Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Nav jobb

21-40 fra 15845 søkeresultater

NAV  -  Båtsfjord
 ...arbeidssøkere og sykemeldte. Vi rullerer på vertsoppgaver i mottaket. Siden vi er et lite kontor må man ha bred kunnskap om alle tjenester i NAV. Jobben er spennende og allsidig og man må være forberedt på endringer. Veiledning, motivering og oppfølging av brukere som... 
15 dager siden
Ski kommune  -  Ski
 ...Ski kommune NAV Ski leverer tjenester innen statlig og kommunal sektor. Kontoret har ca. 90 ansatte og holder til sentralt i Ski sentrum. NAV leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid... 
12 dager siden
NAV  -  Tromsø
 ...Arbeidsoppgaver avdekke og utrede trygdesvindel samhandle med andre offentlige etater samhandle med andre enheter i NAV bidra til å forebygge trygdesvindel Kvalifikasjoner høyere utdanning (minimum bachelorgrad eller tilsvarende) erfaring med saksbehandling... 
14 dager siden
Sula kommune  -  Langevåg
 ...Sula kommune Ved NAV Sula er vi 17 tilsette fordelt på statlege og kommunale tenester. NAV sitt hovedoppdrag er å få fleire i arbeid og færre på stønad. NAV Sula har ledig 100% fast stilling som rettleiar. I tillegg kan det bli aktuelt med ledig vikariat. Arbeidsoppgåver... 
7 dager siden
NAV  -  Tønsberg
 ...NAV Det er ledig fast stilling som veileder ved avdeling Marked og inkludering ved NAV Tønsberg. NAV Tønsberg har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen arbeids- og velferdstjenester til Tønsberg kommunes innbyggere. NAV Tønsberg er et kontor med ca. 90... 
10 dager siden
NAV  -  Tønsberg
 ...Arbeidsoppgaver Veiledning og oppfølging innenfor NAVs arbeidsområde, både individuelt og i gruppe. Saksbehandle og fortløpende vurdere rettigheter opp mot relevant lovverk. Sørge for oppdaterte og arbeidsfokuserte aktivitetsplaner og foreta arbeidsevnevurderinger... 
11 dager siden
NAV  -  Kristiansand kommune
 ...Veileder - NAV Kristiansand NAV Kristiansand er et partnerskap mellom stat og kommune, og leverer tjenester til kommunens 90.000 innbyggere. Vi er et kontor i kontinuerlig utvikling og er over 200 ansatte, fordelt på 4 avsnitt. Et av NAV sine satsingsområder er oppfølging... 
11 dager siden
NAV  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Booke og gjennomføre møter med potensielle arbeidsgivere Oppsøke bedrifter, skape dialog med arbeidsgivere og bygge nettverk Identifisere jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner samt matche dem med riktige jobber Bistå jobbsøkeren...
13 dager siden
Nav Økonomitjeneste  -  Førde
 ...Rådgjevar NAV Hjelpemiddelsentral NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HAR EIT OVERORDNA OG KOORDINERANDE ANSVAR FOR FORMIDLING AV HJELPEMIDDEL I SOGN OG FJORDANE Vi er 27 tilsette og er NAV sitt ressurs- og kompetansesenter for tekniske hjelpemiddel, tolketeneste, fysisk miljø... 
11 dager siden
NAV  -  Førde
Arbeidsoppgaver Behandle søknader om tekniske hjelpemiddel Formidle hjelpemiddel til menneske med kognitive vanskar Gi samarbeidspartar og brukarar råd om kognitive hjelpemiddel Gi råd om regelverk for formidling av hjelpemiddel Halde kurs for brukarar ...
11 dager siden
Ski kommune  -  Ski
Arbeidsoppgaver Ansvar for bosetting og oppfølging av bosatte i kommunen. Ansvar for oppfølging i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Arbeidsrettet brukeroppfølging med sikte på å avklare arbeidsevnen og bidra til at brukeren kommer i arbeid. Saksbehandling,...
12 dager siden
NAV  -  Åseral kommune
 ...tid er nødvendig for at kontorene i størst mulig grad skal imøtekomme innbyggernes behov Kvalifikasjoner Solid erfaring fra NAV innen brukerrettet oppfølging og veiledning av arbeidssøkere som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet Solid erfaring... 
11 dager siden
Sola kommune  -  Sola
 ...Sosialkonsulent - NAV Sola Sola er en mellomstor kommune med rundt 26.000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen... 
4 dager siden
NAV  -  Brønnøysund
 ...relasjoner • Evne til å være strukturert, ta initiativ, effektiv og ha stor arbeidskapasitet • Motivasjon for å bidra til å løse NAVs samfunnsoppdrag • Godt humør som deles med dem rundt deg • Kommunikasjonsferdighet i flere språk Vi tilbyr •... 
11 dager siden
NAV  -  Ski
 ...standard og situasjonsbestemt innsats (jobbteamet). Kvalifikasjoner Minimum 3-årig høyere utdannelse. Relevant ledererfaring fra NAV-kontor kan kompensere for utdanningskravet Det er ønskelig med arbeidserfaring fra NAV-kontor og kunnskap om offentlig forvaltning... 
11 dager siden
NAV  -  Arendal
Arbeidsoppgaver Fagområdet omfatter: Bevegelse voksne og barn kommunikasjon, kognisjon og bolig. Bistand og rådgivning til kommunale samarbeidspartner i brukersaker. Utprøving og tilpasning av hjelpemidler. Opplæring i hjelpemidler og bruk av disse. Deltaker...
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Grorud  -  Oslo
 ...og lett vekker tillit hos mennesker? Er du kvikk og trigges av gode resultater? Da er du sannsynligvis akkurat den vi leter etter! NAV Grorud har gjennom flere år bygget seg opp god kompetanse innenfor tett kvalifiseringsfaglig oppfølging. Jobbsjansen skal starte et delprosjekt... 
11 dager siden
Radøy kommune  -  Radøy kommune
 ...Busetjing og burettleiingsstilling Nav. Radøy kommune ligg sentralt plassert i Nordhordland, og grensar i sør til Lindås kommune og i nordaust til Austrheim. Kommunesenteret Manger ligg ca ein time å kjøre frå Bergen sentrum og ca 35 kilometer frå Mongstad.Radøy kommune... 
11 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Strategisk ledelses-, utviklings-, økonomi- og resultatansvar for NAV Bjerke. Ansvar for måloppnåelse og personal innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. Utvikle og iverksette bedre tjenester til bydelens innbyggere gjennom å motivere medarbeidere... 
12 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...NAV Nav Serviceenhet Oslo er en av Nav Oslos fellesenheter. Serviceenhetens oppgaver er knyttet til arkiv, post og registrering for hele Nav Oslo. Enheten har totalt 30 medarbeidere og er organisert i to seksjoner. Arkiv og journalføringsseksjonen er en avdeling... 
7 dager siden