...Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Ufullstendige søknader vil normalt ikke bli behandlet. Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen... 

VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED BERGEN

Stavanger
6 dager siden
 ...og vitnemål i PDF-format, saman med søknaden din. Utanlandske vitnemål må vere NOKUT-godkjende (hkdir.no) og utanlandske attestar oversette til et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør merksam på at dokumentasjon på blant anna avtjent verneplikt og omsorg for barn,... 

KLEPP KOMMUNE PLAN OG FORVALTNING

Kleppe
3 dager siden
 ...veiledning til kunder om teknologiske løsninger og digitale strategier Utvikle og fremme bevissthet rundt digitalisering Forstå og oversette forretningsbehov til teknologiske løsninger Bidra til å utvikle og implementere nye digitale løsninger som prosjektleder,... 

Solv

Sandnes
13 dager siden