2 419 ledige stillinger

Søkeresultater:

 ...mennesker? Da kan dette være jobben for deg! Fagsenter for barn og unge i bydel Alna søker etter støttekontakter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Støttekontakt har som oppgave å bidra til at barnet/ungdommen får en aktiv og meningsfull fritid.... 

FAGSENTER FOR BARN OG UNGE

Oslo
13 dager siden
 ...med rådgivning og kompetanse. Kulturenheten gir oppdrag til støttekontakter og fritidsassistenter. Støttekontaktordningen skal hjelpe...  ...ut av hjemmet og delta i kultur- og fritidsaktiviteter. En støttekontakt følger opp et barn eller en ungdom og har et selvstendig ansvar... 

TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON

Trondheim
9 dager siden
 ...Vi søker etter støttekontakt til kvinne 22 år. Vi søker deg som er kvinne mellom 24-32 år. Tiden sammen med støttekontakten vil bli brukt til : aktiviteter utenfor hjemmet som f.eks kafebesøk, gå turer og spise ute. Som støttekontakt bidrar du til at bruker får... 

ALNA PSYKISK HELSEARBEID JERIKOVEIEN

Oslo
10 dager siden
 ...Enhet hjemmetjenester og rehabilitering er i behov for nye støttekontakter til hjemmeboende brukere i Grimstad kommune. Vi har brukere...  ...deg selv og hvilken type brukere du tenker du ønsker å være støttekontakt for. Arbeidsoppgaver En støttekontakt sin viktigste oppgave... 

GRIMSTAD KOMMUNE HJEMMETJENESTER OG REHABILITERING

Grimstad
5 dager siden
 ...alle aldre over 18 år, som kan følge våre brukere til ulike aktiviteter 3-4 timer pr uke. Menn oppfordres til å søke.   Støttekontakten får lønn av kommunen, utgiftsdekning og eventuelt kjøregodtgjørelse. Avtalen fastsetter kontraktens innhold og omfang i tid.... 

MARKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ørje
6 dager siden
 ...Frosta kommune, virksomhet Helse og familie har behov for flere støttekontakter Virksomhet helse og familie består av ni områder og 20...  ...og den enkeltes livssituasjon.  Arbeidsoppgaver Støttekontakt er et tiltak som nyttes over flere brukergrupper som har særlig... 

FROSTA KOMMUNE HELSESTASJON

Frosta
6 dager siden
 ...Vefsn kommune trenger flere som har lyst til å bidra til at andre får et mer sosialt liv og en aktiv fritid.  Mange trenger støttekontakt fordi de er ensomme, fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter... 

ADMINISTRASJON/ FAGSTAB VEFSN KOMMUNE

Mosjøen
10 dager siden
 ...og klagesaksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester med hovedvekt på blant annet heldøgns omsorgsbolig, avlastning, støttekontakt, dagsenter, EST, praktisk bistand og opplæring, omsorgslønn og VTA. Du vil ha noen forvaltningsoppgaver knyttet til vedtak om... 

Enhet Habilitering, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand

Oslo
7 dager siden
jeg søker en ansatt som kan jobb inni renholdarbeid Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen...

Ren By

Bærum kommune
4 dager siden
I forbindelse med bosetting av ukrainsk- og russiskspråklige personer, har Løten kommune ledig et engasjement for miljøarbeider/tolk med en varighet 6 mnd. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.  Arbeidsoppgaver Tolking Miljøarbeid Oppfølging av personer...

Kvalifisering, Løten kommune

Løten
4 dager siden
 ...Meråker kommune ønsker å komme i kontakt med deg som har lyst til å hjelpe andre til å delta i fritidsaktiviteter. En støttekontakt tilbyr blant annet sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten kan gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre... 

MERÅKER KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Meråker
7 dager siden
 ...Har du lyst å bli støttekontakt!  Vennesla kommune har til enhver tid behov for mennesker som har overskudd og ønske om å bli støttekontakt. Våre brukere har et vidt spenn av behov og interesser. De har det til felles at de ønsker en mer aktiv fritid, men trenger... 

Enhet for barn og familie livsmestring , Vennesla kommune

Vennesla
25 dager siden
Vi er på jakt etter en sykepleier som innehar veiledningskompetanse. Fortrinnsvis benytter du en kognitiv tilnærming, har god sosial kompetanse og gjerne erfaring innen psykiatri. Stillingen er en dagstilling, men det er muligheter for å jobbe ekstra vakter om du ønsker...

UNICARE FRAM

Rykkinn
5 dager siden
**Er du vår nye medarbeider?**Vi har fortløpende behov for støttekontakter og ønsker deg med i vårt team. Vi trenger deg som: Er student eller en voksenperson med "tid til overs" med stor interesse for å gi omsorg til andre. Kan yte personlig assistanse og bidra til... 

HARSTAD KOMMUNE OLAVSGÅRDEN 4. ETG. OMSORG+

Harstad
12 dager siden
Vi har 1 ledig stilling som hvilende nattevakt på seksjon Utsikten. Stillingsprosenten er på 50% som utgjør 26,29% i lønnsbrøk. Stillingen er i turnus og med arbeid hver 4. helg. Den hvilende nattevaktstillingen er knyttet opp mot en bruker med psykisk utviklingshemning...

Signo Conrad Svendsen senter

Oslo
16 dager siden
Det er ledige følgende stillinger i miljøarbeidstjenesten avd. 3 2 stillinger som miljøarbeider, 100 % fast. Arbeidsoppgaver Yte tjenester i henhold til enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven Yte tjenester etter prinsippene i målrettet miljøarbeid ...

NES KOMMUNE GJERDERUDVEGEN BOTILBUD

Årnes
13 dager siden
 ...i ulike aldre. Enheten består av et bofellesskap, tjenestetilbud til beboere i segregerte boliger, avlastning i kommunal bolig, støttekontakt, og privat avlastning.  Vi jobber tverrfaglig i en ansattgruppe som består av helsefagarbeidere, sosionomer, miljøterapeuter,... 

HITRA KOMMUNE BARNEBOLIG

Hitra
3 dager siden
Røyken videregående skole har fra august 2022 ledig en fast stilling i 100% som miljøarbeider/miljøterapeut. Dette er en stilling som vil bli sentral i skolens samlede oppfølging av enkeltelever, og klasser/grupper. Miljøarbeider/miljøterapeut vil også være en kontaktperson...

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Røyken kommune
11 dager siden
Vi på Skøyer'n fritidsklubb ser etter deg som ønsker å være med og videreutvikle fritidsklubben til en attraktiv og meningsfull arena for barn i aldersgruppen 9-13 år. Du må ha en genuin interesse for barn- og ungdomsarbeid, være sosial, løsningsorientert og kreativ...

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ

Oslo
12 dager siden
Hverdagen består hovedsakelig i å følge enkeltelever med spesielle behov, i en travel skolehverdag og på SFO. Elevene trenger hjelp og støtte i det faglige og sosiale arbeidet. De har også behov for faste rutiner og støtte i hverdagslige aktiviteter. Arbeidet foregår både...

ROSSELAND SKOLE

Kristiansand kommune
14 dager siden