Oslo universitetssykehus HF jobb

1-20 fra 277 søkeresultater

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Skrankebetjening Registrering av henvisninger Timebestilling/koordinering Skriving av røntgenbeskrivelser Teleradiologi Assistering på laboratorium Andre kontorrelaterte oppgaver Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes ...
5 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Pasientbehandling Forskning Vi ser etter en tannpleier som skal ta ansvaret for vårt unike forskningsmateriale. Røntgenopptak, avtrykkstaging og foto. Hygienekontroller ifbm. bentransplantasjoner. Kvalifikasjoner Må beherske norsk...
12 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Innkalling av pasienter etter venteliste pr telefon og brev Planlegging av operasjonsprgram i tett samarbeid med kirurger og ledende pasientkoordinator Pasientkoordinator skal ha oversikt over ventelistene og kapasiteten til den seksjonen/seksjonene...
3 timer siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Sykepleie til barn og ungdom med kreft og blodsykdommer Administrering av cytostatika. Observasjoner av virkning og bivirkning Støtte, veiledning og oppfølging av foreldre. Tett tverrfaglig samarbeid. Kvalifikasjoner Erfaring som...
3 timer siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Lungesykepleie Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Lungesykepleier Utdanningsretning ~ Sykepleie Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Vi ønsker at du kan arbeide...
3 timer siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Operasjonssykepleie til pasienter med ulike kirurgitrengende øyelidelser, voksne og barn Avansert intraokulær mikrokirurgi på netthinne og i øyets fremre del. Rekonstruksjonskirurgi øyehule/bløtdeler Bredt fagfelt og mange prosedyrer Veiledning...
18 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Pasientoppfølging Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Må beherske norsk skriftlig og muntlig Erfaring fra rehabilitering er ønskelig. Gode datakunnskaper. Utdanningsretning ~ Sykepleie Utdanningsnivå ~ Høyskole ...
1 dag siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier. Søkere med erfaring fra hjertepasienter på sykehus blir prioritert. Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig. Søknader som ikke er levert elektronisk vil ikke bli vurdert Utdanningsretning ~ Sykepleie...
6 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Observasjonsposten behandler et stort spenn av pasienter; akutt indremedisin, hjertepasienter, intox - og rusproblematikk. Observasjonsposten er også tilknyttet CBRNe - senteret, og er en viktig del av katastrofeberedskapen ved sykehuset. Kvalifikasjoner...
7 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Driftsingeniør Elektro: Oppfølging av elektrotekniske installasjoner både lavspenning og EKOM. Oppfølging av byggeprosjekter og utvidelser som berører det elektriske anlegget. Oppfølging av reklamasjoner. Risikovurdering av systemer og anlegg...
12 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Sykepleieoppgavene er å identifisere og behandle relevante problemstillinger og risikofaktorer hos akutt syke geriatriske pasienter. Dette innebærer å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pasientens grunnleggende behov etter målrettet kartlegging...
13 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...kompetanse, kan stillingen som avdelingsleder kombineres med bistilling som professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Faglig engasjement Selvstendig, ansvarsbevisst og... 
18 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Ekspedisjonen med timebestillinger og innkallinger pr. brev Betjening av telefonen inn til Øyeavdelingen, og administravtive oppgaver i EPJ som venteliste Besvare henvendelser fra pasienter, pårørende og helsepersonell Ha god oversikt over...
3 timer siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Kartlegge opplæringsbehov, planlegge, prioritere og koordiner dette i samarbeid med fag og ledelse Opplæring av nyansatte Praktisk opplæring og sertifisering av CPAP, respirator-, oscillering og NO kompetanse Ressursperson som gir faglige råd...
3 timer siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Koordinering Tilrettelegge Pasientkontakt Timeoppsett Kvalifikasjoner Relevant erfaring Personlig egnethet vil bli vektlagt Utdanningsretning ~ Helsesekretær Utdanningsnivå ~ Videregående skole Personlige...
1 dag siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Hemodialysen behandler pasienter med kronisk nyresvikt. I tillegg utføres hemodialyse på akutte pasienter og plasmaferese Arbeidet består av praktisk utførelse av behandlingen og ansvar for helhetlig oppfølging av dialysepasienten, herunder veiledning...
1 dag siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Kunnskap om spesialkost tilpasset ulik type sykdommer Tilberede og veilede i tillaging av hverdagskost og spesialkost Arbeide i tråd med lovpålagte kvalitetsstandarder Arbeide for godt mattilbud til pasientene. Kjøkknene er i stadig omstilling...
1 dag siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Lederoppgaver av administrativ, økonomisk og driftsmessig art Kvalifikasjoner Videreutdanning i intensivsykepleie, evt. annen relevant spesialutdanning Klinisk erfaring som spesialsykepleier ved seksjon som behandler akutt/kritisk syke ...
1 dag siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Alliansearbeid Egostyrkende sykepleie Risikovurderinger Praktisk samhandling Motivasjonsarbeid Pårørende/Nettverk DIPS Metavision Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier, ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid...
1 dag siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Sykepleie til pasienter og pårørende den tiden pasienten er i sykehuset Ansvar for forbredelse av pasienten før konsultasjoner, deltagelese /assistanse under konsultasjoner og oppføling /informasjon gjennom hele konsultasjonen Selvstendig arbeid...
4 dager siden