Sysselmesteren på Svalbard har ledig stilling som tolk og oversetter i russisk. Stillingen er i tillegg en rådgiver for sysselmesteren når det gjelder de russiske bosetningene på Svalbard. Åremålsstillingen er for tre år med adgang til å søke tre års forlengelse. Sysselmesterens... 

SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD

Longyearbyen
7 dager siden
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev...

Åpen søknad – Salita tolke- og translatørtjeneste AS

Norge
Én måned siden
 ...lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis  Ønskede kvalifikasjoner tolk/språkassistent: Gode norskkunnskaper Erfaring fra norsk voksenopplæring Skolen bruker mange digitale plattformer, og det er... 

NAMSOS OPPLÆRINGSSENTER

Namsos
11 dager siden
 ...arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å tolke mellom norsk talespråk og norsk...  ...OsloMet og ansatte som regelmessig benytter tolk samarbeide med formidlerne ved Tolketjenesten...  ...på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise... 

OsloMet - storbyuniversitetet

Oslo
1 dag siden
 ...CV og en kort søknad. Arbeidsoppgaver Motta og tildele tolk til tolkeoppdrag Inngående og utgående telefoner Turnus...  ...oversettingstjenester til alle sykehus i norge, NAV, politi, kommuner, fylkeskommuner osv. Vi tilbyr tolking og oversettelser på mer enn 170 språk.... 

TOLKENETT AS AVD OSLO

Oslo
4 dager siden
 ...Kjennskap til hydraulikk/hydraulikksystemer er en stor fordel · Gode norsk og engelskspråklige kunnskaper. · Evne til å lese og tolke tekniske tegninger · God mekanisk forståelse Personlige egenskaper Det er viktig at du er lærevillig og fleksibel. Videre ser... 

Metallteknikk er i vekst og søker industrimekaniker

Time kommune
12 dager siden
 ...samarbeid internt og med ulike instanser Saksbehandling og skriftlig dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk Samtaler med tolk Utarbeide og drifte kurs i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Stillingene krever 3-årig... 

FLYKTNINGEKONTORET I BÆRUM

Sandvika
5 dager siden
 ...dataverktøyene NIR og Visma Flyktning ~Førerkort klasse B ~Må beherske norsk skriftlig og muntlig (minimum nivå B2) ~Erfaring med bruk av tolk ~Erfaring knyttet til kommunalt flyktningearbeid, herunder bosetting og introduksjonsprogram ~Kunnskap knyttet til kommunal... 

Rana Kommune

Mo
12 dager siden
 ...blir vi enige om. Vaktene hos meg varierer på dagtid, ettermiddag og kveld, samt helger. Typiske arbeidsoppgaver hos meg er: Tolke omgivelsene i sosiale settinger Korrekturlesing og administrativt arbeid  Handling og matlaging Husarbeid Hjelp med stell... 

Ikke binær person søker BPA-assistent i Aure

Aure
8 dager siden
 ...tilsette. Kvalifikasjonar  Bachelor i tegnspråk og tolking eller tilsvarande.  Det er svært ønskjeleg med erfaring frå praksis som tolk.  Ønskjeleg at det framgår av søknaden kva tolkemetodar ein har erfaring med/brukar. Personlege eigenskapar  Søkjar må ha... 

NORDAHL GRIEG VIDEREGÅENDE SKOLE

Rådal
11 dager siden
 ...(barn, unge og deres familier) Digitale ferdigheter Erfaring fra å arbeide med minoritetsspråklige familier, inkludert bruk av tolk Kulturforståelse Personlige egenskaper Du må ha fokus på tverrfaglig samarbeid, ta initiativ og kunne arbeide selvstendig.... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL STOVNER

Oslo
12 timer sidenNy
 ...Erfaring fra arbeid i barnehage/skole/PPT eller andre deler av utdanningssektoren  Kunnskap om kartlegging av hørselstap, og kunne tolke og forstå tilhørende kartleggingsresultater  God kunnskap om bruk av digitale læringsressurser  God skriftlig og muntlig... 

Brenner du for å skape et godt pedagogisk tilbud til barn me...

Oslo
12 dager siden
 ...kvalifikasjoner: ~0-2 år arbeidserfaring innenfor revisjon, transaksjonsstøtte etc. ~ Sterke analytiske ferdigheter og evnen til å tolke komplekse finansielle data ~ God regnskapsforståelse ~ Solide Excelkunnskaper ~ Strukturert, proaktiv og med evne til å tenke... 

KWC søker konsulent

Oslo
2 dager siden
 ...Evne til å arbeide strategisk og taktisk med en rekke ulike kommunikasjonskanaler Sterke analytiske ferdigheter og evne til å tolke markedsdata Evne til å håndtere flere prosjekter samtidig og jobbe effektivt under press Personlige Egenskaper: Utmerkede mellommenneskelige... 

Advania Norge AS

Oslo
13 dager siden
 ...revmatologi, nevrologi, geriatri og sammensatte lidelser. Erfaring fra å jobbe med pasienter med ulik kulturell bakgrunn og bruk av tolk kan være en fordel. Aktuelle kandidater kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling. Personlige egenskaper... 

Enhet for fysioterapitjeneste, Trondheim kommune

Trondheim
1 dag siden
 ...eller en lignende rolle. Har praktisk erfaring med regnskapsprosesser og systemer. Bred erfaring med god økonomiforståelse: Kan tolke og analysere økonomiske data og bidra til informerte beslutninger. Må kunne en av disse språkene norsk eller engelsk: Sterke ferdigheter... 

BISLETT KEBAB HOUSE AS

Oslo
12 dager siden
 ...kundeorientert Målrettet og engasjert, med evne til samhandling og fokus på prestasjon Analytisk, med evne til å se helhet, utnytte og tolke sammensatt informasjon Strukturert og effektiv For spørsmål vedrørende stillingen kontakt Finn J. Sævil, tlf. Logg inn for å... 

Vizir søker: Konsulent – strategisk rådgivning

Bergen
2 dager siden
 ...mulighet til å skape en annerledes relasjon enn eksempelvis på sykehus. Du jobber tett med en person og hennes familie og lærer deg å tolke hennes signaler på en unik måte. Du vil i tillegg kunne tilegne deg verdifull erfaring med epilepsi, blodsukkerregulering, PEG, TPN,... 

Ønsker du å jobbe 1:1? Vi har en 100% fast dagtidsstilling s...

Sola
2 dager siden
 ...rekneskap eller tilsvarande Minimum 3 års relevant erfaring frå liknande stilling Gode analytiske ferdigheiter og evne til å tolke tal God systemkompetanse og svært gode ferdigheiter i Excel Sjølvstendig, strukturert og nøyaktig arbeidsstil Me tilbyr:... 

Business Controller - Telemark Bilruter AS - Seljord

Seljord
2 dager siden
 ...mulighet til å skape en annerledes relasjon enn eksempelvis på sykehus. Du jobber tett med en person og hennes familie og lærer deg å tolke hennes signaler på en unik måte. Du vil i tillegg kunne tilegne deg verdifull erfaring med epilepsi, blodsukkerregulering, PEG, TPN,... 

Er du autorisert sykepleier/vernepleier og glad i barn? Se h...

Sola
12 dager siden
 ...Betjening av sentralbord og resepsjon (i rullering) Registrering i DIPS Bestilling av pasientreiser Bestilling av tolk Arbeid knyttet opp mot bistand til behandlere Annet forefallende arbeid som faller naturlig for stillingen  Kvalifikasjoner... 

AHUS FOLLO VESTVEIEN VOKSENPSYKIATRI DPS

Ski
10 dager siden
 ...prognose God kjennskap til regnskapsprinsipper og økonomiske prinsipper Sterk analytisk og kvantitativ ferdighet, med evne til å tolke komplekse datamodeller og trekke konklusjoner. Personlige egenskaper vi setter pris på: Stabilt godt humør og at du liker å... 

Fremoverlent Pris- og Kalkylesjef / Forretningsanalytiker

Stryn
12 dager siden
 ...Viktig informasjon til deg som søker: Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT () Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Hammerfest
12 timer sidenNy
 ...innenfor platearbeid og erfaring med linje- og punktsveising.  Kunnskap om ulike materialer og toleranser.  Evne til å lese og tolke tekniske tegninger.  Godt håndlag og nøyaktighet i arbeidet.  Pliktoppfyllende, selvstendig og fleksibel. Må kunne kommunisere... 

Platearbeider

Øygarden kommune
12 dager siden
 ...hektiskt og morsome dager, ønsker vi at du tar kontakt med oss. Send CV og en kort søknad. Arbeidsoppgaver Motta og tildele tolk til tolkeoppdrag Inngående og utgående telefoner Turnus - vakttelefon (ca hver andre uke, maks et døgn) Personlige... 

Kundeservice/Callcenter - søker medarbeidere til fast stilli...

Oslo
2 dager siden
 ...videreutvikle salgsmateriell. Motta tilbudsforspørsler. Teknisk forberede disse for prising og sette opp prisformat med mengdeberegninger. Tolke IFC modeller og ARK tegninger. Sende tilbud og følge opp avklaringer fram til endelig beslutning. Microsoft Dynamics 365 Sales... 

Prosjektselger - Rekkverk og trapper

Stavanger
2 dager siden
 ...godkjent norsk autorisasjon som tannlege. Søkjarane må beherske norsk skriftleg og munnleg. Relevant informasjon for søknaden må vere oversett til norsk. Den som skal tilsetjast i tannhelsetenesta må leggje fram politiattest. Personlege eigenskapar Vi søkjer ein... 

FLORØ TANNKLINIKK

Kinn
7 dager siden
 ...eller tilsvarende relevant erfaring. - God kjennskap til elektriske installasjonsstandarder og forskrifter. - Evne til å lese og tolke elektriske tegninger og skjemaer. - Erfaring med bruk av elektrisk verktøy og utstyr. - God kommunikasjonsevne og... 

Elektriker - Gruppe L

Bergen
8 dager siden
 ...Viktig informasjon til deg som søker Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT () Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK - KARASJOK

Karasjok
5 dager siden
 ...og EKG av inneliggende pasienter på observasjonsposten besvare telefonhenvendelser til avdelingen bestille varer, transport og tolk bistå leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper i drift av observasjonsposten postsekretæroppgaver ved observasjonsposten... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
8 timer sidenNy