...årshjul Bidra inn i timeplanarbeid, oppfølging av arbeidstidsavtalen og individuelle arbeidsplaner i samarbeid med assisterende rektor. Kvalifikasjonar Vi søker etter en person som har: Pedagogisk utdanning samt undervisningskompetanse i fag på barne- eller... 

Avdelingsleder

Ålesund
5 dager siden
 ...identifisere seg med verdigrunnlaget vårt og som vil jobbe for den kristne målsetjinga til skulen. For spørsmål eller informasjon kontakt rektor Jon Ove Holen, Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon , tlf. Logg inn for å se... 

Lærar - 90 % vikariat

Stranda
5 dager siden
 ...Tilkallingsvikarar vert tilsett med arbeidsavtale i kortare eller lengre periode. Mynde til å gjere slik tilsetting er delegert til den einskilde rektor. Aktuelle skular: Dalane skule: Logg inn for å se kontaktinformasjon Hovden skule: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Tilkallingsvikar assistent/fagarbeidar - Ørstaskulen skuleår...

Ørsta
19 dager siden
 ...Ludviksen Hole, styrar Ullavik barnehage,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Kjersti Hovet, rektor Aure barneskule,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Knut Orre, rektor Sørestranda skule... 

Oppvekst - tilkallingsvikarar 2023/2024

Sykkylven
19 dager siden
 ...Sykkylven kulturskule og Aure idrettshall.  SFO-leiaren er ein del av skulen si leiargruppe saman med to avdelingsleiarar for skule og rektor, totalt 3.6 årsverk.  Har du lyst på ein spennande jobb der du saman med dyktige og erfarne kollegaer tek del i den viktige og... 

SFO-leiar - 100% fast stilling

Sykkylven
5 dager siden