Søkeresultater: 37 ledige stillinger

 ...samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Arbeidsoppgaver Sykepleie til pasienter med behov for spesialisert rehabilitering Arbeide i tverrfaglig team med mange yrkesgrupper Kvalifikasjoner... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
9 dager siden
 ...kommune. Vi har for tiden 2 baser på Plankemyra og 1 base på Hisøy. Vil du være med å forme fremtidens hjemmesykepleie? Er du sykepleier og trives i et variert og tverrfaglig miljø? Ønsker du å få brukt din kompetanse i ulike fagmiljøer og å være en bidragsyter til... 

HJEMMESYKEPLEIEN HISØY/NEDENES

His
2 dager siden
 ...Vi har ledig svangerskapsvikariat i 100 %  kombistilling som sykepleier mellom Kirurgisk sengepost 3C og Gynekologisk poliklinikk. For tiden fordelt 75% på poliklinikk og 20% helg på sengepost. Arbeid p.t. 3-delt turnus med arbeid  p.t. hver 3. helg. Tiltredelse 12.08... 

Gynekologisk poliklinikk/Kirurgisk sengepost 3C, Kristiansan...

Kristiansand S
1 dag siden
 ...Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Arbeidsoppgaver Grunnleggende sykepleie Infusjons behandling Dokumenatsjon (DIPS og Metavision)  Nødvendig opplæring vil bli gitt Kvalifikasjoner Autorisasjon... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
10 dager siden
 ...moderne sykehus preget av høy faglig kompetanse. Vi har ledig følgende stillinger: ~100 % st. fast som spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spesialutdanning, arbeid p.t. natt m/arbeid p.t. 3. hver helg og mulighet for  3 dagvakter... 

SØRLANDET SYKEHUS HF PSYKIATRISK AVDELING KRISTIANSAND

Kristiansand S
2 dager siden
 ...og poliklinikk. Enheten er en utrednings,- og behandlingsenhet. Vi har ledig følgende stillinger: ~100 % fast stilling som sykepleier - for tiden dag/kveld, arbeid p.t hver 3. helg og 2 helger ekstra per år. Tiltredelse etter avtale.  Ved intern ansettelse... 

SØRLANDET SYKEHUS HF PSYKIATRISK AVDELING KRISTIANSAND

Kristiansand S
9 dager siden
 ...Vi søker en sykepleier til 100% fast stilling. Stillingen er organisert i enhet for Hjemmetjenester og rehabilitering, avdeling for fysio- og ergoterapi. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig, intensiv tjeneste som vanligvis gis i en periode på opp til fire uker... 

GRIMSTAD KOMMUNE FOREBYGGENDE OG REHABILITERING

Grimstad
4 dager siden
 ...Hjerteovervåkingen (Coronar) 1CC Sørlandet sykehus Arendal (SSA) søker Intensivsykepleier/kardiologisk sykepleier eller sykepleier med relevant erfaring og interesse for kardiologi. Hjerteovervåkingen har 8 senger for kardiologiske og andre medisinske pasienter med... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
5 dager siden
 ...pasientbehandling i vår avdeling. Medisinsk Intermediær Enhet (MIE), Hjerteseksjonen har ledig for intensivsykepleier/spesialutdannet sykepleier/sykepleier med relevant erfaring: 1 x 100%  st. fast  Arbeid for tiden tredelt fleksiturnus med arbeid p.t. 3. hver helg.... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
5 dager siden
Er du sykepleier eller paramedic, er faglig trygg, systematisk og god til å se løsninger? Da kan en jobb på Legevakten være noe for deg. Er du i tillegg god på kommunikasjon, kan ta raske beslutninger og håndterer digitale verktøy hånd i hånd med praktisk utøvelse av... 

KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE BARN OG UNGE, SENTRUM

Kristiansand S
10 dager siden
 ...hjemmeboende i området Tinnheia og deler av sentrum. Kontorene er lokalisert i Jegergata 12. Det er ledig 1x100% fast stilling som sykepleier. Ved interne søkere kan annen stillingsstørrelse bli ledig. Stillingen innebærer pr. i dag 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.... 

KRISTIANSAND KOMMUNE HJEMMETJENESTER AVD TINNHEIA

Kristiansand S
5 dager siden
Har du lyst til å være med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten ved å bidra til utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester i Østre Agder med økt fokus på forebygging, helsefremming og tidlig innsats?  Østre Agder - samarbeidet...

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
10 dager siden
 ...Bofellesskap søker nå etter 4 studenter i henholdsvis 36%, 25% og 2 stk 22%  helgestillinger. Du må være i et studentforløp til å bli sykepleier, vernepleier eller sosionom. Turnus med både kortvakter, langvakter. Arbeidssted  Ørbek jobber etter miljøterapeutiske... 

ØRBÆK

Arendal
1 dag siden
 ...-ene du ønsker å arbeide Pensjonsopptjening i DNB samt forsikring Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier Om dette virker interessant ta kontakt for mer informasjon og videre dialog. Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Intensivsykepleier Arendal Sommer 2024

Arendal
2 dager siden
 ...veiledning av nytt personell Bidra til kontinuerlig forbedring av avdelingens rutiner og prosedyrer Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier med videreutdanning innen operasjonssykepleie Relevant erfaring fra operasjonsavdeling er en fordel, men nyutdannede... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
9 dager siden
 ...arbeide i våre flotte institusjonsboliger på sørlandet. Krav til kompetanse Sosionom Barnevernspedagog Vernepleier Sykepleie (for eksempel psykiatrisk sykepleie, helsesykepleie) Pedagogikk (for eksempel lærer/barnehagelærer/musikkpedagog/spesialpedagog/... 

Vi søker tilkallingsvikarer til våre institusjons boliger på...

Kristiansand kommune
2 dager siden
 ...virksomheter. Enheten er fremoverlent, har høy flerfaglig kompetanse som består blant annet av erfaringskonsulenter, vernepleier, sosionom, sykepleier, pedagog, barnevernspedagog, psykologer og fagarbeidere. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger. Enheten er opptatt... 

PSYKISKE HELSETJENESTER

Arendal
3 dager siden
 ...bruk av aktuelle fagprogrammer og journalføring arbeidsoppgaver kan endre seg etter hvert Kvalifikasjoner du er sosionom-, sykepleier- eller vernepleierstudent det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid innen psykisk helse/rus gode datakunnskaper du... 

ARENDAL KOMMUNE OPPFØLGINGSTJENESTEN NESHEIA

Arendal
5 dager siden
 ...studerer, eller skal starte opp i relevante studier høsten 2024. Relevante studier er for eksempel; studenter innenfor vernepleier, sykepleier, sosialt arbeid, barnevern, psykologi og pedagogikk. Elever innenfor helse – og sosialfaglig videregående skole vil også kunne... 

KRISTIANSAND KOMMUNE HABILITERING

Kristiansand S
5 dager siden
 ...Ferievikar Helsesekretær eller Sykepleier Vi søker helsesekretær eller annet relevant helsepersonell til sommervikar ved Birkenes legesenter i uke 26-32. Birkenes legesenter er et kommunalt legesenter med 7 fastlegehjemler, LIS1-lege og 6 helsesekretærer.  Arbeidsoppgaver... 

Samfunn og helse, Birkenes kommune

Birkeland
2 dager siden