Søkeresultater: 90 ledige stillinger

 ...Nevrokirurgisk operasjonsavdeling ved Rikshospitalet har ledig 100 % fast stilling som fagutviklingssykepleier. Det kan vurderes at to personer...  ...En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram Gode muligheter for... 

Fagutviklingssykepleier

Oslo
3 dager siden
 ...Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass (OUS) med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne...  ...skaper vi morgendagens behandling». Ved Enhet for bakteriologi Rikshospitalet er det ledige to faste 100 % stillinger som bioingeniør med... 

Vi søker bioingeniører

Oslo
20 timer siden
 ...både faglig og personlig.   Ved avdeling for anestesisykepleie på OUS har vi høyt kvalifiserte og engasjerte anestesisykepleiere.  Det er 8 seksjoner lokalisert ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Seksjonene utøver anestesisykepleie til alle fagområder... 

Anestesisykepleier, fast stilling

Oslo
6 dager siden
 ...teknisk utstyr og nevrofysiologiske metoder. Vi har 9 legestillinger og 13 nevrofysiologiteknikere fordelt på to lokalisasjoner (Rikshospitalet og Ullevål). Nevrofysiologiteknikerne har ulik utdanning og bakgrunn. Stillingen egner seg spesielt for personer med interesse... 

Er du teknisk anlagt og liker å jobbe med pasienter?

Oslo
7 dager siden
Vi søker etter kokk på vårt allergikjøkken. Du må være faglig dyktig, serviceinnstilt og like å jobbe selvstendig. Allergikjøkkenet produserer spesialkoster og mat til testing av allergener hos barn.  Hovedkjøkkenet er organisert i Oslo sykehusservice, avdeling ...

Ernæringskokk/institusjonskokk

Oslo
6 dager siden
 ...Vil du være en av oss? –Vi søker en farmasøyt til et års vikariat for Sterile tilsetninger i Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet Sykehusapotekene HF er sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og vi skal bidra til økt pasientsikkerhet og at sykehusenes... 

Farmasøyt - vikariat

Oslo
6 dager siden
 ...etasjer. Avdelingen er en del av Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet og har i oppdrag å levere høyspesialiserte tjenester til...  ...En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte ~ Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram ~ Gode muligheter for faglig... 

Vil du jobbe med barn og deres pårørende? Søk på jobben som ...

Oslo
6 dager siden
 ...med foreldrene. Arbeidet med nyfødte gjennomføres hele døgnet, noe som betyr at vi jobber i tredelt turnus. Vi har 19 senger på Rikshospitalet og 24 senger på Ullevål, hvor det gis intensivbehandling i om lag 40% av sengene. Barna i de øvrige sengene er mer stabile, og... 

Vil du jobbe som sykepleier hos Norges største nyfødtintensi...

Oslo
6 dager siden
 ...ledig ekstravaktstillinger ved våre enheter på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus . Enhetene består av  ca....  ...En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram Gode muligheter for... 

Renholder

Oslo
19 timer siden
 ...alle de fire sykehusene i Oslo- Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Denne ekstravakt stillingen skal kunne...  ...En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram Gode muligheter for faglig... 

Oslo sykehusservice, Portør- og sengesentralseksjonen, Riksh...

Oslo
16 timer sidenNy
 ...ledig ekstravaktstillinger ved våre enheter på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus . Enhetene består av  ca....  ...En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram Gode muligheter for... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
1 dag siden
 ...fagutviklingssykepleier og 50 % operasjonssykepleier ved Ortopedi operasjon Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Ortopedisk avdeling...  ...ortopedi. Avdelingen ligger under Ortopedisk klinikk ved OUS-HF. Vi disponerer fem operasjonsstuer og en skiftestue. Operasjonsseksjonen... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
3 dager siden
 ...Vi søker vikar for hygienesykepleier med arbeidsplass på Rikshospitalet. Avdeling for smittevern har ansvar for forebygging og kontroll av...  ...En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram Kontaktinformasjon... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
13 dager siden
 ...inkluderende miljø. Det er smerteteam på Ullevål, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Smerteteamene består av spesialsykepleiere, som samarbeider...  ...veiledning i smertebehandling til pasienter og personalet ved OUS  Andre oppgaver er undervisning, kvalitetssikring og... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
7 dager siden
 ...områder av faget. Vi har virksomhet på Aker, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Avdelingen består av ca. 150 årsverk og er for tiden...  ...Kontaktinformasjon Aydin Dadfar, Seksjonsleder,  ayddad@ous-hf.no Arbeidssted Trondheimsveien 235 0586 Oslo Nøkkelinformasjon... 

Avdeling for urologi, Seksjon for urologisk kirurgi, Aker, O...

Oslo
16 timer sidenNy
 ...klinisk nevrofysiologisk lab og med virksomhet både på Ullevål og Rikshospitalet. Vi har ansvar for pasienter med alle nevrologiske diagnoser,...  ...opp NorMig og andre studier, som drives ved Nevroklinikken, OUS Rikshospitalet. NorMig er en internasjonal, randomisert-kontrollert... 

Forskningssykepleier/forsknings-koordinator

Oslo
6 dager siden
 ...klinisk nevrofysiologisk lab og med virksomhet både på Ullevål og Rikshospitalet. Avdelingen har ansvar for pasienter med alle nevrologiske...  ...til å leder NorMig-studien, som drives ved Nevroklinikken, OUS Rikshospitalet. NorMig er en internasjonal, randomisert-kontrollert... 

Postdoktor i NorHead-studie

Oslo
6 dager siden
 ...Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass (OUS) med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne...  ...skaper vi morgendagens behandling». Ved Enhet for bakteriologi Rikshospitalet er det ledige to faste 100 % stillinger som bioingeniør med... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
1 dag siden
 ...som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.  Intervensjonssenteret er en forsknings- og utviklingsavdeling på OUS Rikshospitalet. Vårt viktigste fagområde er utvikling og testing av minimal invasiv og billedveiledet behandling. Senteret har en tverrfaglig... 

Operasjonssykepleier

Oslo
6 dager siden
 ...vil du dekke langvarige bemanningsbehov på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål eller på Aker sykehus.  Kvalifikasjoner Autorisert...  ...kan tilby deg Et stort utvalg av jobbmuligheter ved alle OUS sine sykehus Du vil ta del av en stor og kompleks organisasjon... 

Er du sykepleier med et brennende ønske om økt kompetanse? S...

Oslo
23 dager siden