...barnevernstjenestene i kommunene. Betjene barn- og unges alarmtelefon. Kvalifikasjoner ~3-årig høgskoleutdanning/bachelor som sosionom og/eller barnevernspedagog. ~ Relevant master innen helse- og sosialfag. Krav om master kan fravikes for søkere med solid... 

Er du vår nye medarbeider i Innsatsteamet?

Lillestrøm
14 dager siden
 ...sykepleiegruppe med høy faglig kompetanse, og alle psykologstillinger besatt med gode psykologer/psykologspesialister. Vi har sosionom med lang fartstid, og IPS-team med kontor i seksjonen. Vi avlastes med administrative arbeidsoppgaver av våreutmerkede tre sekretærer... 

Overlege TIRe

Lillestrøm
18 dager siden
 ...fysisk aktivitet med beboere Håndtere medikamenter Kvalifikasjoner Et pluss om du er utdannet vernepleier, sykepleier, sosionom eller annen 3-årig helse/sosialfaglig utdanning Student som og ønsker å jobbe ved siden av Ufaglært som har erfaring innen helse... 

Stendi AS

Lillestrøm
2 måneder siden
 ...rehabilitering), akutt team, seksjon for gruppeterapi, seksjon for spiseforstyrrelser og merkantil seksjon. Vil du bli vår nye sosionom som skal ha medansvar for det sosialfaglige arbeidet i seksjonen? Dag stilling 37,5 timer pr. uke Døgnseksjonen har ca.40 fag... 

AHUS FOLLO VESTVEIEN VOKSENPSYKIATRI DPS

Ski
13 dager siden
 ...videreutdanning, ferier og avstand til arbeidsplassen. Vi forventer at du har: ~3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning. Herunder sosionom, barnevernspedagog og vernepleier. ~ Traumekompetanse ~ Gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig. ~ God skriftlig... 

Stendi AS

Oslo
2 måneder siden
 ...at du mestrer å stå i psykisk påkjenning over tid. Ønskede kvalifikasjoner: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier og pedagog med relevant tilleggsutdanning. ~ Andre bachelor utdanninger kan komme i betraktning,... 

Nattevakter, faste og vikarer!

Oslo
13 dager siden
 ...Våken nattevakt Kvalifikasjoner: Personlig egnethet vil bli vektlagt Miljøterapeuter: Vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, sykepleier med og uten videreutdanning i psykisk helse, helsesykepleier eller lærer med spesialpedagogikk Miljøarbeidere: Ufaglært... 

Vi søker engasjerte miljøarbeidere / miljøterapeuter

Asker
14 dager siden
 ...Opplæring og veiledning av medarbeidere og studenter Samarbeide tverrfaglig med pårørende, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, logoped, KEF og andre kommunale instanser Du vil være en avgjørende bidragsyter i observasjon av pasientens symptombilde, atferd... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER SYKEHUS KIRURGISK OG MEDISI...

Oslo
24 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Absolutte krav: Minimum bachelorgrad eller 180 stp innen relevant fagområdet, fortrinnsvis som barnevernspedagog eller sosionom (annen relevant bachelorgrad kan vurderes) Bred barnevernsfaglig erfaring Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne... 

BUFETAT ØST JONG UNGDOMS- OG FAMILIESENTER

Sandvika
25 dager siden
 ...Din stilling er i Rus og avhengighet som er en poliklinikk med 3 medisinskfaglige, 7 psykologspesialister, 4 IPS konsulenter, 4 sosionomer og 4 psykologer. Vi tenker at god pasientbehandling er et samarbeidsprosjekt, og vi tilstreber arbeidsallianser preget av tillit... 

LDS

Oslo
5 dager siden
 ...Avdelingen består av over 100 behandlere, psykiatere, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Vi har sosionom og klinisk ernæringsfysiolog tilknyttet oss. Vi jobber sammen og ønsker å lage et behandlingstilbud med fokus på endringsprosesser... 

LDS

Oslo
25 dager siden
 ...pasient vil ha et eget behandlingsteam bestående av sykepleier og/eller vernepleier, psykiater og/eller psykolog, helsefagarbeider og sosionom som sammen skal bidra til en profesjonell og effektiv behandling og pasientforløp. Vi jobber tett med behandlingsapparatet i... 

VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD DØGNAVDELING B...

Asker
14 dager siden
 ...jobben passer for deg som: Student eller allerede har helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom, sykepleier eller pedagogisk utdanning). Har jobbet med miljøterapeutisk arbeid tidligere. Du bør være trygg, stødig og omsorgsfull... 

Vikarer og sommervikarer til Barnevernsinstitusjon i Oslo

Oslo
22 dager siden
 ...støtte og tiltak i sin hverdag. Vi ønsker at du har: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; vernepleier, sykepleier, sosionom eller barnevernspedagog. Også andre bachelorutdanninger kan komme i betraktning, eksempelvis fysioterapi eller personer med... 

Miljøterapeut - Sykepleier/Vernepleier

Oslo
26 dager siden
 ...psykoterapi og behandling av traumelidelser. Interessant pasientpopulasjon med stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn. Vi har egen sosionom som bistår i sosialfaglig arbeid, jobbspesialist fra NAV som jobber med IPS (individuell jobbstøtte) og ernæringsfysiolog... 

Psykologspesialist/erfaren psykolog DPS Groruddalen - Fast s...

Oslo
13 dager siden
 ...støtte og tiltak i sin hverdag. Vi ønsker at du har: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; vernepleier, sykepleier, sosionom eller barnevernspedagog. Også andre bachelorutdanninger kan komme i betraktning, eksempelvis fysioterapi eller personer med... 

ABERIA OMSORG AS AVD HUSØY

Oslo
26 dager siden
 ...livssituasjon der arbeid, familie, fritid og bolig er sentrale tema i oppfølgingen. Teamet består av teamleder, merkantil-ansatt, sosionomer, arbeids og utdannings-spesialist, sykepleiere, psykolog-spesialist og psykiater. Arbeidsoppgaver: ~Behandler-rolle (... 

LDS

Oslo
6 dager siden
 ...Kvalifikasjoner: Miljøterapeuter med minimum 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning (sykepleier, vernepleier, pedagog, sosionom etc.) Fagarbeidere med godkjent fagbrev Assistenter/ufaglærte med interesse innen helsefag Opplysninger om arbeidssted og... 

Tilkallingsvikar

Ås
Én måned siden
 ...og/eller annen sosialfaglig relevant master. Alternativt 3- årig relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom med relevant videreutdanning eller sertifisering. Ønskelig med erfaring fra barneverntjenestens målgruppe, fortrinnsvis fra barneverntjenestens... 

Vil du som familieveileder være med å utvikle og forme vårt ...

Oslo
3 dager siden
 ...tanke på videreutdanning, ferier og avstand til arbeidsplassen. Vi forventer at du har: ~3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning; Sosionom, barnevernspedagog og vernepleier. ~ Traumekompetanse ~ Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig. ~ God... 

Stendi AS

Oslo
2 måneder siden
 ...psykoterapi og behandling av traumelidelser. Interessant pasientpopulasjon med stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn. Vi har egen sosionom som bistår i sosialfaglig arbeid, jobbspesialist fra NAV som jobber med IPS (individuell jobbstøtte) og ernæringsfysiolog... 

AHUS FURUSET VOKSENPSYKIATRI DPS

Oslo
13 dager siden
 ...arbeidshverdag. Det er ønskelig at du er utdannet som vernepleier eller har annen relevant utdanning, eksempelvis barnevernspedagog eller sosionom. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Oppstart i juni med foreløpig varighet ut september,... 

DEDICARE AS

Oslo
14 dager siden
 ...listene) Sosial pedagogisk elevoppfølging Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen Kvalifikasjoner Utdanning som sosionom Konsekvenspedagogikk, 30 studiepoeng Påbegynt karriereveiledning (modul 1), en fordel Erfaring og kompetanse med systematisk... 

100 % stilling som koordinator til Oppfølgingstjenesten ved ...

Oslo
18 dager siden
 ...brukerne ~ Oppfølging av studenter Kvalifikasjoner: ~ Har 3-årig bachelorutdanning som vernepleier eller miljøterapeut (sosionom, barnevernspedagog, psykologi eller lignende). ~ Evne til å samarbeide, motivere, skape et godt arbeidsmiljø og føler et... 

Stendi AS

Oslo
Én måned siden
 ...Initiativrik God til å lese mennesker Kvalifikasjoner: ~3-årig høyskoleutdanning: barnevernspedagoger, sykepleier, vernepleier, og sosionom -eventuelt andre høyskoleutdannede med relevant erfaring ~ Eller helsefagarbeider ~ Fordel med erfaring innenfor målrettet... 

Mio BPA

Lørenskog
10 dager siden
 ...listene) Sosial pedagogisk elevoppfølging Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen Kvalifikasjoner Utdanning som sosionom Konsekvenspedagogikk, 30 studiepoeng Påbegynt karriereveiledning (modul 1), en fordel Erfaring og kompetanse med systematisk... 

KUBEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Oslo
15 dager siden
 ...erfarne sykepleiere, spesialsykepleiere, barnepleiere og barneleger. Vi samarbeider også tett med thorax-intensiv, barnekardiologer, sosionomer, psykologer og farmasøyter. Hvem er pasientene våre? Vi tar imot premature og nyfødte med et stort spekter av tilstander.... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
25 dager siden
 ...eksterne samarbeidspartnere. Kvalifikasjoner: ~ Minimum tre års utdanning fra høyskole innen sosialfag. (Barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier) ~ Ønskelig med ledererfaring fra tilsvarende virksomhet. ~ Kjennskap til arbeidsmetodikk for målgruppene... 

Stendi AS

Oslo
2 måneder siden
 ...organisasjonen. En trygg arbeidsplass med lav turn over. Vi forventer at du har: ~3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning. Herunder sosionom, barnevernspedagog, eller vernepleier. ~ God kjennskap til barnevernloven og konflikthåndtering. ~ Erfaring fra jobb innen... 

Stendi AS

Oslo
2 måneder siden
 ...kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. Aktuelle profesjoner er for eksempel politi, lærere, sykepleiere, leger, jurister, ingeniører, sosionomer, etc. Senteret har bygget opp flere kvantitative databaser, bl.a. med registerdata fra SSB (arbeidsmarkeds- og utdanningsdata,... 

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET

Oslo
16 dager siden