Oslo universitetssykehus HF jobb

1-20 fra 210 søkeresultater

Oslo universitetssykehus HF  -  Sandvika

Arbeidsoppgaver Servere og tilrettelegge måltider for pasientene Tilberede frokost, lunsj, servere middag som kommer ferdig tilberedt Sikre god kjøkkenhygiene og matkvalitet gjennom renhold og mathåndtering i følge våre standarder/prosedyrer for mathåndtering ...
16 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Asker

Arbeidsoppgaver Enhetsleder er forankret i seksjonsleders ledergruppe og har et medansvar på seksjonsnivå, samtidig med lokalt ansvar for egen enhet og har ansvar for at driften skjer etter gjeldende rammebetingelser Enhetsleder leder eget lederteam bestående av ...
16 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Asker

Arbeidsoppgaver Pasientansvarlig sykepleier Deltar i utredning og dokumentasjonsarbeid Direkte pasientarbeid Arbeid i tverrfaglig team Pårørendearbeid Noe poliklinisk arbeid Kvalifikasjoner Vi vektlegger samarbeidsevner og personlig egnethet ...
23 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Observasjon og pleie av nevro- og kjevekirurgiske pasienter i alle faser. Mottak av pasienter, polikliniske konsultasjoner, opplæring av nye sykepleiere og studenter. Vi vektlegger god dokumentasjon og utvikling av veiledende behandlingsplaner...
3 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Håndtering av ventelister og vurderte henvisninger Timebestillinger og pasientflyt Besvare henvendelser fra pasienter, pårørende og helsepersonell Ha god oversikt og dialog med pasienter og henvisende leger/institusjoner Være et viktig bindeledd...
5 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver ~ Sykepleieoppgavene er å identifisere og behandle relevante problemstillinger og risikofaktorer hos akutt syke geriatriske pasienter. Dette innebærer å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pasientens grunnleggende behov etter målrettet kartlegging...
10 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog Godkjenning som psykologspesialist Klinisk erfaring fra psykisk helsevern. Fortrolig med bruk av EPJ og andre elektroniske verktøy God skriftlig og muntlig framstillingsevne Beherske norsk, muntlig og skriftlig...
13 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Diagnostisering av cytologisk materiale Delta i punksjonscytologisk virksomhet Screenere/ bioingeniørene rullerer ved enhetens laboratoriearbeid Delta i kvalitetsarbeid Delta på relevante møter Annet dersom arbeidsgivers behov tilsier...
13 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Sykepleie til barn og ungdom med kreft og blodsykdommer. Poliklinisk og dagoppfølging av våre pasienter, når de ikke trenger innleggelse på sengepost. Gjennomføring av evalueringsprogrammer. Administrering av cytostatika. Observasjoner av virkning...
13 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Geilo

Arbeidsoppgaver Tilretteleging og gjennomføring av felles og individuelle aktiviteter/treningsopplegg Kartlegging og dokumentering. Div. testing. Delta i tverrfaglige møter Undervisning av barn og foreldre Rapporskriving /oppfølging etter hjemkomst ...
2 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Klinisk anestesiologisk arbeid. Utvikling av effektive behandlingsforløp og tverrfaglig samarbeid. Kvalitetsforbedring. Undervisning og veiledning. Kvalifikasjoner Norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi eller, for vikariater, nært...
2 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Har fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for avdelingens samlede virksomhet Har faglig innsikt, holder seg oppdatert faglig og innenfor avdelingens og klinikkens utviklingsprosesser og planer Er en strategisk partner for klinikkleder og...
3 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Arbeidsområdet omfatter diagnostikk av lungekreft og interstitielle lungesykdommer hos voksne og barn, samt utredning av ikke-neoplastiske nyresykdommer med elektronmikroskopi, hvor vi er landets største senter i biopsiantall. Avdelingen mottar prøver...
4 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Konfigureringskonsulent i Avdeling for kliniske systemer. Ansvar for videreutvikling og konfigurasjon av elektronisk kurve i helseregion Sør-Øst Delta i å utarbeide og følge opp roadmap for konfigurasjon og videreutvikling Delta i arbeidsgruppemøter...
20 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Spesialsykepleieren skal være en del av behandlingsteamet som behandler pasienter med emosjonelt ustabil og/eller engstelig/unnvikende PF. Ha ansvar for pasienter i utredning, behandling i gruppe- og individuell terapi samt delta i psykoedukative- og...
5 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Overvåking etter planlagt kirurgi eller traumer Iverksetting av nødvendig helsehjelp God smertebehandling Mottak og behandling av pasienter fra Akuttmottak eller andre sengeposter Bruk av digitale arbeidsverktøy, som Dips og Metavision ...
6 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Asker

Arbeidsoppgaver Ansvar og oppfølging i forhold til utredning og behandling gjennom pasientforløpet Samarbeid, veiledning og undervisning i forhold til pasient, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Ønskelig...
6 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Ekspedisjonsarbeid med registrering av pasientdata Telefonhenvendelser Mottak av pasienter Følge opp pasienter administrativt Oppsett av time til dagkirurgi Kvalitetssikre operasjonsprogram og ventelister Varebestilling Kvalifikasjoner...
6 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Almennpoliklinisk arbeid i et tverrfaglig miljø Utredning og behandling, psykologfaglig arbeid Delta i fagutvikling på de ulike nivåene i klinikken Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Delta i utviklingen av enheten og seksjonen...
9 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Skadebehandling Brudd Sår Brannskader Infeksjoner Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Fordel med relevant erfaring Personlig egnethet vil bli vektlagt Utdanningsretning ~ Sykepleie Utdanningsnivå...
11 dager siden