Søkeresultater: 2 344 ledige stillinger

 ...bli lagt vekt på i vurderingen av personlig egnethet Vi ser frem til å høre fra deg. Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25). Les mer om oss:

LILLOHJEMMET

Oslo
13 dager siden
 ...er både et skolebibliotek og et folkebibliotek som vant årets bibliotek i Vestland i 2023. Årstadbibliotekene er en del av Bergen Offentlige Bibliotek, med til sammen ca. 140 ansatte og 1,1 million besøkende i året.   Arbeidsoppgaver Skape en inspirerende og trygg... 

Ledig vikariat i 80% som sosialarbeider / aktivitetsleder fo...

Bergen
5 dager siden
 ...inngår i bibliotekets vaktordning med kveldsvakt og lørdags- vakt  Arbeidssted er for tiden Fyllingsdalen bydelsbibliotek  Bergen Offentlige Bibliotek er et av landets største og mest brukte bibliotek med stor vekt på utvikling av bibliotektjenester. Biblioteket ønsker... 

60 % fast stilling som bibliotekar/ formidler

Bergen
5 dager siden
 ...etter deg som er god til å tilegne deg ny kunnskap og som viser initiativ til egenlæring. Kvalifikasjoner: Erfaring fra saksbehandling, reklamasjoner eller service er en fordel, men ikke et krav Har du relevant utdannelse, er det et pluss Personlige egenskaper... 

STUDENTCONSULTING NORGE BEMANNING AS

Oslo
25 dager siden
 ...avhengig av interesser. Ein kan arbeide 100% i klinikk eller ein kan etter avtale ha kombinasjonsstilling med ulike delar av den offentlege legetenesta. Den offentlege legetenesta dekker sjukeheim, helsestasjon, fengselsteneste og migrasjonsteneste. Avhengig av kvalifikasjonar... 

LEGETJENESTER OG AKUTT HELSEBEREDSKAP - AVDELING ÅLESUND

Ålesund
15 dager siden
 ...utvikling av innkjøpsfunksjonene deres rådgivning og oppfølging av oppdragsgivere, samt prosjektarbeid knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser og kontraktsstyring. Hovedarbeidssted er ved vårt kontor i Bergen. Det må likevel regnes med noe arbeid ute hos... 

ODIN PROSJEKT AS AVD BERGEN

Bergen
13 dager siden
 ...utrustning på den enkelte soldat. Arbeidsoppgaver Teknisk saksbehandling med materielldata og HMS risikovurderinger knyttet til...  ...utdanningsretning. Utdanning og/eller erfaring fra arbeid innenfor offentlige anskaffelser og prosjektarbeid. Erfaring fra offentlig... 

Overingeniør innen kjemikalieforvaltning

Bærum kommune
5 dager siden
 ...kunders kunder, debitor, gjeldsrådgivere, namsmenn og andre offentlige organer. Kundekonsulentene har mandater til å hjelpe alle som...  ...Kundebehandling på telefon, mail, chat og sosial media ~ Saksbehandling ~ Behandle og besvare henvendelser fra skyldnere, gjeldsrådgivere... 

Ønsker å kombinere studier med arbeidserfaring? Vi tilbyr en...

Oslo
5 dager siden
 ...sine mål, drives effektivt og i henhold til god praksis for offentlig forvaltning.  Avdelingen gir faglig støtte til øvrige avdelinger...  ...på norsk god forståelse for bruk av digitale systemer i saksbehandlingen  Vi ser for oss at du har gode samarbeidsevner tar... 
Oslo
6 dager siden
 ...Avdelingen skal også være en pådriver for en mer helhetlig digital offentlig sektor og samarbeider med mange sentrale premissleverandører...  ...oversikt over covid-19-utstyr under pandemien, raskere saksbehandling av klagesaker på økonomisk sosialhjelp, sikker økonomisk... 
Vadsø
9 dager siden
 ...fast kontorsted på kommunehuset, Moen. Arbeidsoppgaver: Saksbehandling av byggesaker, fradelingsaker, seksjoneringsaker og...  ...arkitektur Erfaring innenfor plan- og bygningsrett, kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel God skriftlig og muntlig framstillingsevne... 

MÅLSELV KOMMUNE BYGGFORVALTNING

Moen
13 dager siden
 ...regler og retningslinjer for dokumentasjonsforvaltning i det offentlige. Stillingen som arkivleder er for tiden innplassert i organisasjonsavdelingen...  ...og retningslinjer knyttet til dokumentasjonsforvaltning og saksbehandling i offentlig sektor God kjennskap til Noark5-standarden og... 

SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET

Moss
13 dager siden
 ...dypdykk i faglige vurderinger Bidra og rådgi medlemmene med saksbehandling, analyser, statistikk og økonomi  Kontinuerlig fokus på...  ...bli behandlet konfidensielt. Søknader vil bli behandlet konfidensielt og det utarbeides ikke offentlig søkerliste. show more

Randstad

Oslo
5 dager siden
 ...arbeid og aktivitet. Flere av veilederstillingene våre innebærer saksbehandling knyttet til blant annet folketrygdloven eller...  ...eller nedsatt funksjonsevne. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller... 

NAV ØST-VIKEN RÅDHUSVEIEN 3 NITTEDAL

Bjørkelangen
13 dager siden
 ...av brukere, kvalitet i ordrehåndtering, serviceovervåking og saksbehandling vil være sentralt. Samhandling med ledernettverk og brukere med...  ...manglende utdanning. Relevant erfaring fra EBA og/eller offentlig virksomhet er en fordel Ledererfaring. Du må kunne sikkerhetsklareres... 

Er du vår nye leder kontorhotell?

Oslo
4 dager siden
 ...gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten...  ...oppfølging av innbyggere i kommunen med flyktningbakgrunn Saksbehandling og vedtaksfatting Utvikle nye metoder for helhetlig... 
Lyngseidet
13 dager siden
 ...kritisk samfunnsoppdrag.  Våre tjenester leveres til kunder i offentlig og privat sektor, nasjonalt og globalt. Vi har ansvar for...  .... Arbeid med klienter, utstyr, tilgangsstyring, sikkerhet og saksbehandling er en stor del av hverdagen. Vi ønsker at førstelinje skal løse... 
Oslo
6 dager siden
 ...bokføring og avstemming Bankavstemming Årsavslutning Saksbehandling, veiledning og kundebehandling Det er ønskelig at du...  ...økonomiforståelse og interesse for regnskap og innfordring Kjennskap til offentlig regnskap og forvaltning er en fordel Positivt... 

Økonomikonsulent

Karmøy kommune
5 dager siden
 ...Koordiner og følge opp politiske vedtak Håndtere saker og utføre saksbehandling på vegne av kommunedirektøren Bistå med oppfølging av...  ...meroffentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes... 

Rådgiver Sirdal kommune

Sirdal kommune
5 dager siden
 ...erfarne saksbehandlere. Oppgavene vil bestå av saksforberedelse, saksbehandling, oppfølging av frister, veiledning og kommunikasjon med...  ...Jobbnorges elektroniske mal. Det vil på forespørsel bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til... 

AGDER TINGRETT ARENDAL

Arendal
20 dager siden