Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester jobb

1-17 fra 17 søkeresultater

Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Leirsund
 ...til ungdommer/ unge voksne med betydelige og alvorlige atferdsproblemer. Tjenesten gis...  ...tjenesteyting og faglig arbeid. Vi  har rutiner for kompetansehevingstiltak, blant annet ved... 
7 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Kjeller
 ...Vi søker Vi søker etter en engasjert og faglig dyktig psykolog i fast stilling....  ...Barneverntjenester. Barneverntjenesten i Skedsmo kommune har ca. 60 ansatte fordelt mellom Akutt... 
9 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Lillestrøm
 ...Beskrivelse av arbeidssted Nedre Romerike Legevakt driftes av Skedsmo kommune og holder til i Romerike Helsebygg, nær Lillestrøm stasjon....  ...befolkningen i egen uniformert bil fullt utstyrt med mulighet for å undersøke og behandle pasienter. Vi søker Avdelingsleder... 
14 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Skedsmokorset
 ...hjemmesykepleien - nattjenesten Beskrivelse av arbeidssted Avdleing for hjemmetjenester består av 11 enheter som yter bistand til hjemmeboende med behov for praktisk bistand/hjemmhjelp og hjemmesykepleie. Kommunens 4 enheter for institusjonsnære omsorgsboliger hører også inn... 
3 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Kjeller
 ...Beskrivelse av arbeidssted Åråsveien bo- og omsorgssenter er et sykehjem for mennesker med demens. Det er ett av 4 sykehjem i Skedsmo kommune og er lokalisert på Kjeller, rett i utkanten av Lillestrøm. Alle 4 sykehjem i kommunen er organisert i en Avdeling for sykehjemstjenester... 
14 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Strømmen
 ...Miljøarbeidstjenester for voksne er etablert som en egen resultatenhet og har ansvar for bo- og miljøtjenester...  ...helhetlige tjenester til kommunens innbyggere med nedsat  funksjonsevne. Skedsmo kommune er inne i en... 
29 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Skedsmokorset
 ...Vi søker Sykepleier i 100 % fast stilling til vår korttidsavdeling post 2 . Arbeid dag/kveld og hver 3. helg Beskrivelse av arbeidssted Post 2 er en korttidsavdeling med 37 plasser. Avd. er differensiert i 4 hovedgrupper : Palliasjon, Rehabilitering, Ordinære... 
4 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Strømmen
 ...Beskrivelse av arbeidssted Har du interesse for målrettet miljøarbeid? Er du en som liker å motivere og veilede ansatte i sitt arbeid? Da kan du være den personen vi er på utkikk etter! Hos oss vil du oppleve et godt arbeidsmiljø med ulik fagkompetanse og spennende... 
8 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Strømmen
 ...til 11 voksne mennesker, fordelt på tre hus med felles personalstab, sentralt på Strømmen. Brukergruppen har behov for både bistand, veiledning, motivering og tilrettelegging i hverdagen. Vi jobber for et spennende fagmiljø, med tverrfaglig kompetanse, utarbeidelse av... 
14 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Skedsmokorset
 ...Korshagen boliger er et bofellessskap på Skedsmokorset i Skedsmo kommune. Vi yter tjenester etter helse-og omsorgstjenesteloven til mennesker over 18 år som er...  .... Vi har som mål å ivareta og skape et godt hjem for beboerne og være en spennende og utviklende arbeidsplass... 
2 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Skedsmokorset
 ...interessert i eldreomsorg, faglig engasjert, kreativ, løsningsorientert og med en stor porsjon godt humør, da ønsker vi å snakkemed nettop...  ...bo-og behandlingssenter post 4 er en en langtidsavdeling for 22 personer med demens. Vi jobber for at alle våre beboere skal ha... 
24 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Strømmen
 ...Vi søker ~ fysioterapeut for ledig 50% avtalehjemmel Beskrivelse av arbeidssted Skedsmo kommune har ledig kommunal driftsavtale til fysioterapeut i 18 timer pr...  ...pasienttilgang, to store treningssaler, moderne utstyr og flere behandlingsrom. Strømmenklinikken er en... 
9 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Lillestrøm
 ...trives! Vi er godt bemannet med sykepleiere og hjelpepleiere som jobber sammen mot et...  ...om å gjøre hver dag til en god dag for beboerne. Vi har faglig tett oppfølging,... 
Én måned siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Lillestrøm
 ...døgnenhet) er en interkommunal døgnenhet og er et samarbeid mellom Skedsmo, Rælingen, Fet, Lørenskog, Sørum, Nittedal og Enebakk kommuner. Enheten har 16 sengeplasser og holder til...  ...KAD er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som kan nyttiggjøre seg et... 
4 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Lillestrøm
 ...Skjetten, søker sykepleier som vil være med og bidra til å utvikle vår spennende...  ...Skjetten er en av 6 soner i hjemmetjenesten i Skedsmo kommune. Avdeling Skjetten, har lokaler i Romerike... 
3 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Lillestrøm
 ...med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig fra juni/juli 2018. Avdeling for hjemmetjenester består av 6 distrikt i hjemmetjeneste, forebyggende tjenester, omsorgsboliger, dagsentrer og praktiskbistand. Vi er lokalisert i Lillestrøm, hvor det er kort vei til buss... 
9 dager siden
Skedsmo kommune Sektor for helsevern- og sosialtjenester  -  Lillestrøm
 ...hjemmetjenesten, avdeling Skjetten Vi søker Helsefagarbeider, 75-100% fast stilling, turnus dag/kveld og hver 3. helg Beskrivelse av arbeidssted Avdeling for hjemmetjenester består av 6 distrikt i hjemmetjeneste, forebyggende tjenester, omsorgsboliger og... 
14 dager siden