Om Haugesund Bo- og omsorgssenter Bo - og omsorgssenteret er et botilbud til rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år som har behov for bo oppfølging. Vi har også midlertidig botilbud for bostedsløse. Til sammen 29 plasser 21. Vårt fokus er å gjøre dagene så gode...

FRELSESARMEEN FA GJENBRUK

Haugesund
12 dager siden
 ...et tverrfaglig behandlerteam med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og lege. I det miljøterapeutiske arbeidet...  ...på engasjement, kommunikasjon, respekt og anerkjennelse. Som miljøterapeut skal du legge til rette for forhold som kan bidra til... 

Åpen søknad - Miljøterapeut ved Døgnenhetene

Haugesund
19 dager siden
 ...mennesker med utvilingshemming og ulike fysiske funksjonshemminger. Helsefagarbeidere er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter og miljøarbeidere på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet ansvarlig for å følge opp tiltak og planer. Vi er på... 

Nattstilling helsefagarbeider 57,98 % fast stilling

Haugesund
3 dager siden
 ...våre pasienter. Sengeposten har høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø bestående av sykepleiere,  hjelpepleiere/helsefagarbeidere, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut og lege/kirurg.  Vikariatet vil innebærer turnusarbeid med dag- og kveldsvakter i ukedager - ingen... 

Vikariat - Helsefagarbeider 70 %

Haugesund
3 dager siden
 ...teamet som pasientene våre har rundt seg. Teamet består av en annen legespesialist, fysioterapeuter, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, prest, sykepleiere og hjelpepleier.   Arbeidet innebærer direkte pasientkontakt samt undervisning, både ovenfor pasientene, men... 

Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering

Haugesund
Én måned siden
 ...i TSB poliklinikk?  TSB poliklinikk (Ruspoliklinikken) er ein tverrfagleg sammensatt poliklinikk med lege, psykologspesialist, sosionomar og spesialsjukepleiarar. Vi er lokalisert på Haugaland DPS Karmøy og Haugesund sjukehus. Vi tilbyr utgreiing og behandling av... 

HELSE FONNA HF KARMØY DPS RUSBEHANDLING KARMØY - DØGNAVDELIN...

Kopervik
6 dager siden
 ...Vi skal ansette en engasjert miljøterapeut som ønsker å jobbe med barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Du er faglig dyktig og ønsker å bruke din kompetanse til å gjøre en forskjell for andre. Vi har ledig 100 % fast stilling ved Hamrane avlastning... 

Tysvær kommune Arbeid og Habilitering

Aksdal
5 dager siden
 ..., samt reisning, må påregnes som en del av de ordinære oppgavene. Kvalifikasjoner ~- Utdanning som barnevernspedagog eller sosionom. - Erfaring fra barnevernarbeid, særlig saksbehandling vil være en fordel i tilsettingen, men det er ikke et krav. - Det er... 

KARMØY KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTE

Kopervik
8 dager siden