Om Haugesund Bo- og omsorgssenter Bo - og omsorgssenteret er et botilbud til rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år som har behov for bo oppfølging. Vi har også midlertidig botilbud for bostedsløse. Til sammen 29 plasser 21. Vårt fokus er å gjøre dagene så gode...

FRELSESARMEEN FA GJENBRUK

Haugesund
3 dager siden
 ...barnevernspedagoger og lege. I det miljøterapeutiske arbeidet legger vi vekt på engasjement, kommunikasjon, respekt og anerkjennelse. Som miljøterapeut skal du legge til rette for forhold som kan bidra til forandring og utvikling for pasientene gjennom blant annet døgnstruktur,... 

BLÅ KORS KLINIKK HAUGALAND AS

Haugesund
14 dager siden
 ...tråd med dette lovverket. I kombinasjon med avlastning/barnebolig vil det også gis et skoletilbud i regi av helse- og omsorg. Miljøterapeuter er en del av et team sammen med fagarbeidere og assistenter. Miljøterapeuter har ansvar for at tiltak og faglige planer... 

HAUGESUND KOMMUNE MÅRSTIEN PU AVLASTNINGSHJEM

Haugesund
11 dager siden
 ...mange av dagliglivets aktiviteter. Avdelingen er mye brukt som praksisplass for både elever og studenter i helsefag. Vernepleier/miljøterapeut er en del av et team sammen med helsefagarbeidere og assistenter på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet... 

HAUGESUND KOMMUNE ØIVIND SKALDASPILLARS VEG 7 PU

Haugesund
5 dager siden
 ...døgnposten og vera rådgivar for einingsleiar om fag- og fagutvikling for alle faggrupper som arbeider ved posten (alt pleiepersonell/miljøterapeutar).  Døgnposten er i ein endringsprosess, der endrings- og forbedringarbeid vil vera i fokus. Fagsjukepleier vil her vera viktig... 

HELSE FONNA HF HAUGESUND BUP POLIKLINIKK

Haugesund
7 dager siden
 ...3 faste stillingar (inntil 80 %) på Sveio skule og 2 stillingar (inntil 60 %) fast og (inntil 90 %) vikariat på Vikse skule som miljøterapeut/miljøarbeider. Søk stillingar hos oss og bli med på laget vårt og gjer ein forskjell? Arbeidsoppgåver Oppfølging av elevar,... 

SVEIO SKULE

Sveio
6 dager siden