Stavanger kommune jobb

1-20 fra 76 søkeresultater

Stavanger kommune  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver Utredning, sakkyndig vurdering, veiledning, konsultasjoner og kurs. Stillingene er knyttet opp mot arbeid i barnehage og skole. Kvalifikasjoner Cand.Psycol. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende...
5 dager siden
Stavanger kommune  -  Hundvåg
Arbeidsoppgaver ~ Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen er knyttet til ett eller flere av følgende fag: matematikk, norsk, engelsk, naturfag. Kvalifikasjoner ~ Det er ønskelig med godkjent pedagogisk utdanning, men er du under utdanning vil du også bli vurdert...
1 dag siden
Stavanger kommune  -  Hundvåg
 ...Medvirke til samarbeid med beboer, kollega, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere Utdeling av legemidler i henhold til Stavanger kommunes legemiddelhåndteringsrutiner og forskrift om legemiddelhåndtering Delta i pleie og behandling av beboere sammen med det... 
5 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...~ Som treningskontakt blir du lønnet som støttekontakt, og du får dekket utgifter til aktivitetene etter nærmere avtale. ~ Stavanger kommune sine lønnssatser pr. time er avhengig av treningskontaktens alder: ~16 - 18 år: kr 133,18 ~18 - 29 år: kr 147,95... 
11 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Du har hovedansvar for et trinn, med personalansvar. Du har ansvar for oppfølging av elevsaker. Du har god kunnskap om kommunens datasystemer og kan formidle dette videre i personalet. Administrative oppgaver. Undervisningsrelaterte oppgaver Fordeling... 
11 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver ~ Avdelingssykepleier vil ha et faglig, økonomisk og personal administrativt ansvar for driften av en avdeling med 16 pasienter og ca 20 årsverk i turnus. Nærmeste overordnede er virksomhetsleder ved sykehjemmet. Kvalifikasjoner Autorisasjon...
1 dag siden
Stavanger kommune  -  Hundvåg
 ...Stavanger kommune 2 av våre pedagoger på henholdsvis 9. og 10.trinn skal ut i permisjoner denne våren. Vi søker derfor etter en eller to personer som kan overta hele eller deler av vedkommende sine fag. Arbeidsoppgaver: ~ Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen... 
17 timer siden
Stavanger kommune  -  Hafrsfjord
 ...veiledningsteam ~ Kurs ~ Deltagelse på fagdager i egen avdeling og i virksomheten ~ Lønn etter utdanning og ansiennitet ~ Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) ~"Hjem-jobb-hjem"- avtale ~ Mulighet for å delta i bedriftsidrettslag,... 
22 dager siden
Stavanger kommune  -  Hafrsfjord
 ...dette gis et lokalt tillegg på kr 5.000. Ansiennitet over 16 år, årslønn 491.400 Sykepleiere og Spesialsykepleiere i turnus i Stavanger Kommune får et lokalt tillegg. Turnustillegget er på kr 12.000,- årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling... 
26 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Språk ~ Norsk Vi tilbyr Trivelig arbeidsmiljø og en jobb full av sommerglade barn og unge. Lønn som assistent i stillingskode 657200 (kr. 288.500,- til 391,200,- etter ansiennitet) og eventuelt turavtale i Stavanger kommune, Ungdom og fritid.... 
1 dag siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver sykepleieroppgaver i henhold til pasientens behov pleie og behandling av pasienter sammen med det øvrige personalet observere pasienters tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper dokumentere...
4 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...fordeling av arbeidsoppgaver vil skje i etterkant av tilsetting. Du vil også samarbeide med flere ulike etater, øvrige skoler i Stavanger kommune med STOLT-avdeling og andre samarbeidspartnere i kommunen som PPT, barnevern, BUPA m.fl. etter behov. Kvalifikasjoner... 
8 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Du er strukturert og bruker it-verktøy. Du må ha god skriftlig og muntlig faglig formuleringsevne. Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C2. ~ Det stilles krav til tilfredsstillende... 
11 dager siden
Stavanger kommune  -  Hundvåg
Arbeidsoppgaver Du vil være del av ledergruppen. Avdelingsledere har pedagogisk ansvar og personalansvar for hvert sitt trinn. Kvalifikasjoner Du må ha godkjent lærerutdanning. Da vi ønsker en avdelingsleder med ansvar for spesialpedagogikk vil det bli...
12 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver ~ Aftenvakten har ansvar for pleie og omsorg i forbindelse med kveldsrutinene og dokumentere sitt arbeid. Kvalifikasjoner - Fagbrev med autorisasjon som helsefagarbeider. - Det er krav om tidligere erfaring fra demensomsorgen. - For nasjonaliteter...
13 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Lamo Kristensen, 51914511/47501414 Anette Kommedal, 51507768 Arbeidssted Hafrsfjord Nøkkelinformasjon: Annonsør:Stavanger kommune Ref. nr.:3716441877 Stillingsbrøk: 88% Vikariat Startdato: 12.03.2018 Sluttdato: 12.11.2018 Antall stillinger: 1... 
4 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Psykolog - Stavanger kommune I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. Arbeidsoppgavene er todelt. PPT skal bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og ta ansvar for... 
4 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Stavanger kommune I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. Arbeidsoppgavene er todelt. PPT skal bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og ta ansvar for enkeltsaker... 
4 dager siden
Stavanger kommune  -  Hafrsfjord
Arbeidsoppgaver Utredning, saksbehandling og koordinering av tjenester til brukere med sammensatt hjelpebehov etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven. Dette innebærer blant annet søknad om støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig...
1 dag siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver Ha ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet med barnegrupper, alene eller sammen med en annen pedagog Planlegge, gjennomføre, dokumentere, og vurdere det pedagogiske arbeidet Foreldresamarbeid Inspirere og veilede fagarbeidere og assistenter...
11 dager siden