Psykolog jobb Halden

12 ledige stillinger

Fysioterapeut

 ...fysioterapeut på Unicare Bakke vil du inngå i et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, psykolog, sosionom og arbeidsveileder. Teamet ledes av en teamleder, og er spesialisert på rehabilitering av muskelskjelett plager,... 

UNICARE BAKKE AS

Halden
10 dager siden

Ergoterapeut

 ...ergoterapeut på Unicare Bakke vil du inngå i et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, logoped, psykolog, sosionom, aktivitør og arbeidsveileder. Teamet ledes av en teamleder, og er spesialisert på rehabilitering etter hjerneslag. Vi... 

Unicare Bakke

Halden
15 dager siden

Psykologspesialist/psykolog

 ...Koordinerende enhet og Tilrettelagte tjenester. Mobilt team har 13 miljøterapeuter/ miljøarbeidere i ulike stillingsprosenter, en psykolog og ca.30 støttekontakter. Vi ønsker å utvide med en psykolog til Hvaler kommune søker etter psykolog/ psykologspesialist til 100... 

HVALER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Vesterøy
4 dager siden

Psykologspesialist / Psykolog

 ...poliklinisk gruppebehandling søker etter psykologspesialister og psykologer med interesse og kompetanse innenfor gruppeterapi. Andre...  ...samarbeidspartnere Veiledning Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog og med spesialistgodkjenning Psykologer uten ferdig... 

DPS Fredrikstad poliklinisk gruppebehandling

Fredrikstad
13 dager siden

Psykologspesialist

 ...til sammen 34 fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, LIS og høyskoleutdannede med videreutdanning. Vi...  ...forbedringsarbeid Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog Godkjent spesialist God kjennskap til pakkeforløpet... 

DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester

Fredrikstad
3 dager siden

Sykepleier / vernepleier

 ...ivaretas med 5 senger. UPS har 43 stillinger, en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med overleger, LIS, psykologspesialist, psykologer og miljøterapeuter med minimum treårig høyskoleutdanning, samt to sekretærer. Gjeldende turnus er for tiden dag/kveld med... 

Ungdomspsykiatrisk seksjon, Kalnes

Sarpsborg
7 dager siden

Tilkallingsvikarer / Ferievikarer

 ...planlagt miljøterapi. Vi jobber tverrfaglig og teamene består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, leger og psykologer. Selv om vi jobber akutt vil pasientene være i ulike stadier av sitt sykdomsforløp. I tillegg forventes det at dere utfører praktisk... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
4 dager siden

Miljøterapeut våken natt

Ny
 ...tilknytningsorientert og traumesensitiv faglig tilnærming. Hassingen er en del av Barneverntiltak Grepperød, og samarbeider med psykologer og familieterapeuter i Barne- og familieetaten. Vi har ledig to miljøterapeutstillinger som våken natt på 44,89 % prosent. Stillingene... 

Oslo kommune Oslo kommune

Fredrikstad
8 timer siden

Fastlegehjemmel Gleng Legesenter

 ...er lokalisert i Sarpsborg sentrum, St. Marie gate 71, 1706 Sarpsborg. Andre virksomheter i bygget er blant annet apotek, tannlege, psykolog og psykiater. Hjemmelen har i dag et listetak på 1000 pasienter og er ledig fra 01.07.22. Det arbeider totalt 4 fastleger i... 

Virksomhet helse, Sarpsborg kommune

Sarpsborg
9 dager siden

Helsesykepleiere - Virksomhet forbyggende tjenester

 ...Familiesentrene er tverrfaglig sammensatt av helsesekretær, jordmor, helsesykepleier, lege, barnefysioterapeut, familierådgiver, psykolog, psykiatrisk sykepleier og ungdomskontakt. I tillegg består virksomheten av ergoterapi- og fysioterapitjeneste, flyktningehelse, samt... 

Kommuneområde helse og velferd, Sarpsborg kommune

Sarpsborg
7 dager siden

Barnevernkonsulent 100% - 1 fast stilling

 ...Personlig egnethet vektlegges. Vi kan tilby Et høyt faglig nivå. God pensjonsordning. Ekstern gruppeveiledning av psykolog . Fleksitid. Lønnsopplysninger Lønn fastsettes ved tilsetting, avhengig av kompetanse og ansiennitet jmfr. kommunens lønns... 

logo Fredrikstad Kommune

Fredrikstad
1 dag siden

Barnevernskonsulent 100 % fast stilling - 2.gangs utlysning

 ...med muligheter for faglig utvikling Fleksitidsordning i hht overordnede arbeidsavtaler og regelverk Ekstern veiledning med psykolog Kompetansetillegg inntil 60 stp. for relevant videreutdanning Lønn etter tariff Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår... 

RAKKESTAD KOMMUNE SERVICEKONTORET

Rakkestad
2 dager siden