Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykolog/pedagogisk-psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 3103 søkeresultater

Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...av stillingene er særlig knyttet opp til førskolefeltet (tidlig innsats). Kvalifikasjoner Nødvendig: Offentlig godkjent psykolog med norsk autorisasjon Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter Ønskelig: Erfaring med tverrfaglig arbeid Erfaring... 
3 dager siden
Kommunalavdeling oppvekst, Askøy PPT  -  Kleppestø
Pedagogisk psykologisk tjeneste i Askøy kommune har en 100 % ledig fast stilling fra 01.05.2018. Vi søker etter en pedagogisk psykologisk rådgiver, med bakgrunn som psykolog eller spesialpedagog. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være: PPT Askøy driver både individ-... 
Én måned siden
Sandnes Kommune  -  Sandnes
 ...Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger og i tillegg leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring... 
18 dager siden
Sola
 ...utviklingen, samt tildeling av nye arbeidsoppgaver fått tildet midler til to nye faste 100 % stillinger (37,5 t/u) som pedagogisk psykologisk rådgiver fra 15.08.2018. Sola PPT har pr. i dag 9 fagstillinger som pedagogisk psykologisk rådgivere, inkludert leder og 50 % stilling... 
13 dager siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene i PP-tjenesten er mange og varierte; Systemrettet og tverrfaglig arbeid Sakkyndighetsarbeid Konsultasjon til skole og barnehage Rådgivning til elever og foresatte Kvalifikasjoner Høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå...
18 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver - Direkte arbeid med barn individuelt og i grupper innenfor logopediske fagområder. - Sakkyndighetsarbeid - Kartlegging og testing - Veiledning til foreldre, skoler, barnehager m.fl. - Bistå barnehage og skole i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling...
4 dager siden
Bergen kommune  -  Laksevåg
Arbeidsoppgaver Lede og være en pådriver i PPS Vest i tråd med føringer og vedtak i «Sammen for kvalitet – Spesialpedagogisk plan 2014 – 2024» Utøve strategisk ledelse og skape resultater gjennom styring, samhandling og involvering Budsjett- og resultatoppfølging...
1 dag siden
Nannestad kommune  -  Nannestad kommune
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver: Fast stilling og vikariat - PPT Da en av våre PP-rådgivere har fått jobb på BUP, ønsker vi oss en ny kollega som kan bli en del av vårt PP-rådgiverteam. Teamet består av PP-rådgivere, utøvende spesialpedagoger for førskolebarn, logoped... 
6 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Logoped - PPT - Pedagogisk -psykologisk tjeneste Org. nr: - Stillingsident: 3746730316 Presentasjon av stillingen: I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. Arbeidsoppgavene er todelte. PPT skal bistå... 
3 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Stavanger kommune I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. Arbeidsoppgavene er todelte. PPT skal bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og ta enkeltsaker som henvises... 
Jooble-søknad 4 dager siden
Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
 ...Tittel Pedagogisk-psykologisk rådgiver - Pedagogisk-psykologisk tjeneste seksjon C Kategori Helse og Sosial Helse Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Oslo, Oslo Søknadsfrist Se annonse Oslo kommune, Utdanningsetaten 0655 OSLO Utdanningsetaten... 
9 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Bergen kommune Velkommen som medarbeider til en tjeneste under utvikling og omstilling. Pedagogisk Psykologisk Senter (PPS) sentrum har ledig en fast 100% stilling som spesialpedagog-veileder fra snarest. Stillingen er opprettet etter levekårsundersøkelse i Bergen... 
Jooble-søknad 7 dager siden
Modum kommune  -  Vikersund
 ...Interkommunal PPT for Modum, Sigdal og Krødsherad søker PP-rådgiver/psykolog i 100 prosent stillingsstørrelse - ett års vikariat fra...  ...psykologi, masternivå i spesialpedagogikk, pedagogikk eller pedagogisk psykologisk rådgivning. Vi søker en medarbeider som - Er... 
2 dager siden
LDS  -  Oslo
Lovisenberg DPS – Raskere tilbake poliklinikken Psykologspesialist/psykolog - 100 % vikariat   Hver dag jobber medarbeidere ved...  ...virksomhet. Raskere tilbake poliklinikken yter arbeidsrettet psykologisk behandling for milde til moderate angst- og depresjonsplager.... 
Jooble-søknad 6 dager siden
Sunnaas sykehus HF  -  Bjørnemyr
 ...Arbeidsoppgaver Lede fag- og metodeutviklingen for psykologer som sikrer at pasienter husovergripende får en behandling som er i tråd...  ...kompetanse Ledererfaring og erfaring fra veiledning eller pedagogisk virksomhet er ønskelig. Utdanningsretning Psykologi... 
5 dager siden
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes
 ...behandling Utviklingsarbeid og forebyggende arbeid Reisevirksomhet vil inngå i arbeidet Kvalifikasjoner Vi søker etter psykolog med erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, eller annen erfaring med barn som PPT og barnevern Klinisk erfaring for å møte et... 
13 dager siden
Sunnaas sykehus HF  -  Bjørnemyr
 ...Arbeidsoppgaver Kartlegging av psykologiske og sosiale forhold med betydning for funksjon og livskvalitet. Individuell og gruppebasert...  ...skade/sykdom. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog. Må dokumentere gode ferdigheter i norsk og engelsk, både... 
2 måneder siden
Helse Førde  -  Nordfjordeid
 ...psykiatrisenter si tilsynsordning for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus. Kvalifikasjonar Vi søker fortrinnsvis psykolog med autorisasjon, men psykolog med lisens kan også søke Interesse for fagfeltet Klinisk erfaring frå fagfeltet er ein fordel... 
12 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Bærums Verk
 ...du strukturert og motivert for teamarbeid kan du være vår nye psykolog Den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus har ledig stilling...  ...er en del av det såkalte TOO-teamet, som skal tilby psykologisk behandling til mennesker som har vært utsatt for tortur- og/eller... 
18 dager siden
HOLMESTRAND KOMMUNE  -  Holmestrand
 ...Psykolog Holmestrand kommune har ca. 14.000 innbyggere. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, innsjø, elver,skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen som gir god kommunikasjon både nordover og sørover.Virksomhet Psykisk helse og avhengighet er... 
3 dager siden