Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Sjukepleiar ref.nr: jobb

1-20 fra 2230 søkeresultater

Helse Bergen, Sandviken  -  Bergen
 ...Sjukepleiar (Ref. nr.: 3414668476) Sjukepleiar. Ledig vikariat på natt - Psykiatrisk klinikk, Avdeling for stemningslidingar S1 Avdeling for stemningslidingar står for utgreiing og behandling av pasientar med affektive lidingar. Målgruppa er pasientar med alvorleg... 
5 dager siden
Haugesund sjukehus  -  Haugesund
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3415880357) Sjukepleiar 50 % - fast på natt - Gastroenterologisk og nefrologisk sengepost Gastroenterologisk og nefrologisk seksjon ved Haugesund sjukehus er ein spennande arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø. Vi har no ledig eit 50 % vikariat... 
16 timer siden
Vindafjord kommune  -  Vindafjord
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 197) Sjukepleiar - Vindafjordtunet Me søkjer: Sjukepleiar 50% stilling fast Vindafjordtunet sone 2 Me søkjer: Sjukepleiar 50% stilling fast Vindafjordtunet sone 2 Hovudarbeidsoppgåver - Sjukepleiarfaglege oppgåver på institusjon og... 
6 dager siden
Haukeland universitetssjukehus  -  Bergen
 ...Vernepleiar/ sjukepleiar/helsefagarbeider (ref.nr. 3416087581 Vernepleiar/ sjukepleiar/helsefagarbeider. 50% og 75 % vikariat p.t på natt - Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP) Seksjon S3 Seksjon S3 er ein lukka akutt korttidspost med 9 senger lokalisert... 
3 dager siden
GISKE KOMMUNE LØKEVEGEN BUFELLESSKA  -  Giske (kommune)
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3418498043) Sjukepleiar 75,12 % fast nattstilling ved Valderøy omsorgsdistrikt, Løkevegen bufellesskap - Omsorg Det er ledig 75,12 % fast nattstilling ved Valderøy omsorgsdistrikt, Løkevegen bufellesskap. Stillinga er tett knytt til heimebasert... 
16 timer siden
Sykkylven bu og aktivitetssenter  -  Sykkylven (kommune)
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 30/17) Sjukepleiar 68% fast st. Stillingsomtale Vi har ledig 68% fast stilling som sjukepleiar. Turnusstilling med for tida arbeid 3. kvar helg. Stillinga er ledig for snarleg tilsetting Stillingsomtale Vi har ledig 68% fast stilling... 
19 dager siden
Helse Møre og Romsdal HF  -  Molde
 ...Sjukepleiar (Ref. nr.: 2017/2275) Vi har ledig vikariat i 80% stilling frå snarast til 30.november 2017. Stillinga er delt i to, der 70 % er dagtid ved medisinsk poliklinikk lungeseksjonen, og 10% av stillingen er kvar fjerde helg ved medisinsk sengepost. Lungeseksjonen... 
5 dager siden
Sykkylven bu og aktivitetssenter  -  Sykkylven (kommune)
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 31/17) Sjukepleiar 70% fast st. + 20-30% st. vikariat Stillingsomtale Vi har ledig stilling som sjukepleiar, 70% fast + 20-30% vikariat inntil vidare (kan bli omgjort til fast stilling utan ny utlysing). Turnusstilling med arbeid for tida... 
19 dager siden
Voss sjukehus  -  Voss
 ...Tittel Sjukepleiar (Ref. nr.: 3417064217) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Voss Søknadsfrist Se annonse Voss sjukehus 5704 VOSS Helse Bergen, Haukeland... 
12 timer siden
Suldal sjukeheim  -  Suldal
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 332/NOTH) Sjukepleiar Kort om stillinga Suldal sjukeheim har ledig fast 60 % stilling for tida på natt, f.o.m.snarast. Aktuelle søkjarar kan bli innkalla til intervju. Stillinga er i turnus, med arbeid 2 av 6 helger. For nattstillingar... 
16 timer siden
Haram kommune  -  Haram
 ...Helsesøster/psykiatrisk sjukepleiar (ref.nr. 3371661208) Helsesøster/psykiatrisk sjukepleiar - Tiltakstenester for barn og unge Det skal vere godt å vekse opp i Haram kommune. Vi ønsker å veve sikkerhetsnettet rundt barn og unge så tett at ingen fell igjennom... 
5 dager siden
Nedstrandtunet aktivitet/omsorgssenter  -  Tysvær
 ...Ferievikarer sjukepleiar( Ref.nr:2601) p N-3 Ferievikarer sjukepleiar Nedstrandtunet akt. og omsorg Beskrivelse av avdeling Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter er ein institusjon for brukarar med langtidsplass, samt at ein har base for heimetenestane... 
22 dager siden
Bokn sjukestove  -  Bokn (kommune)
 ...Sjukepleiar Sjukepleiar 70 % fast stilling Bokn kommune har ledig 70 % fast stilling som sjukepleiar ved Sjukestova. Om arbeidsstaden Sjukestova er en del av Pleie og omsorgsavdelinga i Bokn kommune. Sjukestova er lokalisert på Boknatun. Arbeidsoppgåver... 
5 dager siden
Haukeland Universitetssjukehus  -  Bergen
 ...Tittel Sjukepleiar/vernepleiar (ref.nr. 3408165319) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Bergen Søknadsfrist Se annonse Haukeland universitetssjukehus 5021 BERGEN... 
6 dager siden
Valldal sjukeheim  -  Norddal
 ...Tittel Sjukepleiar (ref.nr. 3408070813) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Møre og Romsdal, Norddal Søknadsfrist Se annonse Valldal sjukeheim 6210 VALLDAL Norddal... 
13 dager siden
Valldal sjukeheim  -  Norddal
 ...Tittel Sjukepleiar (ref.nr. 3408037396) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Møre og Romsdal, Norddal Søknadsfrist Se annonse Valldal sjukeheim 6210 VALLDAL Norddal... 
5 dager siden
Modalen (kommune)
 ...omsorgstenesta, som omfattar institusjonsomsorg, heimesjukepleie og heimehjelp. Kort om stillinga Me har ledig vikariat for sjukepleiar i 100% stilling i eit år. Stillinga er ledig frå snarast. Sjukepleiar går i 3-delt turnus med 35,5 timars veke og arbeid kvar... 
1 dag siden
Vindafjord Kommune  -  Vindafjord
 ...Tittel Sjukepleiar natt (Ref.nr: 196) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Rogaland, Vindafjord Søknadsfrist Se annonse Vindafjord kommune 5580 ØLEN Vindafjord kommune... 
6 dager siden
Valldal sjukeheim  -  Norddal
 ...Tittel Sjukepleier (ref.nr. 3408058624) Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Møre og Romsdal, Norddal Søknadsfrist Se annonse Valldal sjukeheim 6210 VALLDAL Norddal... 
13 dager siden
Sykkylven bu og aktivitetssenter  -  Sykkylven (kommune)
 ...Sjukepleiar natt (Ref.nr: 32/17) Sjukepleiar 2 x 51% st. natt Stillingsomtale Vi har ledig 2 nattevaktstillingar for sjukepleiarar, kvar på 51%. Stillingane er turnusstillingar merd arbeid for tida 3. kvar helg og dei er ledige frå 1.9. 2017 Stillingsomtale... 
19 dager siden

En frilanser er en person som ikke har fast arbeidsgiver, men som tar oppdrag for forskjellige oppdragsgivere

Vis freelance-jobber