...forventes det at du bidrar med din fagkompetanse og erfaring. Det er ønskelig at teamene består av en sykepleier, en vernepleier og en sosionom for å utfylle hverandre og få et best mulig tverrfaglig perspektiv. På den måten klarer vi å gi god og bred faglig oppfølging av... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...aktiv del av skolen sitt miljøteam. Kvalifikasjoner Godkjent 3-årig høgskoleutdanning relevant for stillinga som miljøveileder: Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller tilsvarende. Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og ungdom med spesielle behov.... 

Hatlane skole, Ålesund kommune

Ålesund
2 dager siden
 ...Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog, sjukepleiar, sosionom og merkantilt personale. Vi arbeider i tverrfaglege team med diagnostisering, oppfølging/ behandling, rettleiing  og... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
10 dager siden
 ...Seksjonen er døgnbemanna. Fagmiljøet er tverrfagleg og inkluderar mellom anna psykiater, legar, sjukepleiarar, vernepleiarar og sosionomar.  Stillinga inneber f.t. 2-delt vaktturnus med arbeid kvar fjerde helg, med to hinkehelger per kalenderår. Vi ber om at attestar... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER

Ålesund
5 dager siden
 ...aktiv del av skolen sitt miljøteam. Kvalifikasjoner Godkjent 3-årig høgskoleutdanning relevant for stillinga som miljøveileder: Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller tilsvarende. Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og ungdom med spesielle behov.... 

Miljøveileder

Ålesund
8 timer siden
 ...Ressursbasen i Haram søker engasjert og fleksibel barnevernpedagog/ sosionom til 100 % fast stilling frå 01.08.24. Ressursbasen er ei teneste i kommunalområde Livsløp. Ressursbasen er ei tverrfagleg samansett teneste der hovudoppgåvene er foreldrerettleiing, familieterapi... 

HARAM KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTENESTER

Brattvåg
10 dager siden
 ...gjeldande tariffavtale, lover og reglement Pensjonsordning og frivillig fritidsforsikring Tverrfagleg yrkesgruppe som vernepleiar, sosionom, barnevernspedagog og fagarbeidar Moglegheiter for fast stilling etter endt studieforløp Kontaktinformasjon Guro Bakke... 

Tilkallingsvikar bu og habilitering

Ørsta
2 måneder siden