Søkeresultater

Miljøarbeider 65 % fast stilling

 ...naudsynt bistand i hen hold til vedtak, forskrift og retningslinjer. Fagleg oppfølging av miljøarbeidet. Bidra til å skape tryggheit og trivsel. Dagleg omsorg og miljøarbeid i tenesta til den einskilde. Hjelp, rettleiing og støtte til daglege aktivitetar.... 

OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Lonevåg
9 dager siden

Miljøterapeut i Nattevaktstilling

Olivia Solhaugen søker trygge miljøterapeuter til våre avdelinger i Bergensregionen.  Det er ledig en fast stilling og et vikariat for miljøterapeut i våken nattevaktturnus på vår avdeling på Askøy. Stillingens størrelse er 59,15% og følger et team som jobber medlever...

Solhaugen Omsorg og behandling

Hauglandshella
Én måned siden

Helgestilling i langvaktsturnus

 ...søker hos oss.  Arbeidsoppgaver Sikre beboerne et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte Gjennomføring av vedtak etter lov om helse og omsorgstjenester kap 9 Målrettet skadeforebyggende... 

MILDEVEGEN 119 BOFELLESSKAP

Hjellestad
4 dager siden

Sjåfør klasse B søkes til en stilling i Bergen

Vi søker etter flere Sjåfører for å jobbe med distribusjon av varer i Bergen. Er du en selvgående, arbeidsom og dyktig Sjåfør, så kan dette være stillingen for deg. Ønskede kvalifikasjoner: Førerkort klasse B Kan kommunisere skandinaviske språk eller godt engelsk...

VESTLAND LOGISTIKK AS

Kokstad
3 dager siden

Våken nattevakt (26,76%)

 ...utdanning oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver: Følge avdelingens oppsatte rutiner og retningslinjer på natt. Målrettet miljøarbeid i direkte arbeid med bruker. Utføre regelmessige runder for å sjekke at alt er i orden. Sikre at en følger gjeldene lovverk... 

ABERIA OMSORG AS AVD HUSØY

Olsvik
2 dager siden

Miljøterapeut ved Soltunet avlastning, 100 % fast

Arbeidsoppgaver Målrettet miljøterapeutisk arbeid med barn og unge Deltakelse i og oppfølging av individuell plan Primærkontaktansvar  Veiledning og opplæringsarbeid for kolleger, tjenestemottakere, pårørende og samarbeidsparter Oppfølging av helse- og omsorgstjenesteloven...

ASKØY KOMMUNE SOLTUNET AVLASTNING

Kleppestø
5 dager siden

Vi søker miljøterapeut til Sandalsåsen bofellesskap

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk...

SANDALSÅSEN BOFELLESSKAP

Nesttun
5 dager siden

Lærar i Kroppsøving/Idrettsfag

Stend vidaregåandeskule har om lag 550 elevar innan idrettsfag, naturbruk, service og samferdsel, allmennfagleg påbygg og klasser med redusert elevtal. Skulen ligg vakkert til ved Fanafjorden i Bergen kommune og har om lag 190 tilsette.Stend vidaregåande skule ...
Fana
1 dag siden

Miljøterapeut nattevakt 69%

Botjenester Arna og Åsane har til sammen 25 bofellesskap, samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi ønsker å være...

LANGARINDEN BOFELLESSKAP

Nyborg
5 dager siden

Helgestillinger ved Kvednatunet

 ...dagar i veka, sjukepleiarar, vernepleiar, helsefagarbeidar, miljøarbeidar og musikkterapeut med fleire for å prøve dekke bebuarane sine...  ...Helsefaglege oppgåver som stell og pleie, heilskapleg omsorg, miljøarbeid Ivareta pasientene sine individuelle behov Dokumentasjon... 

KVEDNATUNET

Ågotnes
17 dager siden

Miljøfagarbeidar

 ...kan stille på kort varsel.  Arbeidsoppgåver Støtte og gjennomføre opplæring for elevar som treng tett oppfølgjing. Som miljøarbeider vil du arbeide i team og ein til ein rundt elevar. Det kan også være oppgåver knytt til stell. Kvalifikasjonar Det er ønskje... 

ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE

Bergen
8 dager siden

Fast helgestillinger på 13%

 ...Stillingen er ledig fra 1 desember. Arbeidsoppgaver Bidra til å skape trygghet og trivsel i eget hjem. Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte. Oppfølging av individuelle vedtak knyttet til helse, daglige gjøremål og fritid. Følge på aktiviteter... 

BOTJENESTER I ARNA OG ÅSANE

Nyborg
5 dager siden

Diakon, 100 % stilling i Årstad og Fridalen menigheter

Ledig stilling som diakon for Årstad menighet og Fridalen menighet i 100% fast stilling   Å være menighet er å handle til beste for menneskene rundt oss. Målsetningen til menighetene i Årstad og Fridalen er å være diakonale kirker i sine nærmiljø der flerfoldige tilbud...

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen
16 dager siden

Miljøterapeut eller fengselsbetjent til tverrfagleg Ungdomsteam

Miljøterapeut eller fengselsbetjent til tverrfagleg Ungdomsteam Om stillingene Kriminalomsorga region vest etablerte i 2022 eit ungdomsteam som gir forsterka oppfølging til unge i aldersgruppa 18 til og med 24 år som er under straffegjennomføring i Bergen. Ungdomsteamet...
Bergen
16 dager siden

Thon Hotel Bristol Bergen søker resepsjonist i 20% stilling

Trives du med å yte topp service og ønsker å bidra til besøksglede? Vil du bli en del et av team som motiveres av hverandre og gode resultater? Vi søker nå en resepsjonist til deltidsstilling 20% hos oss. Arbeidet vil være både dagtid, kvelder og helger. Det vil også...

THON HOTEL BRISTOL BERGEN

Bergen
3 dager siden

Helgestillingar

 ...livskvalitet, brukarmedverknad og førebygging. "Kva er viktig for deg", skal spegla seg i ord og handlingar og stå sentralt i vårt miljøarbeid og samhandling med tenestemottakar. Vi skal sikre at kvar enkelt får den bistand vedkommande treng for å gjennomføra daglege... 

KUHNLETUNET DAGSENTER

Os
1 dag siden

Miljøterapeut

En du en miljøterapeut som ønsker å gjøre en forskjell? Vil du skape en meningsfull hverdag for mennesker med særskilte omsorgsbehov?  Da kan Aurdalslia bofellesskap være stedet for deg! Vi ser etter to miljøterapeuter som kan bli en del av teamet vårt i Aurdalslia, ...

AURDALSLIA 3 BOFELLESSKAP

Sandsli
12 dager siden

Barne- og ungdomsarbeidere i SFO

Holen skole er en kombinert skole med ca. 550 elever fordelt på 1.-10.trinn. Skolen ble ferdigstilt i årsskiftet 2021/22 og fremstår som et av Norges mest moderne skolebygg med fleksible areal. Bygget strekker seg over 8 etasjer oppover fjellsiden på Laksevåg, i nydelige...

HOLEN SKOLE

Laksevåg
8 dager siden