Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykiatriske sykepleiere jobb

1-20 fra 849 søkeresultater

Sykehuset Østfold HF  -  Sarpsborg

 ...Psykiatrisk sykepleier / sykepleier Psykosebehandling 2 100 % fast stilling ledig fra 01.01.2019 Vil du jobbe i en spennende og utfordrende psykiatrisk seksjon? Psykosebehandling 2 er en psykiatrisk seksjon med døgnkontinuerlig drift, og består av 11 sengeplasser... 
11 dager siden

Sømna

I Sømna kommune er vi stolte av en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Her er lite byråkrati, god intern kommunikasjon og et tverrfaglig samarbeid som fungerer. Vi har både spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver hvor vi får...
11 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

Arbeidsoppgåver Fysioterapeut har ansvar for heile drifta av Treningspoliklinikken. I dette inngår behandling av pasientar, vurdering av tilvisingar, tverrfagleg samarbeid, pasientdialog, treningsrettleiing og pre- og retester av pasientane. Inntil 3 pasientar er til...
7 dager siden

Sømna kommune  -  Sømna

 ...Psykiatrisk medarbeider Jobbnorge ID: 159831 I Sømna kommune er vi stolte av en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Her er lite byråkrati, god intern kommunikasjon og et tverrfaglig samarbeid som fungerer. Vi har både spennende,... 
11 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

 ...Sykehuset Østfold HF Psykosebehandling 2 100 % fast stilling ledig fra 01.01.2019 Vil du jobbe i en spennende og utfordrende psykiatrisk seksjon? Psykosebehandling 2 er en psykiatrisk seksjon med døgnkontinuerlig drift, og består av 11 sengeplasser. Vi tar imot... 
11 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

Arbeidsoppgåver Stillinga inneber ein svært variert arbeidskvardag og man bør like varierte utfordringar. Man får mellom anna jobbe tett med pasientar og andre faggrupper. Fysioterapioppgåvene spenner seg frå ortopedi, nevrologi, muskel/skjelett, kvinnehelse m.m. og...
7 dager siden

Klinikk for psykisk helsevern og rus  -  Levanger

Arbeidsoppgaver Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. DPS Stjørdal er inkludert der dette er hensiktsmessig til spesialiseringsløpet. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri...
11 dager siden

Stavanger

 ...ressurser. Delta aktivt i kartlegging av pasienter Stillingen er pr tid knyttet til nattevaktsturnus Kvalifikasjoner Psykiatrisk sykepleier/sykepleier med norsk autorisasjon Erfaring med å jobbe i relasjon til mennesker med psykiske lidelser Gode... 
4 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Rana kommune

 ...Psykiatrisk sykepleier/Sykepleier - Døgnavd. for voksne MiR Døgnavdelingen er en del av Psykiatrisk senter Mo i Rana Avdelingen...  ...Psykologspesialist, 1 Lis Legestilling og 1 psykolog. Øvrige ansatte er sykepleiere/spesial spl., sosionomer, psykiatrisk hj.pl. Vi ønsker å... 
11 dager siden

Sandefjord kommune

Om tjenestested Nygård bo- og behandlingssenter har seks avdelinger med tilbud om langtids-, korttids- og avlastingsplasser for personer med demens og somatisk sykdom. Avdeling C er en avdeling med langtidsplasser tilrettelagt for personer med demens. I avdeleing D er ...
5 dager siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

 ...Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier - Ungdomspsykiatrisk senter Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) er lokalisert i Skien og gir tilbud til barn og unge opp til 18 år med mistanke om alvorlige/sammensatte psykiske lidelser hvor poliklinisk eller individuell... 
2 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...på hver enhet. Sanitetshjemmet har eget kjøkken. Det er to sykepleiere på hver enhet som har sykepleieansvar for enheten. Pause er...  ...ønsker utfordringer innen eldreomsorgen. Geriatrisk eller psykiatrisk sykepleier er ønskelig, men ikke et krav. Søker person med... 
3 dager siden

Vestre Viken  -  Vettre

 ...A dministrasjonskonsulent - psykiatrisk avdeling Blakstad, Mottaksseksjonen 100 % fast stilling. Psykiatrisk avdeling i VV; Lier sykehus og Blakstad sykehus er samlokalisert på Blakstad i Asker fra 01.03.18 og har 12 døgnseksjoner, med tilhørende spesialiserte polikliniske... 
24 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

Arbeidsoppgaver Sykepleieroppgaver knyttet til pasienter med infeksjonssykdommer (smittevern, medisinhåndtering, sårstell, blodprøvetaking, antibiotikastyringsprogrammet, dokumentasjon, planlegge og tilrettelegge for hjemmebehandling etc) Bruk av elektroniske meldinger...
5 dager siden

Helse Førde  -  Førde

 ...Psykologspesialist/psykolog - Psykiatrisk Klinikk Psykiatrisk klinikk har frå 04.02.2019 ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved Psykiatrisk klinikk, for tida ved DPS dag i Førde. Psykiatrisk klinikk gjev allmennpsykiatriske tenester til... 
14 timer siden

Klinikk for psykisk helsevern og rus  -  Levanger

Arbeidsoppgaver Kodekvalitetsarbeid Sentralbord Ekspedisjon Journalskriving Kvalifikasjoner Autorisert helsesekretær eller minst 2 år kontorfaglig utdanning på videregående nivå, alternativt annen relevant utdanning eller praksis som kan kompensere ...
7 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

Arbeidsoppgaver Sykepleie til hjertemedisinske pasienter Samhandling med Østfolds kommuner for å sikre god overføring av pasienter til kommunehelsetjenesten Elektronisk dokumentasjon og registrering av pasientmålinger Opplæring på hjertemedisinsk overvåkningssentral...
13 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...arbeidsmiljø Vi tilbyr En faglig spennende arbeidsplass med variasjon i både oppgaver og intensitet Du får behandle alvorlig psykiatriske lidelser og somatiske problemstillinger Et godt tverrfaglig samarbeid med felles mål og strategi Undervisning og... 
5 dager siden

Klinikk for psykisk helsevern og rus  -  Namsos

Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgaver: Avdelingsoverlege: Ansvarsområder i tillegg til pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende er koordinering av vaktlegeenheten og legeressursene. Avdelingsoverlege har...
14 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

Arbeidsoppgaver Hjemmetjenesten yter tjenester i hjemmet til brukeren Bidra til forsvarlig og helhetlig pleie til brukere hjemme Mulighet for ansvar/ressursperson Håndtere/bistå i akutte innleggelser/situasjoner Samarbeide med fastleger og sykehus pluss ...
3 dager siden