Sykehuset Innlandet HF jobb

1-20 fra 61 søkeresultater

Sykehuset Innlandet HF  -  Brumunddal

Kvalifikasjoner Autorisert ambulansearbeider Kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Kode 160 Førerkort klasse C1 (over 3500 kg) Må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha noen datakunnskaper Helseattest for førerkort klasse D av nyere dato Ønskelig...
7 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Brumunddal

Arbeidsoppgaver ~ Varierte arbeidsoppgaver med overvekt av miljøterapeutiske tilnærminger til psykosebehandling. Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Helsefagarbeider Sykepleiestudenter Utdanningsretning Helsefag Sykepleie Personlige ...
26 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

Kvalifikasjoner ~ Videreutdanning i barsel- og barnepleie vektlegges Utdanningsretning Helsefag Utdanningstittel: Barnepleier Utdanningsnivå ~ Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper Spesialutdanning innen spedbarn og barselpleie ...
15 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

Ønsker du å være med å bygge opp en ny onkologisk avdeling?  Vår visjon er å etablere et solid kompetansemiljø som kan imøtekomme morgendagens behov innen kreftbehandling.  Avdelingen vil bestå av stråleenhet på Gjøvik, kreftpoliklinikker på hhv Gjøvik og Lillehammer ...
17 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Ottestad

Arbeidsoppgaver Ekspedisjonsservice med pasientmottak Telefonservice Scanning Skriving etter elektronisk diktering Bistå med øvrige oppgaver som ligger til kontortjenesten Kvalifikasjoner Autorisasjon som helsesekretær. Relevant erfaring og egnethet...
4 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer

Arbeidsoppgaver ~3-delt turnus med arbeid hver 3.helg Utdanningsretning Sykepleie Spesialsykepleie Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Jobbe selvstendig og i team Være handlekraftig og...
7 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

Arbeidsoppgaver Betjene telefon og ekspedisjon Skriving etter diktafon Skanning/Arkiv Daglige oppgaver: arbeidsflyt, epikriser, scanning, post mm Bistå med øvrige oppgaver som ligger til merkantil tjeneste Kvalifikasjoner Utdannet helsesekretær med...
23 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar

 ...000) og har ansvar for øyeblikkelig hjelp og urologisk vakt i foretaket. Det bedrives utstrakt poliklinisk og operativ virksomhet, sykehuset er moderne utstyrt. Overlegene går i 8-delt seksjonert vakt.  Urologisk seksjon, SIHF, Hamar, har ledig overlegestilling, fast... 
24 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

Kvalifikasjoner Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig Utdanningsretning ~ Medisin Utdanningsnivå ~ Universitet...
16 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar

 ...Seksjonen er primæropptaksområde for om lag 400 000 innbyggere.  Sykehuset har to brystdiagnostiske sentre (Lillehammer og Hamar) som er...  ..., der den operative virksomhet foregår ved Sykehuset Innlandet Hamar. Årlig har vi ca. 300 brystkreftoperasjoner og ca. 100 tyreoidea... 
Jooble-søknad 4 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer

 ...Sykehuset Innlandet HF Avdeling for Nevrologisk og klinisk nevrofysiologi har et nedslagsfelt på 400 000 innbyggere. Hovedsenteret i Innlandet er lagt til Lillehammer med sengepost, poliklinikk med dagavdeling, og nevrofysiologisk laboratorium. Er du interessert... 
7 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer

 ...Sykehuset Innlandet HF Pasienthotellet har felles ledelse med nevrologisk sengepost. Hotellet er en servicefunksjon for hele sykehuset og har pasienter fra alle avdelinger. Pasientene er selvhjulpne, men har behov for sykepleie. Er du interessert i jobbe i et kvalitetsbevisst... 
7 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Tynset

Arbeidsoppgaver Personalledelse Budsjett- og økonomiansvar Rapportering Fagansvar Kan bli tillagt andre administrative oppgaver Praktiske oppgaver vil bli tillagt stillingen Kvalifikasjoner Helsearbeider eller annen relevant utdanning. Lederutdanning...
11 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Ringsaker kommune

 ...AMBULANSEARBEIDERE - Sykehuset Innlandet HF Ved ambulansetjenesten Sykehuset Innlandet, seksjon Midt-Hedmark, stasjon Moelv, er det ledig stilling som: 27,33% fast helgestilling med arbeid hver 3. helg fra 1.09.2018 Ved evt. intern rokkering/annen ledighet innen... 
5 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

 ...Gjøvik er lokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset. Enheten er organisert med 2 allmenpsykiatriske team, TSB...  ...Gjøvik Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF Ref. nr.:3856390024 Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato... 
15 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

 ...Mervi Hannele Polvinen, Avdelingsjordmor, 48152395, mervi.hannele.polvinen@sykehuset-innlandet.no Arbeidssted Kongsvinger Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF Ref. nr.:3865913370 Stillingsbrøk: 60% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist... 
15 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

 ...Sykehuset Innlandet HF Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er ett av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik... 
16 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Aurdal

Arbeidsoppgaver Varierte kliniske arbeidsoppgaver med hovedvekt på undersøkelse og behandling. Veiledning av det øvrige personalet, samt undervisning. Det er ønskelig at psykologen går aktivt inn i de behandlingsformene som benyttes i enhetene i nært samarbeid...
8 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Brumunddal

Arbeidsoppgaver ~ Varierte arbeidsoppgaver med overvekt av miljøterapeutiske tilnærminger til psykosebehandling. Kvalifikasjoner Sosionom utdannet Må beherske norsk skriftlig og muntlig Erfaring med tverrfaglig samarbeid Utdanningsretning Sosionom...
26 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Brumunddal

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største... 
19 dager siden