Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykolog/pedagogisk-psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 3090 søkeresultater

Frogn Kommune  -  Frogn kommune

 ...PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVER (2 x 100% stillinger, hvorav en fast stilling og ett vikariat) I Frogn kommune ønsker vi å videreutvikle et godt...  ...som har master i pedagogisk-psykologi, logopedi og psykologer. Vi styrker nå tjenestens kapasitet ved å øke med en... 
10 dager siden

Akershus fylkeskommune  -  Lillestrøm

 ...Voksenopplæringen for øvrig skal stillingen utfylle tjenestens samlede behov Kvalifikasjoner utdanning som master ped.psyk.rådgiver, master ped., master spes.ped., cand.paed. eller cand.paed.spes., cand.psychol eller tilsvarende relevant arbeidserfaring... 
4 dager siden

Lister PPT  -  Farsund

 ...Pedagogisk Psykologisk rådgiver Ved Lister-PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver. De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling... 
10 dager siden

Ski kommune  -  Ski

Arbeidsoppgaver utrede og utarbeide sakkyndige vurderinger og bidra i oppfølging av barn med spesielle behov i grunnskole og førskolealder systemisk arbeid med vekt på oppfølging og veiledning av ansatte i skoler, skoleledere og barnehageansatte førskole; bistå...
14 dager siden

Akershus fylkeskommune  -  Lillestrøm

 ...Ledig stilling som PP - rådgiver Veiledningssenteret er et service- og kompetansesenter for skolene i regionen. Vi skal ivareta fylkeskommunens tjenester knyttet til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT), voksenopplæringen (VO) og karriereveiledning... 
4 dager siden

Østre Toten kommune  -  Østre Toten kommune

 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver ØSTRE TOTEN KOMMUNE Østre Toten kommune har ca. 14 874 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med... 
19 dager siden

Steinkjer kommune  -  Steinkjer

 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver (1035) Pedagogisk psykologisk rådgiver 60/100% fast/vik. PP-tjenesten - Idnr. 1035 - frist 26.11. Steinkjer er en «åpen, lys og glad» kommune, med 3 administrative nivå. Pedagogisk psykologisk tjeneste er organisert som egen tjenesteenhet... 
6 dager siden

Rogaland Fylkeskommune  -  Stavanger

 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver, vikariat Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer? Sammen utvikler vi ett godt Rogaland! Pedagogisk psykologisk... 
1 dag siden

Vest-Agder fylkeskommune  -  Kristiansand S

 ...2013 ble enheten ISO-sertifisert av Det Norske Veritas. PP-rådgiver arbeider derfor etter gjeldende prosedyrer bestemt i tjenestens...  ...for utdanningskravet Det er en fordel med erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og kjennskap til videregående opplæring med vekt... 
3 dager siden

Lier kommune  -  Tranby

 ...Lier kommune Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i forhold til arbeid med tilpasset opplæring, samt i...  ...Tverrfaglig samarbeid Kvalifikasjoner: Psykolog eller pedagog/ spesialpedagog med master/ hovedfag... 
14 dager siden

Frogn Kommune  -  Frogn kommune

 ...FAGKOORDINATOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (100 % fast stilling) I Frogn kommune ønsker vi å videreutvikle et godt oppvekstmiljø for barn...  ...ansatte som har master i pedagogisk-psykologi, logopedi og psykologer. Vi ønsker å styrke tjenesten både faglig og... 
11 dager siden

Moss kommune  -  Moss

 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver Pedagogisk senter består av tre avdelinger som ivaretar barn og unge med behov for særskilt oppfølging. Vi arbeider for å gi alle barn /elever et godt og helhetlig opplæringstilbud. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, som sammen... 
Én måned siden

Bodø videregående skole  -  Bodø

 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver 50% midlertidig PP-tjenesten for videregående opplæring i Bodø har ledig enmidlertidig stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i perioden 01.12.18 -31.07.19.   Tjenestested er Bodø videregående skole.   Stillingensansvars-... 
10 dager siden

Sandefjord kommune PPT  -  Sandefjord

 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten Om tjenestested PP-tjenesten i Sandefjord kommune består i dag av 22,5 stillingshjemler fordelt...  ...til gjeldende arbeidsoppgaver som PP - rådgiver vil psykologer ha særlig ansvar for å: Arbeide med utredning og rådgivning... 
10 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver - PPT - Seksjon for barnetrinn Pedagogisk-psykologisk tjenester (PPT) skal hjelpe barnehage og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for alle barn og unge med spesielle opplæringsbehov... 
6 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Kompetanse- og organisasjonsutvikling: Bistå skole med å legge til rette for elever med særlige behov. Sakkyndighetsarbeid: Utredning av elevenes behov for tilrettelegging i opplæringssituasjoner, samt oppfølging og veiledning til skolens personale...
4 dager siden

Lier kommune  -  Tranby

 ...Tittel Pedagogisk psykologisk rådgiver - PP-tjenesten Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid...  ...foresatte Tverrfaglig samarbeid Kvalifikasjoner Psykolog eller pedagog/ spesialpedagog med master/ hovedfag i... 
4 dager siden

Ski Kommune  -  Ski

 ...Tittel Pedagogisk psykologisk rådgiver - 2 stillinger - Ski kommune Kategori Helse og Sosial Helse Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Akershus, Ski Søknadsfrist Se annonse Ski kommune Idrettsveien 8 1400 SKI Rundt 20 minutter... 
13 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver - PPT - Seksjon for ung.trinn, 1-10 og spes.skoler Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å bedre tilrettelegge for alle barn og unge med spesielle behov... 
3 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Utdanningsetaten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling...  ...for fagteam. Det søkes etter en pedagogisk-psykologisk rådgiver til Seksjon for Ungdomstrinn/1-10 skoler/spesialskoler,... 
3 dager siden