...samarbeid jordmor Veilede i amming Holde seg faglig oppdatert  Samarbeide på tvers av avdelingene Kvalifikasjoner Sykepleierstudent Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
5 dager siden
 ...fleksibel. Gode samarbeidsevner er viktig. Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. Bonusordning for sykepleierstudenter/vernepleierstudenter/paramedisinstudenter. Som kompensasjon for å binde seg til å jobbe hver 3.helg og 4 uker i sommerferien... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND POLI...

Stavanger
13 dager siden
 ...treningsrom for ansatte Gratis parkering Bonusordning for sykepleierstudenter God pensjonsordning i KLP Nærmere opplysninger om...  ...vil bli vurdert fortløpende Krav til kompetanse Sykepleierstudent eller autorisert helsefagarbeider er ønsket, men søkere med... 

Ferievikarer til eldreomsorgen!

Stavanger
5 timer sidenNy
 ...trygge tjenester. Vi har mange dyktige medarbeidere og ønsker flere med på laget.  Vi søker tilkallingsvikar/sommervikarer; sykepleierstudenter, vernepleierstudenter, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere, som har faglig engasjement, og som blomstrer ved å  kunne skape... 

LERVIG SYKEHJEM

Stavanger
1 dag siden
 ...akuttrom, skiftestuer og observasjonsrom. Assistere sykepleiere. Forfallende arbeid i avdelingen.  Kvalifikasjoner Sykepleierstudent i 5. semester. Det er en fordel med erfaring fra pasientarbeid, ambulanse eller med tilsvarende arbeidsoppgaver. Det er... 

Sykepleierstudenter 5. semester - Stavanger Legevakt

Stavanger
13 dager siden
 ...godt humør.  Vi har fokus på brukermedvirkning, pårørendearbeid, ernæring og fysisk aktivitet. B3 søker etter deg som er sykepleierstudent, vernepleierstudent eller paramedisinstudent. Vi tilbyr bonusavtaler med oppstart september 2024. Bonusavtalen gjelder for... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
8 dager siden
 ...helgevikarer.  Bonusavtalen har minst 1 års varighet med oppstart august 2024. En forplikter seg til følgende:  ~1. og 2. års sykepleierstudenter: Ettårig avtale med arbeid i gjennomsnitt hver 3. helg samt minimum 4 uker i sommerferien gir en månedlig bonus på kr 2000 pr... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
9 dager siden