...kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten har ansvaret for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Det omfatter tjenesteområdene hjemmesykepleie, hjemmehjelp (praktisk bistand), brukerstyrt personlig assistanse (BPA), trygghetsalarmer... 

Rana kommune Hjemmebaserte tjenester

Mo
3 dager siden
 ...tjenester, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Hjemmetjenesten består av fem ordinære hjemmetjenesteavdelinger, demenslaget, omsorgsboliger, bosenter, renholdspatruljen og nattpatruljen. Vi søker sommervikarer for perioden uke 25-33. Vi søker sykepleiere,... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden
 ...ansettelse når autorisasjonen foreligger.Vi søker etter miljøarbeider til nattjenesten ved Enga bofellesskap. Enga bofellesskap er en omsorgsbolig i avdeling for Psykisk helse og sosiale tjenester.  Enga bofellesskap er en omsorgsbolig i avdeling for psykisk helse og... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden