Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykologspesialist, psykiater, klinisk pedagog, klinisk sosionom jobb

1-20 fra 1008 søkeresultater

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Storslett

 ...veiledningsoppgaver, samt være villig til å delta i forskningsarbeid. Kvalifikasjoner Vi søker etter psykolog, lege eller klinisk pedagog med kjennskap til utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker. Erfaring fra eller interesse for fagfeltet... 
14 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Delta i avdelingens diagnostiske arbeid Bidra til å dekke avdelingens behov innen brystkreft diagnostikk Delta i avdelingens vaktordning Delta i forsknings- og utviklingsarbeid Delta i nødvendig opplæring, utdanning og undervisning som...
1 dag siden

Oslo

 ...relasjoner (SKM vold) har ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog/master med klinisk spesialitet. I denne stillingen får du en unik...  ...psykologspesialist, eller annen relevant utdanning som for eksempel sosionom eller barnevernspedagog med minimum 60 studiepoeng... 
15 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Undervisning og veiledning av pasienter og pårørende Undervisning og veiledning av studenter og helsepersonell Kvalifikasjoner Klinisk erfaring med pasienter med sykdomsrelatert underernæring, da særlig kreftpasienter, kirurgiske pasienter og pasienter med... 
4 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Arbeidet vil innebære de vanlige rutineundersøkelser slik som EMG/nevrografi, EEG inkludert langtidsregistreringer, søvnundersøkelser og framkalte responser. Det vil også være mulig å delta i forskningsprosjekter. Som en del av universitetsklinikken...
5 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

 ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon Psykolog med spesialitet i klinisk nevropsykologi Psykologer interessert i å gjennomføre...  ...B Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykologspesialist/ psykolog Personlige egenskaper Vi er ute etter... 
11 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Fredrikstad

 ...Spesialist i klinisk pedagogikk Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad 100 % fast stilling...  ...klinisk pedagogikk. For øvrig består faggruppen av 10 psykologspesialister/psykologer, 3 kliniske sosionom/vernepleie/barnevernspedagoger, 3 overleger og 2 LIS... 
14 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Molde

 ...Helse Møre og Romsdal HF Arbeidsstad f.t Klinisk støtte Molde - Nevrologisk avdeling - Klinikk for medisin og rehabilitering...  ...ergoterapeutar, fysioterapeutar, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, sosionom og tverrfagleg ryggpoliklinikk og kurssenter. Vi gir tilbod... 
Jooble-søknad 10 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Fredrikstad

 ...samarbeidsinstanser Samarbeid og oppfølging med barnehager, skoler og familier Veiledning Kvalifikasjoner Spesialist i klinisk pedagogikk utdannet ved RBUP Cand.ed/Spesialpedagog med utredningskompetanse som evt. får mulighet for klinisk videreutdanning,... 
14 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

 ...Arbeidsoppgaver • Lokal forvaltning av kliniske IKT-systemer • Etablere og gjennomføre opplæring av ansatte • Delta i lokale og regionale prosjekter knyttet til klinisk IKT • Bidra med IKT-støtte og fagutviklingsoppgaver • Bidra med klinisk kompetanse for utvikling... 
7 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Fredrikstad

 ...Fredrikstad 100 % fast stilling for spesialist i klinisk pedagogikk, eventuelt Cand.ed/spesialpedagog master...  ...klinisk pedagogikk. For øvrig består faggruppen av 10 psykologspesialister/psykologer, 3 kliniske sosionom/vernepleie/barnevernspedagoger, 3 overleger og 2 LIS... 
13 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Oslo universitetssykehus HF Ledig 100 % vikariat som klinisk ernæringsfysiolog ved Ernæringspoliklinikken. Ernæringspoliklinikken behandler pasienter med sykdomsrelatert underernæring, hovedsakelig kreftpasienter, kirurgiske pasienter og pasienter med gastrointestinale... 
4 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Molde

Kvalifikasjonar Vi søkjer etter ein fysioterapeut, gjerne med vidareutdanning og erfaring som er relevant innafor fagfeltet medisin. Vi legg vekt på personleg eignaheit. Utdanningsretning ~ Fysioterapi Utdanningsnivå Høgskule/universitet Tilleggsutdanning...
11 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

 ...Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ledig vikariat for spesialist, eller nesten ferdig spesialist, i klinisk nevrofysiologi. Tiltredelse 01.12.18 med varighet i 1 år. Kortere perioder er også av interesse. Arbeidsoppgaver: Arbeidet vil innebære de vanlige rutineundersøkelser... 
5 dager siden

Vestre Viken  -  Gjettum

 ...diabeteskurs og diverse pasientskoler Bistå de medisinske postene med råd og veiledning Kvalifikasjoner Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog Gjerne med erfaring fra liknende enheter Norsk sprak må beherskes; både skriftlig og muntlig... 
21 dager siden

Vestre Viken  -  Drammen

 ...team og være med å bygge opp en av landets største patologiavdelinger i Drammen? Jeg begynte som avdelingssjef ved Avdeling for klinisk patologi 1. september 2018 og har fått i oppdrag å bygge opp en robust avdeling med et godt arbeidsmiljø. Avdelingen har et sterkt... 
Jooble-søknad 6 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver ~ Som psykolog eller psykiater tilknyttet Raskere tilbake skal du gi et begrenset antall behandlingstimer med strukturert evidensbasert psykologisk behandling til pasienter med lettere eller moderate psykiske plager Kvalifikasjoner Psykolog... 
15 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

 ...Nordlandssykehuset Er du kliniker og vil være med på Nordlandssykehusets storsatsning? Senter for klinisk støtte og dokumentasjon søker inntil 6 engasjerte og positive medarbeidere. Nordlandssykehuset har etablert Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Oslo

Om stillingen Vi har ledig et 9 ? 12 måneders vikariat som kommunikasjonsrådgiver med ønsket tiltredelse medio november/primo desember. Stillingen som kommunikasjonsrådgiver inngår i seksjon for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon. Kommunikasjonsenheten...
7 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Kreftrehabiliteringssenteret på Aker sykehus, men det foregår også noe klinisk virksomhet på Radiumhospitalet. Kreftrehabiliteringssenteret er...  .... Enheten er tverrfaglig bemannet med følgende yrkesgrupper: sosionom, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, kreftsykepleier,... 
Jooble-søknad 13 dager siden