Sykehuset Innlandet HF jobb

1-20 fra 39 søkeresultater

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

Kvalifikasjoner ~ Sykepleierstudent, bestått obligatoriske teoretiske og praktiske eksamener i 3. semester Utdanningsretning Sykepleie Utdanningstittel: Sykepleierstudent Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Ser...
13 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum

Arbeidsoppgaver Ansvar for det faglige behandlingstilbudet, personal og drift av enheten Utvikling av pasienttilbudet ved enheten i tråd med befolkningens behov, føringer og avdelingens arbeid Utvikling av arbeidsmiljø og medarbeideres kompetanse i tråd med befolkningens...
18 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Brumunddal

 ...Sykehuset Innlandet HF Vi søker deg som har kunnskap om og interesse av personvernrett og personopplysningsloven. Du bør ha solid forståelse for IKT, informasjonssikkerhet og regelverk for behandling av personopplysninger. Du bør ha faglige kvalifikasjoner som står... 
9 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar

Kvalifikasjoner Søker må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig Søker må ha godkjent norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning som lege Interesse for og erfaring med intensiv medisin er en fordel Utdanningsretning...
6 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar

Vi lyser ut stillingen som avdelingssjef i Kirurgisk avdeling da nåværende sjef etter mange år i sykehusets tjenseste går av med pensjon. Stillingen er ledig fra 1.4.2019. Du kan nå få muligheten til å lede en avdeling som preges av høy faglighet, godt arbeidsmiljø og... 
Jooble-søknad 23 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

 ...Sykehuset Innlandet Kongsvinger har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenestene gjennom ulike kompetansehevende tiltak og utvikling av gode pasientforløp. Kvaliteten på tjenesten sikres best gjennom gode faglige miljøer og målrettet rekruttering.  I dette arbeidet... 
5 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum

Arbeidsoppgaver Mottak av pasienter i ekspedisjon kirurgisk poliklinikk Betjening av ekspedisjon på sengepost Besvare telefonhenvendelser fra pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere Postbehandling Timeoppsett Behandling av henvisninger og rekvireringer...
5 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

Arbeidsoppgaver • Delta i daglig drift og gjeldende vaktturnus • Blodprøvetaking er en sentral del av arbeidsoppgavene • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og følge avdelingens prosedyrer • Bioingeniør skal bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø på enheten...
13 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

 ...Vi tilbyr Trygg og god arbeidsplass, med meningsfylte arbeidsoppgaver som har stor betydning for trygg pasientbehandling i sykehuset. Mulighet for faglig utvikling gjennom god opplæring og relevant kursing. Trivelig arbeidsmiljø, med godt samarbeid på tvers... 
16 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

Arbeidsoppgaver Klinisk arbeid med pasienter; vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i møte med et tverrfaglig miljø Deltagelse i intern og ekstern undervisning/veiledning ...
19 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer

Arbeidsoppgaver Å gi intensivsykepleie til kritisk syke pasienter, samt overvåke pasienter etter anestesi og kirurgiske inngrep. Veiledning av studenter. Muligheter til å delta i ressursgruppe/fagutvikling. Ansvar for Medisinsk Akutt-Team, hjertestansteam ...
2 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

 ...nærhet til Barne- og ungdomspsykiatrien og Kongsvinger somatiske sykehus. Dette gir en unik mulighet til å samhandle på tvers av...  ...Kongsvinger Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF Ref. nr.:3945432186 Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato... 
17 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

 ...Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift. Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig. Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har... 
27 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

 ...sjef - divisjon Gjøvik-Lillehammer Vil du være en del av Innlandets største HR-miljø? Vi søker etter en erfaren fagperson som...  ..., Tlf. 952 08 660 Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF Ref. nr.:3951136393 Stillingsbrøk: 100% Fast Søknadsfrist... 
4 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar

 ...Sykehuset Innlandet HF Vi lyser ut stillingen som avdelingssjef i Kirurgisk avdeling da nåværende sjef etter mange år i sykehusets tjeneste går av med pensjon. Stillingen er ledig fra 1.4.2019. Du kan nå få muligheten til å lede en avdeling som preges av høy faglighet... 
Jooble-søknad 24 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar

 ...Sykehuset Innlandet HF Intensiv Hamar er organisert under akuttmedisinsk avdeling og består av to enheter; intensiv og postoperativ. Vi behandler både medisinske og kirurgiske pasienter som er akutt / kritisk syke og som trenger kontinuerlig overvåkning og behandling... 
27 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum

Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon Må beherske norsk skriftlig og muntlig Det er ønskelig at søker har kjennskap til Partus. Utdanningsretning ~ Hjelpepleie/omsorgspleie Utdanningsnivå Tilleggsutdanning Fagskole / Fagbrev (2 år) Vi tilbyr...
6 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Brumunddal

Arbeidsoppgaver Vi er et akuttsykehus og arbeidsdagene varierer. Vi søker derfor etter en medarbeider som liker høyt tempo, er effektiv, positiv og endringsvillig. Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Relevant praksis Personlig egnethet vil bli vektlagt...
26 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum

Gynekologisk/fødeavdeling i divisjon Elverum - Hamar består av 2 poliklinikker og en sengepost. Sengeposten er en kombinert obs./føde/barsel- og gynekologisk avdeling. I avdelingen jobber jordmødre, barnepleiere og sykepleiere tett sammen for å yte god omsorg til alle...
3 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

Kvalifikasjoner Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som jordmor Må beherske minst ett skandinavisk språk, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper ~ Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt Vi tilbyr Lønn etter overenskomst Pensjonsordning...
11 dager siden
12