Tromsø kommune jobb

1-20 fra 76 søkeresultater

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Utøve direkte sykepleie til pasientene Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Kvalifikasjoner Off. godkjenning som sykepleier Videreutdanning...
2 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver ~ Ordinære hjemmetjenesteoppgaver innenfor pleie og stell til brukere med ulike behov. Kvalifikasjoner Autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende...
20 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

 ...også en del kundekontakt. Samhandling med både andre enheter i kommunen, samt private aktører er svært viktig i saksbehandlingen. Fleksibilitet...  ...vektlegges. Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Tromsø kommune kan tilby en spennende jobb i en enhet under stadig... 
Én måned siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

 ...egnethet og samarbeidsegenskaper vil bli sterkt vektlagt Praktisk anlagt. Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Tromsø kommune kan tilby en spennende jobb i en enhet under stadig utvikling. Vi har et flott arbeidsmiljø med stor bredde i kompetanse og ferdigheter... 
Én måned siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Kontaktlæreroppgaver. Planlegging og gjennomføring av god undervisning. Drive god klasseledelse. Jobbe med kartlegging av læringsresultater, tilpasset undervisning og oppfølging. av enkeltelever og elevgrupper. Være pådriver i skolens utviklingsarbeid...
22 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Bemanne operatørplass i responssenteret. Sørge for at tjenestemottakere får hjelp ved å besvare henvendelsene, vurdere alvorlighetsgrad, samt avklare det videre forløpet. Veilede personell ute i omsorgstjenestene i forhold til alarmer og varslinger...
12 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Utøve direkte sykepleie til våre pasienter og utføre sykepleiefaglig oppgaver innen forebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering for målgruppen. Lede og koordinere det daglige pasientarbeidet og delta i arbeid med pasientsikkerhet...
16 dager siden

Tromsø kommune  -  Kvaløysletta

Arbeidsoppgaver Lek, stell og omsorg for barn i alderen 1-6 år. Delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogiske aktiviteter. Daglige gjøremål og rutiner. Bidra til et godt foreldresamarbeid. Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø. ...
20 dager siden

Tromsø kommune  -  Kvaløysletta

Arbeidsoppgaver Vi gir tjenester til hjemmeboende pasienter. Etter samhandlingsreformen foregår stadig mer avansert pleie- og behandling i pasientenes hjem. Dette gir oss varierte og utfordrende arbeidsdager, og store muligheter for faglig utvikling. Bidra til et...
1 dag siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

 ...Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner er viktig og du deler verdiene til Tromsø kommune ; respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit Vi ser etter en positiv og engasjert og allsidig avdelingsleder med stort... 
3 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Lederansvar for fag, kvalitet, drift, personal og økonomi i avdelingen Delta i lederteamet og bidra aktivt i arbeidet med kvalitet, tjenesteutvikling, pasientsikkerhet, pasientforløp og ressursallokering i Helsehuset Utfra et brukerperspektiv, ...
2 dager siden

Tromsø kommune  -  Tomasjord

Arbeidsoppgaver Undervisning, inkludert for- og etterarbeid. Stillingene vil kunne bli tillagt kontaktlærerfunksjon. Kvalifikasjoner Godkjent utdanning for undervisning på ungdomstrinnet. Det kreves minimum 60 relevante studiepoeng for å undervise i matematikk...
Én måned siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Kontoradministrative oppgaver som innkjøp, dokumenthåndtering. Økonomioppgaver. Administrere tilganger etc. Sikre gode og raske rekrutteringsprosesser. Bistå ledere i oppfølging av IA- avtalen, sykefravær, registrering og statistikker. ...
5 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For søkere med annet morsmål enn norsk, kreves norskkunnskaper tilsvarende nivå C1. Ved tilsetting vil relevant erfaring og personlig egnethet vektlegges. ...
22 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Etablere relasjoner til aktører i bransjen Informere om behovet for kvalitetssikring, rettigheter og plikter Gjennomføre tilsyn, herunder oppfølging av de som ikke gjør det de skal Arbeidet vil foregå i felt, men også på kontoret Kvalifikasjoner...
9 dager siden

Tromsø kommune  -  Kvaløysletta

Arbeidsoppgaver Faglig oppfølging og veiledning av lærere 8.-10.trinn. Personaloppfølging, herunder medarbeidersamtaler og sykefravær. Tilrettelegge og følge opp pedagogisk utviklingsarbeid. Tilrettelegge, følge opp og utvikle det sosial- og spesialpedagogiske...
25 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver ~ Vi søker deg som kan undervise instrumentalopplæring i grupper så vel som én til én på alle nivå og i varierte aldersgrupper. I stillingen inngår også arbeid med samspillopplæring på ulike instrumentgrupper. Stillingen inneholder noe bydelsundervisning...
25 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

 ...vi svært glad for å høre fra deg! Kontaktinformasjon Siv Jenssen, Leder, (+47) 95880811 Nøkkelinformasjon: Annonsør:Tromsø kommune Ref. nr.:3865972043 Stillingsbrøk: 100% Vikariat Sluttdato: 31.01.2020 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 10.08.... 
15 dager siden

TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø

 ...Attester og vitnemål tas med på intervju. Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg! Kontakt: Ingrid Elvenes Personalkonsulent tlf:(+47) 952 98695ingrid.elvenes@tromso.kommune.no... 
26 dager siden

TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø

 ...Webcruiter. Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg! Kontakt: Anne - Margrethe Sørensen Avd. leder 2-3 C, Skjermet avdeling tlf:(+47) 918 49 255anne.margrethe.sorensen@tromso.kommune.no... 
26 dager siden