Sørlandet sykehus HF jobb

1-20 fra 58 søkeresultater

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Løpende merkantile oppgaver ifbm lønnsbehandling og ansettelser Kontrollfunksjon innenfor lønn, arbeidsavtaler, ansiennitetsberegninger Delta i videreutvikling av våre arbeidsrutiner Kvalifikasjoner Erfaring innenfor personal, lønn og ...
7 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord

Arbeidsoppgaver ~ Gi narkose ved operasjoner, assistere ved regionalanestesi, deltaker i traumateam, medisinsk team og stansteam, ansvar for dårlig nyfødt barn ved fødeavdelingen og sectioberedskap Kvalifikasjoner Spesialutdannet sykepleier innen anestesi ...
13 dager siden

Sørlandet Sykehus HF  -  Arendal

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives...
12 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge Oppfølging av barn og unge i akutte kriser Oppgaver knyttet til spesialitet Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere...
12 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

Arbeidsoppgaver Øyeblikkelig hjelp Oppfølging av barn og unge i akutte kriser Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere Kvalifikasjoner ~3-årig sosialfaglig...
13 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Sammen med forskningsansvarlig lege; organisere, koordinere, kvalitetssikre og gjennomføre ulike typer studier. (Både forsker- og industriinitierte studier.) Tett oppfølging av studiepasienter Databaser: Oppbygging og plotting Kvalifikasjoner...
13 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Grimstad

Arbeidsoppgaver Medisinsk faglig ansvar Allmenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud til pasienter med ulike problemstillinger. Utredning, diagnostisering og behandling er sentrale oppgaver. Behandling gis individuelt og i gruppe Samarbeid med fastleger og eksterne...
13 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel... 
13 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Kvalifikasjoner ~ Det legges vekt på god norskkunnskap, både skriftlig og muntlig Utdanningsretning ~ Medisin Personlige egenskaper ~ Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr ~ Lønn etter avtale/tariff.
16 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

 ...Sørlandet sykehus HF Organisasjonsavdelingen er en stabsavdeling ved Sørlandet sykehus HF (SSHF). Personaltjenesten er en enhet i Organisasjonsavdelingen og har pr i dag 7,3 årsverk. Vi er organisert på tvers av foretakets geografi. Vi har ledig 50 % st. som sekretær... 
7 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune

 ...Personalkonsulent - Personaltjenesten, Kristiansand Organisasjonsavdelingen er en stabsavdeling ved Sørlandet sykehus HF (SSHF). Personaltjenesten er en enhet i Organisasjonsavdelingen og har pr i dag 7,3 årsverk. Vi er organisert på tvers av foretakets geografi.... 
8 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Pleie/stell av pasienter. Håndtering av medikamenter. Ulike prosedyrer som sårskift. Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier. Erfaring fra arbeid ved sengepost med 3-delt turnus er en fordel. Erfaring fra Infeksjonsmedisin er ...
18 timer siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

Arbeidsoppgaver Deltakelse i for tiden 6-delt vakttjeneste bak lege i spesialisering Poliklinikk p.t. ca 1 dag pr. uke. Elektiv kirurgi, samt dagkirurgi Kvalifikasjoner Godkjent spesialist i ortopedisk kirurgi Det er ønskelig med bred erfaring i ryggkirurgi...
18 timer siden

Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord

 ...Sørlandet sykehus HF Er du en person som ser muligheter, liker utfordringer og som kan motivere og skape entusiasme? Da ønsker vi deg som medarbeider hos oss! Flekkefjord sykehus er et av tre sykehus i Sørlandet sykehus HF, har ca 40.000 innbyggere i nedslagsfeltet... 
13 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Farsund

Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter innen psykisk helsevern for voksne. Bidra faglig gjennom veiledning i det daglige teamarbeid. Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging. Oppbygging av et godt psykologfaglig miljø i ...
13 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...fagutvikling, økonomiansvar og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt. Kvalifikasjoner... 
20 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...barn og utviklingshemmede). Ta kontakt for mer informasjon. Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold...  ...Arendal Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3946328827 Stillingsbrøk: 100% Fast Søknadsfrist... 
12 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...Sørlandet sykehus HF Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg... 
12 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...Sørlandet sykehus HF Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg... 
13 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Målgruppen er mennesker i akutte psykiske kriser, og hovedoppgaven vil være ø-hjelpsvurdering, diagnostisk kartlegging/utredning og korttidsbehandling. Teamet bistår med råd og veiledning ovenfor samarbeidspartnere og disponerer bil for ambulerende...
7 dager siden
123