Søkeresultater

Sykepleier - Dagtid

 ...Unik mulighet for en dyktig sykepleier til fast stilling på Medisinsk dagpost. Dagposten er organisert under generell indremedisin, men server hele medisinsk klinikk og andre ved behov. Dette gir gode muligheter til mye lærdom og nye utfordringer. Her kan du jobbe både... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
5 dager siden

Sykepleier / vernepleier

 ...for følgende ressursgrupper: MAP (møte med aggresjonsproblematikk) og flerkulturell gruppe Hvem søker vi? ~Du er utdannet sykepleier eller vernepleier og er komfortabel med å være ansvarsvakt for posten ~Utover de formelle kvalifikasjonskravene vil personlig egnethet... 

LDS

Oslo
17 dager siden

Sykepleier i langvaktsturnus

 ...Nylig oppstartet bolig søker sykepleier i langvaktsturnus. Som ansatt i Busoppveien bolig vil du som sykepleier være med å tilrettelegge arbeidet rundt brukerne med ekstra ansvar for legemiddelhåndtering og brukernes somatiske helse. Boligen er nylig oppstartet så... 
Rykkinn
3 dager siden

Hjemmetjenesten Konnerud søker ny fagkoordinerende sykepleier i dagstilling!

 ...til hjemmeboende Sør, avdeling Konnerud søker Fagkoordinerende sykepleier. Hjemmetjenesten Konnerud kan by på spennende og...  ...forbedringsarbeid Eget nettverk for fagkoordinerende sykepleiere Dagstilling Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ.... 

HJEMMETJENESTEN KONNERUD

Drammen
4 dager siden

Vernepleier/ sykepleier , 100 % fast- turnus med mulighet for langvakter

 ...Vi søker etter vernepleier og /eller sykepleier i 100 % stilling.Turnusarbeid med mulighet for langvakter. Bleikerfaret bofellesskap gir tjenester til personer med sammensatte nevropsykiatriske lidelser. Bofellesskapet består av to boenheter per dags dato ,som mottar... 

BLEIKERFARET 12 BOFELLESSKAP

Asker
10 dager siden

Ecura søker ny koordinerende sykepleier

 ...Er du sykepleier og ønsker å jobbe som koordinerende sykepleier i en stasjonær tjeneste med spennende oppgaver og gode kollegaer? Brenner du for arbeid med brukere og pårørende med sammensatte problemstillinger fra somatikk, psykiatri eller utfordringer knyttet til kognitiv... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Oslo
9 dager siden

Vi trenger DEG som sykepleier

 ...søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. Arbeidsoppgaver Miljøterapi  Alliansearbeid Pasientansvarlig sykepleier  Risikovurderinger Praktisk samhandling Motivasjonsarbeid  Pårørendearbeid Dokumentasjon med utarbeidelse av behandlingsplaner... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIA...

Oslo
10 dager siden

Forløpskoordinator/sykepleier

 ...fagområdene Gastrokirurgi, HIPEC, Ortopedi, Plastikk, Urologi og Sarkom.  Vi utlyser følgende stillinger som forløpskoordinator/sykepleier: 100 % stilling, vikariat med mulighet for forlengelse fra 01.12.23 - 01.09.25 på Ullevål. 100 % stilling, fast, oppstart... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
9 dager siden

Svangerskapsvikariat sykepleier - 80 % stilling

 ...Vi søker etter sykepleier til svangerskapsvikariat i omsorgsbolig – vi ønsker både deg som har lang erfaring og deg som er nyutdannet. Langhus bo- og servicesenter har 39 sykehjemsplasser og 24 omsorgsboliger plassert ved vakre Fosstjern midt på Langhus. Med kort... 

LANGHUS BO- OG SERVICESENTER

Langhus
8 dager siden

Spennende stilling for sykepleier eller vernepleier

 ...kan løse oppgavene våre enda bedre. Vi ønsker oss derfor medarbeidere som har ulik kompetanse og bakgrunn. Arbeidsoppgaver Sykepleier/vernepleier: Utføre nødvendig helsehjelp til beboerne og kontinuerlig vurdere beboeres behov for tjenester Tjenesteansvarlig... 

PRINDSEN MOTTAKSSENTER DAGTILBUD

Oslo
11 dager siden

Er du sykepleier med interesse for å jobbe med barn og deres pårørende?

 ...ernæringsfysiolog, skole og leketerapi,musikkterapeut og sykehusklovner. Hvem er du? Du er en fleksibel og løsningsorientert sykepleier som ønsker å tilegnedeg ny kunnskap. Vi trenger deg som er nysgjerrig og liker en utfordring! Du ersosial og liker å arbeide... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
5 dager siden

Er du sykepleier og trives med å jobbe natt?

 ...overleger. Tverrfaglig samarbeid er sentralt i vår pasientbehandling.   Vi har nå ledig - fast stilling 64,08% våken nattevakt for sykepleier med oppstart 01.11.2023   Enheten tilbyr akutt døgninnleggelse for pasienter med rus-relaterte problemer, skader og lidelser.... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELPOLIKLINIKKER - AKER

Oslo
9 dager siden

Fagutviklingssykepleier/ Sykepleier

 ...på to etasjer. Enheten har ansvar for pre- og postoperativ sykepleie til spedbarn, barn og vokse som skal til undersøkelse eller kirurgi...  ...Gode muligheter for faglig og personlig utvikling Dagstilling med fri helger og helligdager  Varierende pasientgrupper og... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
2 dager siden

Sykepleier

 ...Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. For ytterligere informasjon om vårt tilbud, se vår  hjemmeside . Og hvem er du? Vi ønsker oss en sykepleier som er omsorgsfull og tydelig, som fanger opp når pasientene våre har det vanskelig og som er en aktiv miljøterapeut som tar... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKIATRI GAUSTAD SPESIALI...

Oslo
4 dager siden

3 x 20 % helgestilling - sykepleier, helsefagarbeider, sykepleierstudent

 ...og mål som oss. - Stillingene som nå lyses ut er 3 fast 20 % stilling, i todelt turnus med arbeid hver andre helg. Lønn: Sykepleier: SKO 7174, gruppe 4.2.1, med årslønn i 100 % stilling fra kr 485.400 til kr 569.100 (etter ansiennitet) + 30 000 kr i rekruteringstillegg... 

ULLENSAKER KOMMUNE GJESTAD AVLASTNING

Jessheim
11 dager siden

Er du sykepleier som ønsker å jobbe natt?

 ...sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Vi har stort fokus på fysisk aktivitet. Vi søker sykepleier på natt til Behandlingsenhet 1, fast stilling 50 %. Vi ser etter deg som er opptatt av høy faglig kvalitet i møte med pasienter... 
Oslo
3 dager siden

Vi søker sykepleier

 ...ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». Vi søker sykepleier til fast stilling ved nyre- og gastromedisinsk sengepost på Avdeling for transplantasjonsmedisin. Stillingen har p.t. 3-delt... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
15 dager siden

Sykepleier / spesialsykepleier

 ...~Mottak og oppfølging av våre pasienter og deres pårørende. ~Klinisk arbeid og bidra til god pasientflyt innad i sykehuset. ~Sykepleier i akuttmottaket inngår i sykehusets øyeblikkelig-hjelp team. ~Veksler på å jobbe i akuttmottaket og på observasjonsposten. Kvalifikasjoner... 

LDS

Oslo
15 dager siden

Ringevikar helsefagarbeider/sykepleier

 ...gjeldende rutiner og prosedyrer i avdelingen Legemiddelhåndtering Sykepleiefaglig ansvar, inkludert ansvarsvakter (gjelder sykepleier) Veilede beboere og pårørende Bistå med faglig veiledning, oppfølging og undervisning av lærlinger, elever og kolleger Være... 

KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER

Kløfta
11 dager siden

Treningsglade og positive assistenter søkes!

 ...Du er først og fremst tålmodig, opptatt av trening, samtidig som du er pedagogisk, positiv og snill. Kanskje du studerer medisin, sykepleie, fysio-, ergo- eller vernepleie? Dette vil være en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges. Du vil få god opplæring... 

ASSISTERMEG AS AVD OSLO

Oslo
12 dager siden