 ...ledergruppe bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen. Kommunaldirektøren for organisasjon og utvikling har...  ...Støtte rådmannens ledergruppe i arbeidet med å nå Ullensaker kommunes mål Samordne, følge opp og drive fram enhetenes faglige... 
1 dag siden
Ullensaker kommune  -  Ullensaker kommune
 ...Sommervikarer - enhet Helsehus - Ullensaker kommune Vi søker etter sommervikarer ved Helsehuset og korttid Gjestad Følgende avdelinger trenger vikarer: legevakt og KØH/KAD, medisinsk korttid og rehab, korttid Gjestad. Det kan være mulighet for videre helgestillinger... 
3 dager siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ...rutiner og vedtatte mål, i og utenfor boligen Rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem...  ...Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd fremvises. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse... 
5 dager siden
Ullensaker kommune  -  Kløfta
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
5 dager siden
Ullensaker kommune  -  Algarheim
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
11 dager siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
11 dager siden
Ullensaker kommune  -  Kløfta
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
11 dager siden
Ullensaker kommune  -  Ullensaker kommune
 ...herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd fremvises. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
4 dager siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ...Ullensaker kommune Avdeling Myrvegen 75 gir tjenester til 22 beboere med psykisk lidelse i omsorgsboliger. Avdelingen har i dag 17,74 årsverk fordelt på 27 ansatte i tillegg til ekstravakter. Miljøpersonalet gir praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål... 
5 dager siden
Ullensaker kommune  -  Ullensaker kommune
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller... 
1 dag siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ...Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Videregående skole Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Lokalkjennskap til Ullensaker kommune er en fordel, men ikke noe krav. Lavere utdanning kombinert med dokumentert, relevant erfaring vil kunne kompensere for... 
5 dager siden
Ullensaker kommune  -  Kløfta
 ...og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn... 
5 dager siden
12