...Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Veksthuset Rogaland videreutvikler tilbud til personer med samtidig rusavhengighet og komplekse traumer. I den forbindelse søker vi etter 2  sykepleiere/vernepleiere hver  i 50 % stilling som våken nattevakt. Veksthuset... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
Én måned siden
 ...har: Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern eller er student. Erfaring fra arbeid med utvikligshemming/autisme/rus/psykiatri Erfaring med utarbeidelse av forebyggende tiltak Erfaring med håndtering av utfordrende atferd Kjennskap til helse-og omsorgstjenesteloven... 

Trenger du en givende sommerjobb?

Sandnes
4 dager siden
 ...Mestringsenheten gir hjelp til innbyggere i Sandnes som er flyktninger eller har rus/avhengighet- og/eller psykiske helseutfordringer. Vi legger recoveryorienterte verdier og menneskerettigheter til grunn for arbeidet vårt der vi fremmer håp, empowerment, mening i livet... 

Vi søker sykepleier/vernepleier

Sandnes
1 dag siden
 ...Veiledning. Inngår i Sandnes DPS Psykiatergruppe. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege og spesialist godkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri.  God kjennskap til psykiskhelsevernloven og erfaring med vurdering av... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SANDES DPS ...

Sandnes
19 dager siden
 ...Bachelor i helse og sosialfag Erfaring med å jobbe med barn, ungdom og familier. Du har gjerne videreutdanning innen psykisk helse/rus, familieterapi eller psykososialt arbeid med barn og unge. Det er ønskelig med sertifisering i COS, TIK, DUÅ eller andre... 

Veileder i Inntaksteam

Sandnes
8 dager siden
Vær blant de første som søker
Vi søker miljøterapeuter til arbeid på barnevernsinstitusjon. Din rolle vil være å skape trygghet og stabilitet for ungdommer i en kritisk...  ...Erfaring fra institusjonsarbeid, helse- og omsorgsbolig eller psykiatri vil være en fordel. Arbeidet organiseres primært gjennom... 

WRK Bemanning AS

Stavanger
3 dager siden
 ...Miljøterapeuter til NY ungdomsavdeling Bli med på vår reise! Bli med på vår reise! Frelsesarmeen skal forme en helt ny omsorgsavdeling...  ...og spille hverandre gode. Vi søker også en ledende miljøterapeut som vil ha det utøvende fagansvaret på avdelingen. Vi søker... 
Sola
14 dager siden
Med omsorg i fokus Slik kommer arbeidshverdagen din til å se ut: Vi søker etter en god medarbeider i medleverturnus til vår avdeling på Jæren. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor...

Stendi AS

Stavanger
21 dager siden
 ...tverrfaglige stillinger: psykiater, psykolog, sykepleiere, ergoterapeut, helsesekretær, erfaringkonsulenter, miljøterapeut, helsefagarbeider med videreutdannelse i rus og psykiatri, barne og ungdomsarbeider med videreutdanning i rus og psykiatri i tillegg til ledelsen og... 

Psykolog

Stavanger
24 dager siden
 ...Vi vokser, og søker etter miljøterapeuter og miljøarbeidere som har et sterkt engasjement for...  ...Ledige stillinger: ~2 x 100% miljøterapeut 1 stilling i medlever-turnus (3-7-4-7...  ...erfaring innen helsesektoren, gjerne psykiatri.   Det er ønskelig at du har erfaring... 

Abri Dialogue Bo- og omsorg felles våren 2024

Sola
21 dager siden
 ...av hverdager bygget på guttens ferdigheter og muligheter, slik at han opplever trygghet, mestring og glede i hverdagen. Som miljøterapeut deltar du i guttens daglige aktiviteter der han er og på hans premisser. Du er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
2 måneder siden
 ...Vi styrker laget med vernepleier/miljøterapeut Madla barne- og ungdomsbolig er lokalisert i flotte og sentrale omgivelser på Madla. Vi er et heldøgns omsorgs- og botilbud for barn og unge. Godt tilpassede bygg og dyktige, engasjerte kvinnelige og mannlige medarbeidere... 

STAVANGER KOMMUNE DAGSENTER OG AVLASTINING MADLA BARNE- OG U...

Hafrsfjord
29 dager siden
 ...Spennende utdanningsstilling hvor du får mulighet til å utvikle og forbedre avhengighetsbehandling innen Helse Stavanger! Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) består av 9 enheter som gir differensierte tilbud til pasienter med rus-og avhengighetsproblematikk,... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING LAR ØST...

Stavanger
21 dager siden
 ...ut? Vil du vite mer? Send oss en cv og en søknad om hvorfor akkurat du vil bli en del av vårt drømmeteam! Kompetansekrav miljøterapeut: ~ Bachelor i sykepleie Vi verdsetter: Ærlighet, tillit og oppriktighet Erfaring med målrettet miljøarbeid i team.... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
2 måneder siden
TIPS senter for klinisk psykoseforskning, forskningsgruppe Psykoser ved Stavanger Universitetssjukehus gjennomfører klinikknær forskning rundt forebygging, tidlig intervensjon, behandling og forløp av psykoselidelser. TIPS står for Tidlig oppdagelse og Intervensjon ved...

Forsker I/ Seniorforsker I

Stavanger
Én måned siden
 ...oppfølgingstjeneste: Miljøavdeling. Det er ønskelig med videreutdanning innen rus og psykisk helse-feltet, eller i kognitiv terapi. Virksomheten...  ...samles i den nye virksomheten er Housing first, miljøtjenesten/miljøterapeut rus ved Rehabiliteringsseksjonen, og OBS teamet. OBS teamet... 

STAVANGER KOMMUNE ROP AMBULERENDE TEAM

Stavanger
29 dager siden
 ...oppfølgingstjeneste: Miljøavdeling. Det er ønskelig med videreutdanning innen rus og psykisk helse-feltet, eller i kognitiv terapi. Virksomheten...  ...samles i den nye virksomheten er Housing first, miljøtjenesten/miljøterapeut rus ved Rehabiliteringsseksjonen, og OBS teamet. OBS teamet... 

Sykepleier/vernepleier

Stavanger
26 dager siden
 ...et spennende fagområde med et bredt faglig spekter. Flere av våre ansatte har videreutdanning eller master, blant annet innen rus og psykiatri, geriatri, sår, infeksjon og smittevern. Infeksjonsposten er planlagt inn i første byggetrinn av Nye SUS våren 2025. Vi jobber... 

Er du nysgjerrig på infeksjons og ønsker bred kompetanse?

Stavanger
8 dager siden
 ...en person som ønsker å hjelpe, ivareta og trygge beboere, innen rus og psykisk helse, ved behov. Du er en engasjert kollega som tar...  ...fagbrev som helsefagarbeider, gjerne med erfaring fra arbeid med psykiatri, atferd og/eller rus hos voksne.  Dersom du har relevant arbeidserfaring... 

Nattevakt til moderne bofellesskap omgitt av flott natur

Stavanger
8 dager siden
 ...fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sjukepleie og paramedisin, mastergradsutdanningar i helsevitskap, i helsesjukepleie, i jordmorfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tenester og i sjukepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssjukepleie, og... 
Stavanger
10 dager siden
 ...jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom, smittevern og flyktningehelsetjeneste, består virksomheten av familiesenter og ungdomsteam (rus - og kriminalitetsforebygging). Velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsvilkår. Lønn i henhold til lokal... 

Helsesykepleier på helsestasjonen

Sola
10 dager siden
 ...med arbeid 3 hver helg Flere helgestillinger med arbeid 4 hver helg (langvakter) Vi søker etter dyktige pleiemedarbeidere/miljøterapeuter på både avlastningen og barneboligen, så her er det arbeidsoppgaver som treffer ulike bakgrunner og interesser.  Arbeidsoppgaver... 

Tilkallingsvikar og helgestilling

Sola
4 dager siden
 ...rettet mot personer som bor i kommunale boliger og av ulike grunner har lav boevne. Dette kan dreie seg om utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser, nedsatt boevne som følge av omfattende rusmisbruk samt nyankomne flyktninger som har behov for forsterket oppfølging... 

Miljøvaktmester

Randaberg
1 dag siden
 ...fagskoleutdanninger i Stavanger, Bryne og Egersund. Sentrale emner i utdanningen er b.la. kommunikasjon, samarbeid, brukermedvirkning, pårørende, psykiatri og lovverk. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut m. fl.  Det er... 

AOF Vestlandet-Agder

Stavanger
2 måneder siden
 ...varierte Skriftlig dokumentasjon, muntlig rapport og samhandling med pårørende er en viktig del av arbeidet Kvalifikasjoner Miljøterapeut/helsefagarbeider eller helse og sosialfag studenter Ønskelig med kjennskap til MAP og kap. 9 i Hotjl. Ønskelig med... 

STAVANGER KOMMUNE DAGSENTER OG AVLASTINING MADLA BARNE- OG U...

Hafrsfjord
23 dager siden
 ...fylles med til enhver tid ledige vakter. Timebanken er underlagt Bemanningssenteret som betjener hele SUS med helsepersonell både psykiatri og somatikk Det vil derfor være en unik mulighet til å skaffe seg erfaring på hele SUS, men med en trygg base på sengepost A2.... 

Helsefagarbeider vikariat natt

Stavanger
10 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier eller vernepleier Det er ønskelig med master eller videreutdanning innen psykisk helsearbeid/ rus.  Søkere med erfaring innen psykisk helsetjeneste vil bli foretrukket. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig... 

Vil du bli vår nye kollega og er utdannet sykepleier eller v...

Sola
17 dager siden
 ...Skal du bli sykepleier eller vernepleier? Kunne du tenkt deg erfaring fra psykiatri? Vi har ledige helgestillinger for syke- og vernepleierstudenter på post A3, utredningspost for psykose, ved Stavanger universitetssykehus. Vi tilbyr bonusavtaler for syke- og vernepleierstudenter... 

Helgestilling syke- og vernepleierstudenter

Stavanger
Én måned siden