...industriutbygging, havner, vannkraftanlegg og kommunaltekniske anlegg. Som erfaren ingeniørgeolog i Norconsult vil du kunne være fagansvarlig, oppdragsleder og få muligheten til å være med i team som prosjekterer og løser de utfordringer vi til enhver tid har påtatt oss. Er du... 

Erfaren Ingeniørgeolog

Ullensaker kommune
8 dager siden
 ...samferdsel naturfare og kommunaltekniske anlegg. Avhengig av din erfaring vil du kunne inneha roller som medarbeider, fagansvarlig, oppdragsleder og få muligheten til å være med i team som prosjekterer og løser de utfordringer vi til enhver tid har påtatt oss. Du blir med i... 

Geotekniker - Helgeland

Rana kommune
17 dager siden
 ...bidra til at grensesnitt mellom tekniske løsninger og - anlegg blir godt ivaretatt og at de samhandler og fungerer som tiltenkt Oppdragsledelse i en- faglige prosjekter fra konsept til ferdigstillelse, med en dør på gløtt til rollen som flerfaglig prosjektleder Ha et... 

Senior rådgiver Automasjon og ITB

Gjøvik
1 dag siden
 ...mål. Arbeidsoppgaver Ledelse og personalansvar for dedikerte ansatte Prosjektering og rådgivning innenfor fagområdet Oppdragsledelse, kvalitets- og fremdriftsstyring Ivareta byggherreinteresser ved planlegging og utførelse av prosjekter Innsalg av... 

Erfaren ingeniør med gode lederegenskaper?

Haugesund
10 dager siden
 ...budsjettering og -regnskap  Utvikling av metodikk og verktøy innen bærekraft og klimagassberegninger  Tilbuds- og markedsarbeid  Oppdragsledelse og ledelse av delleveranser i store, tverrfaglige oppdrag   Opplæring  Samarbeid og kontakt med eksterne aktører  Som... 

Seniorrådgiver/rådgiver bærekraft - fornybar energi

Bærum kommune
3 dager siden
 ...prosjektering av dammer med tilhørende infrastruktur og komponenter Utvidede tilsyn (hovedtilsyn og revurdering) av dammer Oppdragsledelse, prosjektledelse og prosjekteringsledelse Byggeledelse og oppfølging på byggeplass etter ønske For oss er det viktig at... 

Rådgiver dam og vassdragsteknikk

Bærum kommune
3 dager siden
 ...unikt innblikk i vår arbeidshverdag:  RÅDGIVERNE - Norconsult Dine arbeidsoppgaver vil være: Rollen som fagansvarlig og oppdragsleder i tverrfaglige prosjekteringsgrupper Ha ansvar for tegning, modellering, visualisering og beskrivelse etter NS 3420... 

Landskapsarkitekt

Tromsø
17 dager siden
 ...miljøvennlige og bærekraftige utbyggingsløsninger. Vi vil gjerne ha deg med på laget. Dine arbeidsoppgaver vil kunne omfatte: Oppdragsledelse for tidligfase prosjekter fra mulighetsstudie til konsesjonssøknad Planlegging og utredning av vindkraft-, vannkraft- og... 

Planlegger fornybar energi - prosjektutvikling, myndighetspr...

Bærum kommune
22 dager siden
 ...oppdrag, og vi er interessert i deg som kunne tenke deg å jobbe innenfor de fleste av følgende områder: Prosjekteringsledelse, oppdragsledelse, fagansvar og disiplinledelse VVS. Dette kan omfatte både enfaglige og tverrfaglige oppdrag i alle faser og ulike... 

Erfaren VVS-rådgiver – Bygg og Eiendom VVS

Bærum kommune
3 dager siden
 ...arbeidsoppgaver vil være: Prosjektering av VVS-tekniske installasjoner Modellering i BIM-verktøy Mulighet for flerfaglig oppdragsledelse og teknisk byggeledelse VVS-tekniske beregninger For oss er det viktig at du: Er markeds- og kundeorientert, og har... 

VVS-rådgiver

Levanger
10 dager siden
 ...oppdragsløsningen vil du arbeide prosjektbasert,enten selvstendig eller som del av et tverrfaglige team. Erfaring somprosjektmedarbeider, oppdragsleder/prosjektleder er derfor ønskelig. En annenviktig oppgave i analyseavdelingen er å bidra til undervisning isikkerhetslovens krav,... 

Vil du jobbe sammen med landets fremste rådgivere innen sikr...

Oslo
18 dager siden
 ...klimavurderinger Utarbeide anbudsdokumenter og kostnadsoverslag Oppfølging på byggeplass Fag- og disiplinansvar i oppdrag Oppdragsledelse Teknisk byggeledelse Tilbudsarbeid For oss er det viktig at du: Er sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring... 

Rådgiver innen VVS, Energi/Miljø

Bodø
14 dager siden
 ...store prosjekt. Prosjektering av alle typer VA-anlegg, inkludert tegning med AutoCAD/Novapoint VA. Overvannshåndtering. Oppdragsledelse innen fagområdet Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring til kolleger og i prosjektteam. Prosjektering innen VA-transport... 

Sweco Norge

Narvik
21 dager siden
 ...og konkurransegrunnlag Befaringer og oppfølging på byggeplass Tilstandsbefaringer Fag- og disiplinansvar i oppdrag Oppdragsleder For oss er det ønskelig at du: Er utdannet Sivilingeniør/Ingeniør Har gode evner og interesse innen elektrofaget Har... 

Sivilingeniør/Ingeniør elektro innen Bygg og Industri

Trondheim
24 dager siden
 ...konkurransegrunnlag for ulike entrepriser Modellering 3D/DAK Oppfølging på byggeplass Fag- og disiplinansvar i oppdrag Oppdragsledelse For oss er det viktig at du: Er utdannet Sivilingeniør/Ingeniør gjerne med fagbrev Har gode evner og interesse innen... 

Elektrorådgiver

Bodø
17 dager siden
 ...Oslo: ~ Trene koordinatorene i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen innen fagområdet SHA ~ Involvert i flere prosjekter som oppdragsleder og fagansvarlig ~ Organisere interne SHA-aktiviteter med ansvar for å planlegge og følge opp fremdrift ~ Utvikle prosedyrer... 

Er du vår SHA-leder for Team Oslo?

Oslo
4 dager siden
 ...og avløp ~Teknologiutvikling ~Igangsetting og oppfølging av drift ~Fag og disiplinansvar både i større og mindre oppdrag ~Oppdragsledelse og prosjekteringsledelse i tverrfaglige VA-prosjekter Kvalifikasjoner: ~Bachelor/Master innenfor VA/prosess/maskin ~Erfaring... 

Asplan Viak

Sandvika
16 dager siden
 ...Hos oss er geografisk plassering ikke et hinder for ansettelse. Som erfaren geotekniker i Norconsult vil du være fagansvarlig, oppdragsleder og få muligheten til å være med i team som prosjekterer og løser de utfordringer vi til enhver tid har påtatt oss. Du blir med i... 

NORCONSULT DIGITAL AS

Sandvika
25 dager siden
 ...interessert i deg som kunne tenke deg å jobbe innenfor noen av følgende områder: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse teknikk, oppdragsledelse, fagansvar og disiplinledelse VVS – Dette kan omfatte både enfaglige og tverrfaglige oppdrag i alle faser og ulike... 

Randstad

Sandvika
18 dager siden
 ...oppdrag og økonomi innen egen enhet ~Ansvar for personaloppfølging og legge til rette for et godt arbeidsmiljø ~Prosjektarbeid og oppdragsledelse Stillingen inngår i Arkitektur og Bygg, region Sør sitt lederteam Hva vi kan tilby: Kompetanseutvikling er viktig for oss... 

Asplan Viak А.С.

Tønsberg
16 dager siden
 ...utdanning fra høyskole/universitet/teknisk fagskole. Minimum 2-4 års erfaring med prosjektering av kontaktledningsanlegg og oppdragsledelse, med vilje og evne til å lære og utvikle deg videre. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk er nødvendig for... 

Rejlers NORWAY

Oslo
2 måneder siden
 ...oss at dine viktigste arbeidsoppgaver vil blant annet være: ~Prosjektledelse og/eller prosjekteringsledelse ~Tilbudsarbeid ~Oppdragsledelse Salg og markedsføring, herunder kundekontakt og tilbudsarbeid. Kvalifikasjoner: ~Sivilingeniør ~Meget gode kommunikasjonsevner... 

Asplan Viak

Bryne (Time)
28 dager siden
 ...forretningsutvikling - oppfølging av kunder, overvåking av markedet, anbudsarbeid, samt utvikling av nye tjenester innenfor vann- og avløp. Oppdragsledelse og eget konsulentarbeid -- en del av din tid jobber du i egne oppdrag Faglig veiledning av juniorer Teamet ditt Som... 

RAMBØLL NORGE AS AVD TØNSBERG

Tønsberg
Én måned siden
 ...fremste ansvarsområder vil være: Prosjekteringsledelse av bygg- og industriprosjekter Ledelse av tverrfaglige prosjekter Oppdragsledelse og fagansvar Drive utvikling internt og eksternt for bærekraftige prosjektløsninger i tråd med Rambølls strategi Ledelse... 

RAMBØLL NORGE AS AVD TØNSBERG

Tønsberg
Én måned siden
 ...og prosjektering av elektro eller SRO i veg- og baneprosjekter  Delta i tverrfaglige samferdselsprosjekt over hele landet Oppdragsledelse, fag- og disiplinansvar Oppfølging av og samarbeid med entreprenører, tiltakshavere og partnere    Vi støtter den faglige... 

Ramboll

Oslo
9 dager siden
 ...og konkurransegrunnlag Befaringer og oppfølging på byggeplass Tilstandsbefaringer Fag- og disiplinansvar i oppdrag Oppdragsleder For oss er det ønskelig at du: Er utdannet Sivilingeniør/Ingeniør Har gode evner og interesse innen elektrofaget Har... 

NORCONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM

Trondheim
22 dager siden
 ...oppdragsløsningen vil du arbeide prosjektbasert, enten selvstendig eller som del av et tverrfaglige team. Erfaring som prosjektmedarbeider, oppdragsleder/prosjektleder er derfor ønskelig. En annen viktig oppgave i analyseavdelingen er å bidra til undervisning i sikkerhetslovens... 

FORSVARSBYGG

Oslo
18 dager siden
 ...Momsproblematikk innenfor eiendom Aksjer og verdipapirer Årsoppgjør og skattemelding Løpende bokføring Avstemning Oppdragsledelse Det er mulighet for fagansvar og eventuelt ansvar for egen bransjegruppe for rett person Hvem er du? Du har relevant... 

ECIT SOLUTIONS AS AVD HØNEFOSS

Hønefoss
29 dager siden