...endring og utvikling. Du må kjenne til lovverket, og da spesielt Barnevernloven. Du må ha kjennskap til traumebevisst omsorg. Lønn:...  ...fra oss. Hjemmebaserte tjenester består av kvalifiserte miljøterapeuter og miljøarbeidere med bred kompetanse innen barneverns- og... 

NÆROMSORG AS

Kristiansand S
6 dager siden
Krav til kompetanse Sosionom Barnevernspedagog Vernepleier Sykepleie (for eksempel psykiatrisk sykepleie, helsesykepleie) Pedagogikk (for eksempel lærer/spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver) Ergoterapi Flerkulturell-/mangfoldskompetanse ...

NÆROMSORG AS

Kristiansand S
6 dager siden
 ...opp i relevante studier høsten 2024. Relevante studier er for eksempel; studenter innenfor vernepleier, sykepleier, sosialt arbeid, barnevern, psykologi og pedagogikk. Elever innenfor helse – og sosialfaglig videregående skole vil også kunne bli vurdert. Søker må -... 

KRISTIANSAND KOMMUNE HABILITERING

Kristiansand S
7 dager siden
 ...rapporter Vilje til å utvikle tjenesten sammen med øvrige i barnevernet  Bidra til et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid internt/...  ...Krav om høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå innen barnevern eller sosialt arbeid Annen relevant utdanning på bachelornivå... 

KRISTIANSAND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN

Kristiansand S
5 dager siden
 ...Valstrand er en ungdomsskole med ca. 230 elever. Vi søker etter deg som er miljøterapeut, vernepleier eller som har annen relevant bakgrunn for arbeid med ungdom. Stillingene inngår i skolens miljøteam. Miljøteamet består av ansatte med ulik kompetanse og erfaring... 

VALSTRAND SKOLE

Birkeland
11 dager siden
 ...ansatte fra Bufetat, jobber det også miljøterapeuter og psykologer fra Abup, sørlandet sykehus...  ...vi nå tilby 100% fast ansettelse som miljøterapeut i turnus, p.t  med dag og kveldsvakter...  ...fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om... 

Vil du jobbe i skjæringspunktet mellom miljøterapi og psykis...

Kristiansand kommune
7 dager siden
 ...Arbeidsgiver Stendi Stillingstittel: Miljøterapeuter/miljøarbeidere Frist: 31.05.2024...  ...? Velkommen til Stendi AS barnevern. Du har et brennende engasjement for...  ...Karrieremuligheter internt i organisasjonen Som miljøterapeut/miljøarbeider i Stendi deltar du i et... 

Stendi AS

Kristiansand kommune
2 måneder siden
 ...unntak fra offentlighet. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

HOLVIGA BARNESKOLE

Grimstad
10 dager siden
 ...kontaktperson i annonsen. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - SENTRALADMINISTRASJON

Lillesand
3 dager siden
 ...unntak fra offentlighet. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

GRIMSTAD KOMMUNE FOREBYGGENDE OG REHABILITERING

Grimstad
5 dager siden
 ...unntak fra offentlighet. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

Kulturskolerektor

Grimstad
10 dager siden
 ...Arbeidsgiver Stendi Stillingstittel: Miljøterapeuter/miljøarbeidere – sommervikarer,...  ...? Velkommen til Stendi AS barnevern. Du har et brennende engasjement for...  ...Karrieremuligheter internt i organisasjonen Som miljøterapeut/miljøarbeider i Stendi deltar du i et... 

Stendi AS

Kristiansand kommune
2 måneder siden
 ...unntak fra offentlighet. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

Markveien kulturbarnehage, Grimstad kommune

Grimstad
3 dager siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - FRAMSYN BARNEHAGE

Høvåg
6 dager siden
 ...arbeidsplass: Vi er en seriøs og ansvarlig arbeidsgiver som er meget opptatt av sikkerhet og HMS.  # Stolthet: Vi er en ledende aktør innen barnevern med et godt omdømme, og vi er stolte av det arbeidet vi gjør.  Hva skal til for å lykkes hos oss?  Du har en bachelor... 

Kan du stå i krevede situasjoner med barn og unge?

Kristiansand kommune
10 dager siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

Vi søker pedagogisk leder og barnehagelærer

Lillesand
7 dager siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - TEKNISK DRIFT

Lillesand
11 dager siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - TEKNISK DRIFT

Lillesand
3 dager siden
 ...avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb. Kvalifikasjoner Spesialutdannet sykepleiere Sykepleiere Vernepleiere Miljøterapeuter Assistenter Studenter (medisin, helse /sosial fag, eller annen relevant utdanning ved Høgskole el Universitet)... 

Ferievikar 2024 - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, ve...

Kristiansand kommune
2 måneder siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - BYMUSEUM OG SJØFARTSMUSEUM

Lillesand
3 dager siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - TEKNISK DRIFT

Lillesand
4 dager siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - PSYKISK HELSE OG RUS

Lillesand
6 dager siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - SENTRALADMINISTRASJON

Lillesand
4 dager siden
 ...unntak fra offentlighet. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

FEVIK SKOLE

Grimstad
5 dager siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - LILLESAND BO- OG AKTIVITETSSENTER

Lillesand
4 dager siden
 ...skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk Ved tilsetting er det krav om å legge fram tilfredsstillende politiattest, jfr Barnevernsloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19 Personlige egenskaper Positivt elevsyn og bevissthet om inkludering... 

Miljøarbeider - vikarer til skolene i Lillesand kommune

Lillesand
2 måneder siden
 ...jf. Offentleglova § 25. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter... 

LILLESAND KOMMUNE - FRAMSYN BARNEHAGE

Høvåg
5 dager siden
 ...er barn og unge. I Norge er Aberia til stede over hele landet fra nord til sør, med blant annet omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern, familiehjem og BPA. Vi er til sammen cirka 2300 ansatte som skaper verdier og leverer høy kvalitet i møte med andre mennesker.... 

ABERIA OMSORG AS AVD BIRKELAND

Grimstad
3 dager siden
 ...innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus, autisme og psykisk utviklingshemming. Arbeidsgiver Stendi Stillingstittel:... 

Stendi AS

Kristiansand kommune
2 måneder siden
 ...Hos oss er ingen dag lik Vi søker trygg, voksen vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog til våre avdelinger innenfor barnevern. Arbeidsgiver Stendi Stillingstittel Sosionom/Barnevernspedagog/Vernepleier Frist: 10.12.2023 Ansettelsesform Fast... 

Stendi AS

Kristiansand kommune
2 måneder siden