Oslo kommune, Bydel Alna jobb

1-18 fra 18 søkeresultater

Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Rådgiver økonomi - Boligkontoret Bydel Alna disponerer i alt ca 1000 boliger for beboere med behov for kommunal bolig. Bydelens...  ...avhengig av kvalifikasjoner Forsikringer og pensjon i hht Oslo kommunes generelle avtaler Stillingen rapporterer til boligsjef.... 
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...dvs. at det legges vekt på at brukeren aktivt medvirker i utformingen av tjenesten Samarbeid med pårørende, interne tjenester i bydelen og spesialisthelsetjenesten Kvalifikasjoner Helse og sosialfaglig høyskoleutdanning Relevant erfaring fra arbeid med målgruppen... 
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...avdelingens rapportering innen områdene fag- og økonomi. Personalveiledning - og oppfølging. Bidra til godt samarbeid med instanser i bydelen, byomfattende og andre relevante samarbeidspartnere. Ansvar for barneverntjenestens utadrettede forebyggende arbeid. Delta... 
9 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ Være positiv kultur - og holdningsbærer i forhold til å realisere tjenesten - og bydelens mål Vi tilbyr Faglig dyktige og positive kollegaer Faglig veiledning Innovativt miljø Ltr. 15-27/19-29 avhengig... 
9 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...konsulent inngår i et team på tre personer i bydelens dokumentsenter. Teamet består av...  ...ansettelseskontrakter, beregne ansiennitet med mer i Oslo kommunes HR-system. Vi står foran en overgang... 
3 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Friskliv er en del av enhet for Egenmestring og rehabilitering i Bydel Alna. Målet med tilbudet er å fremme forebyggende og helsefremmende tiltak i tråd med både bydelens satsinger og statlige føringer. Arbeidsoppgaver: Helsesamtaler... 
7 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Lede og utvikle bydelens renholdstjeneste. Personalansvar for renholdere og arbeidsledere. Faglig og økonomisk...  .... Lønnsplassering i lønnspenn 49 - 54 i oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetanse. I henhold til... 
9 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Partsrepresentant i Fylkesnemnda, tingrett og lagmannsrett. Stedfortreder har delegert myndighet i avdelingsleders fravær. Utvikle særskilt kompetanse på sentrale, faglige tema/ansvarsområder....
9 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Oppfølgingstjenesten er et tilbud for voksne med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer med behov for langvarige, fleksible og sammensatte tjenester. Vi er organisert under enhet for egenmestring og rehabilitering i bydelen og det er... 
16 timer siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Helse og Sosial Helse Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Oslo, Oslo Søknadsfrist Se annonse Oslo kommune, Bydel Alna 1067 OSLO . Støttekontakt/individuell avlaster Har du litt tid til overs noen... 
4 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Haugentunet B3 og Haugen bo og miljøarbeidertjeneste er to samlokaliserte boliger som gir døgnkontinuerlig tjenester til 11 og 4 beboere med nedsatt funksjonsevne. Tjenestemottakerne har varierende bistandsbehov og arbeidsdagen vil bestå... 
Jooble-søknad 8 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...jurist med boligbakgrunn - Boligkontoret Bydel Alna disponerer i alt ca 1000 boliger for...  ...om og erfaring fra boligmarkedet i Oslo og Bydelen. Utdanningsretning Økonomiske... 
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Administrasjon, Personal og Økonomi Administrasjon Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Oslo, Oslo Søknadsfrist Se annonse Oslo kommune, Bydel Alna 1051 OSLO Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal... 
2 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Bydel Alna produserer renholdstjenestene i egen regi. Enheten Alna Renhold og Tekniske Sentral er ansvarlig for produkjon av tjenestene ved 70 av bydelens tjenestesteder. Renholdsttjenestens oppdrag er å levere kostnadseffektive tjenester... 
8 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Oslo, Oslo Søknadsfrist Se annonse Oslo kommune, Bydel Alna 1051 OSLO Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile... 
10 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Vi tilbyr Dyktige og faglig sterke kollegaer En varierende arbeidshverdag Mulighet for å utvikle seg selv innenfor bydelen og kommunen Lønnstrinn 15-29 avhengig av ansiennitet og utdanning Andre opplysninger ~ Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet... 
28 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Huset bo- og miljøarbeidertjeneste søker nå etter deg med bachelor i helsefag, eller som studerer helsefag og som har lyst på en morsom og variert jobbhverdag annenhver helg (vi har også stillinger som er hver tredje helg). Huset er en bolig... 
28 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer og har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; mottak, barn/familie, ungdom, omsorg... 
8 dager siden