...Vi har ledig stilling som seksjonsleder for seksjon forebygging. Vi søker deg som har god innsikt i tjenestene i fagområdene forebygging – frisklivssentral, hjelpemiddeltjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, samt læring og mestring. Som leder må du være en god rollemodell... 

LILLESTRØM KOMMUNE FOREBYGGENDE TJENESTER ADMINISTRASJON

Lillestrøm
3 dager siden
 ...Klar for nye lederutfordringer? Vi har nå ledig 100% fast stilling som seksjonsleder i Seksjon Unge, og søker en trygg og ambisiøs leder som motiveres av endringsarbeid. Seksjon Unge har 10 sengeplasser. Pasientene legges inn fra akuttavdelingen på sykehuset eller... 

VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD BLAKSTAD SYKEH...

Asker
4 dager siden
Vil du være med å forme helsetjenesten inn mot nytt sykehus i Drammen? Vi ser etter deg som er en trygg leder og dyktig fagperson. Du vil være leder for et sterkt fagmiljø i Alderspsykiatrisk poliklinikk og en del av ledergruppen i avdelingen og på sykehuset. Vi er inne...

VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD BLAKSTAD SYKEH...

Vettre
12 dager siden
 ...ta i bruk kunstig intelligens i sykehusdrift.  Vi tilbyr en meningsfylt jobb hvor du kan utvikle deg! Arbeidsoppgaver Som seksjonsleder vil du være del av Avdeling for bildediagnostikk sin ledergruppe og rapportere til avdelingssjef i Vestre Viken. Du vil lede... 

VESTRE VIKEN HF RINGERIKE SYKESHUS - SOMATIKK

Hønefoss
4 dager siden
 ...vi ledig en fast stilling som politiinspektør med funksjon som seksjonsleder. Stillingen er ft stedsplassert ved Felles enhet for utlending...  ...enhetsleder Kvalifikasjoner Nødvendige: Politi(høg)skole eller master i rettsvitenskap Lederutdanning med 30 studiepoeng... 

POLITIETS FELLESTJENESTER DRAMMEN POLITISTASJON

Drammen
10 dager siden
 ...Fengselsinspektør - Seksjonsleder Om stillingen Vår ene seksjonsleder går nå over i annen stilling i etaten. Nordland fengsel har derfor ledig fast stilling som fengselsinspektør/seksjonsleder ved avdeling høy sikkerhet i Bodø. Ledelsen i Nordland fengsel, avdeling... 
Bodø
16 dager siden
 ...utvikling, samt dokumentforvaltning. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for Økonomi og IT. Dine ansvarsområder: Som seksjonsleder for IT og digitalisering vil du ha det overordnede ansvaret for å videreutvikle og operasjonalisere Eksfins IT- og... 

Randstad

Oslo
4 dager siden
 ...Vi søker en motivert og engasjert seksjonsleder som trives i et hektisk miljø. Som seksjonsleder har du for tiden ansvar for 20 senger innen fagområdene mage, tarm og infeksjon. Sengeposten har i hovedsak akuttinnleggelser, samt noe elektiv virksomhet.  Vi søker... 

SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK

Skien
4 dager siden
Til en spennende lederstilling søker vi etter en motivert og engasjert leder. Gjennom tydelig  lederskap, relasjonelle lederegenskaper og gode prosesser evner du å motiverer dine  medarbeidere til å sette retning og videreutvikle seksjonen for å nå mål. Stillingen er...

SKI POLITIHUS

Ski
3 dager siden
 ...miljømessig, sosial og økonomisk ressurs kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Seksjon for Kulturarv søker nå etter en seksjonsleder som skal sette kurs for dette arbeidet. Som seksjonsleder får du det overordnede ansvaret for forvaltningen av kulturmiljø i... 

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL OG SAMFUNNSUTVIKLING

Tønsberg
7 dager siden
 ...utvikle spennende matkonsepter / serveringssystemer for pasientene  i ny sykehusstruktur i Innlandet.     Arbeidsoppgaver Som seksjonsleder har du ansvar for daglig drift inkludert personelloppfølging, økonomi og samarbeid med enhetene vi leverer tjenester til. Du... 

LHM PRODUKSJONSKJØKKEN , Sykehuset Innlandet HF

Lillehammer
10 timer sidenNy
 ...Er du klar for å ta steget opp i en ledende rolle ved et av landets fremste sykehus? Vår seksjonsleder for plastikkirurgisk enhet skal ha ett års permisjon og vi søker leder for plastikkirurgisk seksjon kombinert med overlegestilling med oppstart senest 1. september... 

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS TANNKLINIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...Vil du bli vår nye seksjonsleder for BUP Familiebehandling? Det blir ledig fast stilling for seksjonsleder fra 1. september 2024. BUP Familiebehandling er en av fem seksjoner i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) som er organisert i Barne- og Ungdomsklinikken... 

SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK

Skien
3 dager siden
 ...Ledig fast stilling som seksjonsleder ved Operasjon, UNN Harstad. Vår trofaste seksjonsleder på operasjon går ut i pensjon og vi søker en positiv og engasjert leder som ønsker å jobbe i et dynamisk og spennende fagmiljø, der man både får jobbe selvstendig og i team... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK

Harstad
4 dager siden
 ...Avdeling for øre-nese-hals har ledig spennende fast stilling som seksjonsleder ved ønh- og kjeveoperasjon, da vår nåværende leder går av med pensjon. Vi søker etter en dyktig og engasjert sykepleieleder med stor interesse for kirurgi. Dette er en 100 % stilling, der en... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
10 dager siden
 ...kommunale samarbeidspartnere Resultatansvar i henhold til lederavtale for: kvalitet, fag, personalledelse, budsjett og HMS Seksjonsleder vil inngå i DPSets ledergruppe og ha avdelingssjef som sin nærmeste overordnede. Kvalifikasjoner Vi søker... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, DPS VESTFOLD, SANDEFJORD - PRESTÅSE...

Sandefjord
3 dager siden
 ...kontorer i Stavanger og Kristiansand sitter til sammen 18 dyktige og engasjerte medarbeidere som er klare for å ta imot sin nye seksjonsleder. Vi planlegger for fremtiden, og vi vet at din lederkompetanse er avgjørende for å oppnå utviklingen vi ønsker. Er det deg vi ser... 

MULTICONSULT NORGE AS REGION KRISTIANSAND

Kristiansand S
6 dager siden
 ...prosjekter med lang horisont kan nevnes Nye Rikshospitalet, Ny vannforsyning Oslo, Fornebubanen og Nytt Vikingtidsmuseum. Som seksjonsleder Lillehammer vil du ha personalansvar for to kompetente og engasjerte rådgivere som gleder seg til å ønske deg velkommen! Vi har... 

MULTICONSULT NORGE AS AVD LILLEHAMMER

Lillehammer
4 dager siden
 ...Fra og med 01.08.24 er det ledig inntil to 100% stillinger som fagarbeider ved Sætre skole, spesialpedagogisk avdeling. Sætre skole er en av fire skoler som dekker Notodden sentrum. Skolen ligger sentralt plassert øverst i byen rett ved kommunenes idrettsanlegg, og... 

SÆTRE SKOLE

Notodden
6 dager siden
 ...Sykehuset i Vestfold er en utviklingsorientert virksomhet, og du vil bli veldig viktig for utviklingen i medisinsk klinikk. Som seksjonsleder for LIS 2/3 har du ansvaret for utdannelsen av våre fremtidige spesialister, slik at vi blir best mulig rustet til å løse vårt samfunnsoppdrag... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
4 dager siden
 ...Bjerkely skole er en kristen friskole med ca. 60 elever på 1.-7. trinn. Skolen ligger landlig og fritt i Undrumsdal. Hva vi ser etter Ønskede kvalifikasjoner: Relevant utdanning Interesse for og kunnskap om barn og barns utvikling Initiativrik og selvstendig... 

Barnas beste venn med pedagogisk talent: Assistent Søkes

Tønsberg
1 dag siden
 ...leder med evne til å motivere og inspirere? Da er dette stillingen for deg! Vi er på jakt etter en fremoverlent og fremtidsrettet seksjonsleder med hjerte for faget og øye for forskning og utvikling. Samtidig må vår nye leder være et medmenneske, med fokus på samarbeid og... 

AHUS NORDBYHAGEN LABORATORIER OG RADIOLOGI

Lørenskog
4 dager siden
 ...stillingen hos skoleeier, vil du spille en viktig rolle i å styrke skolene gjennom støtte til skoleutvikling, kvalitetssikring og effektiv...  ...i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune... 

Avdelingsleder for Fellesfunksjon skole

Larvik
1 dag siden
 ...Personlig egnethet, erfaringsbakgrunn, livssyn og lojalitet mot skolens målsetting vil bli vektlagt. Tilsetting skjer i henhold til gjeldene...  ...må fremlegges ved ansettelse. Arbeidsoppgaver Mokollen skole er en 1.-10. skole som er godkjent etter privatskoleloven og er... 

Vi trenger flere lærere!

Sandefjord
1 dag siden
 ...fra hele Norge. Poliklinikken er i gang med planlegging og tilrettelegging for nye UNN Narvik som er innflyttingsklart i 2024. Seksjonsleder kommer inn som aktivt medlem fra felles poliklinikk i arbeidet med nye UNN Narvik. Som seksjonsleder skal du sørge for at den... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
11 dager siden
 ...Sommerjobb for 10. trinn på Iveland skole (avgangselever)   Iveland kommune tilbyr alle som går ut av 10.trinn sommerjobb i to uker, 10 arbeidsdager.  Det er mange spennende tilbud innen flere områder av kommunens virksomhet og næringslivet. De ulike arbeidstedene vil... 

Sommerjobb for 10. trinn på Iveland skole (Avgangselever)

Iveland
1 dag siden
 ...nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi.  Drammen kommune har ledig fast stilling som fagrådgiver i skole. Stillingen ligger under kommunalsjef for barnehage og skole, og vil være en del av kommunalsjefen sitt team. Som fagrådgiver skal... 

Skole, Drammen kommune

Drammen
3 dager siden
 ...Solberg skole er Askers minste skole med rett over 100 elever fordelt på 1. til 7. trinn. Skolen vil vokse i takt med utvikling av Dikemarkområdet. Skolen og SFO har totalt 23 ansatte. En liten skole gir grunnlag for trygge relasjoner mellom elever og mellom elever, foreldre... 

SOLBERG SKOLE

Asker
4 dager siden
Vår viktigste oppgave er å skape et trygt og utviklende læringsmiljø for elevene våre, som ruster dem best mulig til å mestre eget liv, videre studier og et fremtidig arbeidsliv. For å få til dette jobber vi langsiktig og systematisk med utviklingsarbeid. Vurdering og ...

Lærer blått naturbruk - fiske og fangst på skolested Kleiva

Sortland
1 dag siden
 ...fremme trygge, aktive og nysgjerrige barn i barnehagen og elever i skolen. Kvalitetsplanen gir retning og prioritering for arbeidet med å...  ....  Vi har nå ledig en fast stilling som rådgiver i avdeling skole. Stillingen innebærer å være med å bidra i faglig utviklingsarbeid... 

Rådgiver

Karmøy kommune
1 dag siden