Sørlandet sykehus HF jobb

1-20 fra 56 søkeresultater

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Behandling av inngående faktura Diverse arbeidsoppgaver ved den løpende driften ved kontoret Regnskapsseksjonen er i stadig omstilling og det vil derfor kunne bli endring i arbeidsoppgaver over tid Kvalifikasjoner Relevant erfaring fra ...
10 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord
Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Erfaring/videreutdanning innenfor slagbehandling/rehabilitering er ønskelig Må beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Personlig egnethet Pasientorientert Engasjert Gode samarbeidsevner ...
1 dag siden
Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord
Arbeidsoppgaver Generelle radiografoppgaver tilknyttet aktuelle modaliteter. P.t. turnusarbeid med selvstendige vakter og hjemmevakt på natt (fra kl 22/23) Kvalifikasjoner Radiograf - norsk autorisasjon. Interesse for strålevern ønskelig. Gode norskkunnskaper...
1 dag siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
Arbeidsoppgaver Oppfølging av barn og unge i akutte kriser Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser...
1 dag siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Oppfølging av faglige og praktiske oppgaver Samarbeide internt og eksternt Bidra til et godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Påbegynt bachelor i sykepleie. Slutter man i utdanningsløpet er man ikke lenger kvalifisert til stillingen. Ønskelig...
2 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Byglandsfjord
 ...Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet . Høyt faglig nivå hvor personalet får mulighet til faglig og personlig utvikling. Varierte arbeidsoppgaver. Faglig spennende og støttende arbeidsmiljø. Sørlandet sykehus er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)... 
3 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Telefon og servicetjenester Skriving av journaldokumenter i pasientsystemet Dips Posthåndtering (elektronisk) Kvalifikasjoner Må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig Må ha gode generelle IT-kunnskaper Erfaring med Dips er en...
11 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
Arbeidsoppgaver ~ Miljøterapeutisk arbeid i døgnpost innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge Relevant videreutdanning...
1 dag siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kvinesdal kommune
Arbeidsoppgaver Benytte IPS-metodikk i tett samarbeid med pasient, behandler, NAV og arbeidsgiver. Hjelpe pasienter med bevisstgjøring av egne preferanser, kompetanse, kvalifikasjoner og holdninger. Karriereveiledning. Delta på ukentlige møter i behandlerteam...
3 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...registrene. Delta i relatert arbeid som Helse Sør-Øst initierer for helseforetaket. Ansvar for vedlikehold av opplysninger fra Sørlandet sykehus til offentlige og interne registre, som for eksempel RESH (NHN), adresseregistre samt virksomhets- og foretaksregisteret (SSB)... 
10 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver ~ Legene følger for tiden 9 delt forvakt og den som ansattes deltar i alle avdelingens oppgaver. Kvalifikasjoner Norsk muntlig og skriftlig Norsk legelisens Erfaring fra arbeid i Nevrologisk avdeling blir tilllagt vekt Utdanningsretning...
1 dag siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver ~ Poliklinikkens hovedoppgave er å gi cytostatikabehandling/antistoffbehandling til pasienter innen onkologi og hematologi. Kvalifikasjoner ~ Ønskelig med erfaring fra cytostatikabehandling og antistoffbehandling. Evne til å kunne arbeide effektivt...
3 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
Kvalifikasjoner Intensivsykepleier Relevant erfaring vektlegges. Utdanningsretning ~ Spesialsykepleie Personlige egenskaper Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner Evner å arbeide selvstendig, men også fungere i team Profesjonell, fleksibel...
4 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver ~ Klinisk arbeid i poliklinikk, osteoporosesenter og avdeling. Deltakelse i avdelingens forskning og undervisningsprogram. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Utdanningsretning...
4 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Diagnostisering, utredning og behandling av ungdom og voksne med rusproblematikk. Selvstendig arbeid i et tverrfaglig team. Ambulerende virksomhet Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog evt med spesialisering For fremmedspråklige...
5 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver ~ Som sykehussosionom arbeider du som del at et team med mennesker som trenger hjelp og støtte i en vanskelig livssituasjon. Det kan være mennesker med svært ulik bakgrunn og med forskjellige typer problemer. Sosionomen lytter, gir råd og veiledning, ...
11 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord
 ...utvikling med bl.a årlige fagdager, hospitering og tilbud om kurs. Sørlandet sykehus Flekkefjord er i stadig utvikling og du som medarbeider...  ...Flekkefjord Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3757054464 Stillingsbrøk: 100% Fast Antall... 
1 dag siden
Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord
 ...Sørlandet sykehus HF Vi har fra 01.06.2018 ledig 100 % fast stilling som sykepleier på Medisinsk sengepost. Ved intern ansettelse kan annen stillingsstørrelse bli ledig. Avdelingen har for tiden tredelt fleksiturnus med arbeid p.t hver tredje helg, samt 2 ekstra... 
16 timer siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
 ...Sørlandet sykehus HF Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg... 
16 timer siden
Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord
 ...Radiograf - Radiologisk avdeling, Flekkefjord Sørlandet sykehus Flekkefjord inngår som en del av Sørlandet sykehus HF som driver virksom i hele Agder. Sykehuset i Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon for ca 40 000 innbyggere og yter pasientbehandling innen... 
1 dag siden
123