Tromsø kommune jobb

1-20 fra 86 søkeresultater

Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Det faglige og administrative ansvaret for tjenesteområdet i din enhet. I dette inngår overordnet og langsiktig planlegging, utvikling, organisering, koordinering, ressursstyring. HMS og tjeneste-/fagutvikling. Det skal sikres en effektiv jobbutførelse...
11 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Maling. Klipping av grøntanlegg. Annet forefallende arbeid. Noe arbeid vil foregå på stillas/lift. Kvalifikasjoner Ønskelig med førerkort kl. B. Vi søker fortrinnsvis etter kandidater som er fylt 18 år. Personlige egenskaper ...
16 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Fysioterapibehandling til pasienter med behov for behandling, veiledning og rehabilitering etter akutt skade, sykdom eller operasjon, samt pasienter med behov for palliativ behandling. Kartlegging av funksjonsnivå, målsettingsarbeid, gjennomføring...
1 dag siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Skrankevakter med formidling og referansearbeid. Ansvar for drift og videreutvikling av bibliotekets digitale tjenester for voksne. Som en del av Kultur og fakta-teamet vil du bli involvert i teamets arbeid. Kvalifikasjoner Godkjent bibliotekarutdanning...
2 dager siden
Tromsø kommune  -  Krokelvdalen
 ...inkluderende, hyggelig og godt arbeidsmiljø. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk. Tromsø kommune er en IA-bedrift. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at... 
12 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...sykepleier, vernepleier eller ergoterapeut. Det anses som en stor fordel at de som tilsettes har erfaring fra utøvende tjeneste i Tromsø kommune, og kjennskap til tjenestetilbud som er relevant for målgruppen. Erfaring fra saksbehandling, kjennskap til offentlig... 
1 dag siden
Tromsø kommune  -  Krokelvdalen
Arbeidsoppgaver Bestille og tilberede mat, samt sørge for et godt og variert kosthold hos elevene. Bidra til at elevene får smake variert mat slik at de utvikler gode og sunne spisevaner. Ha et blikk for organiseringen av måltidet sammen med de andre medarbeiderne...
1 dag siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
 ...Initiativrik og fleksibel. Det kreves god forståelse for kommunens ansvar, rolle og verdigrunnlag. Ryddighet, gjennomføringsevne og...  ...Tilsetting skjer i henhold til avtaler, lover og regler for ansatte i Tromsø kommune. Lønn etter avtale. Aktuelle søkere vil bli... 
1 dag siden
Tromsø kommune  -  Tromsdalen
 ...helsesekretærer og 1 sykepleier/jordmor. Journalsystem er for tiden CGM Allmen journalsystem med tilknytning til Pasientsky.  Tromsø kommune har ledig fastlegehjemmel ved Tromsdalen Legesenter, med oppstart etter avtale. Den ledige hjemmelen har pr. d.d. ca. 990 pasienter... 
4 dager siden
Tromsø kommune  -  Kvaløysletta
Arbeidsoppgaver Delta i arbeidet med å planlegge, tilrettelegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter knyttet til enkeltelever og barnegrupper på SFO og i skole. Være en tydelig rollemodell og veilede barn i skole og SFO. Jobbe med barn som har spesielle behov...
5 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Utøve direkte sykepleie til pasientene. Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger. Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Beherske...
10 dager siden
TROMSØ KOMMUNE  -  Tromsø
 ...Er du barnevernpedagog eller sosionom og ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge gjennom barneverntjenesten i Tromsø kommune?  Hvis du i tillegg trives i en hektisk og uforutsigbar arbeidshverdag, er kreativ og nytenkende, er det nettopp deg vi søker... 
15 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Digital markedsføring, med synliggjøring av husets tilbud og aktiviteter via sosiale medier, nettløsninger og noe utarbeidelse av grafisk materiell. Arrangementsoppfølging, av praktisk art, inkl noe rigging. Stillingen er relativt nyoppretta, og...
15 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...fra andre avd på VA. Bistå prosjektleder ved behov ved overgang til utbyggingsfase. Plansamarbeid internt i seksjonen og i kommunen. Deltakelse i internt kvalitetssikringsarbeid. Kvalifikasjoner Relevant teknisk eller planfaglig utdanning på høgskole-... 
15 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Kvalifikasjoner Om du har erfaring fra helsevesenet er det fint, men det er ikke nødvendig da du vil få god opplæring. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1/B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som...
Én måned siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Delta i arbeidet med å planlegge, tilrettelegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter knyttet til enkeltelever og barnegrupper på SFO og i skole. Være en tydelig rollemodell og veilede barn i skole og SFO. Jobbe med barn som har spesielle behov...
17 dager siden
Tromsø kommune  -  Kvaløysletta
Arbeidsoppgaver Våre kokker skal bidra til at: Vi har gode og helhetlige kostplaner også basert på lokalprodusert mat. Vi tilbyr barna en variert meny med to til tre varme måltider per uke. Vi stimulerer til utvikling av gode kostvaner. Vi har et trivelig...
17 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Tromsø kommune Eiendomskontorets primæroppgave er forvaltning av kommunens faste grunneiendommer. Vi har ansvar for gjennomføring av kommunens grunnerverv, kjøp og salg av arealer, bygg og boliger, festekontrakter, samt inn- og utleie av arealer, innleie av bl.... 
Jooble-søknad 1 dag siden
Tromsø Kommune  -  Tromsø
 ...Helsehusets profil og ambisjon er ny i Tromsø kommune og er en signalinstitusjon på landsbasis. Helsehuset skal både finne sin form og plass i den kommunale forvaltning og samtidig utforske nye måter for å effektuere samhandlingsreformens intensjon. Helsehusets tjenester... 
2 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Utdanningsnivå ~ Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper I denne jobben vil du møte alle lag av befolkningen i Tromsø, og det er derfor viktig å utvise raushet og gode holdninger i møte med mennesker. Du må være serviceorientert og kan samarbeide... 
1 dag siden