Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykologspesialist jobb

1-20 fra 246 søkeresultater

Solli DPS  -  Nesttun

Arbeidsoppgaver Stilling 1: 100% Korttidsrettet behandling (poliklinikk): Terapeuten skal jobbe med fokusert korttidsbehandling ved hjelp av kognitiv terapi i en behandlingsramme på 8-10 timer. Arbeidet rettes mot pasienter med angstlidelse og/eller depresjon...
1 dag siden

Vestre Viken  -  Drammen

 ...faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. God dekning med lege og psykologspesialister.  Fagfeltet vårt er i ferd med å implementere pakkeforløp for både utredning og behandling.  Arbeidsoppgaver: Hovedoppgaver... 
2 dager siden

LDS  -  Oslo

 ...ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte. Vi har ledig fast stilling for psykolog eller psykologspesialist fra 01.10.18. Vi ønsker psykolog med god kunnskap om nevropsykologi og sterk generalistkompetanse, men andre er også velkomne... 
26 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver En stor del av pasientene er underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold(TPHu). Vi søker en psykologspesialist med faglig engasjement og gode samarbeidsevner som interesserer seg for denne pasientgruppen, og som liker veiledning og kunnskapsdeling... 
6 dager siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

Arbeidsoppgaver Utredning Pasientbehandling; grupper og individualterapi Tverrfaglig samarbeid i behandlingsteam Undervisning og veiledning til samarbeidspartnere Samarbeid med pårørende Kvalifikasjoner Psykolog med spesialitet i klinisk voksenpsykologi...
9 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Askim

 ...innebærer også ekstern veiledning til andre deler avhjelpeapparatet Deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging Som psykologspesialist ved seksjonen er man gitt rolle som psykologfaglig rådgiver for teamet og seksjonsleder. Videre har psykologspesialist ansvar... 
18 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Harstad

 ...veiledning Bidra i arbeid med kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av virksomheten Kvalifikasjoner Psykologspesialist/psykolog Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse. Ønskelig med relevant... 
6 dager siden

Helse Førde  -  Nordfjordeid

 ...for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus Ein må rekne med reiseverksemd og ambulant arbeid. Kvalifikasjonar Psykologspesialist/ psykolog Klinisk erfaring og/ eller interesse for for arbeid med rusavhengigheit og psykiske lidingar Førarkort... 
9 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...bidra til å utvikle ein framtidsretta alderspsykiatri på Sunnmøre Ambulant verksemd må påregnas Kvalifikasjonar ~ Psykologspesialist/psykolog Utdanningsretning ~ Psykologi Utdanningsnivå ~ Høgskule/universitet Personlege eigenskapar... 
14 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik

 ...Arbeidsoppgaver Utredning og behandling. Delta i tverrfaglig samarbeid ved enheten. Psykologspesialist har overordnet ansvar ift faglig utvikling av poliklinikken. Veiledning av det øvrige personalet, samt undervisning. Samarbeid med ulike eksterne instanser... 
1 dag siden

Gjøvik

 ...overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet personale som psykiatriske sykepleiere, sosionomer og andre. Enheten har ledig stilling for psykologspesialist fra 01.10.2018.Stillingen er for tiden tilknyttet gruppeteam, men arbeid i allmennteam må påregnes. Arbeidsoppgaver... 
1 dag siden

Helse Fonna HF  -  Kopervik

 ...personleg eigna og har relevant erfaring/praksis blir vektlagt Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog/Psykologspesialist Utdanningsnivå ~ Profesjonsstudium Personlege eigenskapar Fagleg interesse og nysgjerrighet Ønske om å... 
1 dag siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser er en fordel Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykologspesialist Utdanningsnivå ~ Profesjonsstudium Personlige egenskaper Faglig engasjert og nysgjerrig Gode... 
Én måned siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

 ...erfaring fra arbeid med rus. Erfaring fra ulike metodiske tilnærminger. Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykologspesialist Utdanningsnivå Profesjonsstudium Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Universitet Personlige... 
6 dager siden

BLÅ KORS LOLAND BEHANDLINGSSENTER  -  Vennesla

 ...PSYKOLOGSPESIALIST PSYKOLOGSPESIALIST Vi har nå ledig en fast stilling for psykologspesialist med snarlig tiltredelse Stillingsbeskrivelse: 100 % fast stilling som psykologspesialist ved Blå Kors behandlingssenter Loland, Vennesla. Behandlingssenteret... 
14 dager siden

Skien

 ...metodiske tilnærminger. Utdanning Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Profesjonsstudium Psykologi Psykologspesialist Universitet Språk ~ Norsk Egenskaper Fleksibel og løsningsorientert. Stor arbeidskapasitet. Interesse... 
6 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar

 ...kommunale hjelpeinstanser og skole Tett samarbeid med kollegaer i tverrfaglige behandlingsteam Kvalitetssikringsoppgaver som psykologspesialist knyttet til pasientarbeid hos andre behandlere i team/på enheten Kvalifikasjoner Godkjenning som spesialist i klinisk... 
4 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Jessheim

 ...samarbeidspartnere. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team. Stillingen er knyttet til generalistteam. Kvalifikasjoner ~ Psykologspesialist/Psykolog med relevant erfaring oppfordres til å søke. Utdanningsretning ~ Utdanningstittel: Psykolog... 
1 dag siden

Vestre Viken  -  Drammen

 ...Psykologspesialist– Drammen DPS, Poliklinikken sentrum Drammen DPS er et distrikts-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere... 
1 dag siden

Tertnes

 ...tenester vert gitt både i Knarvik og på Tertnes. Bjørgvin DPS har stabile og erfarne spesialistar. Vi søkjer no etter 100% psykologspesialist/psykolog til fagområdet psykose. Stillinga er eit vikariat ut 2019 med mogelegheit for fast tilsetjing. Bjørgvin DPS sine... 
7 dager siden