Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Stavanger kommune jobb

1-20 fra 42 søkeresultater

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Bidra til minoritetsspråklige elevers læring i samarbeid med kolleger, foresatte, nærskolen og eksterne samarbeidspartnere. Lede og administrere klassen du er kontaktlærer for Hovedsakelig undervisning i faget norsk. Undervisning andre fag på ...
16 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver ~ I undervisningsdelen vil arbeidet i hovedsak være oppfølging av det pedagogiske og sosiale arbeidet rettet mot en enkeltelev. Kvalifikasjoner Fullført høgskole /universitetsutdanning som barnevernspedagog /sosionom/ annet Erfaring fra arbeid...
6 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...som kan være uforutsigbare. Vi tilbyr Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor skoleområdet Fleksibel arbeidstid Gode forsikrings- og pensjonsordninger Hjemjobbhjem Kantine Arbeidsted i Stavanger sentrum Stillingskode 853000 Lønn etter avtale... 
6 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Undervisning av personer over 18 år, som har behov for spesialpedagogisk tiltak i henhold til gjeldende lovgiving (opplæringsloven og introduksjonsloven). En del av undervisningen kan foregå eksternt. Det er derfor ønskelig at søkeren har sertifikat...
6 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Fagbrev som barne-og ungdomsarbeider Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov. Oppfyller Stavanger kommune sine krav til språkkompetanse. Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1.... 
10 dager siden

Stavanger kommune  -  Hundvåg

Arbeidsoppgaver Ansvar for at brukere har en ajourført tiltaksplan i CosDoc Ansvar for å veilede og undervise helsefagarbeidere og studenter ved avdelingen Kvalitetssikre tjenesten Systematisk og målrettet miljøarbeid Oppfølging av brukere Planlegge og...
2 dager siden

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

 ...bonusordninger Muligheter for kurs og kompetanseheving. HjemJobbHjem Gode forsikringer og pensjonsordninger gjennom Stavanger kommune. Student sykepleie, 601403 Fra kr.313.800,- til kr. 373.500,- etter utdanningsløp Student vernepleie, 601405 Fra kr. 313... 
3 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Tjenesten jobber for å ivareta og bedre barn og unges funksjonsevne, samt medvirke til tiltak som fremmer aktivitet, deltagelse og likeverd. Bistand og rådgiving ved utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehage, skole Veiledning...
3 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Legge forholdene til rette for beboerne slik at de kan leve og bo så selvstendig som mulig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse. Bistand i alle dagliglivets gjøremål Bidra aktivt til videreutvikling...
16 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Stillingen er ny og under utvikling. Arbeidsoppgaver vil omhandle, men er ikke begrenset til: Ansvar for internundervisning Lede forbedringsarbeid- herunder prosjekter, utviklingsgrupper og ressurspersoner Sertifisering og resertifisering av...
19 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Stavanger kommune Lervig sykehjem ligger i Ryfylkegata 55 i Stavanger og har 123 beboerrom. De fleste avdelingene er for langtidsbeboere, mens 18 plasser er satt av til korttidsbrukere. Dørene åpnet i januar 2018. Sykehjemmet har eget kjøkken, dagsenter, sykepleieklinikk... 
9 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Johannes læringssenters bygninger i Haugesundsgate 27 , men det kan bli aktuelt å legge noen aktiviteter også til andre lokaliteter i kommunen. Arbeidsspråk er norsk. Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning. Fordypning i språkfag inkludert norsk og/eller... 
6 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Planlegging og tilrettelegging av sosial trening Gjennomføring av pedagogisk opplegg for barn med diagnoser innen autismespekteret. Kvalifikasjoner Godkjent 3-årig universitet/høyskoleutdanning Erfaring og egnethet kan i noen tilfeller ...
6 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver sykepleiefaglig ansvar i henhold til pasientens behov, stort fokus på personsentrert omsorg og tverrfaglig samarbeid. Det legges vekt på miljøtiltak for at pasientene våre skal få gode dager. ansvarshavende sykepleier på vakt Kvalifikasjoner ...
23 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Miljøarbeider Skole/SFO - Tjensvoll skole Tjensvoll barneskole ligger nær flotte turområder og sentralt i Stavanger kommune. Vår visjon, "Me e trygge - trivelige - tenkende elever", står sentralt i vår hverdag og i vår verdi. Vi har 430 elever fordelt på 1. - 7. trinn... 
10 dager siden

Stavanger Kommune  -  Stavanger

 ...og følger opp det antall flyktninger, enslige og familier, som kommunens politikere vedtar å ta i mot. Januar 2019 reorganiseres...  ...familier og enslige voksne som har fått avtale om bosetting i Stavanger. Vårt motto i arbeidet er «Veiledning til integrering i det norske... 
4 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver ~ Spesialundervisningen er primær knyttet til hjemmeundervisning for elever som ikke kan delta i ordinær klasseromsundervisning, hele eller deler av tiden. Det er kort avstand fra skolen til undervisningsstedene. Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning...
6 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.Helsehuset er Stavanger kommunes... 
9 dager siden

Stavanger kommune  -  Hundvåg

 ...Stavanger kommune Fra 01.01.17 ble botilbud for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter, bo og aktivitet nord og sør. Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger under Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug... 
2 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Stavanger kommune Bergåstjern sykhjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Vi har 11 plasser for langtid, 20 plasser på rehabiliteringsavdeling... 
3 dager siden
123