Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykiatriske sykepleiere jobb

1-20 fra 873 søkeresultater

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Pasientrettet arbeid primært på sengepost. Noe poliklinisk virksomhet kan påregnes. Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten...
7 dager siden

Helse Førde  -  Førde

Arbeidsoppgåver Sjølvstendig klinisk arbeid Tverrfagleg arbeid Konsultasjonar Rettleiing Undervisning/rådgjeving Noko reiseverksemd må påreknast i samband med utadretta verksemd med 1.linjetenesta og andre. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter personar...
4 dager siden

Helse Førde  -  Førde

Arbeidsoppgåver Arbeidet vil bestå av akutte vurderingar av pasientar som er i behov av rask psykisk helsehjelp, korte intervensjonar, behandling for ein allmenn pasientpopulasjon, samt rådgjeving og rettleiing til kommunane Viktige samarbeidspartar vil vera fastlege...
6 dager siden

Færder kommune Institusjonstjenesten - Bjønnesåsen  -  Færder kommune

Presentasjon av stillingen : Avdeling Store Færder skal øke bemanningen og styrke kunnskapen og den tverrfaglige kompetansen. Avdelingen yter heldøgnsomsorg til personer medpsykisk lidelse/rusavhengighet og kognitiv svikt. Vi søker etter sykepleier som kan arbeide...
5 dager siden

Helse Førde  -  Førde

 ...dag, poliklinikken .Ruskonsulentane arbeidar i tverrfagleg team, og den ledige stillinga er pt. knytt til team i Førde og Florø. Psykiatrisk klinikk gjev almenpsykiatriske tenester til 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn. Avdelinga har og sentralsjukehusoppgåver med... 
4 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

 ...Klinikken består av 5 avdelinger, Avdeling Sør, Avdeling Nord, Psykiatrisk avdeling, Rusavdeling og Fag-, forsknings- og...  ...tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer lege, psykolog, sykepleiere/miljøterapeuter, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Arbeidsoppgaver... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Storslett

Arbeidsoppgaver Psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser og i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god praksis...
3 dager siden

Klinikk for psykisk helsevern og rus  -  Levanger

 ...Arbeidsoppgaver Generell utredning og diagnostisering av ulike psykiatriske lidelser og ruslidelser Individuellterapeutiske/behandlingsrettede oppgaver Testing, som del av utredningsarbeid Medvirke til faglig videreutvikling av tjenestetilbudet Stillingen... 
14 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

Arbeidsoppgaver Enhetsleder har det faglige og administrative ledelsesansvar for den daglige driften av enheten sammen med lederteam i enheten. Arbeidet omfatter personalledelse, deltakelse i lederteam, HMS-ansvar, fagutvikling, økonomiansvar og samarbeid med aktuelle...
6 dager siden

Helse Førde  -  Førde

 ...Psykiatrisk klinikk har frå 04.02.2019 ledig 100% vikariat som psykologspesialist/psykolog ved Psykiatrisk klinikk, for tida 50% ved DPS dag og 50% ved vaksenhabilitering i Førde. DPS dag og vaksenhabilitering er lokalisert i samme bygg Psykiatrisk klinikk gjev allmennpsykiatriske... 
23 timer siden

Trøgstad kommune  -  Trøgstad

 ...Kort om stillingen Virksomhet Helse og barnevern, avd. Psykisk helse- og rusteam søker Psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider 60 % fast stilling. Ledig fra d.d. Psykisk helse- og rusteam søker en positiv, aktiv og engasjert person i denne stillingen. Denne stillingen... 
7 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

Arbeidsoppgåver Overordna driftsansvar Overordna sjukepleiefagleg ansvar Samarbeid med fagleg ansvarleg Personalansvar Budsjettansvar HMS-ansvar Ansvar for arbeidsplanlegging/bemanning Samarbeid internt og eksternt Delta i avdelingas leiarteam...
17 dager siden

Vestre Viken  -  Ål

 ...voksenpsykiatrisk poliklinikk, seksjon Ål har ledig 100 % fast stilling for psykiatrisk sykepleier. Stillingen er formelt ledig fra 15. mai 2019,...  ...psykiater, LIS leger, psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere. Vi planlegger å styrke teamet med 1 sosionom, slik at teamet... 
3 dager siden

Larvik kommune  -  Stavern

Arbeidsoppgaver Ønske om å jobbe i et unikt team med fokus på faglighet og kvalitet Utføre helsetjenester med fokus på hverdagsmestring Utføre varierte og spennende sykepleieoppgaver og prosedyrer Bidra til et godt miljø og samarbeid med ulike faggrupper ...
4 dager siden

Oslo

 ...plasser er brukerstyrte. Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Arbeidsoppgaver Vi søker etter en psykiatrisk sykepleier med interesse for kognitiv miljøterapi Vi arbeider i tverrfaglige team og utvikler individuelle behandlingsplaner i... 
3 dager siden

Frogn Kommune  -  Frogn kommune

 ...Vi søker dyktige, engasjerte sykepleiere. Vil du jobbe med oss?  Faste sykepleierstillinger i henholdsvis 100 %, 84% og 82%. Ansvarsområde: Sykepleie til hjemmeboende pasienter Arbeidstid: To-delt turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg eller evt. langvakter hver... 
12 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

Arbeidsoppgaver ~ Faglig ansvar for oppfølging og pleie til pasienter med utfordrende gastrokirurgiske problemstillinger Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Innehar gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Erfaring fra sykehus er ønskelig...
12 dager siden

Sandvika

 ...På vegne av vår kunde, sentralt i Bærum søker vi sykepleiere som ønsker jobbe ekstra vakter dag, kveld samt nattevakter. Noe for DEG? Arbeidsoppgaver ansvar for å utføre nødvendige sykepleietiltak medikamenthåndtering samarbeid med pasienter, pårørende... 
Jooble-søknad 13 timer siden

Klinikk for psykisk helsevern og rus  -  Levanger

 ...rus er en del av Helse Nord-Trøndelag HF. Klinikken gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen og et høyspesialisert psykiatrisk tilbud med regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Integrert i klinikken er en Avdeling for rus og avhengighet (ARA).... 
14 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

Ved Akuttpost sør er det ledig vikariat og faste stillinger for psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier. Enheten er en akuttpsykiatrisk sengepost med 12 senger. Tilbudet består av et strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikamentell behandling... 
19 dager siden