...Helsefagarbeider, Ekholt og Melløs sykehjem Jobb som helsefagarbeider hos oss! Vil du jobbe med eldre og være med å legge til rette for fremtidens eldreomsorg?  Ønsker du deg gode kollegaer med høy kompetanse? Er du fleksibel og liker utfordringer? Da er dette... 
Moss
7 dager siden
 ...Vil du bidra til å fremme livskvalitet, mestring og god helse for beboere med kognitiv svikt og demenssykdom? Orkerød sykehjem er et kompetansesenter for mennesker med demenssykdom og/eller kognitiv svikt og ligger på vakre Jeløy i Oslofjorden. Sykehjemmet har til sammen... 

Helsefagarbeider, vikariater

Moss
3 dager siden
 ...natt Jobb som sykepleier hos oss! Vi søker deg som ønsker faglige og innholdsrike dager sammen med beboere og gode kollegaer i sykehjem. Vi har nå tre ledige faste stillinger som sykepleier på natt  &##127769; to stillinger på natt ved Ekholt sykehjem avdeling... 
Moss
10 dager siden
 ...kommune jobber idag 24 lokale ungdommer i alderen 14-20 år får en lærerik og meningsfull deltidsjobb som M-venn ved 4 av kommunens sykehjem eller omsorgsbolig. Nå søker vi etter to nye M-venner som skal jobbe ved henholdsvis Melløs sykehjem og omsorgsbolig, og Skoggata... 

Moss: deltidsjobb som M-venn

Moss
13 dager siden
 ...stilling på natt med arbeid hver 3. helg.  Hva er en omsorgsbolig? boligene ligger på omsorgsnivå mellom hjemmesykepleie og sykehjem brukerne leier leiligheter av kommunen og regnes som hjemmeboende vi har en helhetlig tilnærming til brukeren. Vi holder i alle... 
Moss
Én måned siden
 ...Hvem er vi? Virksomhet Omsorgsboliger Syd består av tre omsorgsboliger og avdeling Mat og Service. Det leveres mat til kommunens sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende eldre. Vi ønsker å være tilgjengelig og yte god service til våre brukere. Vi er opptatt av å... 
Moss
Én måned siden
 ...Det er positivt om du også har:  ~ erfaring med å jobbe tverrfaglig og fleksibelt, gjerne med erfaring fra helsehus, sykehus, sykehjem eller hjemmesykepleie Politiattest Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder... 
Moss
29 dager siden
 ...hvilke periode(r) og stillingsstørrelse du ønsker i søknadsteksten. Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Våler sykehjem er et lite sykehjem med 19 plasser, langtidsplasser, korttidsplasser,... 

Våler kommune

Våler
8 dager siden
 ...Pleie og omsorg er én av seksjonene, og består av seks enheter med pleie -og omsorgstjenester, samt hjemmetjenester. Løkentunet er et sykehjem som ligger sentralt i Askim med totalt 108 plasser fordelt på 10 avdelinger, 8 bogrupper for langtidsopphold, derav 1 skjermet... 

LØKENTUNET SYKEHJEM

Askim
6 dager siden
 ...Langtidsavdelingen ved Svelvik sykehjem søker etter deg som ønsker en spennende og meningsfull jobb. Vi har mange dyktige kollegaer men vi ønsker oss flere. Vi har behov for flere tilkallingsvikarer som kan jobbe vakter på dag, kveld og helg Vi er en faglig sterk organisasjon... 

SVELVIK SYKEHJEM

Svelvik
6 dager siden
 ...Helsefagarbeidere - Grinitun sykehjem Om enheten Grinitun er et lite og koselig sykehjem i sentrum av Spydeberg med nær beliggenhet til buss og togstasjon. Sykehjemmet er en del av enhet Grinitun og Hobøl bo- og behandlingssenter. Målet vårt er at sykehjemmet... 
Spydeberg
7 dager siden
 ...pasienter og pårørende skal motta et tilbud hvor trygghet, respekt, verdighet og kompetanse oppleves gjennom tjenestene vi yter.  Moer sykehjem er et moderne sykehjem med flotte fasiliteter som ligger landlig til i vakre omgivelser med kort avstand til offentlig transport.... 

Sykepleier - 100 % fast stilling

Ås
3 dager siden
 ...Pleie og omsorg er én av seksjonene, og består av seks enheter med pleie- og omsorgstjenester, samt hjemmetjenester. Løkentunet er et sykehjem som ligger sentralt i Askim med totalt 108 plasser fordelt på ti avdelinger, åtte bogrupper for langtidsopphold, derav én skjermet... 

LØKENTUNET SYKEHJEM

Askim
1 dag siden
 ...Lovisenberg Omsorg har som formål å utvikle og drifte sykehjem på oppdrag fra det offentlige. Våre tjenester og løsninger legger til rette for omtanke og valgfrihet i hverdagen, og legger vekt på gode mellommenneskelige møter. Vår visjon er at vi skaper fremtidens omsorg... 

Vil du skape den gode dagen for våre beboere på Maribu sykeh...

Tønsberg
19 dager siden
 ...til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Etat Omsorgssentre, Fredrikstad kommune Sommerjobb på sykehjem eller omsorgsbolig? Om stillingen En sommerjobb i våre sykehjem og omsorgsboliger vil gi deg verdifull arbeidserfaring og referanser... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad
15 dager siden
Sarpsborg kommune har 59 771  innbyggere ( pr. 01.01.24) og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for ...

Sykepleier

Sarpsborg
9 dager siden
 ...Østsiden sykehjem er et spesialsykehjem for pasienter med demens. Østsiden sykehjem har 112 plasser fordelt på 5 avdelinger. Vi har en egen dagavdeling for hjemmeboende brukere med demens. Vi har to ledige faste stillinger som sykepleier i 100 % stilling, i turnus... 

Sykepleiere

Fredrikstad
9 dager siden
Smedbakken sykehjem har ledig 100% fast sykepleierstilling i 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg ved avdeling Ambolten. Sykehjemmet ligger sentralt til, med gode kollektive transportmuligheter. Sykehjemmet har en flott opparbeidet sansehage. Avdeling Ambolten har 16... 

SMEDBAKKEN SYKEHJEM

Fredrikstad
8 dager siden
 ...Fjeldberg sykehjem ligger sentralt i Fredrikstad kommune med utsikt til Fjeldberg båthavn. Sykehjemmet har 54 beboere fordelt på to avdelinger. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for å ivareta pasientenes behov for sykepleie Samarbeid med kollegaer på tvers av avdelinger... 

Sykepleier 100 %

Fredrikstad
3 dager siden
 ...Smedbakken sykehjem har ledig 100% fast sykepleierstilling i 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg ved avdeling Ambolten. Sykehjemmet ligger sentralt til, med gode kollektive transportmuligheter. Sykehjemmet har en flott opparbeidet sansehage. Avdeling Ambolten har 16... 

Sykepleier 100 % fast stilling Smedbakken sykehjem

Fredrikstad
3 dager siden
Vår virksomhet består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen, og Haugvoll bofellesskap. På Haugvoll sykehjem er det 16 plasser for personer med langkommet demenssykdom og 48 ordinære somatiske sykehjemsplasser. Pasientene som bor hos oss, har ofte et sammensatt sykdomsbilde... 

Virksomhet heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen

Borgenhaugen
2 dager siden
 ...Østsiden sykehjem er et spesialsykehjem for pasienter med demens. Østsiden sykehjem har 112 plasser fordelt på 5 avdelinger. Vi har en egen dagavdeling for hjemmeboende brukere med demens. Den ledige stillingen er ved avdeling 9-11 som er en forsterket skjermet avdeling... 

Vernepleier

Fredrikstad
3 dager siden
 ...redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Vernepleier Østsiden sykehjem er et spesialsykehjem for pasienter med demens. Østsiden sykehjem har 112 plasser fordelt på 5 avdelinger. Vi har en egen... 

ØSTSIDEN SYKEHJEM - BOGRUPPE 9-11

Fredrikstad
2 dager siden
 ...redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Vernepleiere Østsiden sykehjem er et spesialsykehjem for pasienter med demens. Østsiden sykehjem har 112 plasser fordelt på 5 avdelinger. Vi har en egen... 

ØSTSIDEN SYKEHJEM - BOGRUPPE 9-11

Fredrikstad
6 dager siden
 ...redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Sykepleiere Østsiden sykehjem er et spesialsykehjem for pasienter med demens. Østsiden sykehjem har 112 plasser fordelt på 5 avdelinger. Vi har en egen... 

Omsorgssentre Øst, Østsiden sykehjem

Fredrikstad
12 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Kruseløkka sykehjem er en av fem avdelinger i virksomhet heldøgnstjenester sentrum. De andre avdelingene er bofellesskapene Kurland, Eplehagen, Thranesgate og Karl Johansgate. Kruseløkka er et sykehjem for 27 pasienter med langtidsvedtak... 

KRUSELØKKA SYKEHJEM AVD SYKEHJEM

Sarpsborg
12 dager siden
 ...innenfor kommunen. Kommuneoverlegen er vår medisinskfaglige rådgiver. Avdelingen Legetjenester har lege ved Nordre Follo legesenter, sykehjem, daglegevakt, flyktningehelsetjeneste, helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Som kommunelege vil du rullere mellom disse... 

NORDRE FOLLO KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Ski
8 dager siden
 ...Opplysninger om arbeidssted og stilling:  Lærlinger ansattes med en lærekontrakt på normalt to år. I Ås kommune har vi faste læreløp i sykehjem, tilrettelagte tjenester og hjemmebaserte tjenester. Det betyr at du som lærling jobber første året på sykehjem. Heretter jobber... 

Lærling i helsearbeiderfaget

Ås
3 dager siden
 ...Svelvik sykehjem søker etter faglig dyktig sykepleier eller vernepleier som brenner for god eldreomsorg. Sykehjemmet ligger i landlige, flotte omgivelser i vakre Svelvik. Sykehjemmet har to avdelinger, en langtids- og en korttidsavdeling, med totalt 50 sengeplasser... 

SVELVIK SYKEHJEM

Svelvik
6 dager siden
 ...Beskrivelse: Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold... 

SKIPTVET KOMMUNE HELSE OG MESTRING STAB

Skiptvet
1 dag siden