19 ledige stillinger

Søkeresultater:

Sykepleier Bispegra omsorgssenter

 ...hjerneskade.   Vi har 2 ledige 80 - 100 % stillinger for sykepleier i hhv. 1. og 2. etasje Ved intern ansettelse eller ytterligere...  ...samarbeid med blant annet spesialisthelsetjeneste, legevakt og rehabilitering. Kvalifikasjoner ~ Autorisert sykepleier... 

BISPEGRA OMSORGSSENTER

Kristiansand S
16 dager siden

Sykepleier/Vernepleier - 70-100 % fast

 ...kommune skal opprette ambulerende nattjeneste, og ser etter en sykepleier/ vernepleier.  Vi søker etter 1 vernepleier/sykepleier i 70...  ...pasientens behov Håndtere trygghetsalarmer Samarbeide med legevakt Rykke ut ved akutte hendelser på tvers av enhetene og... 

LILLESAND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER SENTRUM

Lillesand
6 dager siden

Vi søker flere medarbeidere - Sykepleier

 ...Opplæring og kursing vil du få hos oss. Vi kan tilpasse arbeidstider mot turnus fra andre jobber. Vi søker følgende medarbeidere ~ Sykepleier (1 ledig stilling) Kvalifikasjoner for sykepleier Er autorisert sykepleier Vi søker fortrinnsvis deg med kosmetisk... 

Velbehag Medisinsk Hudklinikk

Kristiansand kommune
2 dager siden

Spennende stilling som sykepleier eller vernepleier, Fevik hjemmetjeneste

 ...Nye spennende stillinger som sykepleier eller vernepleier i enhet hjemmetjenester og rehabilitering! 2. gangs utlysning.  Enhet hjemmetjenester og rehabilitering består av 6 avdelinger: Hjemmetjenester Fevik, Hjemmetjenester sentrum, Fysio-og ergoterapiavdeling, Korttidsavdeling... 
Grimstad
2 dager siden

Intensivsykepleier/sykepleier

 ...medisinsk intermediær enhet økes bemanningen. Medisinsk Intermediær Enhet (MIE), Hjerteseksjonenhar ledig for intensivsykepleier/sykepleier med relevant erfaring: ~3 x 100%  st. fast  Arbeid for tiden tredelt fleksiturnus med arbeid p.t. 3. hver helg. Det må i... 

Hjerteseksjonen, Kristiansand

Kristiansand kommune
6 dager siden

Autorisert sykepleier

 ...området Tinnheia, deler av Kvadraturen, Grim og Strai. Kontorene er lokalisert i Jegergata 12. Det er ledig 100% stillinger som sykepleier ved hjemmetjenesten avdeling Tinnheia. Ved interne søkere kan annen stillingsstørrelse bli ledig. Stillingene innebærer pr. i dag... 

Hjemmetjenester Sentrum, Kristiansand kommune

Kristiansand kommune
6 dager siden

Sykepleier/Vernepleier, 60 % fast våken nattevaktstilling ved Lillebølgen avlastning

 ..., Storebølgen Eg (bolig), Nattjeneste for barn og unge, Avdeling for privat avlastning, Etterskoletidsordning (ESO). Vi søker sykepleier/vernepleier til fast våken nattevaktstilling 60 % med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale. Ved intern omrokkering kan... 

Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune

Kristiansand kommune
6 dager siden

Helsesekretær/sekretær

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) søker etter en dyktig helsesekretær/sekretær til en 100 % fast stilling. Avdelingen har både døgnrehabilitering og poliklinisk virksomhet. Avdelingen har poliklinisk tilbud innen fysikalsk medisin,arbeidsrettet...

SØRLANDET SYKEHUS HF REHABILITERING KRISTIANSAND

Kristiansand S
3 dager siden

Sykepleier/vernepleier 100% fast stilling

 ...Er du sykepleier eller vernepleier og kan du bidra til fagutvikling i et trivelig arbeidsmiljø?  Tør du å by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger og innbyggere?   Enhet for omsorg og mestring i Lillesand kommune består blant annet av Lillesand bo- og... 

Kommunalområdet Velferd, Lillesand kommune

Lillesand
10 dager siden

Avdelingsleder

 ...i henhold til budsjett Rapportere månedlig på økonomi til enhetsleder Kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav: Autorisert sykepleier eller autorisert vernepleier. Gode digitale ferdigheter God skriftlig og muntlig framstillingsevne Turnuskompetanse Videreutdanning... 
Mandal
2 dager siden

Avdelingsleder Lindesnes læringssenter

Har du lyst på en spennende jobb som leder for voksenopplæringen? Grunnet økt bosetting av flyktninger i Lindesnes kommune, har vi nå en 100 % fast stilling ledig som avdelingsleder ved Lindesnes læringssenter.  Vi er et lederteam bestående av enhetsleder og to avdelingsledere...

LINDESNES LÆRINGSSENTER

Mandal
10 dager siden

Vil du som avdelingsleder bli med å bidra til at ungdommer i Agder lykkes?

Ønsker du å bidra til at ungdom og voksne lykkes med sine utdanningsløp? Vil være med og arbeide for at elevene lykkes både sosialt og faglig og at vi har et utdanningstilbud som dekker samfunnets behov for arbeidskraft? Agder fylkeskommune søker en engasjert, motivert...

AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJONEN KRISTIANSAND

Kristiansand S
14 dager siden

Infeksjonsposten søker sykepleiere til vår spennende avdeling

 ...Infeksjonsposten 1e ved SSK har nå ledig 1 x 85 % fast stilling for sykepleier. På vår avdeling har vi et flott dynamisk miljø med svært mange dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere. Hos oss er det mye latter, humor men samtidig alvor. Vi behandler mange av de aller... 

Infeksjonspost 1E, Kristiansand

Kristiansand kommune
6 dager siden

Fastlege/ALIS

 ...Arbeidsoppgaver ~ Fastlegeoppgaver Alle fastleger i Grimstad plikter å delta i den interkommunale Legevakten i Arendal, som er en veldrevet legevakt for ti samarbeidende kommuner. Legevakten ligger nå på Sørlandet Sykehus Arendal, men vil etter planen i løpet... 
Grimstad
2 dager siden

Anestesisykepleier

 ...røntgen og gastrolab I tillegg deltar vi i smerteteam og innlegging av perifere venekatetre Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier Det kreves spesialutdanning i anestesisykepleie Personlige egenskaper Enheten vektlegger faglig engasjement,... 
Kristiansand S
7 dager siden

Studentstilling i Enhet for habilitering

 ...gjeldende avtaleverk.  God opplæring. Et godt arbeidsmiljø med mulighet for faglig utvikling. Grimstad kommune tilbyr egnede sykepleier og vernepleierstudenter 100 % stilling ved gjennomført utdanning med offentlig godkjenning. Kontaktinformasjon Sondre... 

Grimstad kommune

Grimstad
27 dager siden

Vi søker faglærer/timelærer til fagskolen "Tverrfaglig...

 ...Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner:  ~ Høyere utdanning innen helse og kompetanse relatert til fagområdet - gjerne sykepleier Lang, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Det er ønskelig med PPU Det er ønskelig med undervisningserfaring... 

AOF Vestlandet-Agder

Kristiansand kommune
2 måneder siden

Lege

 ...til endring og avklarer videre forløp. Vår personalgruppe er mangfoldig og består primært av enhetsleder/assisterende enhetsleder, sykepleier/vernepleier med og uten videreutdanning, LIS og overlege i rus og avhengighetsmedisin. Rusmedisin er et fag i utvikling og vi... 

Sørlandet Sykehus HF Sørlandet Sykehus HF

Kristiansand S
11 timer siden