Oslo kommune, Bydel Alna jobb

1-20 fra 28 søkeresultater

Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...meningsfylte arbeidsoppgaver Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø i et ambisiøst NAV-kontor Stillingen avlønnes i lønnstrinn 33 God pensjonsordning gjennom Oslo pensjonsforsikring Andre opplysninger ~ Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, herunder oppfølging av barn som bor på institusjon og i fosterhjem, samt godkjenning, oppfølging og veiledning av fosterhjemmet Stedfortrederansvar ved avdelingsleders fravær Fremming og behandling...
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...tålmodig og liker å jobbe med barn og unge. Støttekontakt skal gi bruker en aktiv og meningsfull fritid. Oppdragsgiver er Oslo kommune, Bydel Alna. Oppdraget er på 12 timer pr. mnd fordelt på ettermiddag ukedager og dag/kveldstid helg. Fordeling av timene avtales i... 
5 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...skal foregå i avlasters hjem. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Oppdragsgiver er Oslo kommune, Bydel Alna. Oppdraget er på en helg pr. mnd. med to døgn overnatting fra fredag til søndag Det blir lønnet etter kommunens... 
10 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Selvstendig Vi tilbyr En spennende og utfordrerne stilling for en engasjert medarbeider! Samarbeid med øvrige tjenester i bydelen og spesialhelsetjenesten Gode forsikring-, låne og pensjonsordninger Ltr 15-27 for miljøarbeider. Timeantallet for... 
4 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...ansvarsgrupper der det er hensiktsmessig for tjenestemottaker Være kontaktperson for brukere, også de som ikke har andre tjenester i Bydelen, der dette er hensiktsmessig Samarbeide med brukere, pårørende, verge, oppdragstakere og ansatte, samt interne og eksterne... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Du skal være i brukerrettet arbeid Du skal være tjenesteansvarlig i henhold til behovstyrt bemanning (BOB) Du skal ha helseoppfølging, herunder medisinansvar Du skal gjøre tiltak- og planarbeid Du skal delta i samarbeidsmøter med samarbeidspartnere...
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er i henhold til nasjonale retningslinjer for tjenesten Samarbeid med øvrige tjenester og aktører i bydelen Kvalifikasjoner ~ Helsesøsterutdanning og gjerne med god datakunnskap Utdanningsretning ~ Helse-, sosial- og... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...for deg! Fagsenter for barn og unge i bydel Alna søker etter støttekontakter og individuell...  ...eller hjemme hos bruker. Lønn etter kommunens lønnsregulativer samt utgiftsdekning.... 
10 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...barnehuset, krisesenteret, skoler, barnehager og helsesestasjoner. For øvrig har konsulentene også et tett samarbeid med øvrige tjenester i bydelen. Kvalifikasjoner ~3-årig sosialfaglig utdanning, barnevernpedagog eller sosionom ~ Søkere med annen relevant utdanning på... 
5 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
Arbeidsoppgaver utføre sykepleieoppgaver i tråd med gjeldende kvalitetskrav og lovverk veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter og kollegaer bidra til tverrfaglig samarbeid med fokus på hverdagsrehabilitering behovsorientert bemanning...
6 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Vi tilbyr Et utviklende og godt fagmiljø i en spennende bydel med trivelige kollegaer Enhetlig faglig fokus, mål og retning...  ...Muligheter for oppstart i jobb tidligere enn annonsert etter avtale God pensjonsordning i Oslo Pensjonskasse Ltr. 28-40... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer og har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; mottak, barn/familie, ungdom, omsorg... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet deltar NAV Alna i et prosjekt for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Bakgrunnen for prosjektet er basert på en kunnskapsoppsummering på området ( samt en kartlegging av tilgrensende... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Arveset gård er et botilbud som ble etablert i samarbeid mellom Boligbygg KF, Groruddalsbydelene Stovner, Bjerke, Grorud og Alna i 2014. Bydel Alna har siden 2016 hatt driftsansvaret. Det er etablert 15 kommunale leiligheter og et hovedhus... 
4 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...KF, Groruddalsbydelene Stovner, Bjerke, Grorud og Alna i 2014. Bydel Alna har siden 2016 hatt driftsansvaret. Det er...  ...Solveig Røthe, enhetsleder, 90512492 Arbeidssted Oslo Nøkkelinformasjon: Annonsør:Oslo kommune, Bydel Alna Ref. nr.:3683954245 Stillingsbrøk:... 
5 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Lar du deg utfordre? Haugentunet B3 søker 2 sprudlende og rause ledende miljøterapeuter i hver sin 100% stilling. Haugentunet B3,er en samlokalisert bolig som gir døgnkontinuerlig tjenester til 11 beboere med nedsatt funksjonsevne og... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Samlokaliserte boliger psykisk helse har 17 boliger for mennesker med psykiske helseproblemer, som har behov for tilrettelagt oppfølging. Behovstyrtbemanning (BOB) er etablert. Personalbase med hvilende nattevakt er tilknyttet boligene.... 
4 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer og har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; mottak, barn/familie, ungdom, omsorg... 
5 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Bydelens barnehager arbeider etter en felles pedagogisk plattform med fokus på anerkjennende praksis. I dette ligger barneperspektivet, sosial kompetanse og refleksjonskompetanse. Helsefremmende barnehager har høyt fokus, og vi har egne... 
11 dager siden
12