Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Sjukepleiar ref.nr: jobb

1-20 fra 2309 søkeresultater

Aurland kommune  -  Aurland (kommune)
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 563) Ledige vikariat - 2 x75 % stillingar for sjukepleiar Ledige vikariat ved Aurland helsetun 2 x 75 % stillingar er ledige i inntil eitt år frå no, det kan bli aktuelt med 100 %. Vikariata kan bli forlenga utover dette. Det er og fleire... 
16 dager siden
Lærdal helsesenter/Sogn LMS  -  Lærdal, Sogn og Fjordane
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 595) Sjukepleiar - Lærdal helsesenter/Sogn LMS På grunn av auke i arbeidsmengde ved Lærdal helsesenter søkjer me etter sjukepleiar som kan gå i kombinert stilling ved Sogn LMS - 25 % stilling- og Lærdal helsesenter - 50% stilling. Stillinga... 
15 dager siden
Vestnes kommune  -  Vestnes (kommune)
 ...Sjukepleiar med fagansvar (Ref.nr: 174) Sjukepleiar med fagansvar - 100 % stilling - Heimetenestene Stillingstype Det er ledig 100 % stilling for sjukepleiar med fagansvar ved Heimetenestene. Stillinga er i turnus med arbeid 3. kvar helg. Det kan bli organisatoriske... 
13 dager siden
Kristiansund videregående skole  -  Kristiansund
 ...Tilkallingsvikar (Ref.nr. 3276) Skolen søker etter tilkallingsvikarer i lærerstilling som kan undervise i fagene kroppsøving, norsk, sosiologi og historie. Krav til kompetanse Personlig egnethet settes høyt når vi tilsetter nytt personale ved skolen. Ut over... 
13 timer siden
Vikersund Bo- og dagsenter  -  Modum kommune
 ...Helsefagarbeidere (Ref.nr: 570) Helsefagarbeidere Vikersund bo- og dagsenter Ved Vikersund bo- og dagsenter er det ledig to helgestillinger som helsefagarbeider, begge med arbeid hver tredje helg. 12,68 prosent på avdeling BCD, 15,96 prosent på avdeling EFG.... 
1 dag siden
Fet kommune  -  Fet kommune
 ...Helsefagarbeider (Ref.nr: 1173) Helsefagarbeider 25,35 % natt - Sørli 1 Beskrivelse av stilling Vi søker helsefagarbeider som har interesse for eller erfaring fra å arbeide med funksjonshemmede. Stillingen er en nattevaktsstilling med arbeid hver 3. helg. Vi... 
2 dager siden
Harstad kommune  -  Harstad
 ...Avdelingsleder (Ref.nr. 3826) Bo- og oppfølgingstjenesten - avdelingsleder 100 % stilling Vår helse og omsorgsektor går nå fra geografisk inndeling til funksjonsbasert inndeling og i vår nye enhet for bo og oppfølging har vi ledig stilling som avdelingsleder i... 
13 timer siden
Sauherad Bygdeheim  -  Sauherad
 ...Sykepleier (Ref.nr: 275) Sykepleier f.t. natt tjeneste Sauherad Bygdeheim Kort om stillingen 60% stilling f.t natt tjeneste ved Sauherad Bygdeheim, ledig fra 01.12.2017, annet oppstartstidspunkt kan evt. avtales med leder. Stillingen er i turnus med tjeneste... 
5 dager siden
Hov gård bofellesskap  -  Ringerike kommune
 ...Sykepleier (Ref.nr: 619) Sykepleier Hov gård bofellesskap Har du lyst til å bli vår nye kollega? Vi har 100% stilling som sykepleier Hov gård ledig fra 01.12.17 eller etter avtale. Hov gård er et bofellesskap som består av 30 omsorgsleiligheter fordelt på tre etasjer... 
9 dager siden
Østfold fylkeskommune  -  Sarpsborg (kommune)
 ...Rådgiver (Ref.nr. 2140) Seksjon klima, vann og landbruk søker etter rådgiver med hovedfokus på landbruk. Arbeidssted Samfunnsplanavdelingen, seksjon klima-, vann og landbruk. Kontorplassering er på fylkeshuset i Sarpsborg. Type ansettelse Fast 100 %... 
8 dager siden
Asker kommune  -  Asker kommune
 ...Miljøterapeuter (Ref.nr: 8288) Psykisk helse- og rustjenester - Miljøterapeut 100% fast og vikariat Psykisk helse- og rustjenester Virksomheten psykisk helse- og rustjenester gir tjenester til voksne med psykisk helse- og/eller rusutfordringer av kort eller... 
1 dag siden
Haugvoll  -  Sarpsborg (kommune)
 ...Kokk (Ref.nr. 3386) Kokk - Enhet omsorgstjenester Haugvoll 2. gangs utlysning Enhet omsorgstjenester Haugvoll består av et nytt og moderne sykehjem som åpnet våren 2011. Her bor det 64 pasienter fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, derav en skjermet avdeling.... 
2 dager siden
Vestnes kommune  -  Vestnes (kommune)
 ...Miljøterapeut (Ref.nr: 171) Miljøterapeut - 100 % fast stilling - Bakketun Stillingstype Vi søkjer etter miljøterapeut til ledig 100 % stilling ved bueining Bakketun. Arbeidstid i turnus dag/kveld/3. kvar helg. Stillingstype Vi søkjer etter miljøterapeut... 
13 dager siden
Lindås kommune  -  Lindås (kommune)
 ...Sjukepleiarar/Vernepleiarar (Ref.nr: 2006) Sjukepleiar/Vernepleiar (team) VIL DU VERA MED Å GJERA VÅR DRAUM TIL RØYNDOM? "Heimetenesta til å stola på, ein arbeidsplass å vera stolt av". Som medarbeidar hjå oss er du ein verdfull tilsett. Vi vonar du vil setja... 
8 dager siden
Asker kommune  -  Asker kommune
 ...Helsesøster (Ref.nr. 8252) Barne- og familieenheten - Helsesøster i skolehelsetjenesten Barne- og familieneheten har ledig 50 % stilling som helsesøster i skolehelsetjenesten (40% fast og 10% vikariat) for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver - Systemarbeid... 
14 dager siden
Hå opplæringssenter  - 
 ...Lærar (Ref.nr. 3352) Lærar i vaksenopplæringa, Hå opplæringssenter Tenesteområdet opplæring og kultur ved Hå opplæringssenter Hå opplæringssenter har norsk- og samfunnskunnskaps-opplæring for rundt 150 vaksne innvandrarar, flyktningar og asylsøkjarar samt spesialundervisning... 
6 dager siden
Helland barnehage  -  Vestnes (kommune)
 ...Tilkallingsvikar (Ref.nr: 173) Tilkallingsvikar - Helland barnehage Stillingstype Vi har behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Helland barnehage. Stillingstype Vi har behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Helland barnehage. Arbeidsoppgåver... 
14 dager siden
Råde kommune  -  Råde (kommune)
 ...Helsefagarbeider (Ref.nr: 939) Helsefagarbeider 20 % fast stilling Helsefagarbeider Vi har ledig stilling fra og med 01.11.2017 og søker offentlig godkjent helsefagarbeider i 3 stk 20 % helgestillinger. I stillingene arbeides det hver annen helg. Helsefagarbeider... 
15 dager siden
Skogn svømmehall  -  Levanger (kommune)
 ...Badebetjent ( Ref. nr: 5441) Beskrivelse Vi søker etter badebetjent i fast deltidsstilling ved Skogn svømmehall. Arbeidstiden er for tiden 5 dager i uka, men arbeidsdagens lengde vil variere i skoleårets 38 uker. Den som tilsettes må være villig til å ta ekstravakter... 
14 dager siden
Bardu kommune  -  Bardu (kommune)
 ...Helsefagarbeider (Ref.nr. 366) 1 X 60% nattevaktsstilling, vikariat som helsefagarbeider. Tiltredelse snarest, med varighet 1 år. Mulighet for fast stilling. Beskrivelse Der hvor arbeidsoppgavene krever spesielle kvalifikasjoner, (førerkort, andre godkjenninger... 
8 dager siden