Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykolog/pedagogisk-psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 2186 søkeresultater

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Utdanningsetaten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for barn og unge med spesielle opplæringsbehov. PPT er Oslo kommunes sakkyndige instans... 
9 dager siden
Steinkjer kommune  -  Steinkjer
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver (Idnr. 948 ) Idnr. 948 Pedagogisk psykologisk rådgiver, 60 % fast/40 % vik., tjenesteenhet Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fra 01.11.17 er det ledig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i 60 % fast stilling og 40 % vikariat... 
10 dager siden
Horten kommune  -  Horten
 ...arbeidsfellesskap. Vi søker nå etter en 50% PP-rådgiver i fast, nyopprettet stilling....  ...Psykologi Pedagogikk Utdanningstittel: Pedagogisk-psykologsk rådgiver Utdanningsnivå:... 
4 dager siden
Nesodden kommune  -  Nesoddtangen
Nesodden kommune PP-tjenesten i Nesodden kommune har egen fagsjef og er organisert i virksomheten Barn, unge og familie (BUF) . Fagområdet omfatter 10 fagstillinger og en 50% merkantil stilling. Tjenesten har nært samarbeid med de andre kommunale fagområdene som retter...
21 dager siden
Sør-Trøndelag fylkeskommune  -  Trondheim
 ...Sør-Trøndelag fylkeskommune Ledige stillinger ved Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for videregående opplæring (PPT vgo) Trondheimsregionen...  ...mulighet for fast tilsetting som pedagogisk psykologisk rådgiver. Stillingene har tiltredelse snarest. Den fylkeskommunale PP... 
12 dager siden
Oppegård kommune  -  Oppegård kommune
 ...Tittel Logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver - PPT Kategori Helse og Sosial Helse Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge,...  ...PPT har i dag 18 fagstillinger fordelt på PP-rådgivere, psykologer, spesialpedagoger, logopeder og veiledere. PPT har et ambulerende... 
14 dager siden
Bodø Kommune  -  Bodø
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver (Ref.nr: 2419/2017-EMT) Beskrivelse Ved PPT er det ledig 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver, vikariat med tiltredelse snarest og til 31.06.2018. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til aldersgruppen 13 - 16 år.... 
4 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Fagleder førskole ved PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) PPT søker fagleder førskole i fast stilling Vi du være med og gjøre en forskjell for barn i barnehage og skole i Tromsø kommune? Vi har ledig en spennende og faglig utfordrende stilling ved PP-tjenesten... 
3 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...sakkyndighetsarbeid, utredning og veiledning til foresatte i barnehage. Kvalifikasjoner: Søkere må primært ha spesialpedagogisk/pedagogisk eller psykologfaglig kompetansen på masternivå eller hovedfagsnivå. Det er nødvendig med god kjennskap til barnehage og PP-... 
3 dager siden
Nesoddtangen
50% fast stilling som rådgiver (familieterapeut) / psykolog Psykisk Helse barn og unge er en lavterskeltjeneste som har eksistert i 10 år og ligger organisert under virksomheten Barn, unge og familie (BUF) i Nesodden kommune. Vi er et frydefullt, lekent og seriøst team... 
5 dager siden
Nesoddtangen
 ...100% prosjektstilling som Psykolog i virksomhet Integrering og mangfold Nesodden kommune bosetter flyktninger og ønsker å tilrettelegge...  ..., som ønsker å jobbe bredt, med tilretteleging av et godt psykologisk helsetilbud, formidling, veiledning og behandling, i tett samarbeid... 
9 dager siden
Hammerfest kommune  -  Hammerfest (kommune)
 ...Psykolog Jobbnorge ID: 143226 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) arbeider i hovedsak med barn og unge i alderen 0-16 år, og målet vårt er at alle skal oppleve mestring, trivsel og læring. Teamet vårt er tverrfaglig sammensatt, bestående av erfarne rådgivere... 
2 dager siden
Haukeland Sykehus  -  Bergen
 ...spesialisthelsetenesta. Søkjarar som på sikt kan inngå i RVTS sine øvrige satsingar vil bli prioritert. Kvalifikasjonar Psykolog/Psykologspesialist/Psykiater Relevant erfaring med traumebehandling er naudsynt Rettleiings- og undervisingskompetanse Gode... 
10 dager siden
Østfold Fylkeskommune  -  Moss
 ...Psykolog søkes til 20 % fast stilling i TOO-prosjektet TOO-prosjektet omfatter tilrettelagte tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi. Prosjektet ble etablert i 2012 og er finansiert gjennom Helsedirektoratet. Vi søker etter psykolog... 
11 dager siden
Oppegård kommune  -  Kolbotn
 ...er organisert. Vi har et eget inntaksteam, som mottar henvendelser og samarbeider med avdelingene. Inntaksteamet har også en annen psykolog, og dette er inngangsporten til virksomhetens tjenester. Virksomheten gir både lavterskel- og vedtaksbaserte tjenester til... 
Én måned siden
Molde kommune  -  Molde
 ...Ressurstjenesten - Psykolog Molde, rosenes og jazzens by, er i positiv utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende... 
4 dager siden
Bufetat  -  Drammen
 ...Ved Familievernkontorene Drammen-Kongsberg er det ledig én fast stilling som psykolog. Arbeidssted vil være i Drammen. Arbeidsoppgaver/ansvarsområder Klinisk arbeid med par og familier Mekling etter Lov om ekteskap og Lov om familier Rådgivning kurs og... 
22 dager siden
Stiftelsen Bergensklinikkene  -  Bergen
 ...Psykologspesialist - psykolog Psykolog/psykologspesialist 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog Psykologens hovedoppgaver er pasient- og behandlingsansvar for inneliggende, samt oppfølging av dag- og polikliniske pasienter. Arbeidsoppgavene vil... 
8 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Moss
 ...Psykolog/ Psykologspesialist DPS nordre Østfold - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Moss 25 dedikerte medarbeidere etterlyser en kollega med ambisjoner og relevant kunnskap som ønsker å bli del av fellesskapet i Moss. Teamet er tverrfaglig sammensatt og tilbyr både... 
16 dager siden
Vestre Viken  -  Drammen
 ...Vestre Viken Drammen BUP har ledig fast 100 % stilling for psykolog. Vi dekker kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med ca. 30.000 barn og unge. Vi driver utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling.... 
1 dag siden