Oslo universitetssykehus HF jobb

1-20 fra 251 søkeresultater

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Sykepleie til barn og ungdom med kreft og blodsykdommer Administrering av cytostatika. Observasjoner av virkning og bivirkning Støtte, veiledning og oppfølging av foreldre. Tett tverrfaglig samarbeid. Kvalifikasjoner Erfaring i sykepleie...
12 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Arbeidet vil bestå av sykepleieoppgaver i både akutt- og tidlig rehabiliteringsfase. Seksjonen vektlegger samarbeid med primærhelsetjenesten, andre rehabiliteringsinstitusjoner samt pasientens pårørende. Seksjonen har opprettet poliklinikk som et tilbud...
5 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Assistanse under tannbehandling og kirurgi Ta røntgenbilder, fotografere og ta avtrykk Varebestilling, timeoppsett og ventelistehåndtering Bestilling/koordinering av pasienttransport Samarbeid med prosjektleder og håndtering av administrative...
19 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Planlegge og iverksette sykepleiefaglige/miljøterapeutiske tiltak, medikamenthåndtering, psykisk og somatisk observasjon, rapportering til medarbeidere og ansvarlig lege Primærkontakt for pasienter Miljøterapeutiske samtaler og motivasjonsarbeid...
6 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~2 stillinger som kombinert forsker og overlege i anestesi ~ Prehospital Klinikk og Luftambulanseavdelingen har formalisert en forsknings- og utviklingsavtale (intensjonsavtale) med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Varighet for avtalen og stillingene...
10 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Avdelingsleder har administrativt, faglig, personal- og økonomisk ansvar for virksomheten ved avdelingen innenfor gitte fullmakter. Vedkommende inngår i klinikkens ledergruppe og rapporterer til leder av Prehospital klinikk. Det er ønskelig at den som...
10 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver I forbindelse med turnustilpasning for etablering av bakvakt på helikopterbasen på Lørenskog skal staben utvides med 2 overlegestillinger. De som ansettes vil i utgangspunktet gå i fast turnus på luftambulansehelikopter, men kan ved behov tilpliktes ...
10 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Sandvika
Arbeidsoppgaver Observasjon av anfall og sykepleiefaglig oppfølging av pasienter med komplekse anfallssituasjoner Kartlegging og dokumentasjon Medikamentadministrering Psykoedukasjon og veiledning av pasienter og eventuelt pårørende Kvalifikasjoner ...
12 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Sykepleieoppgavene er å tilstrebe optimal helhetlig pleie for pasientene gjennom å identifisere og behandle relevante problemstillinger og risikofaktorer Dette innebærer å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pasientens grunnleggende behov...
4 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier. Søkere med erfaring fra hjertepasienter på sykehus blir prioritert. Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig. Søknader som ikke er levert elektronisk vil ikke bli vurdert Utdanningsretning ~ Sykepleie...
4 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av pasienter, herunder utredning av sammensatte lidelser i tett samarbeid med somatisk medisin Transplantasjonsutredning på oppdrag fra kirurgiske avdelinger Konsultasjons- og liaisonoppgaver Bidra i forskning Kvalifikasjoner...
11 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Sykepleieoppgavene er å identifisere og behandle relevante problemstillinger og risikofaktorer hos akutt syke geriatriske pasienter. Dette innebærer å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pasientens grunnleggende behov etter målrettet kartlegging...
13 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Stillingen plasseres i stab til avdelingsleder med delegert ansvar for fag og fagutvikling, stedfortreder for avdelingsleder og systemeier for PARTUS og andre dataprogrammer knyttet til fødselshjelpen. Stillingen vil også få ansvar for daglig styring...
12 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
Seksjon BUP Oslo Nord, enhet Nordre Aker har ledig vikariat for LIS-lege eller spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri fra 1....  ...avdeling (BUPA), Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene BUP Bjerke, BUP... 
Jooble-søknad 1 dag siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier søker etter lege med spesialitet i nevrologi eller barnesykdommer med erfaring fra utredning, diagnostisering og behandling av hypersomnier.  NevSom er et nasjonalt kompetansesenter med...
1 dag siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus søker en embryolog i fulltidsvikariat. Avdelingen gjennomfører 1700 statsstøttede IVF- og ICSI-sykluser per år. Behandlingene har resultert i over 10 000 babyer siden avdelingen ble etablert i 1984.  De to... 
3 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Alliansearbeid Egostyrkende sykepleie Risikovurderinger Praktisk samhandling Motivasjonsarbeid Pårørende/Nettverk DIPS Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helsearbeid...
3 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Oppfølging av budsjett og regninger - kontering og anvisning av regninger Posthåndtering og arkivering Registrere søknader, skrive ut diverse brev til pasient, pakke grupper, fakturere grupper, rydding i journal og pasientpapirer, legge inn reisegrupper...
5 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Arbeidet vil bestå av pleieoppgaver i både akutt- og tidlig rehabiliteringsfase. Seksjonen vektlegger samarbeid med primærhelsetjenesten, andre rehabiliteringsinstitusjoner samt pasientens pårørende. Seksjonen har en tverrfaglig poliklinikk som et tilbud...
6 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Jordmoroppgaver tilknyttet barseltid Personlig egnethet blir vektlagt Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som jordmor Klinisk erfaring (innen spesialfelt/barselomsorg) Utdanningsretning ~ Jordmor Utdanningsnivå ~ Høyskole ...
7 dager siden