Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykolog/pedagogisk-psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 3006 søkeresultater

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte...  ...behov. Kvalifikasjoner Vi søker etter ped.psyk rådgiver/ rådgiver med solid erfaring og kompetanse fra barnehageområdet... 
17 dager siden

Siljan kommune  -  Siljan

Arbeidsoppgaver Utredningsarbeid hovedsakelig for barn under skolepliktig alder Veiledningsarbeid til foresatte og fagpersoner Sakkyndighetsarbeid Systemrettet arbeid Deltakelse i tverrfaglig samarbeidsteam Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning...
18 dager siden

Sandnes Kommune  -  Sandnes

 ...Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger og i tillegg leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring... 
19 dager siden

Molde kommune  -  Molde

 ...Helsetjenesten - Pedagogisk psykologisk rådgiver Vi har ledige vikariat, med mulighet for fast ansettelse, som pedagogisk psykologisk rådgivere ved vårt kontor i Molde. Beskrivelse av arbeidssted Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at... 
17 dager siden

Sør-Odal kommune  -  Skarnes

 ...nevnes spesielt at tjenesten deltar i flere utviklingsprosjekter i samarbeid med våre barnehager og skoler.  Vi søker  Pedagogisk-psykologisk rådgiver i 100 % stilling med tiltredelse så snart som mulig.  Stillingen er et vikariat i inntil et år med mulighet for en... 
Én måned siden

Meløy kommune  -  Meløy

 ...Pedagogisk- psykologisk rådgiver 18/1079 Arbeidssted: Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT Stillingsprosent: 100 % fast stilling Har du lyst til å oppleve vakre Meløy og Gildeskål? Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe i PPT med mange spennende oppgaver... 
9 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...sentrum, avdeling PPT, har ledig tre 100% PP-rådgiver stillinger: to faste stillinger og ett svangerskapsvikariat. Det er fire Pedagogisk psykologisk sentre (PPS) i Bergen kommune, der PPS...  ...med vekt på spesialpedagogikk og/eller psykolog. En av stillingene ønskes besatt av... 
Jooble-søknad 9 dager siden

Siljan kommune  -  Siljan

 ...kontoret i Siljan er det ledig 35 % fast stilling som ped.psyk.rådgiver. Siljan er en liten kommune som har egen PPT som er...  ...tjenesten har totalt 2,15 stillinger fordelt på 4 personer. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og... 
17 dager siden

Sandnes kommune  -  Sandnes

 ...Sandnes kommune Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger i tillegg til leder...  ...ledig 100% fast stilling som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn i skolealder. Vi har ønske om psykologkompetanse. Psykologer med gode kvalifikasjoner og personlig... 
Jooble-søknad 13 dager siden

Alta

 ...avdelingsleder - PPT med mulighet for fast tilsetting. ~ Dersom intern søker ansettes vil det bli ledig et 100 % vikariat som pedagogisk psykologisk rådgiver – PPT med mulighet for fast tilsetting Spørsmål vedrørende stillingene, ta kontakt med virksomhetsleder ved Barn-... 
Jooble-søknad 25 dager siden

Bergen kommune  -  Nesttun

 ...Bergen kommune Pedagogisk Psykologisk Senter i Sør består av avdeling PPT og avdeling pedagogisk fagsenter Ytrebygda og Fana. Sentret...  ...utviklingsarbeid i egen tjeneste Kvalifikasjoner: Utdanning som psykolog/pedagog med hovedfag/master i pedagogikk/spesialpedagogikk/... 
22 dager siden

Tromsø

 ...Ledig 1-60 % fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Troms (Nordreisa). PPT vgo sine arbeidsoppgaver: Utredning, kartlegging og sakkyndige vurdering etter opplæringsloven § 5-6. Rådgivning til elever, lærlinger og lærekandidater i skole og bedriftsopplæring... 
25 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Sakkyndighetsarbeid : Utredning og vurdering av barn og unge med spesielle behov Rådgivning, kompetanse og organisasjonsutvikling Systemrettet arbeid innenfor prioriterte satsningsområder Kvalifikasjoner Søker må ha formell utdanning som...
23 dager siden

Nedre Eiker kommune  -  Mjøndalen

 ...Nedre Eiker kommune Forebyggende enhet - avdeling PPT - har følgende stilling ledig: 100 % fast stilling som PP-rådgiver. PPT dekker førskole, grunnskole og voksenopplæring, og er organisert inn i virksomheten Forebyggende enhet sammen med kommunens spesialpedagogiske... 
13 dager siden

Nedre Eiker kommune  -  Mjøndalen

Arbeidsoppgaver Bistå skoler og barnehager i å identifisere og prøve ut individ og miljørettede tiltak for barn og unge innenfor egne rammer. Sakkyndig utredning og anbefaling av tiltak for barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. ...
13 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver - Avd. for ped.psyk.tjeneste og spes.skoler (APS) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for alle barn, unge og voksne... 
20 dager siden

PPT  -  Haugesund

 ...Psykolog/PP-rådgiver Som ansatt hos oss får du en unik mulighet - i et tverrfaglig fellesskap - å bidra til å skape helhet og sammenheng...  ...posisjon til å jobbe forebyggende der barn og unge er. Pedagogisk Psykologisk Tjenester (PPT) betjener kommunene Haugesund Sveio og... 
5 dager siden

PPT  -  Haugesund

 ...andre faginstanser på flere nivå Samarbeidspart i intern utvikling Helsestasjon for ungdom Kvalifikasjoner Autorisert psykolog /andre med relevant utdanning kan søke Utredning-og kartleggingskompetanse av barn og unge Erfaring med veiledning av, og... 
5 dager siden

Barne-, ungdoms- og familieetaten  -  Ås

 ...Pedagogisk rådgiver Jobbnorge ID: 155482 Ved Ås ungdomssenter MultifunC behandling er det ledig stilling som Pedagogisk rådgiver Ved Ås ungdomssenter MultifunC-behandling er det ledig 100 % fast stilling som pedagogisk rådgiver. Pedagogisk team består... 
12 dager siden

Stamina  -  Bodø

 ...bedriftshelsetjeneste. Vår avdeling i Bodø søker etter Bedriftspsykolog/Psykolog. Vi søker primært etter Psykolog som både trives med...  ...og muskel- og skjelettlidelser ~Kartlegging og vurdering av psykologiske symptomer og hjelpebehov ~Individkonsultasjoner ~Organisasjonspsykologiske... 
4 dager siden