Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykologspesialist jobb

1-20 fra 157 søkeresultater

LDS  -  Oslo
 ...og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte. Vi har ledig fast stilling for psykologspesialist fra 01.04.2018. Vi ønsker psykologspesialist med sterk generalistkompetanse, men andre er også velkomne til å søke på stillingen... 
5 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Sarpsborg
 ...Sykehuset Østfold Tett samarbeid med øvrige faggrupper i seksjonen under hele henvisningsforløpet Kvalifikasjoner Psykologspesialist med relevant klinisk spesialitet og interesse for habilitering Psykolog uten spesialitet kan søke hvis man har erfaring og... 
9 dager siden
LDS  -  Oslo
Lovisenberg DPS – Raskere tilbake poliklinikken Psykologspesialist/psykolog - 100 % vikariat   Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har... 
Jooble-søknad 9 dager siden
LDS  -  Oslo
 ...Behandlerstaben består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS). Arbeidsoppgaver: ~Psykologspesialisten vil arbeide i tverrfaglig team bestående av psykiater, LIS, sykepleiere, spesialsykepleiere, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut... 
23 dager siden
Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim
Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av pasienter Målrettet samarbeid med våre samarbeidspartnere Bidra faglig med veiledning, undervisning og teamarbeid Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging Kvalifikasjoner Klinisk erfaring med pasienter...
1 dag siden
Bergen
 .... Eininga er tverrfagleg samansett med sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, merkantile, legar og psykologar. Det er to psykologspesialistar i seksjonen, samt fem psykologar. Etter nokre års oppbygging av eininga er vi i gang med ein større satsing på psykologisk... 
2 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...hjelpeapparat, samt konsultasjon og veiledning til samarbeidspartnere i 1., 2. og 3. linjetjenesten Kvalifikasjoner Autorisert psykologspesialist Erfaring med utredning og behandling av barn/ungdom/unge voksne med psykose Erfaring og kompetanse i både familie-... 
3 dager siden
Sykehuset Telemark HF  -  Seljord
 ...rusbehandling, med 1 linje tjenesten og internt i seksjonen med Overlege ,LIS lege og miljøpersonalet. Kvalifikasjoner Psykologspesialist/psykolog med erfaring med psykoser vil være en fordel. Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og... 
2 dager siden
Bergen
 ...Poliklinikken har eit godt, veletablert og fagleg sterkt arbeidsmiljø. Vi har no ledig ei fast 100% stilling, og søkjer etter ein psykologspesialist som vil vere med på å ivareta og vidareutvikle tilbodet til pasientgruppa. Psykosepoliklinikken tilbyr... 
7 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Sarpsborg
 ...Psykologspesialist Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering - Seksjon voksenhabilitering 100 % fast stilling ledig fra 01.04.2018. Seksjon voksenhabilitering er en spesialisthelsetjeneste for mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse... 
13 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Sjøvegan
 ...Arbeidsoppgaver vil bestå i utredning, diagnostisering og behandling, samt veiledningsoppgaver i forhold til primærhelsetjenesten. Psykologspesialister vil også få ansvar for å veilede psykologer i spesialisering, studenter, og andre faggrupper på senteret. Vi har et tett... 
13 dager siden
Fylkesmannen I Oslo og Akershus  -  Oslo
 ...blant annet kreve ytterligere robuste faggrupper. Ved Helseavdelingen er det ledig fast stilling (100%) som seniorrådgiver/psykologspesialist. Vi kan tilby interessante, varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø med mulighet for å bidra på et... 
3 dager siden
Helse Førde  -  Førde
 ...legevakt og den kommunale psykiatritenesta. Den som blir tilsett vil vera med og utvikla tenestetilbodet. Kvalifikasjonar Psykologspesialist/psykolog med norsk autoriasjon i klinisk psykolog. Søkjar må kunne kommunisere godt både norsk skriftleg og munnleg og ha... 
21 dager siden
Vestre Viken  -  Kongsberg
 ...ligger 2 minutters gåavstand fra knutepunkt med buss og togstasjon. Kongsberg DPS får ledig 2 x 100 % faste stillinger for psykologspesialist/psykolog ved Seksjon allmenpsykiatrisk poliklinikk. Tiltredelse etter avtale. Kongsberg DPS er organisert som en egen... 
6 dager siden
Helse Bergen  -  Straume
Arbeidsoppgåver Utgreiing, diagnostisering og behandling Bidra i fagutvikling og forsking Rettleiingsoppgåver og samarbeid med 1.linetenesta Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon Godkjend spesialist i klinisk psykologi Psykolog Relevant erfaring...
2 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...kommunale tenesteapparatet Søkjar bør ha førarkort kl. B Norsk autorisasjon Utdanningsretning ~ Utdanningstittel: Psykologspesialist Utdanningsnivå ~ Profesjonsstudium Personlege eigenskapar Du er motivert, fleksibel, initiativrik,... 
9 dager siden
Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog
Utdanningsretning ~ Psykologi Utdanningsnivå ~ Universitet Andre opplysninger ~ Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
24 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
 ...undervisning og teamarbeid. Være en del av teambasert arbeid, herunder blant annet psykose, DBT, traumer. Kvalifikasjoner Psykologspesialist/ psykolog med norsk autorisasjon Beherske norsk eller annet nordisk språk muntlig og skriftlig Erfaring fra klinisk... 
1 dag siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...hjelpeapparat, samt konsultasjon og veiledning til samarbeidspartnere i 1. og 2. linjetjenesten Kvalifikasjoner Autorisert psykologspesialist, erfarne psykologer vil også bli vurdert Erfaring fra behandling av barn, unge og deres familier som er i behov av... 
3 dager siden
Bufetat  -  Tønsberg
 ...Ved Familievernkontoret i Vestfold er det ledig en fast 70 % stilling som psykolog/psykologspesialist/familieterapeut Arbeidsoppgaver/ansvarsområder Klinisk arbeid med par, barn og familier. Mekling ved separasjon, samlivsbrudd og foreldretvister. Noe utadrettet... 
2 dager siden