Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Filtre

dato lagt ut

lønn

Frilanser annonser:

Legg

Psykolog/pedagogisk-psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 2015 søkeresultater

Askøy kommune  -  Askøy
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver/Psykolog (ref.nr. 3410218908) Pedagogisk psykologisk rådgiver/Psykolog 100 % fast - Askøy PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste i Askøy kommune har ledig 100 % fast stilling som psykolog da en våre faste ansatte skal flytte. Arbeidsoppgaver... 
10 dager siden
Elverum kommune  -  Elverum
 ...Tittel Pedagogisk- psykologisk rådgiver Kategori Helse og Sosial Helse Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hedmark, Elverum Søknadsfrist Se annonse Elverum kommune PB 403 Telefon: 62 43 30 00 E-post: du må ha javascript aktivert for... 
10 dager siden
Time Kommune  -  Bryne
 ...Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) i Time har ledig eit vikariat i 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgjevar frå  01.05.2017 til 31.12.2017. Om arbeidsplassen Time PPT gjev i hovudsak  tenester til barn under opplæringspliktig alder og grunnskulebarn... 
25 dager siden
Askøy kommune  -  Askøy
Pedagogisk psykologisk tjeneste i Askøy kommune har ledig 100 % fast stilling som psykolog da en våre faste ansatte skal flytte. PPT Askøy sitt arbeidsområde er todelt -Det vil si at vi arbeider individ og systemrettet inn mot barnehager og skoler.Prioriterte områder er... 
18 dager siden
Råde kommune  -  Råde (kommune)
 ...Pedagogisk Psykiatrisk Rådgiver Pedagogisk Psykiatrisk Rådgiver 100 % Beskrivelse avdeling Råde Kommune har egen Pedagogisk- Psykologisk tjeneste (PPT) som administrativt er lagt som en enhet under Virksomhet Familie. Virksomhet Familie holder til i Familiehuset... 
8 dager siden
Oslo Kommune  -  Akershus
Pedagogiske-psykologisk tjeneste(PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge...  ...logopedisk hjelp.Samarbeid med pedagogisk- psykologisk rådgiver i sakkyndighetsarbeid. Med sakkyndighetsarbeid menes bl.a testing... 
6 dager siden
Stord (kommune)
 ...med helse og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning. Vidare ligg Stord sjukehus her. Stord kommune har ledig stilling som psykolog i eining for psykisk helse og rus. Eininga omfattar ulike tilbod og tenester til personar frå 18 år og oppover med rus- og/ eller... 
Jooble-søknad 1 dag siden
Bydel 10: Grorud  -  Oslo
 ...Bydel Grorud søker vi vikar for en av våre faste psykolog som skal ha barselpermisjon fra midten av august. Psykologen jobber primært inn mot elever på barnetrinnet og deres foreldre. Psykologtilbudet er lavterskel, og henvendelsene kommer ofte via helsesøster eller sosiallærer... 
Én måned siden
Bergen
 ...har du moglegheita til å vere med å vidareutvikle det statlege barnevernet. Bufetat, region vest har to ledige stillingar som psykolog eller psykologspesialist i seksjon for fagleg støtte ved regionkontoret i Bergen. Bufetat tilsetter nå fleire psykologar og du vert... 
11 dager siden
Barne-, ungdoms- og familieetaten  -  Bergen
 ...Psykologspesialist/psykolog Jobbnorge ID: 137111 Region vest har fått nasjonalt ansvar for å vera spisskompetansemiljø for sped- og småbarn, noko som vert ei særs spennanda oppgåve. Psykologane vil få ei sentral rolle i utvikling av dette fagområdet, samstundes... 
5 dager siden
Sarpsborg kommune  -  Sarpsborg (kommune)
 ...Psykolog/psykologspesialist (Ref. 3285) - Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse Beskrivelse av arbeidssted Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse består av område fellestjenester og 4 team: Lavterskel rus og psykisk helse, rus og psykisk helse, miljøarbeidertjenesten... 
3 dager siden
DPS Øvre Romerike  -  Ullensaker kommune
 ...Psykologspesialist/psykolog (Ref. nr.: 3421096043) Psykologspesialist/psykolog - ØVRE Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE) DPS Øvre Romerike søker psykolog/psykologspesialist i 100% stilling ved psykoseteamet (TiRe). DPS Øvre Romerike har ansvar for å... 
2 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
 ...Psykolog (ref.nr. 3418716730) Psykolog - Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger Distriktspykiatrisk senter (DPS) Kongsvinger er...  ...utredning og vurderinger Individualbehandling Samtaleterapi Rådgiver/veileder ut til kommunene Delta i intern og ekstern... 
3 dager siden
Stranda kommune  -  Stranda (kommune)
 ...Psykolog (ref.nr. 3374065116) Psykolog - Sosialtenesta Stranda kommune har ledig nyoppretta 100% fast stilling som psykolog for snarleg tilsetjing. Aktuelle søkjarar kan/ vil bli innkalla til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar... 
6 dager siden
Universitetssykehuset Nord-Norge  -  Narvik
 ...Psykolog (Ref. nr.: 3415999152) Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten er en del av Psykisk helse- og rusklinikken ved Univeristetssykehuset Nord-Norge. Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant... 
8 dager siden
Jessheim
 ...DPS Øvre Romerike søker psykolog/ psykologspesialist i 100% stilling ved psykoseteamet (TiRe). DPS Øvre Romerike har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til en befolkning på 100.000 personer fordelt på seks kommuner. Vårt DPS ligger på Jessheim, 30 minutters... 
3 dager siden
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
 ...Psykolog (Ref. nr.: 3414688998) Med forbehold om midler lyses det ut prosjektstilling som psykolog ved Ruspoliklinikken Psykisk helse og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger... 
8 dager siden
Hurum kommune  -  Hurum kommune
 ...Psykolog (ref.nr: 521) Psykolog ved Forebyggende helsetjenester Vi søker 100% stilling som psykolog ved Forebyggende helsetjenester. Engasjementet er ledig fra dags dato og har varighet ut 2019. Kvalifikasjoner Utdanning som psykolog. Erfaring fra... 
10 dager siden
Larvik kommune PP-tjenesten  -  Larvik
 ...PP-rådgiver (Ref. nr.: 3400368456) PP-tjenesten i Larvik har ledig 80 % stilling som Pedagogisk-psykologisk rådgiver, hvorav 50% av stillingen er fast og 30% midlertidig. Stillingen er ledig fra 14. august 2017. Arbeidsoppgaver utredning og sakkyndighetsarbeid... 
10 dager siden
JOBBDIREKTE  -  Haugesund
 ...Vi søker etter psykolog til vårt behandlerteam. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige... 
11 dager siden

En frilanser er en person som ikke har fast arbeidsgiver, men som tar oppdrag for forskjellige oppdragsgivere

Vis freelance-jobber