Sykehuset Innlandet HF jobb

1-20 fra 100 søkeresultater

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
 ...kompensere for krav til lederutdanning Ønskelig med kunnskap og erfaring med administrative og pasientadministrative systemer i sykehus. Personlige egenskaper Du er tydelig, strukturet og evner å organisere, beslutte og iverksette har god arbeidskapasitet,... 
4 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Furnes
Vi har ledig en fast 100 % stilling for overlege/lege i vår habiliteringstjeneste. Stillingen inngår i voksenseksjonen og er en del av et tverrfaglig team bestående av flere ulike faggrupper.Utfordende og varierte arbeidsoppgaver.  Den som tilbys stillingen må ha sertifikat...
Jooble-søknad 1 dag siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar
BUP Hamar betjener i dag kommunene Ringsaker, Hamar og Stange med en barnebefolkning på ca 18 000. Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Hamar er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk , og har...
Jooble-søknad 23 timer siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
 ...Samhandling med pasienter, helsepersonell, kommunehelsetjeneste og leverandører Samhandling med fagråd/ fagmiljøer i og utenfor sykehuset Deltakelse i ordinær drift i seksjonen (Resepsjons-, sentralbord, lager og øvrige merkantile oppgaver) Kvalifikasjoner... 
19 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
Kvalifikasjoner ~ Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Utdanningsretning ~ Kjøkken-/kantinefag Utdanningsnivå ~ Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper Lærevillig Driftig Engasjert Liker å arbeide Gode samarbeidsevner...
3 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
Kvalifikasjoner Søkende må kunne beherske relevante kirurgiske metoder og ha gode kirurgisk ferdigheter - særlig laparoskopier Må beherske norsk skriftlig og muntlig Norsk autorisasjon Utdanningsnivå ~ Universitet Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner...
4 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar
 ...Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør til SI, har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold, tekstilbehandling og sengevaskerutiner. Vi kan tilby alle typer renhold, fra ordinært renhold til lab-instrumentrenhold... 
5 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Brumunddal
Kvalifikasjoner Bestått VG1, grunnkurs helse og sosialfag Bestått VG2 i ambulansefag Bestått tverrfaglig eksamen ambulansefag God muntlig og skriftlig framstillingsevne God orden og oppførsel Svømmedyktig Legeattest – ikke eldre enn 6 mnd. (Skjema...
12 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
Poliklinikk Valdres har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med 14 fagstillinger, herav 2,6 stilling som overlege, 4 psykologer, spesial-/psykiatrisk sykepleiere, sosionom med videreutdanning, psykomotorisk fystioterapeut og kunst- og uttryksterapeut. Vi tilbyr ...
21 timer siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Kongsvinger er et distriktspsykiatrisk senter i vekst. Kongsvinger ligger ca 1 times reisevei fra Oslo med gode muligheter for dagpendling. DPS Kongsvinger er et desentralisert psykiatrisk tilbud. Vi søker sykepleiere, vernepleiere...
7 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
Ved ØNH hørselssentralen er det ledig 100% fast stilling for ledende audiograf. Tiltredelse 1.4.18. Det er også ledig 100% vikariat for audiograf fra 1.4.18 og ca 1 år framover. Det er mulighet for senere fast tilsetting. Arbeidsoppgaver ~20-25% av den faste stillingen...
7 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
Arbeidsoppgaver Stillingen er pr dags dato knyttet til nevroteamet hvor det legges vekt på tett tverrfaglig samarbeid. Det kreves testkompetanse og interesse for utredningsfeltet. Erfaring fra utredningsarbeid er en stor fordel. Foreta kartlegging, utredning...
5 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar
Kvalifikasjoner ~ Må beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner Vi tilbyr Et trivelig faglig miljø Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver...
6 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
Arbeidsoppgaver ~20-25% av den faste stillingen er tillagt personal-, økonomi- og driftsansvar. ~ Resten av stillingen er ordinære audiografoppgaver. Kvalifikasjoner Autorisasjon som audiograf Ønskelig med ledererfaring Personlige egenskaper ~ Evne...
7 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
Arbeidsoppgaver Ta i mot øyeblikkelig hjelp innleggelser, gi akutt medisinsk hjelp som ivaretar liv og helse Der annet ikke er mulig, gi lindrende sykepleie Være delaktig i teamarbeid, ved traumeteam og mottaksteam Ta imot elektive pasienter og utføre sykepleieroppgaver...
7 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
Kvalifikasjoner ~ Søkere må ha norsk autorisasjon Utdanningsretning Sykepleie Utdanningstittel: Sykepleier Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt Fleksibel Arbeidsglad Ansvarsbevisst...
10 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
 ...Sykehuset Innlandet HF Intensiv avdelingen er en del av Akuttmedisinsk avdeling på SI - Gjøvik. Akuttmedisinsk avdeling består av anestesiavdelingen,akuttmottaket og anestesileger. Som avdelingssykepleier på intensiv er du en del av ledergruppa i Akuttmedisinsk avdeling... 
3 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
 ...Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring fra helsevesenet, fortrinnsvis sykehus. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper Motiverte og engasjerte medarbeidere. Gode kommunikasjon og samarbeidsevner. Evne til å jobbe selvstendig og... 
17 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
 ...I tillegg tll dette, har sykehuset også stor virksomhet innen laboratoriemedisin med avdeling for Patologi, Avdeling Blodbank og Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi. Kvinneklinikken består av gynekologisk sengepost, føde-/barselavdeling, gynekologisk poliklinikk... 
7 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Aurdal
Arbeidsoppgaver Varierte kliniske oppgaver, med hovedvekt på utredning og behandling. Psykologspesialist har overordna psykologfaglig ansvar med spesialistoppgaver. Fremtidig utvikling av enheten. Veiledning av det øvrige personalet, samt undervisning. ...
22 timer siden