Sørlandet sykehus HF jobb

1-20 fra 44 søkeresultater

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Reprosessering av instrumenter Logistikk av sterile engangs - og flergangsprodukter ved hjelp av Clockwork Kundebetjening Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning er ønskelig Gode datakunnskaper inkl. erfaring med Clockwork logistikk system...
Én måned siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

Arbeidsoppgaver Grunnleggende sykepleie innen ortopedi og medisin Infusjons teknikk/behandling Sykepleie dokumenatsjon Kvalifikasjoner Må beherske norsk skriftlig og muntlig Erfaring fra våre fagfelt kan være en fordel Utdanningsretning ~ Sykepleie...
12 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...journalskriving God kjennskap til DIPS Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Gode IT-kunnskaper Erfaring fra arbeid i sykehus Autorisasjon som helsesekretær vektlegges Utdanningsretning ~ Helsesekretær Utdanningsnivå ~ Videregående skole... 
19 dager siden

Sørlandet Sykehus HF  -  Kristiansand S

Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus, Kristiansand er godkjent gruppe I institusjon i generell kirurgi og gir tellende tjeneste i grenspesialitetene karkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, bryst-/endokrinkirurgi og urologi. Vi har ledig fast 100 % st. for lege i spesialisering... 
12 dager siden

Sørlandet Sykehus HF  -  Bjorbekk

DPS Aust-Agder er en del av Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Avdelingen har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på skjematerapi. Videre har DPS Aust-Agder en Døgnenhet... 
Én måned siden

Sørlandet sykehus HF  -  Bjorbekk

Arbeidsoppgaver Allmenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud til pasienter med ulike problemstillinger. Utredning, diagnostisering og behandling er sentrale oppgaver. Behandling gis individuelt og i gruppe. Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere...
10 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Utdanningsretning ~ Medisin Utdanningsnivå ~ Profesjonsstudium Personlige egenskaper Vi ønsker positive og engasjerte personer med stort faglig fokus Du må ha gode samarbeidsevner, samt vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø Vi har behov ...
17 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver ~ Legene i spesialisering går for tiden i 8 delt vakt bak turnuslege. Overlegevaktordning er seksjonert med spesialister i gasteroenterologisk kirurgi, karkirurgi og urologi i egne vaktteam. Kvalifikasjoner ~ Arbeidserfaring og vaktkompetanse...
17 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostikk og behandling Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat Kvalifikasjoner Psykologspesialist/psykolog Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt Kjennskap til norsk regel...
Én måned siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...Infusjonsteknikk pre-post operativ sykepleie Kvalifikasjoner Må beherske norsk skriftlig og muntlig Erfaring fra sykehus er ønskelig Faglig sterk, med erfaring fra 3C sine områder kan være en fordel Utdanningsretning ~ Sykepleie Utdanningsnivå... 
Én måned siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift Utfordrende og variert arbeid Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Psykologspesialister vil ha rett til 4 mnd studiepermisjon etter 5 års tjeneste som spesialist ved Sørlandet Sykehus HF.... 
17 dager siden

Sørlandet Sykehus HF  -  Arendal

Sørlandet sykehus HF består av tre somatiske sykehus. Klinikk somatikk Arendal har akuttfunksjon for en befolkning på ca 100 000. Klinikken har syv avdelinger: kirurgiske fag, indremedisinske fag, gyn/føde, barne- og ungdomsavdeling, avdeling for pleie og poliklinikker... 
Jooble-søknad 10 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Bjorbekk

Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser Behandling gis hovedsakelig individuelt og i gruppe Poliklinikken legger stor vekt på godt tverrfaglig samarbeid innad i egen poliklinikk og med våre samarbeidspartnere i førstelinjen...
24 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver innenfor karkirurgi, og enkelte funksjoner innenfor generellkirurgi og thoraxkirurgi. Det er seksjonert bakvakt. Arbeid på post, poliklinikk og operasjonsavd. Undervisning og veiledning av leger i spesialisering. Tverrfaglig samarbeid...
25 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Pleie/stell av pasienter. Håndtering av medikamenter. Ulike prosedyrer som sårskift. Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier. Erfaring fra arbeid ved sengepost med 3-delt turnus er en fordel. Erfaring fra Infeksjonsmedisin er ...
Én måned siden

Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord

Arbeidsoppgaver Skriving av journaler Lukefunksjon Sentralbord Ventelistearbeid Diverse pasientadministrativt arbeid Personlige egenskaper Selvstendig Ansvarsbevisst Fleksibel Strukturert Gode samarbeidsevner Endringsvilje Bidra...
Én måned siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...Sørlandet sykehus HF Medisinsk sengepost 2C består av fagfelt ortopedi, orto geriatri, geriatri, og slag. Avdeling for pleie og poliklinikk i klinikk somatikk Arendal gir pleie og behandling på fem døgnenheter samt kirurgiske og medisinske poliklinikker. Avdelingen... 
12 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...Sørlandet sykehus HF Sengepost UC har 25 senger med fagfelt som lunge, hematologi, endokrinologi, nefrologi og lindrende enhet. Sykepleiere hos oss jobber p.t. i tredelt turnus med arbeid for tiden tredje hver helg. I tillegg tilkommer det to ekstra helger pr år... 
12 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt Ansvarsvaktfunksjon Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt Arbeidsoppgavene i møte med... 
23 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...vedlikehold på utvalgt utstyr. Kontakt med BHM i Kr.sand, kliniske avdelinger, og andre samarbeidspartnere. Nært samarbeid med sykehusets medisinsk teknologiske enhet. Kvalifikasjoner Det søkes primært etter tekniker med elektrobakgrunn, da stillingen i... 
Én måned siden
123