Sørlandet Sykehus HF jobb

1-20 fra 31 søkeresultater

Sørlandet Sykehus HF  -  Kristiansand S
Ved Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand, har vi ledig 100 % st. fast som overlege, spesialist i gastroenterologisk kirurgi.  Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gasteroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi og mamma/endokrin kirurgi.  Avdelingen... 
6 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Arendal
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen... 
6 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
 ...Kontaktinformasjon Kristin Epland, Enhetsleder, 416 41 825 Arbeidssted Arendal Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3617554240 Stillingsbrøk: 85% Fast Startdato: 08.01.2018 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 22.11.2017... 
10 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Byglandsfjord
 ...Sørlandet sykehus HF Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) har enheter i Arendal, Kristiansand, Lister og på Byglandsfjord. ARA er en egen avdeling i Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling ved... 
9 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Bjorbekk
 ...Sørlandet sykehus HF DPS Aust-Agder er en del av Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Den består av tre allmenpsykiatriske polikliniske team: team Arendal/Froland (i Arendal), team Vest (i Grimstad) og team Øst (i Tvedestrand). Videre har DPS et team... 
2 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...Sørlandet sykehus HF Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er en del av ny Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand Barne- og ungdomsseksjonen... 
2 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
 ...Sørlandet sykehus HF Øye operasjonsenheten i Arendal er en del av AIO avdelingen (Anestesi, intensiv og operasjon). Denne enheten server pasienter fra hele Agder. Den har to operasjonsstuer. I enheten jobber det operasjonssykepleiere i nært samarbeid med øye... 
9 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune
 ...Kontaktinformasjon Lise Gregersen, Enhetsleder, 938 13 633 Arbeidssted Kristiansand S Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3618158573 Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 01.02.2018 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 26.11.2017... 
10 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune
 ...samarbeid med det kommunale hjelpeapparatet, andre avdelinger på sykehuset og Bufetat, både på individ- og systemplan...  ...Arbeidssted Kristiansand S Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3613139795 Stillingsbrøk: 50% Fast Antall... 
11 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...Sørlandet sykehus HF Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet. Familieenheten i... 
11 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
 ...ønsker ikke kontakt med annonseselgere / rekrutteringsbyrå. Arbeidssted Arendal Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3597684074 Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 01.02.2018 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 03.12.2017... 
Én måned siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune
 ...ihht, Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus og erfaring fra aktiv ambulansetjeneste søke....  ...Arbeidssted Kristiansand S Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3611141310 Stillingsbrøk: 100%% Fast Antall... 
19 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
 ...Sørlandet sykehus HF Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet. Poliklinikken i... 
2 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Tvedestrand
 ...DPS Aust-Agder er en del av Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Den består av tre allmennpsykiatriske polikliniske team: Arendal...  ...Tvedestrand Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3624213773 Stillingsbrøk: 100% Fast Antall... 
4 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune
 ...Lege i spesialisering - Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert... 
4 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
 ...Poliklinikken i Arendal Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er... 
6 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune
 ...- Kirurgisk avdeling, Kristiansand Ved Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand, har vi ledig 100 % st. fast som overlege, spesialist...  ...S Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3592036314 Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger... 
6 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...Sørlandet sykehus HF Ved Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand, har vi ledig 100 % st. fast som overlege, spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gasteroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi og mamma/endokrin... 
8 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...Sørlandet sykehus HF Ortopedisk avdeling Kristiansand er en del av klinikk somatikk ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen har en sengepost med 24 senger, samt en poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Vi har ca 3 000 operasjoner på inneliggende pasienter, ca 900 dagkirurgiske... 
10 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
 ...Sørlandet sykehus HF Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet. Merkantil enhet... 
3 dager siden
12