Miljøterapeut/Miljøarbeider

 ...Arbeidsoppgaver Du skal bidra til ivaretagelse og positiv utvikling av brukers fysiske-, psykiske- og sosiale helse gjennom målrettet miljøarbeid Bidra til at de som bor her får individuelt tilpassede tjenester, at de får en meningsfylt og aktiv hverdag i tråd med lovverk... 

AUSTBØ BOFELLESSKAP

Hundvåg
8 dager siden

Ekstravakt / tilkallingsvikar

 ...jobben du gjør. Du skal jobbe tett opp mot kollegaer og du må både gi og få tilbakemeldinger på en god måte. Gjennom målrettet miljøarbeid skal du bidra til å dempe psykisk og fysisk uro. Du skal være med på å redusere eventuell utagerende atferd.  Du vil få... 

STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET

Hundvåg
10 dager siden

Miljøarbeider

Har du lyst å jobbe på en skole med stort mangfold og et flerkulturelt fellesskap, der inkludering og sosialt samspill står sterkt? Vår visjon er "Vi lærer for livet" og dette gjenspeiles gjennom skolehverdagen til både voksne og barn. Kvaleberg skole ligger sentralt...

KVALEBERG SKOLE

Stavanger
9 dager siden

Miljøveileder/ miljøarbeider Gosen skole og SFO

Vi lyser ut 1 fast stilling som miljøveileder ved Gosen skole og SFO. Gosen skole har et profesjonsfellesskap der elevens beste og elevens læring er utgangspunktet for våre valg av metoder i opplæringen. Vi legger LK20 og overordnet del til grunn for skoleutvikling. Inkludering...

GOSEN SKOLE

Hafrsfjord
16 dager siden

Helgestilling

 ...hverdagsaktiviteter fremme mestring følge på aktiviteter forebygge og håndtere utfordrende situasjoner dokumentasjon miljøarbeid i avdelingen praktiske gjøremål   Personlige egenskaper fokus på holdninger og gode refleksjonsevner... 

HÅ KOMMUNE SKJERABERGET AVLASTNINGSBOLIG

Nærbø
2 dager siden

Helgestillinger

 ...utdanning og/eller erfaring med PAS som metodikk. Personalgruppen er erfaren, og har tilegnet seg god kompetanse innenfor målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd, TMA og oppfølging av vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. I tillegg bygges det kompetanse... 

KLEPP KOMMUNE PEDER KROHNSVEG 27 BUTILTAK PUH

Kleppe
9 dager siden

Vaken nattevakt

 ...54-64).  ~ For søkarar utan høgskuleutdanning eller ikkje fullført bachelorgrad, kan stillinga plasserast i stillingskode 1486 miljøarbeidar, pt. kr. 394 100 - 454 500 (ltr 30-43), 1203 fagarbeidar, p.t. kr. 432 800 - 487 800 (ltr 39-48) eller 1488 miljøterapeut, p.t.... 

BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG

Røyneberg
5 dager siden

Vernepleier

 ...heltidskultur. Det arbeides med å etablere en felles faglig plattform for tjenesteytingen basert på Positiv atferdsstøtte (PAS), målretta miljøarbeid og «mangfold og muligheter». Utlyst stilling tilknyttet avdeling Kopervik, og lokalisert i Rusvikvegen 3b. Avdelingen gir... 

RUSVIKVEGEN BOFELLESSKAP

Kopervik
11 dager siden

Lassaveien Bofellesskap

 ...ønsker å være en støttespiller og skape de gode stundene sammen. Vi har et bevisst forhold til utøvelse av miljøterapi og målrettet miljøarbeid, og har gode rutiner og tiltaksplaner som veileder arbeidet vårt i møte med beboerne. Gjennom relasjonsbygging, god kommunikasjon... 

Nattevakt 70%

Stavanger
9 dager siden

Risør kommune

 ...Utfører arbeidet i henhold til gjeldende lover, forskrifter, målsettinger, instrukser og etisk faglige prinsipper Målretta miljøarbeid ved å delta i utvikling og oppfølging av tiltak overfor tjenestemottakerne. Dette i samarbeid med resten av teamet Følge opp og... 

Vernepleier/sykepleier - Sandnes ressurssenter

Sandnes
5 dager siden

Helsefagarbeider natt

 ...evt. deles opp. Viervegen på Nærbø er en omsorgsbolig for 5 personer med ulike hjelpebehov. I tillegg gir Viervegen ambulerende miljøarbeid. Vi i Viervegen er glade i mennesker, vi er nytenkende og liker å ta utfordringer på strak arm. Vi ser andres muligheter, og... 

HÅ KOMMUNE VIERVEIEN PU

Nærbø
10 dager siden

Helsefagarbeider - natt

 ...utdanning og/eller erfaring med PAS som metodikk. Personalgruppen er erfaren, og har tilegnet seg god kompetanse innenfor målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd, TMA og oppfølging av vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. I tillegg bygges det kompetanse... 

KLEPP KOMMUNE PEDER KROHNSVEG 27 BUTILTAK PUH

Kleppe
9 dager siden

Kyrkjehaugen Bofellesskap - Helgestilling

 .... Vi bruker positiv atferdsstøtte (PAS) som rammeverk for miljøarbeidet ved avdelingen. Vi ønsker deg som ser muligheter i stedet for...  ...nå etter helgeansatte. Arbeidsoppgaver Utføre målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper og aktuelt lovverk... 

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
5 dager siden

Vernepleier, turnus med langvakter

 ...kommunikasjonsferdigheter og samarbeider godt med andre Vi tilbyr -du vil få faglig utfordringer, både innenfor tradisjonelt miljøarbeid,psykiatri og somatikk -mulighet for faglig vekst med tilgang til kursbase og interne kurs i MAP og traumebevisstmiljøterapi m... 

ADJUNKT HAUGLANDS GATE 20 BOLIG

Stavanger
10 dager siden

Brenn du for eldreomsorga?

 ...journalprogram - Du må lika å arbeida både sjølvstendig og i team - At du liker utfordrande arbeidsoppgåver med særleg fokus på miljøarbeid for pasientane Kvalifikasjonar - autorisasjon som sjukepleiar - gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg (minimum... 

TIME KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Bryne (Time)
12 dager siden

Solborg bofellesskap trenger flere ekstravakter!

 ...målsetninger.  Påse/bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard.  Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.  Dokumentere i journalsystemet CosDoc Holde seg kontinuerlig... 

SOLBORG BOFELLESSKAP

Stavanger
9 dager siden

Ungdomskonsulent

 ...det samla tilbodet ved senteret Informasjons- og medverknadsarbeid Arrangements-, ide- og prosjektutvikling Deltaking i miljøarbeid og varierte oppgåver knytt til dagleg drift Varierande arbeidstid (dag-kveld) Arbeidstid følgjer i hovudsak skuleruta. Kvalifikasjonar... 

KLEPP KOMMUNE KULTUR

Kleppe
1 dag siden

Fleire spennande stillingar ved Bryne skule

 ...skulen, og får ansvar for å planlegga og gjennomføra undervisning i dei faga der det er behov. Miljøveiledar 100% fast Målretta miljøarbeid i møte med det enkelte barn.  Bidra til å sikra forsvarleg pleie-og omsorgstenester, og at oppgåver vert utførte i tråd med... 

BRYNE SKULE

Bryne (Time)
3 dager siden

Sykepleiere/Vernepleiere søkes - Miljøterapeut i Ecura...

 ...bor sammen med familien sin, og arbeidsstedet er i barnets og familiens bolig. Hos oss jobber vi etter prinsippene i målrettet miljøarbeid. I dette tilfellet handler det om at du i kraft av deg selv vil bidra til en meningsfull forskjell for gutten og hans familie.... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
16 timer siden

EFF - Enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune

 ...Arbeidsoppgaver Du vil få varierte arbeidsdager med arbeidsoppgaver ut fra den kompetansen du har. Du vil være med å utføre målrettet miljøarbeid, planlegge og evaluere planer/tiltak og dokumentering i elektronisk journal. Stillingen innebærer samarbeid med pårørende og... 

Vernepleier/Sykepleier/Fagarbeider

Sandnes
5 dager siden

Bo og Aktivitet Psykisk helse, Stavanger kommune

 ...kommunikasjonsferdigheter og samarbeider godt med andre Vi tilbyr -Du vil få faglig utfordringer, både innenfor tradisjonelt miljøarbeid, psykiatri og somatikk -Mulighet for faglig vekst med tilgang til kursbase og interne kurs i MAP og traumebevisst miljøterapi m... 

Sykepleier/vernepleier til bofellesskap i Madla bydel

Stavanger
5 dager siden

Vernepleier/ Sykepleier/Miljøterapeut

 ...oppdatering av tiltaksplan. Føre/godkjenne kvalitetsregistering og IPLOS Bidra i tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter Ha tett kontakt med pårørende, og ivareta et godt samarbeid med... 

SLÅTTHAUG OMSORGSBOLIGER

Hafrsfjord
9 dager siden

Humana Omsorg og Assistanse

 .... Vi har også beboere med psykisk utviklingshemming. I en avdelingene vil du møte kapittel 9-problematikk.   Vi driver målrettet miljøarbeid med hovedvekt på den enkeltes evner og ressurser og jobber særlig med hverdagsmestring så beboerne skal kunne ha et meningsfylt liv... 

Vil du utvikle deg faglig og karrieremessig innenfor helse o...

Sandnes
Én måned siden

Ledige stillingar dag/kveld, helg og natt

 ...avdelingane, sjå kontaktinfo. Konkretiser i søknadsteksten kvifor ein stilling du søkjer på.   Arbeidsoppgåver Målretta miljøarbeid i møte med den enkskilde brukar Primær og sekundær ansvar Legemiddelhandtering Bidra til å sikra forsvarlege pleie- og... 

TIME KOMMUNE FOREN BURETTSLAG

Kvernaland
9 dager siden

Bo og Aktivitet Sør: Husabøryggen PUH 2. etg. (7), Stavanger kommune

 ...kan jobbe ekstra når det er behov for det. Aktuelle kandidater vil bli kalt på intervju fortløpende.  Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper og aktuelt lovverk Følge opp de som bor her i daglige gjøremål som handling, husarbeid... 

Er du student og/eller ønsker helgestilling??

Stavanger
28 dager siden