Rådgiver jobb Trondheim

1-20 fra 108 søkeresultater

Badenoch & Clark  -  Trondheim
Rådgiverne hos oss har lang ledererfaring, og lang erfaring innen rekruttering. For å styrke teamet har vi en juridisk ansvarlig, organisasjonspsykolog, samt flere researchere. Vi har årlig samling med kollegaer fra regionen, og blir godt kjent på tvers av landegrensene...
2 dager siden
Bane NOR SF  -  Trondheim
Arbeidsoppgaver Gi faglige ekspertråd og veilede lederne i HR-relaterte spørsmål, det innebærer blant annet sykefraværoppfølging, personalsaker, konflikthåndtering Bistå i omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser Saksbehandling (referater, elektronisk ...
45 minutter siden
Trondheim Kommune  -  Trondheim
 ...Ved Miljøenheten er det ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver jordbruk. Trondheim er en stor landbrukskommune med 216 aktive gårdsbruk i 2017. Det bynære jordbruket består av tradisjonell drift med korndyrking og husdyrhold, men også nye næringer av forskjellig... 
16 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
Arbeidsoppgaver Saksbehandling Prosjekt landbruksplan Landbruk og klima Andre oppgaver innenfor miljøenheten Kvalifikasjoner Relevant landbruksfaglig utdanning fra universitet eller høyskole. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper...
Én måned siden
Trondheim
 ...Ved faggruppe for studentrekruttering er det ledig et 100 % vikariat som rådgiver med snarlig tiltredelse og varighet ut juni 2019. Arbeidssted er i Trondheim. Arbeidsoppgaver: Planlegge og iverksette rekrutteringsarrangement og -kampanjer Produksjon av rekrutteringsmateriell... 
7 dager siden
UNINETT  -  Trondheim
Vi søker etter deg som er opptatt av at teknologi skal bidra til verdiskaping, og som er i stand til å veilede virksomheter når det gjelder å ta i bruk teknologi og teknologiske løsninger på en hensiktsmessig måte. Ansvar og oppgaver ? Kundeoppfølging ? Kommunikasjon...
2 dager siden
Multiconsult  -  Trondheim
 ...Rådgiver miljø / naturressurs Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring... 
14 dager siden
Trøndelag fylkeskommune  -  Trondheim
Arbeidsoppgaver Sakkyndig vurdering av elever, lærekandidater og lærlinger med behov for spesialundervisning eller annen form for særskilt tilrettelegging. Kartlegge, vurdere og foreslå tiltak. Samtale/arbeide med enkelt elever/grupper. Veilede lærere, elever...
7 dager siden
Trøndelag fylkeskommune  -  Saupstad
Arbeidsoppgaver Samarbeide i team rundt oppfølging og veiledning av elever Samarbeid med skolens personale og PPT i tilrettelegging av undervisning for elever som har særskilte behov Bistå i arbeid med individuelle opplæringsplaner og årsrapporter Kartlegging...
2 dager siden
Sweco  -  Trondheim
 ...tilgjengelig, med etterspurt kompetanse og som er engasjert i kundenes prosjekter. Sweco Trondheim er en av Trøndelags største rådgiver og en arbeidsplass med lange tradisjoner og sterk lokal forankring. Vi er over 165 ansatte som arbeider i lokaler sentralt plassert... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
Norconsult AS  -  Trondheim
 ...utviklingsplan som kombinert med en levende fagstrategi sikrer kompetanseheving over tid. Arbeidsoppgaver og ansvar I rollen som rådgiver bidrar du i planlegging av endringsprosesser, organisering av endringsarbeid, prosessanalyse, forretningsanalyse, anskaffelser, og... 
Jooble-søknad Én måned siden
Statnett SF FoU  -  Trondheim
 ...Rådgiver - økonomi i FoU Org.nr.:NO 962 986 633 MVA Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Statnett har i de senere år hatt ekstra fokus på profesjonalisering av vår forsknings- og utviklingsaktiveter (FoU). Dette har ført til at vår anseelse som FoU partner... 
9 dager siden
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  -  Trondheim
 ...HR-rådgiver - statistikk og analyse Jobbnorge ID: 150931 HR- og HMS-avdelingen er, som NTNUs sentrale HR-funksjon, en viktig aktør innen utviklingen av en ressursstyring som skal bidra til økt produktivitet, og som sikrer handlingsrom for strategiske prioriteringer... 
9 dager siden
Trondheim kommune  -  Saupstad
Arbeidsoppgaver Arbeid med barn og ungdom 0-16 år med hovedvekt på skolebarn Systemarbeid i samhandling med skoler og barnehager i bydelen Utrednings- og sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven Konsultasjoner, råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole...
12 dager siden
Trondheim
Stillingsbeskrivelse I over 50 år har Asplan Viak vært et av Norges største, private planleggingsmiljø. Vi er nå over 150 dedikerte planleggere rundt om i landet som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsninger for våre byer og tettsteder. ...
26 dager siden
Tiller
 ...Rådgiver byggeteknikk  Vi søker senior sivilingeniør/ingeniør innenfor byggeteknisk rådgivning med minimum 7-8 års erfaring. Arbeidsoppgaver vil være mangfoldige innenfor et stort spekter av bygg og anleggskonstruksjoner. Hos oss vil du ha muligheten til å jobbe med... 
1 dag siden
Eniro Norge AS  -  Trondheim
 ...Digital Rådgiver - Accountmanager Vi søker digitale rådgivere til vårt salgsapparat Mediehuset Eniro er i en spennende forandringsreise på vei mot å være den foretrukne digitale mediepartner for små og mellomstore bedrifter. På vår reise har vi bruk for deg som... 
28 dager siden
Trondheim Kommune  -  Trondheim
 ...Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver. Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale parker, bynære grøntområder, kommunal avfallshåndtering og kommunale vann- og avløpsanlegg. Enheten skal også videreutvikle... 
Én måned siden
Trøndelag fylkeskommune  -  Trondheim
 ...for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune er det i Trondheimsregionen ledig ett års vikariat som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Stillingen har tiltredelse snarest. Den fylkeskommunale PP-tjenesten arbeider med elever i de videregående skolene og... 
Jooble-søknad 6 dager siden
Experis Engineering  -  Trondheim
 ...Nye Veier søker Senior rådgiver planprosess. Stillingen vil rapportere til Direktør for planprosesser og samfunnskontakt (hovedkontor) og Prosjektdirektør i Utbyggingsområde E6 Trøndelag. Kontakt med forsknings- og undervisningsmiljøene er sentralt. Rollen vil ha... 
3 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.