...virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet. Poliklinikken i Arendal har følgende stilling ledig: 1x100 % fast for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24,5 årsverk. Enheten tilbyr... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ...

Arendal
11 dager siden
 ...annet vernepleier, sosionom, sykepleier, pedagog, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, familieterapeuter, psykolog, erfaringskonsulenter og psykologspesialist. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger. Enheten består av bemannede og ubemannede boliger, ambulerende... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
11 dager siden
 ...annet vernepleier, sosionom, sykepleier, pedagog, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, familieterapeuter, psykolog, erfaringskonsulenter og psykologspesialist. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger. Enheten består av bemannede og ubemannede boliger, ambulerende... 

Studentstilling helg

Arendal
12 dager siden
 ...behandlingstilbud til spiseforstyrrelser på Agder har Spesialisert enhet for spiseforstyrrelser ledig : 2 x 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog til arbeid i Agderdekkende fagnettverk for spiseforstyrrelser med spesielt fokus på samarbeid mellom poliklinikk og... 

Spennende stilling som psykologspesialist/psykolog

Arendal
19 dager siden
 ...virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet. Poliklinikken i Arendal har følgende stilling ledig: 1x100 % fast for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24,5 årsverk. Enheten tilbyr... 

Psykologspesialist/ psykolog

Arendal
12 dager siden
 ...som består av blant annet vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, fagarbeidere, pedagoger, barnevernspedagoger, familieterapeuter, psykologer og erfaringskonsulenter. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger. Enheten består av psykisk helse voksne,... 

ØRBÆK

Arendal
12 dager siden
 ...spennende og trivelig arbeidsmiljø med ca 26 årsverk fordelt på psykologspesialister, pedagog, overlege barne-/ungdomspsykiatri, nevrologer,...  ...henvist til oppfølging i seksjonen, ofte i samarbeid med psykologspesialist eller annen utreder, med standardiserte... 

Miljøterapeut ASK

Arendal
3 dager siden
 ...I tillegg kan vi tilby: Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen. Veiledning i team, av ekstern psykologspesialist Du får være med i ett meningsfylt arbeid og kan bidra med å utvikle oss videre slik at vi kan gi de mest sårbare minste barn... 

Utreder/familieveileder i turnus

Arendal
5 dager siden