...for vernepleiar i perioda 05.08.24-16.03.25 Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog, sjukepleiar, sosionom og merkantilt personale. Vi arbeider i tverrfaglege... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
10 dager siden
 ...Ressursbasen søker etter ein psykolog/psykologspesialist i 100 % fast stilling.  Ønsker du ei stilling med stort handlingsrom, fleksibilitet og med tett tverrfagleg samhandling med dyktige kollegaer? I ressursbasen har vi tilsette med ulik kompetanse, vi har ein psykolog... 

HARAM KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTENESTER

Brattvåg
2 dager siden
 ...oppstart: Alderspsykiatri APS Sunnmøre er døgnpost og poliklinikk som er tverrfagleg samansett av legespesialistar, LIS-lege, psykologspesialist, fagkonsulentar, ergoterapeut, sjukepleiarar, vernepleiarar og merkantile ressursar. Hovedoppgåvene er utgreiing og... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND

Ålesund
11 dager siden