Oslo Universitetssykehus HF jobb

1-20 fra 158 søkeresultater

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
Bydel Sagene, Oslo universitetssykehus ved Avdeling Rus-og Avhengighetsbehandling og Velferdsetaten i Oslo kommune skal etablere et samhandlingsteam som arbeider etter den nederlandske Flexible Assertive CommunityTreatment (FACT)- modellen.  FACT er en godt etablert og... 
Jooble-søknad 3 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Søndre Oslo distriktspsykiatriske senter (DPS) er en del av Oslo Univeritetssykehus, (OUS), Klinikk psykisk helse og avhengighet. Søndre Oslo DPS yter spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne. Vi holder til i moderne... 
8 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
RASP (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og...
11 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...samarbeide med primærhelsetjenesten. Lede klinikkens fagutvikling og forskningsaktivitet gjennom et nært samarbeid med Universitetet i Oslo og andre akademiske læresteder. Sørge for at klinikken og dens enheter ivaretar personal- og arbeidsgiverfunksjoner iht. lov- og... 
11 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
Seksjon for hjerneslag er en sengepost med 20 senger og en poliklinikk lokalisert på Ullevål. Seksjonen behandler alle voksne pasienter over 18 år med akutt hjerneslagsykdom. Hyperakutt reperfusjonsbehandling (trombolyse og vurdering for endovaskulær behandling) skjer i...
16 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Det utlyses en 100 % stilling i engasjement som prosjektarbeider ved NORMENT - K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning, i Seksjon for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus HF, med mulighet for forlengelse. NORMENT - K.G. Jebsen Senter... 
6 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Har du lyst til å være en del av en virksomhet som forebygger kreft? Vi søker en selvstendig og ryddig medarbeider med god økonomiforståelse, som ønsker å være en støttespiller for våre ledere og medarbeidere. Vår økonomirådgiver gjennom... 
9 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Nyfødtscreeningen har ansvaret for å gi et godt og likeverdig tilbud til alle nyfødte i Norge om genetisk masseundersøkelse for 25 alvorlige sykdommer (f.o.m. 01.01.2018) og kvalitetssikring av helsehjelpen som gis for disse sykdommene.... 
12 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Avdeling for Patologi har aktivitet på Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen har ansvar for all patologisk anatomisk diagnostikk for de kliniske avdelinger i Oslo Universitetssykehus HF. Avdelingen mottar også... 
6 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Operasjonssykepleier - Oslo universitetssykehus HF Vi har ledig fast 100% stilling, og søker deg som har lyst til å være med å jobbe i vår ortopediske operasjonsavdeling. Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon og elektive inngrep med hofte, knær, traume og ryggkirurgi.... 
2 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...knyttet til utdanning skannes inn som et vedlegg til søknaden. Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle...  ...Nøkkelinformasjon: Annonsør:Oslo universitetssykehus HF Ref. nr.:3623983325 Stillingsbrøk: 80% Vikariat Sluttdato... 
3 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Kardiologisk sengepost er en del av Kardiologisk avdeling i Hjerte, lunge- og karklinikken. Kardiologisk avdeling er en foregangsavdeling når det gjelder forskning rundt og utredning, behandling og kontroll av pasienter med hjertelidelser... 
3 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) er et forsknings- og utviklingsinstitutt som ligger under Kreftklinikken i Oslo universitetssykehus HF og er lokalisert i nye, flotte lokaler i Oslo Cancer Cluster like ved Radiumhospitalet i Oslo. Instituttet arbeider... 
4 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Vi søker engasjerte sykepleiere/ spesialsykepleiere til vikariat ved Infusjonsenheten, Radiumhospitalet. Infusjonsenheten er en poliklinikk som gir medikamentell behandling til kreftpasienter i kurativ og palliativ fase. Avdelingen har... 
3 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Hormonlaboratoriet er organisert i avdeling for medisinsk biokjemi og er Norges største spesiallaboratorium for hormonanalyser. Laboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. Hormonlaboratoriet... 
3 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Vi har et ledig vikariat for lege i spesialisering oftalmologi. Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har 226 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget. Vi... 
5 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Det er ledig 15 % fast stilling som pleiemedhjelper ved skadelegevakten, ortopedisk klinikk.Tre-delt turnus, arbeid hver 3. helg. Skadelegevakten er en avdeling med mange og varierte arbeidsoppgaver innenfor pasientbehandling. Vi har... 
8 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Akuttpsykiatrisk seksjon møter alle pasienter med én dør inn: akuttpsykiatrisk mottak (post 1). De fleste pasienter overføres til en av fire fagdifferensierte akuttenheter (Ullevålmodellen). I tillegg til mottaksenheten er det psykose og... 
8 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV), en del av Oslo sykehusservice, er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med nærmere 100 ansatte. MTV er et kompetansesenter for medisinsk teknologi i Oslo universitetssykehus HF... 
8 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Oslo universitetssykehus HF Barneseksjonen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har tre enheter, A og B og Front-team. Det drives moderne, evidensbasert behandling i en arenefleksibel modell. Det tilbys behandling for barn i alderen 4 - 14 år og deres familier... 
9 dager siden