Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykolog/pedagogisk-psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 1893 søkeresultater

PPT-Ofoten  -  Narvik
 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver/spesialpedagog ledig fra 1.8.2017 Fullstendig utlysningstekst, se: Nærmere opplysninger fås hos tjenesteleder Bjørn-Arne Krogtoft, tlf. 47 90 88 60. Søknad med CV og referanser sendes; PPT-Ofoten, Fagernesveien 1, 8514 Narvik... 
5 dager siden
Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver - PPT-C Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for alle barn og unge med særlige behov. PPT er Oslo kommunes sakkyndige instans... 
8 dager siden
Harstad kommune  -  Harstad
 ...PPT - Pedagogisk psykologisk rådgiver (Ref.: 3774= PP-tjeneste er regulert i Opplæringslovens § 5-6. I loven heter det: Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige... 
11 timer siden
Oppegård kommune  -  Oppegård kommune
 ...Tittel Pedagogisk-psykologisk rådgiver - PPT Kategori Helse og Sosial Helse Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Akershus,...  ...PPT har i dag 14 fagstillinger fordelt på PP-rådgivere, psykologer, spesialpedagoger og logopeder. I tillegg har vi et ambulerende... 
11 dager siden
Vennesla kommune  -  Vennesla
 ...Spennende prosjektstilling som Pedagogisk psykologisk rådgiver - Vennesla kommune Enhet for barn og familie har ca 70 ansatte og består av PPT, barneverntjenesten, helsestasjon, jordmor, familiesenter, habilitering for barn og unge, barnefysioterapi og spes.ped.team... 
15 dager siden
PPT - Karmøy  -  Melhus
 ...Tittel Pedagogisk psykologisk rådgivere Kategori Helse og Sosial Helse Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Sør-Trøndelag, Melhus Søknadsfrist Se annonse PPT 7224 MELHUS Web: . Pedagogisk psykologisk rådgivere Søknadsfrist 28... 
11 dager siden
Nesoddtangen
 ...100% prosjektstilling som Psykolog i virksomhet Integrering og mangfold - fra 15.08.2017 Nesodden kommune bosetter flyktninger og...  ...flyktningfeltet, som ønsker å jobbe bredt, med tilretteleging av et godt psykologisk helsetilbud, formidling, veiledning og behandling, i tett... 
2 dager siden
Asker kommune  -  Bærum kommune
 ...Psykologspesialist/psykolog Psykologspesialist/psykolog - Tiltak for enslige mindreårige Prosjektstilling i to år i 100 % stilling...  ...dato 26.06.2017 Vårref 8130 Kontaktperson Bente Breivik, Rådgiver, tlf: 47 27 96 18 Hassen Somo Ali, Mellomleder, tlf: 40 03 21... 
11 timer siden
Skedsmo kommune Undervisningssektoren  -  Lillestrøm
 ...engasjerte og godt kvalifiserte ansatte som tar ansvar for det pedagogiske arbeidet med barna og for det sosiale fellesskapet....  ...Siden 2015 har 2 avdelinger fått veiledning av PPA(Pedagogisk psykologisk avdeling) som har ført til mer struktur -og voksennærhet i... 
8 dager siden
Bergen Kommune  -  Nesttun
 ...omsorgstjenester og målgruppen er barn og unge med sammensatte og langvarige psykiske vansker og hjelpebehov. Det er to koordinatorer og en psykolog på hvert senter. Det er ledig vikariat som psykolog i Psykisk helse barn og unge Ytrebygda og Fana fra snarest og til 31.12.17.... 
16 dager siden
Kvinnherad kommune  -  Kvinnherad
 ...Psykolog 100% fast stilling TTBU Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen...  ...helsesystre, jordmødre og psykiske helsearbeidarar, PPT - pedagogisk psykologisk teneste, Utekontakten og Bufellesskap for mindreårige flyktningar... 
12 dager siden
Skedsmo kommune  -  Skedsmo kommune
 ...Psykolog Psykolog i Familieteam - Svangerskapsvikariat Til Familieteamet i barneverntjenesten søkes det etter en faglig dyktig og engasjert psykolog i perioden midten av september 2017 - juli 2018. Teamet består av en teamleder, 13 familiekonsulenter og 2 psykologer... 
2 dager siden
Solstrand Barnevernsenter  -  Haugesund
 ...Psykologspesialist/psykolog Foreldre & Barn avdelingen søker psykologspesialist/psykolog (100 %). Arbeidsoppgaver: - Utredning av omsorgsevne hos foreldre - Utprøving av tiltak for å bedre omsorgsevnen - Saksansvar i enkeltsaker - Veiledning til foreldre... 
5 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. Arbeidsoppgavene er todelt. PPT skal bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og ta ansvar for enkeltsaker som henvises. PPT har ansvar... 
4 dager siden
Nesseby kommune  -  Unjarga Nesseby
 ...Psykologspesialist/psykolog 100% stilling som psykologspesialist/ psykolog, engasjementstilling i inntil 3 år I forbindelse med opprettelse av ny kommunal tjeneste søker Nesseby kommune etter psykolog, i en 100 % engasjementstilling. Prosjektperioden er satt til inntil... 
12 dager siden
DNB  -  Bergen
 ...etablering, endring og oppgjør av livs og pensjonsprodukter. Vi har nå behov for å øke bemanningen innen medisinsk rådgivning. Vi søker rådgivende lege i 30 % stilling med mulighet til senere å øke stillingsstørrelsen opp til full stilling. Arbeidsoppgaver: ~Rådgiving i... 
4 dager siden
Helse Nord-Trøndelag HF  -  Levanger (kommune)
 ...Psykolog/psykologspesialist - BUP Levanger Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal... 
14 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand
 ...Psykologspesialist/psykolog - Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen...  ...vedtakskompetanse Kontaktinformasjon Hilde Thomassen, Rådgiver, 37 01 44 00 Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere / rekrutteringsbyrå... 
2 dager siden
Narvik
Psykolog i kommunen, 100 % fast stilling Narvik kommune har ledig 100 % fast stilling som psykolog. Stillingens målgruppe er primært ungdom 13-23 år som er i ferd med å utvikle atferdsproblemer. Spesialisering i adferdspsykologi og/eller samfunnspsykolog og relevant arbeidserfaring... 
Jooble-søknad 18 dager siden
Porsgrunn kommune  -  Porsgrunn (kommune)
 ...Psykolog (Ref. nr.: 3466056543) Vi søker psykolog til Familiehelsetjenester som er opptatt av et godt psykisk helsetilbud for barn, unge og familier. Vi leter etter deg som vil være med å bidra med ditt engasjement og din gode kompetanse i kommunen vår. Porsgrunn... 
9 dager siden