...Vernepleier/miljøterapeut Stormtunet omsorgsboliger 1, 3 og 5 Stormtunet Omsorgsboliger er en virksomhet i tilrettelagte tjenester i Hammerfest kommune hvor det bor 15 mennesker med ulikt tjenestebehov. Vi yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger... 
Hammerfest
Én måned siden
 ...kombineres med signeringshonorar) Økt garantilønn for tiden: ~ Økt garantilønn med kr 20 000,- (sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter)  Erfaringstillegg for tiden: ~ Erfaringstillegg ved 10 og 25 års tidligere ansiennitet i aktuell fagstilling, kr 12 000,... 

HAMMERFREST KOMMUNE MONTENEGRO

Hammerfest
5 dager siden