Søkeresultater: 35 ledige stillinger

 ...Sentrum 2 hjemmetjeneste har ledig 100% fast stilling som sykepleier. Vi er underlagt fagområdet koordinerte hjemmebaserte tjenester i Skien kommune og har base i Sentrum. Vi yter hjemmebasert helsehjelp etter vedtak fra tjenestekontoret, og har et sammensatt og... 

SKIEN KOMMUNE SENTRUM HJEMMETJENESTE ENHET 1 OG 2

Skien
16 dager siden
 ...samarbeid for å bidra til at pasienten oppnår sine mål for rehabiliteringsoppholdet. Kvalifikasjoner Du har norsk godkjenning som sykepleier Du har erfaring fra og er faglig engasjert i rehabiliteringsforløpet og har interesse for geriatri og den geriatriske... 

PRESTELØKKA REHABILITERINGSSENTER

Stavern
17 dager siden
 ...Tilsyn hos pasientene etter avtale, dokumentere i journalsystem og avholde rapport.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier. Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri. Har førerkort klasse B. Behersker norsk  godt muntlig... 

Blå Kors

Skien
20 dager siden
 ...tverrfaglig team (ergoterapeut, fysioterapeut, egen geriatrisk sykepleier og geriater).  Som del av vårt team vil du bidra til god...  ...er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,... 

SYKEHUSET TELEMARK HF HABILITERINGSSEKSJONEN

Skien
16 dager siden
 ...spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til... 

SYKEHUSET TELEMARK HF BUP SKIEN

Skien
16 dager siden
 ...spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til... 

SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK AVD PORSGRUNN

Porsgrunn
18 dager siden
 ...Journalføring Samarbeid med bruker og pårørende Medikamenthåndtering Bistå bruker i dagliglivet Kvalifikasjoner Sykepleie eller vernepleierstudenter  Helsefagarbeidere med norsk autorisasjon  Politiattest må fremlegges før tiltredelse Personlige... 

TAMBURLUND 2 BOFELLESSKAP

Skien
17 dager siden
 ...Ønsker du å utvikle deg som sykepleier?  Bli med i Adecco Helse og jobb i Kragerø i sommer! Vi er førsteleverandør av helsepersonell til Grenland distriktet og tilbyr varierte oppdrag, støtte til reise og bolig, personlig oppfølging, fast ansettelse, karriereutvikling... 

Sykepleier som ønsker et lengre oppdrag i nydelige Kragerø?

Kragerø
4 dager siden
 ...spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til... 

Lege i spesialisering 2

Skien
Én måned siden
 ...og instanser Bidra til å skape et trygt og hyggelig miljø for pasientene Kvalifikasjoner Assistenter, helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier under utdanning Førerkort klasse B Bestått norskprøve nivå B1  Interesse for fagområdet Politiattest... 

SKIEN KOMMUNE ADMINISTRASJONEN HELSE OG VELFERD

Skien
17 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Autorisasjon som ambulansearbeider eller paramedisiner Paramedic- / Paramedisin utdanning er en fordel Autorisert sykepleier og medisinstudenter med prehospital erfaring kan søke Førerkort klasse C1 og kompetansebevis for utrykning kode 160 Du... 

Tilkallingsvikarer/ekstrahjelp

Skien
13 dager siden
 ...Ønsker du å utvikle deg som sykepleier? Jobb på helsehus i Skien! Adecco Helse er førsteleverandør av helsepersonell til Grenland distriktet, fra urbane Skien og Porsgrunn til frilufts-eldoradoet Drangedal og til kystbyene Bamble og Kragerø. Ved at vi har denne rammeavtalen... 

Er du sykepleier og ønsker å jobbe på helsehus i Skien?

Skien
24 dager siden
 ...Dokumentere i kommunens journalsystem Utdeling/administrering av legemidler  Kvalifikasjoner Assistenter, helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier under utdanning Godt norsk språk, både muntlig og skriftlig Må kunne gjennomføre passeringstest på... 

Sommervikar

Skien
1 dag siden
 ...sykehjem utvikles til å være et kompetansesenter for demens for å møte dagens utfordringer i helsevesenet. Vi har nå behov for en 100% sykepleier/vernepleier i fast stilling. Vi jobber med å utvikle sykepleier/vernepleier rollen og dens funksjon her på Tjølling sykehjem.... 

Sykepleier/vernepleier

Larvik
8 dager siden
 ...kvalitet Ressursperson i avdelingen Direkte brukerrettede oppgaver til de som bor på institusjonen Rolle som tjenesteansvarlig sykepleier/vernepleier Tverrfaglig samarbeid mellom lege, statsforvalteren og fagutviklingssykepleier Dokumentasjonsoppgaver som gir... 

Ledig fast stilling

Sandefjord
8 dager siden
 ...avdelinger bor det mennesker med svært ulike utfordringer bl.a. lett psykisk utviklingshemming, utfordrende atferd og komplekse psykiatriske diagnoser med tilleggsutfordringer innen rus og/eller utfordrende atferd. Flere av våre brukere har dobbeltdiagnoser eller har av... 

Stendi AS

Porsgrunn
2 måneder siden
 ...aktiviteter Bistå med måltider Legemiddelhåndtering etter lov og forskrifter Kvalifikasjoner Assistenter, helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier under utdanning Førerkort klasse B (hjemmetjenesten) Bestått norskprøve nivå B1 Interesse for... 

Sommervikar - Forsterket Hjemmetjeneste

Skien
17 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver : ~ Varierte oppgaver innen helse ved omsorgsbolig/hjemmesykepleie Kvalifikasjoner: ~ Sykepleier/Vernepleier/Helsefagarbeider ( 3 årig bachelor blir priroritert til stillingen) Egenskaper: God på sarmarbeid, kommunikasjon og dokumentasjon... 

Helge stilling- langvakter hver 4 helg

Kragerø
26 dager siden
 ...prosedyrer og dokumentasjon Oppfølging og veiledning av kollegaer Kvalifikasjoner Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming og målrettet miljøarbeid Kjennskap til lovverk som regulerer tjenestene... 

SANDEFJORD KOMMUNE MØYLANDTUNET

Sandefjord
16 dager siden
 ...utredning, evt. kartlegging av videre tjenestetilbud for pasienten. Det er et tverrfaglig samarbeid på avdelingen mellom lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og studenter. Vi har også et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Vi har... 

ST HANSÅSEN SYKEHJEM

Porsgrunn
28 dager siden