Stavanger kommune jobb

1-20 fra 94 søkeresultater

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

 ...Barnehagelærer 670900: 386 200,- til 465.300,- (etter ansiennitet). God pensjons- og forsikringsordning Kurs og kompetanse modul for Stavanger barnehagen Raust og inkluderende arbeidsmiljø Egen kontorplass Vi er en røykfri barnehage Andre opplysninger ~... 
8 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...~ Som treningskontakt blir du lønnet som støttekontakt, og du får dekket utgifter til aktivitetene etter nærmere avtale. ~ Stavanger kommune sine lønnssatser pr. time er avhengig av treningskontaktens alder: ~16 - 18 år: kr 135,49 ~18 - 29 år: kr 150,51... 
11 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Han trenger assistanse til alle daglige gjøremål + til fritidsaktiviteter og turer. Han ønsker å leve livet som annen ungdom, med trenger assistanse for å få det til. Han bruker Tobii talemaskin m/øyestyring + pekeark til kommunikasjon. Kvalifikasjoner...
11 dager siden

Stavanger kommune  -  Hundvåg

 ...faglig og personlig utvikling for den rette personen. ~ Mulighet for å ta båtførerprøven. Ja vi har båt! og ikke bare en. ~ Stavanger kommune er en arbeidslivsbedrift (IA). ~"Hjem-jobb-hjem"-avtale. ~ Muligheter for å delta i bedriftsidrettslag, kunstforeninger... 
11 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...med kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende. Språk ~ Norsk Vi tilbyr Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger. Stillingsstørrelse: 100 % eller etter ønske med arbeid hver 3. helg. Stillingskode... 
13 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Ledelse av egen avdeling (personal, kvalitet, økonomi) Sikre at avdelingen arbeider i henhold til lovkrav, faglige standarder og barneverntjenestens verdier. Sikre gode prosesser og fremdrift i arbeidet med barneverntjenestens strategier, virksomhetsstyring...
13 dager siden

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

Arbeidsoppgaver Du skal planlegge og gjennomføre undervisning. Tett samarbeid med elever, foresatte og kollegaer. Oppfølging og veiledning av elever i ulike læringssituasjoner. Kvalifikasjoner Du har godkjent lærerutdanning, gjerne grunnskolelærer 1-7....
13 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Sørge for at avdelingen drives i henhold til virksomhetens og kommunens verdier og målsetninger. Personal og økonomiansvar. Sørge...  .... ~ Tett oppfølging av nærmeste leder ~ Ansatte i Stavanger kommune har tilgang på en rekke velferdsordninger. ~ Stavanger... 
15 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Arbeidsoppgaver Helhetlig legeansvar for korttidspasienter Sykehjemslegevakt i Stavanger kommune Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Gjennomført norsk turnustjeneste vektlegges Spesialistutdannelse fortrinnsvis innen allmennmedisin, men andre... 
19 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Arbeidsoppgaver Stavanger kommune har behov for deg som har kompetanse og erfaring innen fysioterapi rettet mot barn og unge, både individuelt og i gruppe. Du skal drive fysioterapivirksomhet i henhold til relevant lovgivning, kommunens plan for helsetjenesten og... 
19 dager siden

Stavanger kommune  -  Vassøy

Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har i dag administrativt ansvar og oppfølging av personalet på SFO, pedagogisk IKT-ansvar, ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av kartlegginger. Videre deltar avdelingsleder på møter i skolens spespedteam Det vil ligge noe undervisning...
7 dager siden

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

Arbeidsoppgaver Vi søker deg som brenner for å legge til rette for kvalitet i barnas fritid på skolen, Du skal veilede barna i å danne gode relasjoner og fremme deres medborgerkomeptanse. Barna skal få oppleve gode rammer rundt måltider hver dag. På Kvernevik SFO ...
8 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver ~ Undervisning og kontaktlærere. Vi har behov for lærere både på 1.-4. og på 5.-7. trinn. Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning. Personlige egenskaper og undervisningserfaring vil bli vektlagt. Digitale ferdigheter. Gode norskferdigheter...
8 dager siden

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling/virksomheten Ansvar for at pasientene har en ajourført individuell pleieplan i CosDoc Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling i samarbeid med sykehjemslege Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen...
23 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...kommunikasjon med kolleger, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende. Språk ~ Norsk Vi tilbyr Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger. Stillingsstørrelse: 59,51 % med arbeid hver 3. helg. Stillingskode... 
13 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk arbeid. Samarbeid med foreldre og eksterne samarbeidspartnere Ansvar for organisering og ledelse av arbeidet i avdelingen Deltaker og medansvarlig for utarbeidelse av barnehagens...
4 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver ~ Prosjektlederen vil få ansvaret for å forberede saker til politisk behandling, administrere takseringsarbeidet i samarbeid med eventuell ekstern leverandør, følge opp eventuelle prosjektansatte og sørge for at prosjektet holder oppsatte tidsfrister....
21 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Undervisning i ulike fag Oppfølging av elever Kontakt med foresatte/samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk ...
7 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Som veileder på områder sosiale tjenester får du oppgaver innenfor veiledning, oppfølging og saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Lovens formål er å bedre vilkårene for vanskeligstilte, bidra til sosial...
14 dager siden

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

 ...Stavanger kommune Liker du å arbeide med mennesker og ser at det ligger gode og spennende utfordringer i å arbeide på sykehjem? Har du lyst til å arbeide i et aktivt miljø der fag, omsorg og aktivitet er viktige faktorer for at beboerne skal oppleve livskvalitet,... 
6 dager siden