Humla akuttsenter er et krise-/akutt-tilbud til barn og ungdom fra 0 til 18 år som ligger i Ålesund kommune. Senteret består av to avdelinger, en barneverninstitusjon med fire plasser og en avdeling med 14 beredskapshjem. Institusjonen skal ivareta barn og unge fra 12-...

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
Vi søker personer over 18 år, med godt humør, som er god å jobbe i team, ryddig og service innstilt. Du må være glad i matlaging, renhold og god kundebehandling. Du må kunne jobbe raskt og effektivt og samtidig på en måte som gjør at kunden ønsker å komme tilbake og føler...

SHELL VEGSUND

Ålesund
9 dager siden
 ...langvakter 12,5 time med arbeid kvar 4. helg og ordinær nattevaktturnus. Langvakter natt 12,5 time er frå klokka 19:30-08:00 eller nattevakt 10 timar frå klokka 21:45-07:45.  Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre består av 5 seksjonar: Lokal Sikkerhetspsykiatri HMR,... 
Ålesund
1 dag siden
 ...til å avklare sitasjonen. Vi har ulike turnuser på institusjonen. Noen går langvakter inntil 16 timer, mens andre går våkne nattevakter. Oppgi gjerne i søknadsteksten hva som kan være aktuelt for deg. Arbeidsoppgaver Følge opp rutiner og strukturer. Være en... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...dagkirurgisk eining Legar i spesialisering går 8-delt vakt. Vaktdøgnet er delt i to på kvardagane, medan det i helga er døgnvakt. Nattevakt på kvardagar starter kl 15.00 og var til 09.00 neste morgon. Fredagar startar nattevakta kl 14.30. I helgane varer vaktdøgnet frå... 
Ålesund
3 dager siden
 ...tilsetjing. Interkommunal legevakt på kveld og helg. 2-4 vakter pr mnd. Døgnbemanna av erfarne sjukepleiarar. Dei fleste av nattevaktene på kvardagar er bemanna av fast tilsette legar Interkommunal ØHD-avdeling som ligg i Ålesund er godkjend som institusjonsteneste... 

BRATTVÅG LEGEKONTOR

Haramsøy
2 dager siden
 ...Nygardsvegen som er ei langtidsavdeling. Vi har ungdomar i aldersgruppa 12-18 år. Vi har døgnbemanning med dagvakt, kveldsvakt og våken nattevakt. Vaktlengde varierar frå 8,5 til 12,5 timar. Stillingane som sommervikar er av varierande prosentstorleik fra 25-100%.... 

BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM AVD NYGÅRDVEIEN

Volda
2 dager siden