Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Sjukepleiar ref.nr: jobb

1-20 fra 2680 søkeresultater

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus  -  Bergen
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3442986838) Autorisert sjukepleiar - Mottaksklinikken, Utgreiingsmottak 1 Utgreiingsmottak 1 er ei eining med 23 senger. Her vert pasientane tatt i mot av eit tverrfagleg team beståande av legar, sjukepleiarar og andre helsefagarbeidarar. Eit... 
7 dager siden
Haukeland universitetssjukehus  -  Bergen
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3444354702) Sjukepleiar. 100% vikariat stilling - Psykiatrisk klinikk, Avdeling for stemningslidingar S1 Avdeling for stemningslidingar står for utgreiing og behandling av pasientar med affektive lidingar. Målgruppa er pasientar med alvorleg... 
6 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3446277779) Sjukepleiar, natt - vikariat - Skarbøvik sykehjem 75,12 % stilling, vikariat (kan bli fast) som sjukepleiar, for tida ved Skarbøvik sykehjem. Nattstilling med arbeid kvar 3.helg. Arbeidsoppgaver ~ Sjukepleiar har ansvar for heile... 
3 dager siden
Ølen Legekontor  -  Vindafjord
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 224) Me søkjer: Sjukepleiar 20% vikariat frå 24.07.2017 - 31.12.2017 Me søkjer: Sjukepleiar 20% vikariat frå 24.07.2017 - 31.12.2017 Hovudarbeidsoppgåver - Laboratoriearbeid - Sårskift - Resepsjonsarbeid Kvalifikasjoner Sjukepleiar... 
1 dag siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3434467433) Sjukepleiar - vikariat - Skarbøvik sykehjem 100 % stilling, vikariat som sjukepleiar ledig frå d.d. Stillinga kan bli omgjort til fast stilling. Todelt turnus med arbeid kvar 3. helg. Kvalifikasjoner ~ Autorisasjon som sjukepleiar... 
10 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Sjukepleiar (Ref. nr.: 3432186312) 100 % fast stilling som sjukepleiar, for tida ved Klipra bokollektiv. Todelt turnus med arbeid kvar 3. helg. Arbeidsoppgaver Sjukepleiar har det sjukepleiefaglege ansvaret for 12 bebuarar fordelt på to bokollektiv, og deltek... 
10 dager siden
Sogndal kommune  -  Sogndal (kommune)
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 768) Det er ledig 60% fast stilling som sjukepleiar ved tenesteeininga Pleie og omsorg frå snarast. Stillinga er knytt til sjukeheimen med arbeidsstad Sogndal helse- og omsorgssenter. Stillinga inngår for tida i turnusordning for sjukepleiarar... 
17 dager siden
Haukeland universitetssjukehus, Rehab Nordås  -  Bergen
 ...Tittel Sjukepleiar (ref.nr. 3444348443) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Bergen Søknadsfrist Se annonse Haukeland universitetssjukehus, Rehab Nordås 5235 RÅDAL... 
7 dager siden
Helse Fonna, Odda sjukehus  -  Odda (kommune)
 ...Sjukepleiar poliklinikk (ref.nr. 3434834846) Odda sjukehus har ledig fast 100 % stilling som sjukepleiar på poliklinikk. Stillinga er kombinert med arbeidshelg på sengepost eller overvåkning einhet. Arbeidsoppgåver Sjukepleiaroppgåver Undersøking og behandling... 
15 dager siden
Hå legevakt  - 
 ...Sjukepleiar (ref 3261) Sjukepleiar, 40% - 100% stilling ved Hå legevakt Beskrivelse Innafor tenesteområdet helse og sosial, ved Hå legevakt, er følgjande stilling ledig: 40% - 100% stilling som sjukepleiar inkl. helg. Fast stilling. Ver venleg å oppgje kva... 
3 dager siden
Sogndal kommune  -  Sogndal (kommune)
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 804) Det er ledig75% vikariatsom sjukepleiar i tida 01.06.2017 - 31.05.2018, med mogelegheit for forlenging til 31.08.2018. Stillinga er knytt til dei heimebaserte tenestene og inngår i arbeidsplan med tre-delt turnus og med arbeid kvar tredje... 
17 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Tittel Sjukepleiar (ref.nr. 3446277779) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Møre og Romsdal, Ålesund Søknadsfrist Se annonse Ålesund kommune 6006 ÅLESUND Web: Ålesund... 
1 dag siden
Haukeland Universitetssjukehus  -  Bergen
 ...Tittel Sjukepleiar (ref.nr. 3439960756) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Bergen Søknadsfrist Se annonse Haukeland universitetssjukehus 5021 BERGEN Helse... 
9 dager siden
Askvoll kommune  -  Askvoll (kommune)
 ...Sjukepleiar/vernepleiar (ref.nr. 3425669517) 80% fast vikarstilling som sjukepleiar/vernepleiar - Helse- og omsorgsetaten Helse- og omsorgsetaten har frå snarast ledig 80% fast vikarstilling som sjukepleiar/vernepleiar. Stillinga inneber arbeid ettrer 35,5 t/veke... 
17 dager siden
Helse Bergen HF  -  Bergen
 ...Tittel Sjukepleiar (ref.nr. 3440098345) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Bergen Søknadsfrist Se annonse Helse Bergen HF 5235 RÅDAL Helse Bergen, Haukeland... 
7 dager siden
Haukeland Universitetssjukehus  -  Bergen
 ...Tittel Sjukepleiar/Spesialsjukepleiar (ref.nr. 3446392105) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Bergen Søknadsfrist Se annonse Haukeland universitetssjukehus... 
6 dager siden
Voss sjukehus  -  Voss
 ...Tittel Sommarvikar - Sjukepleiar (ref.nr. 3435225303) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Voss Søknadsfrist Se annonse Voss Sjukehus 5704 VOSS Helse Bergen... 
13 dager siden
Vassenden sjukeheim  -  Jølster
 ...Sjukepleiar - Sjukepleiar 60% stilling. Saksnr: 17/379 - Sjukepleiar, vikariat 55% stilling, 01.06.17 ¿ 01.09.18 Saksnr: 17/380 - Helsefagarbeidar, vikariat 70% stilling, 01.06.17 ¿ 05.04.18 Saksnr: 17/377 - Konsulent, vikariat 60% stilling, 01.06.17 ¿ 31.12.17... 
3 dager siden
Helse Fonna HF  -  Haugesund
 ...Sjukepleiar - Hemato/endo/infeksjon sengepost (ref.nr. 3432087217) Vi har ledig vikariat 100 % og fast 75 % stilling for sjukepleiar på hemato/endo/infeksjon sengepost. Vikariatet vil i utgangspunktet gjelde frå 19.6.17 til 31.8.18. Hemato/endo/infeksjon er ei hektisk... 
6 dager siden
Haukeland Sykehus  -  Bergen
 ...tvangslidingar, autisme, sjølvmordsfare, psykose, spiseforstyrringar, skolevegring, m.m. PBU, Barneposten har ledig ein 95% vikariat som sjukepleiar/ vernepleiar. For å oppretthalde samansettinga i personalgruppa oppfordrast menn til å søke. Vedkommande som får tilbod om... 
7 dager siden