Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykolog/pedagogisk-psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 2526 søkeresultater

Gjerdrum kommune  -  Gjerdrum kommune

 ...God formell utrednings- og testkompetanse Utdanningsretning Undervisning / Pedagogikk Utdanningstittel: Pedagogisk-psykologisk rådgiver Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Positiv med godt humør God skriftlig-... 
4 dager siden

Bodø kommune

Beskrivelse Beskrivelse Vil du jobbe med ungdom og kultur? Synes du ungdomsmedvirkning høres interessant ut? Synes du det er viktig at alle unge har ei verdifull fritid? Er du kreativ og liker å jobbe med mennesker? Er du fleksibel og liker å jobbe i team? Beskrivelse...
Jooble-søknad 18 dager siden

Lillesand kommune  -  Lillesand kommune

 ...Opplæringsloven og Barnehageloven. PP-tjenestener sakkyndig og rådgivende instans i forhold til saker som omhandler retten tilspesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver består i å utrede og utarbeide sakkyndige... 
12 dager siden

Sandnes kommune  -  Sandnes

Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene i PP-tjenesten er mange og varierte; Veiledning til barnehager og skoler Systemrettet og tverrfaglig arbeid Konsultasjon til skole og barnehage Rådgivning til elever og foresatte Sakkyndighetsarbeid Kvalifikasjoner...
Én måned siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Hjelpe barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet bedre til rette for barn med særlige behov. Sakkyndighetsarbeid: Utredning og vurdering av barn i barnehagealder. Kvalifikasjoner ...
7 dager siden

LUNNER KOMMUNE  -  Roa

 ...utvikling av læringsmiljøet, slik at flere barn og unge opplever mestring, og ivaretas innenfor ordinær tilpasset opplæring. Pedagogisk-psykologisk tjeneste sitt arbeidsområde er todelt. Det skal arbeides systemrettet i barnehager og skolen. Prioriterte områder er... 
13 dager siden

Søgne og Songdalen PP-tjeneste, kommune  -  Søgne kommune

 ...danne en ny Kristiansand kommune. Enheten har fra 1. mars 2019 ledig: · 60 % fast stilling som pedagogisk sykologisk rådgiver · 40 % vikariat som pedagogisk psykologisk rådgiver Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene blir primært tilknyttet kommunens oppvekstområder... 
16 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver ~ Seksjonsleder har ansvar for faglig og administrativ ledelse av seksjonen i samsvar med til enhver tid gjeldende retningslinjer og planer. Seksjonsleder inngår i ledergruppen som består av virksomhetsleder og tre seksjonsledere. Kvalifikasjoner...
12 dager siden

Samnanger Kommune  -  Tysse

Pedagogisk Psykologisk Teneste er sakkunnig instans når det gjeld vurdering av rett tilspesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. PPT skal hjelpa barnehagar og skular med å leggja til rette for barn og elevar med særskilte behov. Tenesta skal støtta barnehagar og... 
5 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Utdanningsetaten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanseutvikling...  ...seksjon for fagteam. Det søkes etter pedagogisk-psykologisk rådgiver til: -seksjon for barnehage. Tilsetting i PPT er... 
7 dager siden

Fredrikstad kommune  -  Fredrikstad

 ...Tittel Pedagogisk psykologisk rådgiver 100% fast stilling Kategori Helse og Sosial Helse Psykiatri- og psykologitjenester Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Grunnskole/Videregående skole Arbeidstid Heltid Arbeidssted... 
11 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Stavanger kommune Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i Opplæringsloven...  ...skole. Fagpersonene i PPT har fagbakgrunn som psykolog, pedagog, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, barnevernspedagog, logoped.... 
Jooble-søknad 12 dager siden

Valle kommune  -  Valle (tettsted)

Valle kommune Vi treng ein engasjert PP-rådgjevar i vikariat frå 01.05.19PPT for Setesdal er organisert som ei interkommunal teneste for dei tre kommunane Bygland, Valle og Bykle. Tenesta har hovudkontor i Valle. Tenesta si målgruppe er barn, unge og vaksne med ...
12 dager siden

Oslo

 ...Om stillinga Ved Psykologisk institutt er det ledig stilling som datahandterer/senioringeniør (SKO1181). Den som får stillinga skal jobbe tett opp mot instituttet sine forskarar og får en viktig rolle knytt til handtering av forskingsdata og laboratorieverksemd ved instituttet... 
7 dager siden

Oslo

 ...Om stillingen Ved Psykologisk institutt lyses det ut stilling som Universitetslektor (SKO1009). Stillingen vil være en del av Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening og ha følgende ansvarsområder: 1. Være praksiskoordinator for praksis-elementene... 
Én måned siden

Sunnaas sykehus HF  -  Bjørnemyr

 ...utdanningen er fra utlandet må denne være godkjent i Norge med norsk autorisasjon. Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog/ psykologspesialist Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige egenskaper... 
13 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

 ...habilitering ved Nordlandssykehuset. Ambulant virksomhet, noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner Psykologspesialist/psykolog. Må snakke og skrive norsk. Erfaring med målgruppen generelt, både med utredning og behandling. Erfaring med... 
13 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

 ...skriftlig kommunikasjon Kjennskap til samisk språk og kultur er ønskelig. Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper God kjennskap til rusbehandling Initiativrik... 
7 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Harstad

 ...tjenesteytere innenfor spesialisthelsetjenesten Undervisning/veiledning Arbeid rettet mot pårørende Kvalifikasjoner Psykolog Erfaring fra psykisk helsevern vil bli vektlagt. Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig... 
3 dager siden

Notodden kommune

 ...Psykolog Om stillingen Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN), avdeling Helse, har en ledig stilling som psykolog ved våre studiesteder i Telemark. Det er ønskelig med tiltredelse snarest. Stillingen inngår i studenthelsetjenesten, som er en del av velferdstilbudet... 
Jooble-søknad 14 dager siden