Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Sjukepleiar ref.nr: jobb

1-20 fra 3449 søkeresultater

Helse Bergen  -  Askøy
 ...Sjukepleiar/vernepleiar (ref.nr. 3378440012) Sjukepleiar/vernepleiar 18% fast helgestilling - Avdeling for rusmedisin, AFR Askøy Seksjon Askøy er ein del av Avdeling for Rusmedisin i Helse Bergen HF. Institusjonen ligg i naturskjønne omgjevnader, ein halv times... 
2 dager siden
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus  -  Bergen
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3376471282) Sjukepleiar. Ledig 100% vikariat - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) Post 1 har ledig svangerskapsvikariat i 100% stilling som sjukepleiar. AFMR er ein... 
10 dager siden
Haukeland Universitetssjukehus  -  Bergen
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3378338132) Sjukepleiar. Ledig vikariat - Hjarteavdelinga post 4 Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar er samla. Hjarteavdelinga driv med høgt spesialisert... 
8 dager siden
Stord (kommune)
 ...Nattenestene omfatter både fast tilstedevære hos einskildbrukarar og nattpatrulje som utfører tilsyn etter utmåling i vedtak. Sjukepleiar/fagkoordinator (ID 1268) Det er ledig inntil 100 % stilling som sjukepleiar/fagkoordinator med arbeid på natt f.o.m. mai 2017.... 
1 dag siden
Helse Fonna, Valen Sjukehus  -  Kvinnherad
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3357857480) Sjukepleiar med vidareutdanning, Akuttpost Valen - Seksjon for spesialisert behandling Valen Akuttposten ligg på Valen sjukehus og har sju behandlingsplassar (og ein psykosebehandlingsplass for sentralsjukehuset) for Folgefonn DPS... 
9 dager siden
Haukeland universitetssjukehus HF  -  Bergen
 ...Sjukepleiar (Ref. nr.: 3358978011) Sjukepleiar - Ortopedisk klinikk Ortopedisk post 2 vest har ledig vikariat som sjukepleiar på natt frå snarast eller etter nærare avtale. Vikariatet er ledig i inntil 1 år med mogleg forlenging. Vikariatet gjeld 85% stilling men... 
9 dager siden
Stord (kommune)
 ...Leirvik sentrum. Som tilsett hos oss, vert du del av eit stort fagmiljø, og du får vere med på å utvikle tenestene våre vidare. Sjukepleiar (ID 1264) Det er ledig 100 % vikariat som sjukepleiar frå juni 2017 til august 2018. Todelt turnurs med arbeid kvar 3. helg.... 
1 dag siden
Helse Førde HF  -  Lærdal, Sogn og Fjordane
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3388565779) 80% fast stilling som sjukepleiar - Ortopedisk sengepost, Lærdal sjukehus Det er ledig 80% fast stilling som sjukepleiar ved Ortopedisk sengepost, Lærdal sjukehus. Ortopedisk sengepost er ein spennande arbeidsplass med høgt fagleg... 
1 dag siden
Skodje omsorgssenter  -  Skodje (kommune)
 ...Sjukepleiar(Ref. nr.: 3378193015) Arbeidsoppgåver For tida Skodje omsorgssenter, to delt turnus (dag/kveld) og kvar 3. helg Fast, ledig i frå 01.05.17 Kvalifikasjonar Autorisasjon som sjukepleiar. Gode norskkunnskaper, skriftleg og munnleg. Evne til... 
2 dager siden
Kvinnherad kommune  -  Kvinnherad
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 3001KGR) Sjukepleiar 100% st. vikariat Heimetenester Nord - Ølve Omtale av stillinga Vi er ein del av Heimetenester Nord. Vår avdeling dekkjer området Hatlestrand og Ølve Vi har ledig ca 1 års vikariat for sjukepleiar 100% stilling... 
19 dager siden
Stranda omsorgssenter  -  Stranda (kommune)
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3380630344) 100 % stilling som sjukepleiar ved Stranda omsorgssenter, avdeling sjukeheimen. Avdeling sjukeheimen består av 37 bueiningar fordelt på to somatiske avdelingar, to dement avdelingar og ei korttids/rehabiliteringsavdeling. Arbeidsoppgåver... 
5 dager siden
Gulen kommune  -  Gulen
 ...Sjukepleiar (Ref. nr.: 3374914696) Gulen kommune har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar frå 01.05.17. Oppgåvene er for tida knytt til heimesjukepleien - turnus med langvakt 4. kvar helg. Arbeidsoppgåver Hjelp og bistand til brukarar med ulike funksjonsnivå... 
11 dager siden
Aukra kommune  -  Aukra (kommune)
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 433) Sjukepleiar - 80 % engasjement, Heimetenesta Om eininga/avdelinga Eining Heimetenester har ansvar for heimesjukepleie og heimehjelp, psykisk helse og rus samt dagsentertilboda i kommunen. Pleie og omsorgstenestene har teneste til heimebuande... 
8 dager siden
Kvinnherad kommune  -  Kvinnherad
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 3000/KGR) Sjukepleiar100% fast st. Heimetenester Nord - Ølve Omtale av stillinga Vi er ein del av Heimetenester Nord. Vår avdeling dekkjer området Hatlestrand og Ølve Vi har ledig ein fast 100% st. for sjukepleiar Stillinga inneber... 
19 dager siden
Time kommune  -  Time
 ...Sjukepleiar/vernepleiar (Ref.nr: 966) Sjukepleiar/vernepleiar natt ved avd psyk.helse og rusarbeid Me søkjer Me har ledig ei 65% stilling ved Svertingstad bufellesskap for sjukepleiar/ vernepleiar. Stillinga er i turnus med arbeid natt og 3. kvar helg.... 
2 dager siden
Sandviken sykehus  -  Bergen
 ...Sjukepleiar/vernepleiar (Ref. nr.: 3369155418) Klinikk for Sikkerheitspsykiatri består av fire seksjonar. Regional sikkerheitsavdeling, Lokal sikkerheitsavdeling, Seksjon for fengselshelseteneste, og eit regionalt kompetansesenter for sikkerheits, fengsels- og rettspsykiatri... 
15 dager siden
Helse Førde HF  -  Førde
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 3369133437) Sjukepleiar ved Ortopedisk poliklinikk og sengepost, Førde - Ortopedisk avdeling Ortopedisk poliklinikk har ledig eit vikariat i 65% stilling som er kombinert med 35% stilling på Ortopedisk sengepost. Stillinga innebær helgearbeid... 
17 dager siden
Helse Møre og Romsdal HF  -  Molde
 ...Sjukepleiar (ref.nr. 2017/1504) Sjukepleiar - Avdeling for kirurgiske og akuttmedisinske seksjonar - Klinikk for kirurgi Molde Avdeling for kirurgiske og akuttmedisinske seksjonar - Kirurgisk sengepost A har ledig ei fast 75% stilling frå 01.06.2017. Kirurgisk... 
16 dager siden
Suldal sjukeheim  -  Suldal
 ...Sjukepleiar Sjukepleiar - natt Fast stilling 60% Sjukepleiar Vikariat 61,85% Sjukepleiar Vikariat 80% Fullstending utlysing finn du på kommunens heimeside: Suldal kommune ber om at du søkjer på stillinga digitalt. Søkjerar som ikkje kan søkja på nett, ta... 
2 dager siden
Suldal sjukeheim  -  Suldal
 ...Sjukepleiar (Ref.nr: 294/NOTH) Kort om stillinga Suldal sjukeheim har ledig 100 % vikariat som sjukepleiar f.o.m. etter avtale t.o.m. 14.08.18. Stillinga er for tida i turnus, med arbeid 2 av 6 helger. Aktuelle søkjarar kan bli innkalla til intervju. Ved... 
14 dager siden

En frilanser er en person som ikke har fast arbeidsgiver, men som tar oppdrag for forskjellige oppdragsgivere

Vis freelance-jobber