...Har du overskudd til å gi litt ekstra av din tid? Dersom du er glad i å væøre sammen med andre mennesker så er det å være støttekontakt noe for deg. Som støttekontakt skal du hjelpe barn og voksne personer som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur-... 

MALVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Hommelvik
10 dager siden
 ...med ulike utfordringar. Det er kontinuerleg behov for nye støttekontaktar i alle aldrar til barn , unge, vaksne og eldre med ulike...  ...ønskeleg. Dame 30 år. 3 t/v Ønsker kvinneleg ("open mindet") støttekontakt som samtalepartnar og ven, for å motverke isolasjon og... 

KLEPP KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Kleppe
4 dager siden
 ...Støttekontakter Om å være støttekontakt Hitra kommune søker støttekontakter til Helse og omsorg, til disse enhetene: Tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TNF) Hjemmebaserte tjenester  Vi søker støttekontakter for personer som på grunn av funksjonsnedsettelser... 
Hitra
29 dager siden
Beskrivelse: Tiltak funksjonshemmede søker etter støttekontakter.   Støttekontakter ansettes på oppdrag. Det er vanlig med 3-4 timer...  ...tilby: ~Varierte oppgaver ~Veiledning i rollen ~Lønn som støttekontakt er pt. 154,61 kr per time. Det utbetales kjøregodtgjørelse etter... 

Våler kommune

Våler
Én måned siden
 ...Støttekontakt til voksen mann VI SØKER ETTER DEG SOM ER SOSIALT ENGASJERT OG FINNER GLEDE I Å HJELPE ANDRE MENNESKER Ønsker du å utgjøre en forskjell? Som støttekontakt vil du være en viktig ressurs som kan bidra til meningsfylte dager for et annet menneske! Har... 
Lampeland
Én måned siden
 ...Vi søker etter støttekontakt, for tida i Open omsorg indre, frå snarast. Støttekontakta skal bidra til at mottakar av tenesta får gode opplevingar og aktivitetar, sosial trening, oppnår mestring og blir meir sjølvstendig. Tenestemottakarane som treng støttekontakt er... 
Svelgen
2 dager siden
 ...Vefsn kommune trenger flere som har lyst til å bidra til at andre får et mer sosialt liv og en aktiv fritid. Mange trenger støttekontakt fordi de er ensomme,  fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter... 

Støttekontakt - Vefsn kommune

Vefsn kommune
2 måneder siden
Vefsn kommune har behov for avlaster(e) til ulike oppdrag. Foreldre til barn med spesielle behov kan etter Helse- og omsorgstjenesteloven få innvilget avlastning for regelmessig ferie og fritid. Arbeidsoppgaver Avlastningen skal i hovedsak skje utenfor barnets...

Avlaster Vefsn kommune

Vefsn kommune
2 måneder siden
Vil du være med å bidra til en hyggelig og meningsfull hverdag både for andre og deg selv? Engerdal kommune søker etter støttekontakt for en mann i 70-årene, inntil 8 timer i uka. Arbeidsoppgaver Vi ønsker rett person som kan fylle oppdraget over tid, som kan ta... 

ENGERDAL KOMMUNE BARNEVERNET

Drevsjø
10 dager siden
 ...omsorgstjenester for brukere over 23 år innen somatikk. Vi behandler søknader som hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysioterapi, ergoterapi, støttekontakt, BPA, institusjonsopphold og øvrige tjenester som tilbys innen helse og omsorg. Arbeidsoppgaver Generell saksbehandling... 

TROMSØ KOMMUNE KOORDINERENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Tromsø
9 dager siden
 ...Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte... 

HAUGESUND KOMMUNE UDLAND BOFELLESSKAP

Haugesund
12 dager siden
 ...Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte... 
Haugesund
11 dager siden
 ..., vernepleiere, helsefagarbeidere (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere), pleiemedhjelpere, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, samt vaskeri- og kjøkkenpersonell. Vi ønsker også søkere som er under opplæring eller utdanning! Vilkår: Du må være fylt 17... 

SOMMERJOBB LEKA KOMMUNE 2024

Leka
3 dager siden
 ...Ønsker du å kunne bidra til meningsfylte aktiviteter for andre? Har du noe ledig tid hver uke? Da kan jobben som fritidskontakt/støttekontakt være jobben for deg. Froland kommune har jevnlig behov for deg som ønsker å være en fritidskontakt. En fritidskontakt hjelper... 

FROLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Froland
9 dager siden
 ...fremtiden må påregnes. Arbeidsoppgaver Rekruttering av støttekontakter Veiledning og oppfølging av støttekontakter Evaluering...  .../verger Samarbeid med hjemmeteam ved oppstart av støttekontakt til brukere Ansvar for passeringstester i fullmakt til legemiddelhåndtering... 

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG OMSORG ADM...

Godvik
6 dager siden
 ...selv og din motivasjon for stillingen. Kanskje du har erfaring fra arbeid med barn, eksempelvis: Trener for lilleputtlag Støttekontakt Barnepasser/barnevakt for andres barn Har egne barn Erfaring fra barnehage, sfo eller skole Digitalt assistentkurs... 

Leken som et barn - ansvarlig som en voksen. Kan du sjekke a...

Bergen
1 dag siden
 ...gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse- og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er... 

Vi søker sykepleier til Jessheim interkommunale legevakt

Ullensaker kommune
5 dager siden
 ...og sykepleier. Avdelingen tilbyr bl.a.:  Familieveiledning Samtaler med terapeut eller psykolog Ulike gruppetilbud Støttekontakt, avlastning og koordinerte tjenester innenfor psykisk helse barn og unge, og deres familier Barne- og familiehjelpen er en... 

BARNE- OG FAMILIETJENESTEN I ARNA OG ÅSANE

Nyborg
6 dager siden
 ...gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse- og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er... 

ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Jessheim
12 dager siden
 ...tenester etter vedtak heimla i helse- og omsorgstenestelova; Bistand i heim og i bufellesskap med heildøgnstenester, avlasting, støttekontakt samt dagtilbod ved Gnisten arbeid og aktivitetssenter. Eininga kjøper også tenester som dagtilbod og BPA. Det er 4 avdelingar i... 

Vindafjord kommune

Sandeid
9 dager siden
 ...stillinger på helg. Det er også behov for deg som kan være tilkallingsvikar på hverdager. Støttekontakter og avlastning i hjemmet: Vi har flere som har behov for støttekontakt eller en assistent i hjemmet enkelte timer eller dager. Det er personer i mange aldre og... 

Omsorgstjenestene i Smøla trenger flere hender

Smøla
5 dager siden
 ...tjenester trenger vikarer! Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det... 

HAUGESUND KOMMUNE HELSE OG HJEMMETJENESTER

Haugesund
4 dager siden
 ...pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Tjenestene vil utføres etter individuelle vedtak, enten som timesavlastning, støttekontakt eller SFO tilbud. Du vil som miljøterapeut hos oss få muligheten til å være med å starte et helt nytt tjenestested, og påvirke... 

SKJETTEN AVLASTNING

Lillestrøm
11 dager siden
 ...Tlrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning,. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunenes BPA ordninger.  Det er 13 avdelinger... 

HAUGESUND KOMMUNE TILTAK BOLIG

Haugesund
3 dager siden
 ...å yte tjenester til brukere som bor ute i bygda, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), samt oppfølging av barn- og unge i fht støttekontakt og besøkshjem. Arbeids- og ansvarsoppgaver Pleie- og omsorgsoppgaver Målrettet miljøarbeid for brukerne Motivere og... 

SAUDA KOMMUNE ENHET TILRETTELAGTE TJENESTER

Sauda
2 dager siden
 ...Tilrettelagte tjenester består av 4 bofelleskap og Tingvolltoppen arbeidstilbud, samt BPA, støttekontakt og avlastning. Det ytes tjenester til personer med utviklingshemming, og andre med behov for bistand i hverdagen, boende både i og utenfor bofellesskap. På Tingvolltoppen... 

SØR-AURDAL KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIEN

Bagn
4 dager siden
 ...Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger... 

HAUGESUND KOMMUNE UDLAND BOFELLESSKAP

Haugesund
10 dager siden
 ...gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke... 

Sommerjobb for ungdom 16 -19 år bosatt i Ullensaker

Ullensaker kommune
23 dager siden
 ...å leve et friere og mer selvstendig liv, med større handlingsrom og medvirkning i eget liv. En BPA er ikke det samme som en støttekontakt eller en hjelpepleier. BPA skiller seg fra slike kommunale tjenester ved å gi mer frihet og fleksibilitet til å forme assistansen... 

Vil du lede vårt lille, fine assistentteam på St. Hanshaugen...

Oslo
6 dager siden
 ...i alle aldre over 18 år, som kan følge våre brukere til ulike aktiviteter 3-4 timer pr uke. Menn oppfordres til å søke. Støttekontakten får lønn av kommunen, utgiftsdekning og eventuelt kjøregodtgjørelse.Avtalen fastsetter kontraktens innhold og omfang i tid.... 

Støttekontakt

Marker kommune
Én måned siden