Tromsø kommune jobb

1-20 fra 68 søkeresultater

Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver ~ I hovedsak vil arbeidsoppgavene være drift og vedlikehold av vei. Det inkluderer varierte arbeidsoppgaver som bl a snøbrøyting, is-/overvanns håndtering, steaming, asfaltlapping, skilting mm. For å løse disse oppgavene, vil ulike kjøretøy hyppig anvendes...
11 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Saksbehandling etter lov om barneverntjenester, herunder akuttarbeid, råd og veiledning, samtaler med barn, foreldre og andre aktuelle parter samt administrative oppgaver. Da tjenesten er i stadig utvikling, må endring i ansvars- og arbeidsoppgaver...
13 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Administrere skoleskyssordning. Samarbeid med skolens ledelse om daglig drift. Kvalifikasjoner Gode IKT-kunnskaper da kommunen digitaliseres fortløpende. Erfaring fra kontor og postbehandling. Erfaring fra kommunale fagsystemer og fra skole er en fordel... 
15 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Arbeidsoppgaver Som fagleder vil du ha overordnet ansvar for kommuneregnskapet. Kommunen har mange ulike oppgaver og stor variasjon i regnskapsmessige problemstillinger, og faglederen vil også være en viktig bidragsyter til å følge opp og videreutvikle kommunens økonomiske... 
22 timer siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Arbeidsoppgaver Stillingen er tillagt fagansvar for kommunens samlede budsjett og utarbeiding av økonomiske analyser. Som fagleder vil du ha ansvar for å koordinere kommunens økonomiplanarbeid, årsbudsjett og økonomirapportering. Stillingen er tillagt den daglige... 
4 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Arbeidsoppgaver Kombinasjonen av fag og ledelse. Være oppdatert på nasjonale samarbeidsprosjekt i byplanlegging og delta der Tromsø kommune er med. Sørge for gode, helhetlige planer som sikrer en bærekraftig byutvikling. Delta i seksjon for Byutviklings... 
5 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Arbeidsoppgaver Du får rollen som Tromsø kommunes byggherre for bygging av ny Stakkevollveg. Forestå nødvendige anskaffelser knyttet til planlegging og gjennomføring. Oppfølging av økonomi, fremdrift og kvalitet. Kvalifikasjoner Høyere utdannelse, fortrinnsvis... 
12 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
 ...Administrere skoleskyssordning. Samarbeid med skolens ledelse om daglig drift. Kvalifikasjoner Gode IKT-kunnskaper da kommunen digitaliseres fortløpende. Erfaring fra kontor og postbehandling. Erfaring fra kommunale fagsystemer og fra skole er en fordel... 
14 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
 ...Brenner du for å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge i Tromsø kommune? Hvis du i tillegg trives i en hektisk og uforutsigbar arbeidshverdag, liker kombinasjonen brukerkontakt og administrative oppgaver, er kreativ, engasjert og har godt humør... 
14 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsdalen
Arbeidsoppgaver Organisere og gjennomføre aktiviteter innenfor områdene fysisk aktivitet, friluftsliv eller kultur i grupper med barn i alderen 6-10 år. Engasjere barn i lek og samvær med jevnaldrende. Bruke skolens plan for sosial kompetanse i praksis, og veilede...
14 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Brensholmen
Hillesøyskolen med barnehager har ledig vikariat som barnehagelærer. Stillingen er fordelt mellom Kattfjord og Sommarøy barnehage. Barnehagelærer er pedagog på avdeling i tillegg til pedagogisk leder. Ønsker du deg en spennende arbeidshverdag der ingen dager er ...
18 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tomasjord
Lunheim skole har ledig inntil 2 lærerstillinger i vikariater, kortere og lengre perioder og med ulike stillingsstørrelser. Vi ønsker tydelige og trygge lærere med kompetanse for å undervise i grunnskolen. Du må være god til å samarbeide og ha lyst til å arbeide...
18 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
Vi søker administrasjonskonsulent i 100 % fast stilling Arbeidsoppgaver Økonomioppgaver som bilagshåndtering, rapportering,budsjett og regnskap m.m. Administrativ støtte og saksbehandling for ledergruppen. Dokumenthåndtering. Delta i nettverk for merkantile...
18 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
Vi søker fagleder som vil inngå i lederteamet med enhetsleder og våre fagledere. Arbeidsoppgaver Personalarbeid, pedagogisk og spesialpedagogisk utviklingsarbeid,. Timeplanarbeid, IST/Untis. Hjelpe til med daglig drift av skolen. Arbeid knyttet direkte...
19 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
 ...Byplan har for tiden 25 medarbeidere. Enheten har ansvar for all arealplanlegging i Tromsø kommune. Vi produserer kommuneplaner og områdereguleringsplaner og saksbehandler private detaljreguleringsforslag. Vi har ansvar for transportplanlegging og trafikkreguleringssaker... 
6 dager siden
Tromsø kommune  -  Tomasjord
Arbeidsoppgaver Lede i samsvar med gjeldende lover, regler, forskrifter og lokale styringsdokumenter. Er en del av barnehagens lederteam og må betrakte barnehagen som en helhet og delta aktivt i utviklingen av barnehagen. Ansvar for utvikling av læringsmiljøet...
5 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Drifte ressursbase. Vaktinnleie. Avviksregistrening. Forberede og tilrettelegge lønnskjøring. Bistå i forbindelse med turnusplanlegging. Kvalifikasjoner Relevant utdanning med fagbrev eller høyskole. Gode datakunnskaper. Kjennskap...
6 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
Ønsker du nye utfordringer i det nye året? Da er du velkommen til oss! Vi har tre ledige stillinger som hjelpepleier/helsefagarbeider.  En ledig stilling på bogruppe for yngre personer med demens, hvor vi har fokus på aktivitet som er tilpasset hver enkelt bruker...
11 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
 ...Kartlegge, utarbeide rehabiliteringsplaner, veilede hjemmetrenere, øvrige ansatte i kommunen og brukere, delta i praktisk gjennomføring. Samhandling med øvrige ansatte i Tromsø kommune og andre instanser. Være bidragsyter med tanke på videreutvikling av tjenester... 
14 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Stell og pleie til pasienter. Bidra i tverrfaglig samarbeid. Legge til rette for medvirkning. Dokumentering. Bidra til et godt arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner Autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Dersom du har annet...
11 dager siden