Oslo kommune, Bydel Ullern jobb

1-16 fra 16 søkeresultater

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...organisasjonsutvikling i enheten HMS- og IA arbeidet i teamet innen rammene av bydelens retningslinjer planlegging og gjennomføring av...  ...ledererfaring Kjenner til og utøver ledelse i tråd med Oslo kommunes verdigrunnlag Har god kunnskap om arbeidsfeltet Har god... 
2 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Ansvar for å utarbeide mål og handlingsplaner i tråd med bydelens strategiplan Utarbeide strategi,struktur og informasjonsrutiner...  ...ledererfaring Kjenner til, og utøver ledelse i tråd med Oslo kommunes verdigrunnlag God kunnskap om arbeidsfeltet God kunnskap... 
4 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Pedagogisk og faglig arbeid i samarbeid med styrere og pedagogisk ledere Medansvar for opplæring og veilledning av medarbeidere i barnehagen. Medansvar for felles faglige mål på overordnet nivå Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter ...
23 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Bydel Ullern "GOD START - BARNETS FREMTID" Bydel Ullern søker etter barnehagestyrer fra 1. oktober 2018 (mulighet for å begynne tidligere). Stillingen er fast. Barnehageteamet består av tre barnehager og ledes av styrer og fagstyrer. Barnehagene i... 
3 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Utover lovpålagte retningslinjer for tjenesten og bydelenes plandokumenter, vil stillingen medføre aktiv deltagelse i...  ...fra BUP Vest Stabiliseringstilskudd i hht. avtale med Oslo kommune Stillingen er plassert i lønnsramme 3006, lønnstrinn 32-46... 
17 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Bydel Ullern "GOD START - BARNETS FREMTID» Barnehageteam 4 søker barnehagelærer fra september 2018. Stillingen er fast. Barnehageteam 4 består av Priorveien og Smestad barnehager som ligger ved siden av hverandre... 
4 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeid med styrere og pedagogiske ledere Medansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen Medansvar for felles faglige mål på overordnet nivå Medansvar forå planlegge og gjennomføre møter med...
4 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Bydel Ullern "GOD START - BARNETS FREMTID» I Bydel Ullern får du en unik mulighet til å være med å sette ditt preg på barnehagens innhold og å jobbe i team. Vi er opptatt av å ha et dynamisk personale med både menn og kvinner i ulike aldre og nasjonaliteter... 
23 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Barnehageområde 5 "GOD START - BARNETS FREMTID» I Bydel Ullern får du en unik mulighet til å være med å sette...  ...Grethe Johnsen, Styrer, 97708048 Arbeidssted Oslo Nøkkelinformasjon: Annonsør:Oslo kommune, Bydel Ullern Ref. nr.:3860130074 Stillingsbrøk... 
24 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Bydel Ullern Ullern helsestasjon søker flere dyktige og engasjerte helsesøstre! Ullern helsestasjon er samlokalisert med barnevern, barnehageområdet og pedagogisk fagsenter, noe som gir store muligheter for tverrfaglig samarbeid. Helsestasjonen har... 
Jooble-søknad 17 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Daglig drift av senteret Planlegging og utvikling av senterets tilbud Budsjett og personalansvar Rekruttering og oppfølgning av frivillige medarbeidere Skape engasjement og være tilgjengelig for senterets besøkende Oppfølgning av avtaler...
4 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Styrer i Bydel Ullern - Oslo kommune, Bydel Ullern "GOD START - BARNETS FREMTID" Bydel Ullern søker etter barnehagestyrer fra 1. oktober 2018 (mulighet for å begynne tidligere). Stillingen er fast. Barnehageteamet består av tre barnehager og ledes av styrer og fagstyrer... 
4 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Bydel Ullern Avdeling helse og mestring er en av tre fagavdelinger i Bydel Ullern. Bydelen er midt i en spennende utvikling med å skape morgendagens tilbud, for å møte innbyggernes behov. Skøyen aktivitetssenter er et av bydelens to seniorsentre... 
3 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Veiledningsgruppe for nyutdannede barnehagelærere Fokus på deg som barnehagelærer Muligheter for å påvirke egen hverdag Mangfoldig og likestilt arbeidsmiljø Bydel Ullern har inngått IA - avtale Lønnstrinn Pedagogisk leder 32-45, Barnehagelærer 31-43... 
27 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Barnehageteam 4, Priorveien Barnehage, søker barnehagelærere - Oslo kommune, Bydel Ullern Presentasjon av stillingen: "GOD START - BARNETS FREMTID» Barnehageteam 4 søker barnehagelærer fra september 2018. Stillingen er... 
5 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Bydel Ullern De kommunale barnehagene i Bydel Ullern er delt inn i seks barnehageteam med en styrer og en assisterende styrer/fagleder i hvert team. Barnehageteam 2 omfatter Casinetto, Elmholt og Mads barnehager. Alle barnehagene i teamet ligger sentralt... 
26 dager siden