Sykehuset Innlandet HF jobb

1-20 fra 49 søkeresultater

Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
 ...Den er organisatorisk innordnet medisinsk avdeling. Det er ingen tilhørende sengepost. Dette er den eneste hudpoliklinikken i Sykehuset Innlandet, og betjener befolkningen i Hedmark og Oppland som har 396 000 innbyggere. (De øverige dermatologer i område er... 
2 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
Medisinsk avdeling ved Gjøvik sykehus er lokalsykehus for drøyt 100 000 mennesker. Avdelingen dekker hele feltet innen akutt og elektiv...  ...indremedisinske fagfeltet. Det er områdefunksjon for Sykehuset Innlandet (Hedmark og Oppland) innen hematologi og stråleterapi. Det er... 
3 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar
 ...Seksjonen er primæropptaksområde for om lag 400 000 innbyggere. Sykehuset har to brystdiagnostiske sentre (Lillehammer og Hamar) som er...  ..., der den operative virksomhet foregår ved Sykehuset Innlandet Hamar. Årlig har vi ca. 250 brystkreftoperasjoner og ca. 100 tyreoidea... 
Jooble-søknad 6 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
Elverum ligger ca. 15 mil nord for Oslo og 12 mil fra Gardermoen hovedflyplass, med god offentlig kommunikasjon.  Radiologisk seksjon har en moderne, aktiv avdeling med ambisjoner om å yte god service med høy kvalitet til pasienter og brukere. Med våre 45 ansatte utførte...
6 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
Ved gyn/føde/barselavd. er det ledig fast stilling for overlege. Snarlig tiltredelse eller etter nærmere avtale.  Avd. har 9.7 legehjemler og 5-delt turnus.  Avd. har ca 750 fødsler pr. år. Vi har stor operativ aktivitet med blant annen menge laparoskopiske/endoskopiske...
13 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største... 
Jooble-søknad 19 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Ottestad
 ...Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) ved Sykehuset Innlandet søker ny administrativ leder etter at vår nåværende går av med pensjon i april. NKROP har ca 25 ansatte og driver utstrakt opplæring, forskning, veiledning og kompetanseoppbygging... 
5 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Ingeberg
Sykepleier/spesial sykepleier 63 % svangerskapsvikariat nattstilling, med arbeid hv. 3 helg. Ønskelig med snarlig tiltredelse Arbeidsoppgaver Som medarbeider i enheten vil du være en del av et team på natt Dine oppgaver vil bestå av sykepleiefaglige oppgaver...
13 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Ottestad
Distrikts psykiatrisk senter Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 8 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk og består av 10 kliniske enheter og en kontorenhet. Psykosepoliklinikken har 2 overlegestillinger. Psykosepoliklinikken...
4 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
 ...Sykepleierstudenter - Divisjon Kongsvinger Sykehuset Innlandet Kongsvinger har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenestene gjennom...  ...Kongsvinger Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF Ref. nr.:3618482249 Fast Søknadsfrist: 03.12.2017... 
6 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Ringsaker kommune
 ...FORVALTNING Ønsker du å bli en del av Innlandets største HR miljø? Vi har en ledig...  ...bidra med å videreutvikle HR leveransene i Sykehuset Innlandet. Personen vi søker må kunne jobbe... 
11 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger er organisert som en egen divisjon i Sykehuset Innlandet.  Kongsvinger ligger ca 3 mil fra svenskegrensen og har gode kommunikasjonsløsninger til Oslo (94 km) og Oslo Lufthavn, Gardermoen( 67km).  Indremedisinsk avdeling har ledig 2... 
Jooble-søknad 11 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
Medisinsk avdeling har seksjoner for nyre, hjerte, lunge, gastro og infeksjon, samt egen kreftpoliklinikk for medisinsk kreftbehandling. Sykehuset dekker en befolkning på 90.000 og er nyremedisinsk senter for 200.000.  Kreftenheten er styrket på bakgrunn av økt antall... 
Én måned siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
 ...Sykehuset Innlandet HF Avdeling Akuttmedisin består av akuttmottak, anestesiavdeling og intensivavdeling. Hovedmål for akuttmottaket Gjøvik: - Akuttmottaket skal være en avdeling hvor våre pasienter og pårørende føler seg godt ivaretatt - De ansatte har en... 
1 dag siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
 ...Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF, har en hudpoliklinikk, den ligger i divisjon Elverum - Hamar lokalisasjon Elverum. Her behandles det meste av hudsykdommer som kan gjøres poliklinisk. Det er tilsatt hudlege ved poliklinikken. Avdelingen har følgende... 
2 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar
 ...Sykehuset Innlandet HF Dagpost / Gastrolab er organisert som en del av Kirurgisk avdeling. Vi behandler dagkirurgiske pasienter, undersøkelser og inngrep innenfor kar, uro, plastikk, mamma og gastro. Vi har Gastrolab med coloscopi, gastroscopi ERCP. I tillegg... 
1 dag siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
 ...Avdelingssykepleier, Tlf 628 87 209, mobil 93 45 97 78, ellen.embla.bonnerud@sykehuset-innlandet.no Arbeidssted Kongsvinger Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF Ref. nr.:3624250450 Stillingsbrøk: 90% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist... 
3 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
 ...Sykehuset Innlandet HF VIL DU ARBEIDE I EN SENGEPOST MED ENGASJERTE ANSATTE SOM HAR PASIENTEN OG ARBEIDSMILJØET I FOKUS? Vi er en ortopedisk sengepost som har 29 senger for ortopedi. I tillegg har vi 2 senger for Øre-Nese-Hals pasienter og 1 seng for øyepasienter... 
2 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
 ...Kontaktinformasjon Inge Andrea Lilleengen, Enhetsleder, Tlf. 61 15 78 19 Arbeidssted Gjøvik Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF Ref. nr.:3618632605 Stillingsbrøk: 100%, 80% Fast Antall stillinger: 2 Søknadsfrist: 27.11.2017 For... 
5 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
 ...triagering og behandling av pasienter som kommer som ø.hjelp til sykehuset for innleggelse eller poliklinisk behandling. Avdelingen har...  .../ 62438125 Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF Ref. nr.:3620656389 Stillingsbrøk: 50% Fast Startdato... 
6 dager siden
123