Pedagogisk leder Arbeidsoppgaver Lede det pedagogiske arbeidet i tråd med aktuelt lovverk, faglig skjønn og Kristiansand kommunes Rammeverk for kvalitet og mestring. Arbeide for kontinuerlig utvikling av et inkluderende læringsmiljø tilpasset det enkelte barn... 

HELLEMYR BARNEHAGE

Kristiansand S
4 dager siden
Prosjekteringsavdelingen er ansvarlig for prosjektering og gjennomføring av nye anlegg og større ombygninger i Nikkelverk. Vi har et sterkt teknisk fagmiljø som håndterer mange komplekse prosjekter fra idé til igangsetting. Avdelingen består av 26 høyt kompetente prosjektledere...

GLENCORE NIKKELVERK AS

Kristiansand S
4 dager siden
 ...Daglig leder i IK Våg Håndball Vi ønsker å ansette en daglig leder i inntil 100 % stilling. Vi søker etter en teamorientert person som har lyst til å være med å videreutvikle IK Våg Håndball som klubb. Vi ser etter deg som har et stort engasjement for det å drive og... 

ALLIANSEIDRETTSLAGET IK VÅG

Kristiansand S
13 dager siden
 ...I NAV Kontaktsenter Agder har vi flere ledige faste stillinger som veiledere. Vi søker etter personer som er selvstendig og besluttsom, og som stoler på...  ...veilede om arbeidsmarkedet med mål om å få flere i jobb lede samtalen, lytte, avklare, finne frem relevant og riktig... 

NAV KONTAKTSENTER AGDER

Kristiansand S
4 dager siden
 ...innbyggere. Har du sans for nye utfordringer, er løsningsorientert og en utpreget lagspiller er dette noe for deg! Arbeidsoppgaver Lede arbeidet med å bygge opp bemanningstjeneste på operativt og strategisk nivå Bistå ledere i arbeidet med å kartlegge og analysere... 

LILLESAND KOMMUNE - SENTRALADMINISTRASJON VELFERD

Lillesand
4 dager siden
 ...Er du vår nye leder for staben i Organisasjonsavdelingen? Dette er en unik mulighet for rett person som ønsker å spille en nøkkelrolle...  ...for egne oppgaver og samtidig har evnen til å inspirere og lede staben i avdelingen. Organisasjonsavdelingen er en av fem sentrale... 
Kristiansand S
2 dager siden
 ...travel arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig og personlig utvikling? Da bør du søke på denne stillingen! Vi har ledig stillinger: 2 x 100 % fast stilling sykepleier/helsefagarbeider Arbeid for tiden tredelt turnus med arbeid p.t. 3. hver helg,... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
4 dager siden
 ...Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Arbeidsoppgaver Enhetsleder skal lede enhetens daglig drift med ansvar for å koordinere og tilrettelegge arbeidsoppgaver. • Kvalitet, pasientsikkerhet og HMS,... 

SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON KRISTIANSAND

Kristiansand S
3 dager siden
 ...Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer? Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som seniorrådgiver i Utdanningsavdelingen, seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring. Utdanningsavdelingen... 

UNIVERSITETET I AGDER

Kristiansand S
9 dager siden
 ...Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, og risikofødsler fra hele Agder er selektert til Kristiansand. Vi har ledig 2 x 100 % fast stilling for overlege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Tiltredelse etter avtale. Lege i spesialisering... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
3 dager siden
 ...Kristiansand kommune har ledig jordmorstillinger: 2x80% faste stillinger ved Familiens hus Ved interne omrokkeringer vil andre stillinger kunne bli ledige Barne- og familietjenester inneholder helsetjenester for barn og unge, barnevernstjenesten, PPT og fag og... 

KRISTIANSAND KOMMUNE HELSEFORVALTNING OG KOORDINERING

Kristiansand S
3 dager siden
 ...Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) har ledig 100% fast fysioterapeutstilling. Stillingen er for tiden er knyttet til fysikalsk medisin, særlig smertetilstander og skader i underekstremitet (hofte/bekken, kne, ankel og fot). Ved en eventuell intern ansettelse... 

SØRLANDET SYKEHUS HF REHABILITERING KRISTIANSAND

Kristiansand S
12 dager siden
 ...ansvaret for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til Livsmestring helse Vest. Området ledes av enhetsleder og 7 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, oppfølging og ambulerende tjenester. Recovery er vårt... 

KRISTIANSAND KOMMUNE ORGANISASJON

Kristiansand S
5 dager siden
 ...Lyst til å jobbe med parkering, drift og ledelse ? Parkeringsenheten i Kristiansand kommune skal ansette en ny avdelingsleder for oppgavene drift, vedlikehold og utvikling av byens parkeringshus og parkeringsområder.  Du er rett person om du vil være med å bidra... 

KRISTIANSAND KOMMUNE PARKERING

Kristiansand S
11 dager siden
 ...deg innenfor ditt fag- og interesseområde  du blir del av en organisasjon som er i rask utvikling og med høye ambisjoner om å bli ledende innen bærekraft i vår landsdel  tilrettelagt arbeidsplass med hjemmekontorordning og fleksitid  gunstige pensjons-, forsikrings... 
Kristiansand S
3 dager siden
 ...utfordringer? Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som utdanningsdirektør, med tiltredelse...  ...og nyskaping og dekanene. Arbeidsoppgaver Lede, koordinere, organisere og utvikle avdelingen Kontinuerlig utvikle... 
Kristiansand S
9 dager siden
 ...Ved avdeling for medisinske senger, indremedisin 2A i Kristiansand har vi følgende ledig: ~1x100 % fast stilling som sykepleier Ved intern omrokkering kan andre stillinger/stillingsbrøker innen avdelingen eller i bemanningsenheten bli ledig. Sengepost 2A er organisert... 

SØRLANDET SYKEHUS HF MEDISINSK SERVICE KRISTIANSAND

Kristiansand S
11 dager siden
 ...avlastere som både kan jobbe fast helg, oppdrag på timer eller enkelttimer i ukedager på ettermiddag/kveld. Vi har for tiden flere ledige oppdrag. Ved ansettelse må politiattest fremlegges. Kun elektroniske søknader blir behandlet.   Arbeidsoppgaver Ha et... 
Kristiansand S
2 dager siden
 ...vannkraft og vassdragsteknikk med mange utviklingsmuligheter både som fagekspert og prosjektleder.   Nå søker vi deg som vil være med å lede større prosjekter innen Vannkraft.   DINE ARBEIDSOPPGAVER Prosjektleder for vannkraftprosjekt og flomprosjekter... 

SWECO NORGE AS AVD KRISTIANSAND

Kristiansand S
2 dager siden
 ...Dette er en spennende stilling for deg som ønsker å kombinere ledelse, fagutvikling og fortsatt kunne jobbe noe i avdeling. Du blir en del av barnehagens lederteam sammen med styrer. Styrerassistentstillingen er 40% og kombineres med 60% pedagogstilling for å oppnå... 

LÆRINGSVERKSTEDET EIDET BARNEHAGE

Kristiansand S
9 dager siden
 ...og reiseliv Vg2 Salg og reiseliv  Vg3 Påbygg (oppstart høsten 2024) Med forbehold om nok søkere på de ulike tilbudene. Ledige lærerstillinger i fellesfag Blå Kors videregående skole Grimstad er en privatskole som gir tilbud om et ordinært utdanningsløp... 

Blå Kors videregående skole Grimstad

Grimstad
17 dager siden
 ...utfordringer og muligheter, samt utvikle løsninger som gir verdi for pasientene og samfunnet. Dette er en unik mulighet til å utvikle ledende teknologi og bidra til å forbedre helsevesenet på Sørlandet. Tiltredelse etter avtale. Vi ber alle søkere vedlegge... 

SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON SANDENS KRISTIANSAND

Kristiansand S
4 dager siden
 ...utfordringer? Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast stilling som rådgiver i 100 %. Stillingen er...  ...av digitale verktøy god muntlig formidlingsevne og trygg på å lede møter med mange aktører Ønskede kvalifikasjoner erfaring... 
Kristiansand S
19 dager siden
 ...Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester, og utlyste stillinger er knyttet til «Habilitering Voksne vest». Enheten ledes av enhetsleder og avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetshus og ambulerende tjenester. Recovery er vårt... 

KRISTIANSAND KOMMUNE HABILITERING

Kristiansand S
5 dager siden
 ...med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer? Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det fra juni 2024 ledig et ettårs vikariat i 80-100 % som økonomikonsulent, med mulighet for forlengelse. Stillingen inngår i administrasjonen ved Fakultet... 
Kristiansand S
24 dager siden
Nymo er inne i en fase med økt oppdragsmengde og i vårt team for dimensjonskontroll trenger vi en ny medarbeider i 100%-stilling. Denne avdelingen har oppgaver på alle våre tre lokasjoner, Vikkilen og Fjære i Grimstad og Eydehavn i Arendal. Vi er en avdeling, som...

NYMO AS AVD GRIMSTAD

Grimstad
6 dager siden
 ...medisinsk behandling, at de tilbys rettsmedisinsk undersøkelse og får psykososial støtte etter en belastende hendelse.  Vi har nå et ledig lege engasjement og oppfordrer leger med interesse og engasjement for et viktig fagfelt om å søke. Om beredskapsordningen:... 
Kristiansand S
2 dager siden
 ...etter prinsippet for linje-stab organisering. Det innebærer klare linjer for ansvar og myndighet. Ansvar og myndighet til den enkelte leder fastsettes i lederavtaler. Organisasjonsavdelingen utøver sitt arbeid på oppdrag av og på vegne av administrerende direktør og har... 

SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON SANDENS KRISTIANSAND

Kristiansand S
11 dager siden
 ...Omexom (tidligere Otera Infra) er blant landets ledende tekniske entreprenører innen elkraftmarkedet og leverer tjenester på rammeavtaler innen drift- og vedlikehold, tilstandskontroll, utrykning- og beredskap, utbyggingsprosjekter, samt re- og nyinvesteringer i Agder.... 

OTERA INFRA AS AVD STEMMANE

Kristiansand S
3 dager siden
 ...vernepleiere og helsefagarbeider, sykepleie - og vernepleierstudenter, elever i helsefag og assistenter. Må være over 18 år.  Vi har ledig sommervikariater i 60 - 100% stillinger. Sommerperioden er fra uke 26-31. Vi søkere etter personer til dag/kveld og natt. Antall... 

KRISTIANSAND KOMMUNE VALHALLA HELSESENTER

Kristiansand S
10 dager siden