Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Nav jobb

21-40 fra 10596 søkeresultater

NAV  -  Mo
 ...statussamtaler resultatansvar knyttet til teamets oppgaver ansvar for utvikling og kvalitet på SE-tjenestene i eget team bidra til at NAV får økt kontakt med arbeidsgivere og bedre markedskompetanse Kvalifikasjoner Du må ha: erfaring fra arbeidslivet, gjerne... 
5 dager siden
NAV  -  Bodø
 ...NAV NAV Nordland har det overordnede statlige ansvaret for drift og utvikling av de 43 NAV kontorene i fylket samt Arbeidslivssenter og Arbeidsrådgivning. Kontoret er lokalisert i Bodø og har for tiden 29 medarbeidere fordelt på to avdelinger. Som medarbeider ved... 
6 dager siden
NAV  -  Nordfjordeid
 ...NAV Vi har ledig stilling som jobbspesialist (1434 Rådgivar) ved NAV Eid. Som ein del av endringane i NAV ønskjer vi å rekruttere ein jobbspesialist som på sikt blir ein del av eit jobbspesialist-team ved NAV Eid/Nordfjordregionen. Oppfølging i eigenregi i NAV «... 
12 dager siden
Stavanger kommune  -  Hafrsfjord
 ...samt noe økonomisk saksbehandling Tett dialog med samarbeidspartnere, arbeidsgivere ol. Gi informasjon og veiledning innfor NAV sine ulike tjenesteområder Kvalifikasjoner Utdannelse på minimum bachelornivå Personlig egnethet samt erfaring fra NAV vektlegges... 
6 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Alna I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet deltar NAV Alna i et prosjekt for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Bakgrunnen for prosjektet er basert på en kunnskapsoppsummering på området ( samt en kartlegging av tilgrensende... 
12 dager siden
Eidsvoll kommune  -  Eidsvoll (tettsted)
 ...hektisk hverdag over tid med korte frister og mange ulike regelverksvurderinger, og evner å prioritere. har erfaring fra arbeid i NAV-kontor og arbeid med Lov om sosiale tjenester i NAV evner å bygge gode relasjoner med brukere, arbeidsgivere,... 
Én måned siden
NAV  -  Ølen
 ...Arbeidsoppgaver Arbeidsretta oppfølging av NAV sine brukerar Kontakt med arbeidsgjeverar og andre eksterne samarbeidspartnerar Kartlegge og rettleie mennesker i ulike livssituasjonar Gjennomføre rettleiing i grupper og halde informasjonsmøter om ulike tema... 
10 dager siden
Nigel Frank International  -  Oslo
 ...MS Dynamics NAV -Konsulent - Oslo Microsoft Dynamics NAV Konsulent i Oslo Jeg jobber med etablert NAV hus klient som er ute etter en dreven konsulent. Klienten fokuserer innen Retail og jobber med diverse kjeder innen dette. Det er en stor etterspørsel etter flere... 
Én måned siden
Nedre Eiker kommune  -  Mjøndalen
 ...og statlige ansatte ~ Utvikling og ledelse av medarbeidere ~ Bidra til videreutvikling av arbeidsmetodikk og arbeidsprosesser ~ NAV er en dynamisk organisasjon og endringer i stillingen må påregnes i tråd med NAV`s øvrige endringsarbeid ~ Spesielt for... 
11 dager siden
NAV  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Stillingens hovedoppgave er saksbehandling av klagesaker og forberedelse av ankesaker for Trygderetten, primært på området barnebidrag hvor kontoret for tiden har stor saksmengde. I tillegg kan det være aktuelt med: veiledning, opplæring, utrednings...
14 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...HR-analytiker - NAV HR-partner er en seksjon i Arbeids- og velferdsdirektoratets HR-avdeling. Seksjonen har ansvar for å utarbeide strategier, policyer og avtaler samt retningslinjer og rutiner på HR-området som skal gjelde for hele Arbeids- og velferdsetaten. Seksjon... 
19 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Strategisk ledelse og videreutvikling av NAV Ullern Ansvar for måloppnåelse, personal og økonomi innenfor de til enhver tid gjeldende rammer Utvikle og iverksette bedre tjenester til bydelens innbyggere innenfor gjeldende rammer, gjennom å motivere... 
14 dager siden
NAV  -  Verdal
Arbeidsoppgaver Du skal identifisere jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner samt «matche» dem med riktige jobber Du skal bistå jobbsøkeren i søkeprosessen Du skal avtale møter med potensielle arbeidsgivere og oppsøke bedrifter Du skal ...
13 dager siden
Ski kommune  -  Ski
 ...Åpen søknad NAV Ski - NAV Org. nr: - Stillingsident: 3684713686 Presentasjon av stillingen: NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet... 
4 dager siden
NAV  -  Hokksund
 ...arbeids- og aktivitetsmuligheter) oppfølging av lovpålagt aktivitetsplikt saksbehandling av ytelser etter lov om sosiale tjenester i NAV og annet aktuelt lovverk utarbeidelse av rapporter, vedtak, korrespondanse med samarbeidspartnere, rutinebeskrivelser m.v.... 
15 dager siden
Quality Hotel Vøringfoss  -  Eidfjord
 ...Kjøkkensjef (Ref. nav-137421) Job description: ** JOB AD STARTS HERE ******************* Jobben * Forberede, lage mat og være ansvarlig for et fantastisk kjøkken * Innkjøp og lagerkontroll * Konseptutvikling, menyplanlegging og kvalitetskontroll * Forventet... 
13 dager siden
Molde kommune  -  Molde
 ...NAV Molde - Prosjektmedarbeider - jobbspesialist Molde, rosenes og jazzens by, er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en... 
7 dager siden
Smøla kommune  -  Smøla
 ...Veileder NAV og barnevern NAV-kontoret tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid og trygd, samt kommunens sosial- og barnevernstjeneste. Kort om stillingen 2. gangs utlysning Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som veileder NAV og barnevern... 
10 dager siden
Bergen kommune  -  Sandsli
 ...Bergen kommune NAV Ytrebygda er et av åtte NAV-kontor, og vi er lokalisert på Sandsli. Kontoret har felles publikumsmottak, samtalerom og åpent kontorlandskap for alle ansatte. Sosialtjenesten er organisert med to fagavdelinger - avdeling Arbeid og avdeling Helse, samt... 
9 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...Trivelig arbeidsmiljø • Lønnsspenn kr 371 000 til 423 200 • Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønn trekkes 2%) NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming,... 
1 dag siden