Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykiatrisk sykepleier jobb

1-20 fra 1545 søkeresultater

Færder kommune

 ...bruke deg selv i kreativt og positvt miljø, med både tøffe tak,godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter ?Vi søker etter sykepleier som kan arbeide selvstendig og i tverrfaglig team. Erfaring og interesse for fagfeltet vil bli vektlagt. Stillingen er i 2 delt turnus... 
Én måned siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Storslett

Arbeidsoppgaver Psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser og i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god praksis...
3 dager siden

Trøgstad kommune  -  Trøgstad

 ...Kort om stillingen Virksomhet Helse og barnevern, avd. Psykisk helse- og rusteam søker Psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider 60 % fast stilling. Ledig fra d.d. Psykisk helse- og rusteam søker en positiv, aktiv og engasjert person i denne stillingen. Denne stillingen... 
7 dager siden

Oslo

 ...plasser er brukerstyrte. Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Arbeidsoppgaver Vi søker etter en psykiatrisk sykepleier med interesse for kognitiv miljøterapi Vi arbeider i tverrfaglige team og utvikler individuelle behandlingsplaner i... 
3 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Pasientrettet arbeid primært på sengepost. Noe poliklinisk virksomhet kan påregnes. Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten...
7 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

Ved Akuttpost sør er det ledig vikariat og faste stillinger for psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier. Enheten er en akuttpsykiatrisk sengepost med 12 senger. Tilbudet består av et strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikamentell... 
19 dager siden

Sykehuset Østfold  -  Fredrikstad

 ...DPS Fredrikstad, seksjon døgn 100 % fast stilling ledig fra 01.05.2019 for psykiatrisk sykepleier / sykepleier i turnus. Gjeldende turnus er for tiden med arbeid hver 3. helg. DPS Fredrikstad er lokalisert sentralt i Fredrikstad. Døgnseksjonen har 18 sengeplasser... 
16 dager siden

Helse Førde  -  Førde

Arbeidsoppgåver Sjølvstendig klinisk arbeid Tverrfagleg arbeid Konsultasjonar Rettleiing Undervisning/rådgjeving Noko reiseverksemd må påreknast i samband med utadretta verksemd med 1.linjetenesta og andre. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter personar...
4 dager siden

Helse Førde  -  Førde

Arbeidsoppgåver Arbeidet vil bestå av akutte vurderingar av pasientar som er i behov av rask psykisk helsehjelp, korte intervensjonar, behandling for ein allmenn pasientpopulasjon, samt rådgjeving og rettleiing til kommunane Viktige samarbeidspartar vil vera fastlege...
6 dager siden

Vestre Viken  -  Ål

 ...Ringerike DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk, seksjon Ål har ledig 100 % fast stilling for psykiatrisk sykepleier. Stillingen er formelt ledig fra 15. mai 2019, men kan tiltres tidligere. Ringerike DPS tilhører Klinikk Psykisk helse og rus, og er en del av Vestre... 
3 dager siden

Helse Førde  -  Førde

 ...dag, poliklinikken .Ruskonsulentane arbeidar i tverrfagleg team, og den ledige stillinga er pt. knytt til team i Førde og Florø. Psykiatrisk klinikk gjev almenpsykiatriske tenester til 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn. Avdelinga har og sentralsjukehusoppgåver med... 
4 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og...  ...står sentralt. Kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier/vernepleier. Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller... 
6 dager siden

Klinikk for psykisk helsevern og rus  -  Levanger

 ...Arbeidsoppgaver Generell utredning og diagnostisering av ulike psykiatriske lidelser og ruslidelser Individuellterapeutiske/behandlingsrettede oppgaver Testing, som del av utredningsarbeid Medvirke til faglig videreutvikling av tjenestetilbudet Stillingen... 
14 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

 ...Dips og Meona. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved...  ...Utdanningsretning Sykepleie Vernepleie Utdanningstittel: Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier Utdanningsnivå Høyskole... 
5 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt. Kvalifikasjoner Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier m/spesialutdanning/vernepleier Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt. Utdanningsretning Sykepleie... 
6 dager siden

Helse Førde  -  Førde

 ...Psykiatrisk klinikk har frå 04.02.2019 ledig 100% vikariat som psykologspesialist/psykolog ved Psykiatrisk klinikk, for tida 50% ved DPS dag og 50% ved vaksenhabilitering i Førde. DPS dag og vaksenhabilitering er lokalisert i samme bygg Psykiatrisk klinikk gjev allmennpsykiatriske... 
23 timer siden

Trondheim

 ...Ved Strinda hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som psykiatrisk sykepleier. Ved Strinda hjemmetjeneste er vi 12 sykepleiere som søker ny kollega og håper du vil bli vår nye medarbeider. Hos oss er det hovedsakelig... 
29 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

 ...samlede tilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger, Avdeling Sør, Avdeling Nord, Psykiatrisk avdeling, Rusavdeling og Fag-, forsknings- og utdanningsavdeling. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

Arbeidsoppgåver Overordna driftsansvar Overordna sjukepleiefagleg ansvar Samarbeid med fagleg ansvarleg Personalansvar Budsjettansvar HMS-ansvar Ansvar for arbeidsplanlegging/bemanning Samarbeid internt og eksternt Delta i avdelingas leiarteam...
17 dager siden

Vestre Viken  -  Vettre

 ...Arbeidsoppgaver Utøvelse av sykepleie / miljøterapi Oppfølging av enkeltpasienter Samarbeide om utredning og behandling i tverrfaglig team Veiledning av studenter Samarbeid med pårørende Samhandling med primærhelsetjenesten Kvalifikasjoner ~... 
Én måned siden