...en meningsfull endring! Dr.Dropin Psykologi søker engasjerte psykologer som har en lidenskap for faget og evnen til å skape trygghet...  ...Personlige egenskaper og kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som psykolog Klinisk erfaring fra et spekter av milde- til moderate... 

Dr.Dropin

Bergen
2 måneder siden
 ...rett person for oss! Vi har ei ledig 100% fast stilling for psykolog (fortrinnsvis spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi...  ...delar av spesialisthelsetenesta Det blir forventa at psykologspesialistar gir rettleiing til psykologar under spesialisering og at dei... 

Psykolog/Psykologspesialist

Bergen
Én måned siden
 ...Psykolog / Psykologspesialist Psykolog / Psykologspesialist Alver kommune ( som ligg ca 30 min frå Bergen) har no ledig vikariat som kommunepsykolog for born og unge. Vikariatet varer til august 2025. Psykologen vil inngå i eit team av 4 psykologar som arbeider... 
Isdalstø
13 dager siden
 ...I NAV Arbeidsrådgiving Vestland har vi eit ledig vikariat som psykolog med arbeidsstad Bergen. Vi ser etter kandidatar som identifiserer seg med verdigrunnlaget vårt og som har forståing for arbeids- og velferdspolitikken i eit samfunnsperspektiv. Vikariatet er... 

Psykolog

Bergen
3 dager siden
 ...unge  Barne- og Familiehjelpen Ung Arena Sør Vi har et flerfaglig arbeidsmiljø som består av helsesykepleiere, jordmødre, psykologer, leger, annet helsefaglig personell, sosionomer og kontorfaglig personell. Barne- og familietjenesten har ansvar for... 

Helsesykepleiere helsestasjonstjenesten

Bergen
10 dager siden
 ...delt inn i fire byområder. Barne- og familietjenesten har et flerfaglig arbeidsmiljø som består av jordmødre, helsesykepleiere, psykologer, leger, annet helsefaglig personell, sosionomer og kontorfaglig personell. Barne- og familietjenesten har ansvar for forebyggende... 

Helsesykepleier

Bergen
6 dager siden
 ...tverrfaglig medisinske senter midt i sentrum Her vil du få jobbe i et større helsefaglig team sammen med allmennlege, hudlege, psykolog, fysioterapeut og kiropraktor. Vi tilbyr en morsom og variert hverdag med hyggelige kollegaer og faglig utvikling i topp moderne... 

Dr.Dropin

Bergen
2 måneder siden
 ...Spennende stilling som kommunal psykolog i Osterøy kommune Om stillinga Psykisk helse og rusomsorg held til i nye, lyse lokaler i Lonevåg og yter tenester til heimebuande i heile kommunen. Eininga psykisk helse og rusomsorg består av psykiatrisk heimeteneste,... 
Lonevåg
25 dager siden
 ...låneordningar i Statens pensjonskasse. gratis parkering, bedriftshelseteneste, kantine, velferdslag og treningstilbod veiledning av psykolog stillinga har turnus og uniformsplikt Stillinga blir løna som 1201 miljøterapeut kr. 460 600 - 584 500 pr. år avhengig av... 
Hylkje
11 dager siden
 ...for å gi forsvarlege tenester til barn, unge og deira familiar. Dei tilbyr både lågterskel- og barnevernstiltak, og består av ein psykolog, to miljøterapeutar og to familieterapeutar. Barn og familieteamet høyrer til sektor for oppvekst, utdanning og kultur, og er ein... 

OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Lonevåg
20 dager siden
 ...Raus bufellesskap er eit bufellesskap i eininga Psykisk helse og rusomsorg. Eininga består av psykiatrisk heimeteneste, kommunal psykolog, bufellesskapet og tilbodet Kroken som gjev tenester til personar med rusproblem.  I bufellesskapet bur det 8 bebuarar fordelt på... 
Haus
19 dager siden
 ...som består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege, psykiater, psykolog, og musikkterapeut. Vi legger vekt på fagutvikling, forskning og formidlingsarbeid, samt kompetansebygging for... 

Vi har ledige helgevaktstillinger og i tillegg behov for eks...

Askøy kommune
19 dager siden
 ...som består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege, psykiater, psykolog, og musikkterapeut. Vi legger vekt på fagutvikling, forskning og formidlingsarbeid, samt kompetansebygging for... 

NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SYKEHUS AS AVD SYKEHUS

Erdal
22 dager siden