Søkeresultater: 226 ledige stillinger

kr 550.000 - 850.000

Job Requirements: Stillingsannonse Operasjons Sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
3 dager siden
 ...Diakonale Sykehus har ledig fast nattevaktstilling i 30 % som sykepleier/vernepleier med arbeid hver 3. helg. Vi søker en engasjert...  ...pasienter som er i behov av akutt psykisk helsehjelp ~Bistå i psykiatrisk og somatisk utredning ved hjelp av strukturerte... 

LDS

Oslo
1 dag siden

kr 550.000 - 800.000

Job Requirements: Stillingsannonse Kosmetisk sykepleier / injeksjons sykepleier / dermatologisk sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
3 dager siden
 ...døgnbehandling, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både...  ...mulighet for vekst og utvikling for de ansatte. Vi søker: Sykepleier/spesialsykepleier/vernepleier på post 2A – fast stilling 100... 

LDS

Oslo
9 dager siden

kr 450.000 - 850.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
3 dager siden
 ...jobber kunnskapsbasert og etter beste praksis. Ikke minst skal vi sørge for at hver dag teller for beboerne på Oppsalhjemmet. Som sykepleier vil du være en viktig bidragsyter til dette. Du liker å jobbe i team og selv være med å påvirke arbeidshverdagen. Det er positivt... 

OPPSALHJEMMET

Oslo
15 dager siden
 ...Er du sykepleier og har lyst på nye opplevelser? Er du i tillegg god på å være våken når andre sover? Randstad Care søker sykepleiere til nattoppdrag både på sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste ulike steder i Norge.  Randstad Care er et vikarbyrå. Nettopp derfor kan... 

Randstad

Oslo
9 dager siden
 ...Ansvar for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter, samt legemiddelhåndtering  Utøve god og pasientrettet sykepleie etter gjeldene krav til kvalitet og i overensstemmelse med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer Opplæring og... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER SYKEHUS KIRURGISK OG MEDISI...

Oslo
21 dager siden
 ...Vi søker etter en erfaren sykepleier/spesialsykepleier som vil bidra til vårt fagfelt, og har ledig 100 % stilling. Vi søker etter en sykepleier/spesialsykepleier som har erfaring med kirurgiske pasienter og  postoperativ overvåkning, og som har interesse for å gi... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
11 dager siden
 ...Vi søker sykepleier med erfaring fra rusfeltet, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og fra poliklinikk, til spennende stilling for arbeid med våre LAR-pasienter. Avdeling rus -og avhengighet (ARA) driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen... 

AHUS GRORUD RUS- OG AVHENGIGHET

Oslo
10 dager siden
 ...tverrfaglig samarbeid med avdelingens leger og andre støttefunksjoner. Tredelt turnus med arbeide hver 3. helg Kvalifikasjoner Sykepleier med minimum 2 års erfaring fra somatisk sengeområde i spesialisthelsetjenesten Intensivsykepleier Spesialutdannet... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
10 dager siden
 ...arbeidsoppgaver, der du både jobber selvstendig, tverrfaglig og i team. På Solvik sykehjem søker vi nå etter en koordinerende sykepleier i nyopprettet stilling. Koordinerende sykepleier skal jobbe både pasientnært og ha en koordinerende rolle i sykepleierteamet og sikre... 

BÆRUM KOMMUNE SOLVIK SYKEHJEM

Høvik
15 dager siden
 ...jobbstøtte integrert i poliklinisk behandling (IPS) og måling av behandlingseffekt. Nå søker vi etter en godkjent Psykolog, eller Sykepleier/Vernepleier med relevante etterutdanninger og erfaring fra rusbehandling, til fast stilling hos oss. Vi ønsker deg som vil være... 

LDS

Oslo
3 dager siden
 ...Elektronisk dokumentasjon (DIPS Arena, MetaVision) Veiledning av studenter og nyansatte Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier Fordel med videreutdanning innen psykisk helsevern Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern Personlige... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKRIATI DIKEMARK

Asker
22 dager siden
 ...dedikasjon og kvalitet i arbeidet med personer med demens, så oppfordrer vi deg til å søke. Arbeidsoppgaver Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet Planlegging og gjennomføring av skreddersydd... 

LILLOHJEMMET

Oslo
10 dager siden
 ...Hjemmetjenesten i Vestby kommune søker sykepleier til 80% fast stilling med arbeid hver 3. helg. Hjemmetjenesten yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre, hele døgnet, hele året. Vi er delt i to soner, nord og syd. Hjemmetjenesten benytter fagprogrammet... 

Vestby kommune

Son
14 dager siden
 ...funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. Arbeidsoppgaver Som sykepleier på Medisinsk intensiv vil du ha ansvar for: Sykepleie til intensivpasienter med indremedisinske problemstillinger... 

VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - SOMATIKK

Drammen
14 dager siden
 ...engasjerte sykepleiere som ønsker å bidra til trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet for brukerne. Som tjenesteansvarlig sykepleier vil du ha tett oppfølgning av dine brukere og kontinuerlig evaluere tjenestebehov og tiltaksplaner. Du må evne å involvere og... 

HJEMMETJENESTEN

Oslo
14 dager siden
 ...forbedringsarbeidet samt å teste og bredde ut digitale og teknologiske løsninger på helsehuset.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstest/C1) Erfaring med å samhandle på tvers av... 

ULLERN HELSEHUS

Oslo
18 dager siden
 ...og hver pasient vil ha et eget behandlingsteam bestående av sykepleier og/eller vernepleier, psykiater og/eller psykolog, helsefagarbeider...  ..., fleksible ambulante tjenester (FACT-team), distrikts psykiatriske sentre (DPS) og pårørende for å sikre god og rask utskrivning... 

VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD DØGNAVDELING B...

Asker
11 dager siden