Sørlandet sykehus HF jobb

1-20 fra 135 søkeresultater

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...utvikling og implementering av helseforetakets overordnede kommunikasjonsstrategi Strategisk og operativt ansvar for å bygge opp Sørlandet sykehus på sosiale medier, Strategisk og operativ bistand til administrerende direktør og øvrig ledelse Lede arbeidet med... 
10 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...Arbeidsoppgaver Produsere, redigere og publisere film, stillbilder, infografikk og eventuelt animasjon til sykehusets digitale kanaler Bidra til å utvikle sykehusets kommunikasjons- og publiseringsstrategi for sosiale medier, og være ansvarlig for all visuell innholdsproduksjon... 
10 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Arendal
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen... 
4 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Telefon og servicetjenester Skriving av journaldokumenter i pasientsystemet Dips Posthåndtering (elektronisk) Kvalifikasjoner Må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig Må ha gode generelle IT-kunnskaper Erfaring med Dips er en...
5 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Liknes
 ...befolkning på ca 36.000 innbyggere.  DPS Lister er en avdeling i Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus HF. Senteret har en enhet med 12 døgnplasser, dagavdeling m/gruppetilbud, ambulant akutteam og FACT-team og et medisinuavhengig... 
5 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
Arbeidsoppgaver Øyeblikkelig hjelp Oppfølging av barn og unge i akutte kriser Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Autorisasjon som...
11 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune
 ...Sørlandet sykehus har en stor og desentralisert drift. Vi søker en synlig og samlende leder som ser muligheter og som vil videreutvikle en bærekraftig organisasjon sammen med sine ansatte. Det blir viktig å finne gode løsninger i samhandling med primærhelsetjenesten og... 
2 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Kristiansand S
Revmatologisk seksjon ved Sørlandet sykehus søker etter overlege. Seksjonen har en veldrevet poliklinikk, osteoporoseklinikk og infusjonsenhet. Hovedvirksomheten er lokalisert i Kristiansand, men vi har også noe virksomhet i Arendal. I Kristiansand har vi 3 senger i en... 
19 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Kristiansand S
DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk Kristiansand og Mandal, døgnenhet, samt Ambulant akutteam.  Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege i psykiatri. Stillingen er i hovedsak knyttet til Ambulant akutteam Kristiansand. Det kan også bli aktuelt å tjenestegjøre...
19 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
Arbeidsoppgaver Skriving av pasientjournal (DIPS) Diverse kontroller og registreringer i pasientjournal Annet forefallende kontorarbeid i enheten Kvalifikasjoner ~3- årig videregående skole / helsesekretær - lang og relevant erfaring kan erstatte autorisasjon...
4 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune
 ...Kommunikasjonssjef - Kommunikasjonsenheten En av Sørlandets mest utfordrende kommunikasjonslederstillinger er ledig! Sørlandet sykehus trenger deg som er kommunikasjonsfaglig...  ...: Annonsør:Sørlandet sykehus HF Ref. nr.:3674836058 Stillingsbrøk: 100%... 
9 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...Sørlandet sykehus HF Regnskapsenheten ved Sørlandet sykehus HF er en profesjonell og serviceinnstilt enhet med erfarne medarbeidere. Regnskapsenheten har en høy grad av elektronisk fakturabehandling, gode rutiner og kjennetegnes av god internkontroll. Enheten er i... 
9 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand kommune
 ...Smittevernoverlege - Smittevernenheten Org. nr: - Stillingsident: 3670647790 Presentasjon av stillingen: Sørlandet sykehus HF satser på smittevern Smittevern er viktig for sykehusets kvalitetssikring og pasientsikkerhet. Smittevernoverlegen har en viktig... 
10 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord
Arbeidsoppgaver ~ Ultralyd jordmor er knyttet opp til svangerskapspoliklinikken ved fødeavdelingen, med ansvar for rutineultralyd av gravide, oppfølging/henvisning av evt funn. Evt annet arbeid ved svangerskapspoliklinikken kan være aktuelt. Kvalifikasjoner ...
9 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord
Arbeidsoppgaver Radiograffaglig ansvar for CT Opplæring og oppfølgning av avdelingens radiografer Utarbeide og vedlikeholde protokoller og prosedyrer Samarbeid med blant annet avdelings strålevernkontakt, radiologer og fysikere Delta i produksjon/rutineoppgaver...
10 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
Arbeidsoppgaver ~ Vi er en kombinert føde - barsel avdeling med utfordrende og spennende oppgaver, med ca 1000 fødsler hvert år. Kvalifikasjoner Helsefagarbeider med videreutdanning i spe og barsel pleie. Bred arbeidserfaring er ønskelig Personlige ...
11 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
Arbeidsoppgaver ~ Vi er en kombinert føde - barsel avdeling med utfordrende og spennende oppgaver, med ca 1000 fødsler hvert år. Kvalifikasjoner Godkjenning som jordmor Bred arbeidserfaring er ønskelig Personlige egenskaper ~ Gode samarbeidsevner....
11 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Arendal
Arbeidsoppgaver ~ Miljøterapeutisk arbeid i døgnpost innen fagfeltet barn og unges psykiske helse Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge Relevant videreutdanning er ønskelig...
12 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Lillesand
Arbeidsoppgaver Mottak av nødmeldinger (nødtelefon 113) Fastsetting av hastegrad og rådgivning til pasienter og publikum i tråd med Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Oppgaver knyttet til iverksettelse av respons og oppfølging av aksjoner Koordinering av ambulanser...
12 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver ~ Assistent på Barne- og ungdomspostens kjøkken. Arbeidet består i tilrettelegging og servering av måltider, rydding etter måltider og bestilling av mat. Kvalifikasjoner ~ Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid. Utdanningsretning...
12 dager siden